باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
←‏دارای منبع: افزودن مطلب
* «بر در میخانه رفتن کار یک‌رنگان بود// خودفروشان را به‌کوی [[شراب|می‌فروشان]] راه نیست»
* «بشوی اوراق اگر هم‌درس مایی// که [[دانش|علم]] [[عشق]] در دفتر نباشد»
* « به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید // که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها »
* «به بانگ مطرب و ساقی اگر ننوشی [[شراب|می]]// علاج کی کنمت "آخرالدواء الکی"»
* «به خُلق و لطف توان کرد صید اهل نظر// به بند و دام نگیرند مرغ [[دانا]] را»