عبدالرسول وصال: تفاوت بین نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «==گفتاورد==» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
==گفتاورد==
*《کار رسانه گفتمان سازی نیست》
*《فعالیتهای داوطلبانه اقناع کننده قلب و روح جوانان است》
۲۳۸

ویرایش