Difference between revisions of "پسر ایرانی"

m
(→‎گفتاوردها: ویکیسازی)
* «هر کسی باید با مرده‌ای که نمی‌تواند سخن بگوید منصفانه رفتار کند.»
** ''پسر ایرانی''، فصل شانزدهم، صفحهٔ ۳۸۳
* «اگر دوست این است، آفرین به دشمن راستین.»
** ''پسر ایرانی''، فصل شانزدهم، صفحهٔ ۳۸۶
* «اگر یونانیان خدایان حسود دارند جای تعجب نیست، چون خودشان نیز غرق در حسادتند!»
120

edits