تفاوت میان نسخه‌های «چارلی چاپلین»

== نامه چارلی چاپلین به دخترش ==
[[پرونده:Charlie Chaplin by Charles C. Zoller 2.jpg|بندانگشتی]]
بیش از ۴۰ سال است نوشته‌ای فانتزی که فرج الله صبا در دهه ۵۰ برای مجله هفتگی روشنفکر نوشت، «نامه چارلی چاپلین به دخترش» عنوان می‌شود. واقعش اصلاً چارلی چاپلین چنین نامه‌ای را به دخترش ننوشته‌است.
گفته شده بود که این نوشته، نوشته چارلی چاپلین است. اما بعداً مشخص شد که نوشته فرج اله صبا است.
بخشی از آن نوشته فانتزی این است:
* «دخترم هیچ‌کس و هیچ چیز دیگر در این جهان نمی‌توان یافت که شایسته آن باشد. دختری ناخن پای خود را برای آن عریان می‌کند. برهنگی بیماری عصر ما است. به گمان من تن تو، باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است. حرف بسیار برای تو دارم، ولی به وقت دیگر می‌گذارم و با این آخرین پیام نامه را پایان می‌بخشم. انسان باش، پاک دل و یکدل، زیرا گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن بارها قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است ... پدر تو، چارلی چاپلین»<ref>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910304000018</ref>
 
۳

ویرایش