هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
== گفتاوردها ==
* هیچ چیز پایدار نیست غیر از تغییر.
* برای خدا همه چیز زیبازیبا، خوب و منصفانه است؛ انسان‌ها گرچه، گمان می‌کنند که برخی چیزها غیرمنصافانه و باقی منصفانه هستند.
* شخصیت سرنوشت است.
* نتایج بزرگ نیازمند خواسته‌های بزرگ هستند
۳۱۶

ویرایش