هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

* حتی کسانی که خوابیده‌اند مشغول به کار بوده و در فعل انفعالات جهان سهیم هستند.
* تعصب بیماری الهی است.
* «بیماری، تندرستی را خوشایند و لذت‌بخش می‌کند؛ گرسنگی سیری را؛ و خستگی آسودن را.»
* «مردمان نمی‌دانند که چگونه از هم جداشدگی عین به هم پیوستگی است:هماهنگی کششهای متضاد چون در کمان و چنگ.»
 
== منابع ==
۱

ویرایش