ضرب‌المثل‌های فارسی: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏م: ابرابزار+
(←‏م: ابرابزار+)
* «مرد که تنبوتش دو تا شد بفکر زن نو میافته.»
* «مرده را رو که بدی بکفن خودش میرینه.»
* «مردها حسرت دخترایی‌رو میخورن که نبودن باهاشون ولی زن‌ها ناراحت پسرهایی‌اند که خوابیدن باهاشون.»
* «مردی را پای دار می‌بردند زنش می‌گفت: یه شلیته گلی برای من بیار.»
* «مردی که نون نداره اینهمه زبون نداره.»
۱۱

ویرایش