باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== بدون منبع ==
 
* « آبادی یک [[کشور]] از روی میزان [[آزادی]]ش سنجیده می شود، نه از روی حاصلخیزیش.»
 
* «باید [[آزادی]] را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود.»
 
* «باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی‌دانید.»
 
* «در میان کشورهای استبدادی، بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد.»
 
* «بشری که حق اظهارعقیده و بیان فکر خود را نداشته باشد موجودی زنده محسوب نمی‌شود.»
 
* «سکوت، گاه هزار معنی دربردارد که از گفتن به دست نمی‌آید.»
 
* «کسی اجازه ندارد خود را بکشد، و اگر کشت به این طریق وجود خود را از میهن خود دزدیده است.»
 
* «کسی که بدون فکر کردن حرف می‌زند، صیادی را می‌ماند که بدون نشانه گرفتن، تیر خالی می‌کند.»
 
* «کشور در صورتی دارای [[آزادی]] و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند.»
 
* «مطالعه [[کتاب]] یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش.»
 
* «من هیچ غمی نداشته‌ام که خواندن یک صفحه [[کتاب]] آن را از بین نبرده باشد.»
 
* «هراندازه که علل طبیعی، انسان را به استراحت سوق دهد به همان اندازه هم عوامل اخلاقی باید او را از استراحت دور کند.»
 
* «همیشه قضایا را قبل از اخذ تصمیم به محکمه وجدان تسلیم کنید، وجدان راهنمای بی‌نظیر و قاضی بی‌طرفی است.»
 
* «یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمی‌توان بازگردانید، اما با دادن چند قطعه پول ناچیز می‌توان تجارب تمام عمر بزرگترین عقلای عالم را تصرف کرد.»
 
۲۶۶

ویرایش