لئون حرفه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
:'''تونی :''' پول احتیاج داری ؟
:'''لئون :''' فقط کنجکاو شدم. چون خیلی وقته دارم کار می کنم و تا حالا با پولام کاری نکردم ، فکر کردم شاید یه روز بتونم ... ازش استفاده کنم.
:'''تونی :''' تو یه زنوزن دیدی.
:'''لئون :''' نه.
:'''تونی :''' لئون ... لئون باید مواظب زنا باشی. یادته اولش که رسیدی به این کشور ؟ وقتی من بهت پناه دادم که تا پشت اون گوشای لعنتیت خیس بود ، و تو به خاطر یه [[زن]] تا خرخره توی لجن بودی. فراموشش نکن ، لئون.
۱۳۳

ویرایش