باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== س، ش ===
*«سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا كه انسان در زیر زبان خود پنهان است.»
** <small>'' بهار الانوار ج 68 ص 29''</small>
* «سپاس خدای را، که نومید نیستم از رحمت او، تهیدست نیستم از نعمت او، و نه مأیوس از مغفرت او، و سر نپیچیده از عبادت او. خدایی که رحمت او پیوسته است، و نعمت او ناگسسته. دنیا خانه‌ای است ناپایدار، و مردم آن ناچار از گذاشتن شهر و دیار. دنیا شیرین است و خوشنما، در پی خواهانش شتابان و پویا، و دل بیننده را فریبا. پس رخت از آن بربندید با نیکوترین توشه‌ای که شما را آماده است، و مپرسید در دنیا افزون از آنچه شما را بسنده است. و مخواهید در آن بیشتر از آنچه شما را کفایت کننده است .»
** <small>''نهج البلاغه، خطبه، ۴۵''</small>
۲۶۶

ویرایش