مهربانی و نیکوکاری: تفاوت میان نسخه‌ها

* «نیکی همه چیز را مغلوب میکند.»
** [[لئو تولستوی]]
 
* «کینه و تنفر را به کسانی بسپایرد که نمیتوانند دیگران را دوست بدارند.»
** [[ویکتور هوگو]]
 
* «بزرگ‌ترین لذت برای من آن بوده است که در خفا کاری نیک انجام بدهم و تصادفا نیکی من مکشوف گردد.»
۲۶۶

ویرایش