عبدالجواد ادیب نیشابوری: تفاوت بین نسخه‌ها

'''[[w:ادیب نیشابوری|عبدالجواد ادیب نیشابوری]]'''، فرزند ملا عباس، (''تولد۱۲۸۱ هجری قمری/۱۲۴۳ هجری خورشیدی، [[نیشابور]]-مرگ سال ۱۳۴۴ هجری قمری/۱۳۰۵ هجری خورشیدی، مشهد)'' از شاعران ایرانی دوره مشروطیت.
[[File:Adib Nishaburi.jpg|thumb|left|ادیب نیشابوری]]
 
== گفتاورد ==
* «احترام پیامبران و ائمه اطهار به خاطر علم آن هاست. ترک علم-در روزهای تعطیل- چه معنی دارد؟ رسول خدا گفته که ز گهواره تا گور دانش بجوی. نفرموده غیر از بعضی روزها»
 
=== نمونه اشعار ===
{{شعر}}
{{ب|همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما|کوه ما سینه ما ناخن ما: تیشه ما}}
{{ب|شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گری|همچو فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما}}
{{ب|بهر یک جرعهٔ می منت ساقی نکشیم|اشک ماباده ما دیده ما: شیشه ما}}
{{ب|عشق شیری است قوی پنجهقوی‌پنجه و می‌گوید فاش|هرکه از جان گذرد بگذرد از بیشه ما}}
{{پایان شعر}}
 
==درباره دربارهٔ او ==
* « ادیب نیشابوری درخشش پایانی از اتشدانآتشدان فرهنگ نیشابور باستان بود که با خاموشی وی چراغ دانش و فرهنگ نیشابور خاموشی پذیرفت.»
** [[فریدون جنیدی]] <ref>دیوان اشعار ادیب نیشابوری: به همراه پژوهشی در زندگی احوال اثارآثار و معاصران او</ref>
* « این شاعر مشروطه در قالب هایقالب‌های سنتی و با زبان قدمایی شعر می سروده‌استمی‌سروده‌است و بر خلاف شعرایی چون سید اشرف الدین گیلانی، عارف قزوینی و عشقی به شدت از به کار بردن زبان عوام در اشعار خود دوری می کندمی‌کند و به همین دلیل است که باید «ادیب نیشابوری» را از شاعران حاشیه مشروطیت دانست. »
 
** ''رضا افضلی،مدرسافضلی، مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
 
* « این شاعر مشروطه در مبارزه با نادانی و ریا کاری سر از پا نمی شناختنمی‌شناخت اما برغم حوادث متعددی که از آغاز زندگی تا پایان عمرش بوقوع پیوسته‌است، چندان سخنی از زندگی و حوادث پیرامونش در اشعار خود به میان نیاورده‌است. »
* « این شاعر مشروطه در قالب های سنتی و با زبان قدمایی شعر می سروده‌است و بر خلاف شعرایی چون سید اشرف الدین گیلانی، عارف قزوینی و عشقی به شدت از به کار بردن زبان عوام در اشعار خود دوری می کند و به همین دلیل است که باید «ادیب نیشابوری» را از شاعران حاشیه مشروطیت دانست. »
** ''رضا افضلی،مدرسافضلی، مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
* « ادیب نیشابوری بر خلاف شاعران همزمان خود، بیرون از سنت هایسنت‌های قدیمی سبک خراسان سخن نمی گویدنمی‌گوید و در شعر، راه پیشینیان را می پیمایدمی‌پیماید. »
 
** ''رضا افضلی،مدرسافضلی، مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
 
* « او اطلاعات فراوانی از دانش هایدانش‌های گوناگون اسلامی و علوم قدیم داشته‌است و اشرافش به واژه هایواژه‌های فارسی و عربی، شعر او را از اشارات و تلمحیات مختلف سرشار کرده و این منطقی بودن و آگاهانه سرودن‌ها سبب شده‌است تا در شعر او شور، حال و عواطف شاعرانه کمتر مورد توجه قرار گیرد. »
 
** ''رضا افضلی،مدرسافضلی، مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
* « این شاعر مشروطه در مبارزه با نادانی و ریا کاری سر از پا نمی شناخت اما برغم حوادث متعددی که از آغاز زندگی تا پایان عمرش بوقوع پیوسته‌است، چندان سخنی از زندگی و حوادث پیرامونش در اشعار خود به میان نیاورده‌است. »
**''رضا افضلی،مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
 
 
* « ادیب نیشابوری بر خلاف شاعران همزمان خود، بیرون از سنت های قدیمی سبک خراسان سخن نمی گوید و در شعر، راه پیشینیان را می پیماید. »
**''رضا افضلی،مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
 
 
 
* « او اطلاعات فراوانی از دانش های گوناگون اسلامی و علوم قدیم داشته‌است و اشرافش به واژه های فارسی و عربی، شعر او را از اشارات و تلمحیات مختلف سرشار کرده و این منطقی بودن و آگاهانه سرودن‌ها سبب شده‌است تا در شعر او شور، حال و عواطف شاعرانه کمتر مورد توجه قرار گیرد. »
**''رضا افضلی،مدرس ادبیات دانشگاه فردوسی/دوشنبه اول مرداد ۸۶''
 
== منابع ==
* ادبیات معاصر (۱۵ -۱۴۱۵–۱۴)
* از صبا تا نیما (۲۰ -۱۹۲۰–۱۹ /۲)،
* تاریخ برگزیدگان (۳۳۳)،
*دایرةالمعارف دائرةالمعارف فارسی (۷۸ /۱)،
* دویست سخنور (۱۶ -۱۵۱۶–۱۵
*زندگینامه‏ی زندگینامهٔ رجال ومشاهیر (۱۰۷ /۱)،
* سخنوران نامی (۱۵ -۱۰۱۵–۱۰ /۱)،
* سخنوران نامی معاصر (۲۱۹ /۱)،
* سرآمدان فرهنگ (۱۵۷ -۱۵۶۱۵۷–۱۵۶ /۱)،
*گنجینه‏ی گنجینهٔ دانشمندان (۹۸ -۹۷۹۸–۹۷ /۷)،
*لغت‏نامه لغت‌نامه (ذیل/ ادیب نیشابوری)،
* یادداشتهای قزوینی (۱۵۰ /۸).
{{پانویس}}
<references/>
 
== پیوند به بیرون ==
{{ویکی‌پدیا}}
{{الگو:ویکی‌نبشته}}
کاربر ناشناس