پیمان فتاحی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
اصلاح ارقام
جز (اصلاح ارقام)
=== شعور خلاق است ===
* «پروردگار متعال می‌فرماید: خداوند سرنوشت هیچ امتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان نفس خود را تغییر دهند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷'' <ref>آمین جلد سوم- ایلیا؛ معلم بزرگ تفکر، نشریه داخلی موسسه علم موفقیت،1387موفقیت،۱۳۸۷</ref>
* «و مکتوب است که، آنچه در درون است در بیرون است و آنچه در بالاست در پایین است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
=== قضاوت در امور ظاهری ===
* «قضاوت، پیچیده و پر اشتباه است. تا مجبور نشدی قضاوت نکن.»
** ''آيين قضاوت و روش‌هاي اظهار نظر/ ۱۳۸۶'' <ref>حسامی، شباب. آیین قضاوت و روش‌های اظهارنظر. والسماء، ۱۳86۱۳۸۶. شابک ‎978‎۹۷۸-964۹۶۴-96956۹۶۹۵۶-3۳-1۱.</ref>
* «قضاوت میان دو نفر عموماً قضاوتی میان افراد مختلف است زیرا در هیچ اتفاقی تنها دو نفر دخیل نیستند.»
** ''آيين قضاوت و روش‌هاي اظهار نظر/ ۱۳۸۶''
=== کالیما (کلام خلاق) ===
* «کلمات انسان سرنوشت او را بوجود می‌آورند. اندیشه‌ها زندگی سازند. آنچه به خود می‌گویی همان را از زندگی خواهی شنید. از کلام تو بر تو حکم می‌شود. تو همانی که می‌اندیشی...»
** ''کلام خلاق/ ۱۳۸۸'' <ref>خوشابی، رکسانا. ''کلام خلاق''. نسیم کوثر، ۱۳88۱۳۸۸. شابک ‎9789642548965 ‎۹۷۸۹۶۴۲۵۴۸۹۶۵.</ref>
* «حرفها وقایع اند. بفهم چه می‌گویی و وقایع زندگی ات را به کنترل در آور.»
** ''کلام خلاق/ ۱۳۸۸''
=== دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم - ۱ ===
* «آخر همه چیز را می‌توان به اول آن سنجید. کارها را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید که خوبترین اول و آغاز است پس خوبترین پایان و نتیج؟ ممکن، مقدور می‌شود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷'' <ref>الماسیان، رضا.تفاسیر، بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن از دیدگاه‌های مختلف . والسماء، 1387۱۳۸۷. شابک ‎978‎۹۷۸-964۹۶۴-96956۹۶۹۵۶-2۲-4۴.</ref>
* «هر متنی شاه بیتی دارد. هر تعلیمی بزرگی ستون و ستون‌هایی دارد. چادرها خیمه دارند و شاه بیت کلام الله و کتاب خدا، بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
۲۷

ویرایش