باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏H: اصلاح اطلاعات غلط داده شده.
* "He who lives by the sword shall die by the sword."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که با شمشیر زندگی می‌کند با شمشیر می‌میرد.<br />
* معادل فارسیفارسى: گرچاه صبرمكن کنی،بهر زكسى، غورهاول حلواخودت سازیدوم كسى.
{{چپ‌چین}}
** From the Christian [[New Testament]]
کاربر گمنام