هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* تعصب بیماری الهی است.
* «بیماری، تندرستی را خوشایند و لذت‌بخش می‌کند؛ گرسنگی سیری را؛ و خستگی آسودن را.»
* «مردمان نمی‌دانند که چگونه از هم جداشدگی عین به هم پیوستگی است: هماهنگی کششهای متضاد چون در کمان و چنگ.»
 
== منابع ==
۳۱۶

ویرایش