دیوید هیوم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
** ''پرسمانی درباره درک بشر (۱۷۴۸)''
* «خرافات بی معنی و بی فایده اند و باری اضافه بردوش انسان می گذارند و چیزی به معرفت ما علاوه نمی کنند.»
** ''جستاری در باب اصول اخلاق''
* «قطار فضیلت های راهبان که شمال تجرد،روزه گرفتن،توبه،ریاضت کشی،کف نفس،فروتنی،خاموشی،گوشه نشینی میشودبه چه علت در همه جا توسط عقلا رد می گردد؟مگر غیر از این است که آنها هیچ نوع فایده ای در بر ندارند؟ آنها نه موجب پیشرفت و بهروزی فرد در دنیا می شوند و نه فرد را عضو ارزشمند تر جامعه تبدیل می کنند.»
** ''رساله‌ای درباره طبیعت انسان (۱۷۳۹-۱۷۴۰)''
* «دینداران در همه روزگاران به جای آنکه از چاپلوسی ها بپرهیزند،بر عکس به بدترین یاوه سرائیها و دوگویی ها پرداخته اند.»
** ''تاریخ دین طبیعی (۱۷۳۹)''
کاربر ناشناس