تفاوت میان نسخه‌های «پیمان فتاحی»

ویکی سازی
جز (Mahan صفحهٔ کاربر:یاس:پیمان فتاحی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به کاربر:یاس/پیمان فتاحی منتقل کرد)
(ویکی سازی)
'''[[w:پیمان فتاحی|پیمان فتاحی]]''' (مشهور به ایلیا میم رام الله) [[w:معلم|معلم]] علوم باطنی و بنیانگذار روشهای تفکر متعالی، متولد ۱۳۵۲در ایران است.
{{ویکی‌سازی}}
{{تمیزکاری}}
 
== منبع‌دار ==
[[پرونده:Peyman Fattahi- Elia Ramollah.jpg|بندانگشتی]]
* «[[خدا|خدا]] را به هر نامی که می‌خواهید بخوانید.»
'''[[w:پیمان فتاحی|پیمان فتاحی]]''' (مشهور به ایلیا میم رام الله) معلم علوم باطنی و بنیانگذار روشهای تفکر متعالی ، متولد ۱۳۵۲ در ایران است.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «با محبت به مخلوق، [[عشق]] به خالق را آشکار کنید.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «بکوش در دریافت پاسخ «من کیستم؟» و بنوش شهد وحدت را.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «صدای او در سکوت، شنیدنی است، شنیدنی.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «زندگی دارای ظاهر و باطنی است. [[دین]] و خداپرستی نیز چنین است. ظاهر دین همان احکام و تکالیفی است که به جا آورده می‌شود و باطن آن تبعیّت و پیروی از جریان حقیقت و اصل هدایت ربّانی است... ظاهر بدون باطن می‌میرد.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «نیاز انسان به روح خدا، مانند احتیاج نوزاد است به [[مادر]]... به همان میزان که جسم برای ادامه حیات خویش به هوا و غذا نیازمند است، [[w:روح|روح]] و باطن او نیز به جریان تعالیم حق که همانا هدایت الهی و روح ربّانی است، نیازمند و محتاج می‌باشد...»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
 
=== دارایخواندن منابعخداوند ===
* «زندگی انسان چیزی جز ارتعاشات او نیست و ارتعاشات، حاصل اصوات ماست. اصواتی که در ذهن و [[w:قلب|قلب]] انسان جریان دارد. اگر این اصوات الهی شود و نام‌های خداوند باشد، زندگی انسان هم الهی و متعالی می‌شود.»
=== کتاب تعالیم حق - جلد اول ===
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* خدا را به هر نامی که می‌خواهید بخوانید.
* «اگر از سر عشق، خداوند را بخوانید، خود را بر شما و در شما آشکار می‌کند. با ظهور خداوند همه؟ تاریکی‌ها، همه؟ رنج‌ها و سختی‌ها و همه؟ حجاب‌های منیّت پلید و شیطانی نابود می‌گردد.»
* با محبت به مخلوق، عشق به خالق را آشکار کنید.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* بکوش در دریافت پاسخ «من کیستم؟» و بنوش شهد وحدت را.
* «اگر بخوانید و بدانید که او را می‌خوانید، قدرت الهی بر شما ظاهر خواهد شد و شگفتی‌ها می‌بینید، شگفتی‌های نام‌های خداوند را با همه؟ وجود خود صدا بزنید و حضور الهی را دریابید. حضور الهی نور است، نوری که همه؟ تاریکی‌ها را می‌زداید.»
* صدای او در سکوت، شنیدنی است، شنیدنی.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* زندگی دارای ظاهر و باطنی است. دین و خداپرستی نیز چنین است. ظاهر دین همان احکام و تکالیفی است که به جا آورده می‌شود و باطن آن تبعیّت و پیروی از جریان حقیقت و اصل هدایت ربّانی است... ظاهر بدون باطن می‌میرد.
* «انسان همان است که بدان توجه می‌کند. به خداوند توجه کنید تا مانند او شوید.»
* نیاز انسان به روح خدا، مانند احتیاج نوزاد است به مادر... به همان میزان که جسم برای ادامه حیات خویش به هوا و غذا نیازمند است، روح و باطن او نیز به جریان تعالیم حق که همانا هدایت الهی و روح ربّانی است، نیازمند و محتاج می‌باشد...
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «خداوند همراه کسی است که او همراه خداوند است. با توجه به خداوند و خواندن نام‌های او، همراهی و پشتیبانی خدا را به سوی خود جلب کنید.
* آنچه در زندگی همه؟ پیامبران، اساتید و بزرگان تاریخ مشترک بوده، توجه همیشگی به خداوند و ذکر نام‌های مقدّس اوست.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «اگر به موجودات هستی، به موجودات زمینی و آسمانی، به جانوران، پرندگان، گیاهان، کوه‌ها و دریاها، به کهکشان‌ها، سیارات و ستارگان خوب گوش دهید، همه؟ موجودات را تسبیح‌گوی خداوند متعال می‌یابید. همه؟ هستی را دایماً در عشق‌ورزی به خداوند و توجه به او می‌بینید که صدایشان چیزی جز ذکر حق نیست.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «انسان محصول و تجسّم اندیشه‌های خویش است و اندیشه چیزی جز ارتعاش صوت نیست. اگر این اندیشه تاریک، پلید و فاسد باشد، همان‌طور می‌شویم و اگر نورانی، بزرگ و شادی‌بخش باشد نیز اینطور می‌شویم. حال اگر همه؟ اندیشه‌ها، همه؟ گفتارها و رفتارها، خدایی و الهی و نام‌های پروردگار اجزاء زندگی و اندیشه؟ ما باشد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «آیا در تاریکی می‌توانید ببینید؟ تا نور نباشد دیدن و تشخیص دادن میسّر نیست. اگر نور نباشد، حیات و زندگی وجود ندارد، همه چیز نابود می‌شود و از بین می‌رود، تا نور نباشد، زیبایی و عظمت وجود ندارد. آنجا که نور نیست تاریکی و جهل است، رنج و وحشت است، بلا و گرفتاری است. بیداری در نور است و خوابیدن و خواب دیدن در تاریکی... واقعیّت اینست که بهشت، نور، و جهنم، تاریکی است.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* «باران که از ابرها می‌بارد، آلودگی‌ها و پلیدی‌های زمین را پاک و آن را زنده و شکوفا می‌سازد. آنگاه که قطرات اسماء الهی از ابرهای عشق به خداوند فرو ریزد و باران توجه به خداوند پدید آید، زمین وجود انسان پاک و شکوفا می‌شود، به این ترتیب دانه‌هایی را که خداوند در روح و جان انسان کاشته (نیروها، قابلیت‌ها و کیفیات باطنی) شکوفا شده و می‌رویند. وجود انسان، زنده می‌شود و به حیات الهی زندگی شاد و پربار می‌شود و بهشت الهی عیان می‌گردد.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
 
=== هنر زندگی متعالی ===
==== خواندن خداوند ====
* «در حضور خداوند زنده، عاشقانه زندگی کنید. حضور الهی را دریابید و به او بازگردید.»
* زندگی انسان چیزی جز ارتعاشات او نیست و ارتعاشات، حاصل اصوات ماست. اصواتی که در ذهن و قلب انسان جریان دارد. اگر این اصوات الهی شود و نام‌های خداوند باشد، زندگی انسان هم الهی و متعالی می‌شود.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* اگر از سر عشق، خداوند را بخوانید، خود را بر شما و در شما آشکار می‌کند. با ظهور خداوند همهٔ تاریکی‌ها، همهٔ رنج‌ها و سختی‌ها و همهٔ حجاب‌های منیّت پلید و شیطانی نابود می‌گردد.
* «با محبت به مخلوق، عشق به خالق را آشکار نمایید. دوست بدارید و عشق را آشکار کنید.»
* اگر بخوانید و بدانید که او را می‌خوانید، قدرت الهی بر شما ظاهر خواهد شد و شگفتی‌ها می‌بینید، شگفتی‌های نام‌های خداوند را با همهٔ وجود خود صدا بزنید و حضور الهی را دریابید. حضور الهی نور است، نوری که همهٔ تاریکی‌ها را می‌زداید.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* انسان همان است که بدان توجه می‌کند. به خداوند توجه کنید تا مانند او شوید.
* «ببینید، بشنوید و دریابید. متعالی بیندیش. بفهمید که چه می‌گویید، چه می‌کنید و چه می‌اندیشید.»
* خداوند همراه کسی است که او همراه خداوند است. با توجه به خداوند و خواندن نام‌های او، همراهی و پشتیبانی خدا را به سوی خود جلب کنید.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* آنچه در زندگی همهٔ پیامبران، اساتید و بزرگان تاریخ مشترک بوده، توجه همیشگی به خداوند و ذکر نام‌های مقدّس اوست.
* «واقعیات را بپذیرید و توهّمات را بزدایید. بیدار باشید و در هوشیاری مشاهده کنید.»
* اگر به موجودات هستی، به موجودات زمینی و آسمانی، به جانوران، پرندگان، گیاهان، کوه‌ها و دریاها، به کهکشان‌ها، سیارات و ستارگان خوب گوش دهید، همهٔ موجودات را تسبیح‌گوی خداوند متعال می‌یابید. همهٔ هستی را دایماً در عشق‌ورزی به خداوند و توجه به او می‌بینید که صدایشان چیزی جز ذکر حق نیست.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* انسان محصول و تجسّم اندیشه‌های خویش است و اندیشه چیزی جز ارتعاش صوت نیست. اگر این اندیشه تاریک، پلید و فاسد باشد، همان‌طور می‌شویم و اگر نورانی، بزرگ و شادی‌بخش باشد نیز اینطور می‌شویم. حال اگر همهٔ اندیشه‌ها، همهٔ گفتارها و رفتارها، خدایی و الهی و نام‌های پروردگار اجزاء زندگی و اندیشهٔ ما باشد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟
* «حقوق دیگران را رعایت کن و به حق کسی تجاوز نکن. خوب باش و خوبی کن.»
* آیا در تاریکی می‌توانید ببینید؟ تا نور نباشد دیدن و تشخیص دادن میسّر نیست. اگر نور نباشد، حیات و زندگی وجود ندارد، همه چیز نابود می‌شود و از بین می‌رود، تا نور نباشد، زیبایی و عظمت وجود ندارد. آنجا که نور نیست تاریکی و جهل است، رنج و وحشت است، بلا و گرفتاری است. بیداری در نور است و خوابیدن و خواب دیدن در تاریکی... واقعیّت اینست که بهشت، نور، و جهنم، تاریکی است.
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
* باران که از ابرها می‌بارد، آلودگی‌ها و پلیدی‌های زمین را پاک و آن را زنده و شکوفا می‌سازد. آنگاه که قطرات اسماء الهی از ابرهای عشق به خداوند فرو ریزد و باران توجه به خداوند پدید آید، زمین وجود انسان پاک و شکوفا می‌شود، به این ترتیب دانه‌هایی را که خداوند در روح و جان انسان کاشته (نیروها، قابلیت‌ها و کیفیات باطنی) شکوفا شده و می‌رویند. وجود انسان، زنده می‌شود و به حیات الهی زندگی شاد و پربار می‌شود و بهشت الهی عیان می‌گردد.
* «نفس را کنترل کن و بر آن مسلط باش. ذهنت را برنامه ریزی کن و جهت ده.»
** '' تعالیم حق - جلد اول/ ۱۳۷۷''
 
==== هنر زندگیمبارزه متعالی ====
* «قوی‌ترین مبارز و مبارزه، هماهنگ‌ترین است. بهترین ضربه، الزاماً قوی‌ترین ضربه نیست بلکه متناسب‌ترین ضربه است. ضربه ایی مؤثر، به هنگام و به اندازه.»
* در حضور خداوند زنده، عاشقانه زندگی کنید. حضور الهی را دریابید و به او بازگردید.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* با محبت به مخلوق، عشق به خالق را آشکار نمایید. دوست بدارید و عشق را آشکار کنید.
* «صلح کردن بر جنگیدن برتری کامل دارد، اگر صلح متعادل امکانپذیر است از جنگ بپرهیز.»
* ببینید، بشنوید و دریابید. متعالی بیندیش. بفهمید که چه می‌گویید، چه می‌کنید و چه می‌اندیشید.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* واقعیات را بپذیرید و توهّمات را بزدایید. بیدار باشید و در هوشیاری مشاهده کنید.
* «همه احتمالات را دربارهٔ دشمن و قدم بعدی او را در نظر بگیر و آماده هر واکنشی باش.»
* حقوق دیگران را رعایت کن و به حق کسی تجاوز نکن. خوب باش و خوبی کن.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* نفس را کنترل کن و بر آن مسلط باش. ذهنت را برنامه ریزی کن و جهت ده.
* «با تمام قدرت و امکان ات حمله کن با یکپارچگی و یگانگی کامل عمل کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «گاهی بهترین دفاع حمله است و گاهی بهترین حمله دفاع کردن است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «بیهوده مقاومت نکن یا به میدان دشمن وارد شو و آن را تصرف کن یا بگذار دشمن به میدانی که تو نشان می‌دهی وارد شود و مغلوب گردد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «از ضربات غیر مؤثر و غیر کارا بپرهیز. مؤثرترین و کاراترین ضربه‌ها را وارد کن».
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «اصول اخلاقی را در مبارزه بکارگیر.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «دشمن را غافلگیر و برایش تله گذاری کن. در کمین دشمن باش و او را زیر نظر بگیر.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «نقشه‌ها و افکار دشمن را بخوان و تحلیل کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «بهترین و مؤثرترین شعارها را بساز.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «فلسفه تبیین اوضاع گذشته، حال وآینده را بر ضد دشمن طرح ریزی کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «هر کاری که بر ضد دشمن می‌کنی مراقب باش که دشمن ات هم ممکن است همان کاررا با تو بکند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «شناخت ات را از دشمن و میدان مبارزه و خودت تجدید و به روز کن. همه عناصر مبارزه را زیر نظر داشته باش و هر تغییری را تحلیل کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «دشمن را دوست بدار اما از روش او نفرت داشته باش.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «روش ات را هر چه بیشتر بر هوشمندی و تفکر متکی کن تا ابزار فیزیکی.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «در برابر دشمن بسیار دانا، بسیار نادان و بسیار قوی به شدت احتیاط کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «زمان‌ها و موقعیتهای مبارزه را بشناس.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «مبارزه و پیروزی را آسان بگیر و سخت نگیر اما خود را فریب نده و ساده لوح نباش.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «در مبارزه، نه و نمی‌شود را به خود راه نده و نگذار ترس و ناامیدی و آشفتگی در تو مستقر شود.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «پس از پیروزی، در دشمن نایست از دشمن عبور کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «حرص و غرور و حسد حریف ات را تحریک کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «از جایی که حریف ات انتظار ندارد به او ضربه بزن».
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «کاری کن که حریف ات احتیاط وهوشمندی خود را از دست بدهد».
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «دشمن را مهار کن و به کنترل درآور زیرا مهار و جهت دهی دشمن بر حمله و دفاع غلبه دارد».
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «اگر کسی به مقدسات تو توهین کرد توهین او را با توهین جواب نده. غیرت مقدس‌ت را هوشمندانه و مدبرانه نمایان کن. نگذار مقدسات ات به نقاط ضعف‌ات مبدل شود. اگر مقدسات الهی تو بی حرمت شدند، تفکر کن و خردمندانه تصمیم بگیر آنگاه ریشه ای‌ترین، کوبنده‌ترین و مؤثرترین واکنش ممکن را نشان بده ابتدا سعی کن که بی‌طرفانه و بدون تعصب، واقعیتها و نشانه‌ها را آشکار نمایی. توهین کننده را آگاه کن و با روشنگری ات او را هدایت کن اما اگر او به عمد و دانسته توهین کرد، اگر قصد او برای ضربه زدن جدی بود، عادلانه و متناسب، مجازات اش کن و نتیجه کارش را به او برسان».
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «مقاومت نکن نیروی وارده را بپذیر و دشمن را با پذیرش اش، مغلوب کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «اگر به سمت راست صورت ات سیلی زدند، همیشه سمت چپ را جلو نیاور بلکه با همان ضربة اول بر زمین بیافت و با افتادگی ات زمین زیر پای حریف را خالی کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «جلوی ضربه‌ها را نگیر. ضربه‌ها را جهت بده. دشمن ات را نکُش، او را به دنبال خودت بِکش...»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «برای فتح میدان اصرار نکن که در مرکز میدان قرار گیری و به سمت مرکز حرکت کنی، گاهی حرکت از کناره‌ها و رفتن از حاشیه‌ها کلید فتح میدان است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «مبارزه جنگ نیست، صلحی هوشمندانه است و مبارز بزرگ، مبارز صلح جوی عاشق است؛ مبارزی است که بزرگترین سلاح مبارزه اش محبت اوست. او به اتکای یکی مبارزه می‌کند، چه بسا از مبارزه کردن اولیه‌ترین اصول و فرمول‌های مبارزاتی را نداند اما چون به اتکای یکی در میدان حاضر شده است چون برای یکی، به عشق یکی و برای اثبات وفاداری و غیرت و دوستی اش به یکی راهی میدان شده است ... پیروزی را قبل از ورود به میدان از آن خود کرده است. مبارز حقیقی پیش از ورود به میدان مبارزه قربانی نمی‌دهد او خودش را خیلی پیشتر از اینها قربانی ساخته است؛ غرور و منیتش را سر بریده است و روحش را تسلیم یکی کرده است او حتی فکر کردن به خودش را نیز از یاد برده است از خودگذشتگی ندارد چون خیلی پیش تر ازاینها ازخودش گذشته است او بی خود است و با یکی؛ پس یکی همیشه با اوست ... و توفیق حقیقی از آن اوست...»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «در مبارزة انتحاری چیزی برای ترسیدن و به عقب رفتن وجود ندارد. این مبارزة شیران است. مبارزة شیر آسا و با تمام قدرت اش حمله می‌کند. نه از مرگ هراسی دارد و نه از دشمن خود هر چند که بسیار قوی باشد. در این مبارزه، نجات دهنده، همان قربانی است. مبارزة انتحاری حمله کردن به مرگ است. طوری که مرگ یا از مبارز بگریزد و یا توسط مبارز صید شود. چنین مرگی، نوع اعلایی از زندگی است زیرا مرگ که عامل نبودن‌ها و نیستی‌ها و نقصان‌ها است در آن راه ندارد .»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
 
=== ازدواج و رابطه جنسی ===
===کتاب الاهیسم (تعالیم حق- جلد دوم)===
* «مهمتر از اینکه ازدواج کنی یا نه پاسخ این سؤال است که بدانی چه کسی با چه کسی ازدواج می‌کند و محصول این ممزوج چیست؟»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ازدواج یکی از فرصت‌های فراروی از خود و کنار گذاشتن خودخواهی است، اما بیشتر تجربه کنندگان، آن را به عنوان فرصتی برای خودخواهی‌های بیشتر می‌بینند و در آن، خودبینانه تر از قبل عمل می‌کنند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «در انتخاب همسرت خودنهانی اش را ببین نه خودِ نمایی اش را که اکثر فریب خودنمایی‌ها را می‌خورند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «همسری، همدستی نیست پس با کسی که صرفاً می‌تواند همدست تو باشد و همکار خوبی برایت باشد ازدواج نکن. همسر تو می‌تواند هم دست تو باشد اما هم دست تو به صرف هم دستی اش نمی‌تواند همسر تو باشد. همسر تو حتماً همراه و همسفر تو در زندگی است اما همسفر تو در زندگی حتماً همسر تو نیست...»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «رابطة جنسی بین دو نفر به رابطة میان دو سرنوشت منجر می‌شود. زیرا آن به معنای پیوند سرنوشت است و این پیوند به شراکت طرفین در تقدیرات منجر می‌شود. هر یک در نورها و تاریکی‌های دیگری، در تأثیرات پیشین و پسین خوب و بد، در امکانات و ضد امکانات دیگری سهیم می‌شود. این شراکت تقدیری مانند زنجیر خوردن و بسته شدن دو نفر به همدیگر است. آن‌ها و آنچه بر هر یک واقع می‌شود، تا پایان جریان زندگی در این جهان و جهان‌های دیگری به دیگری تأثیر گذار است. حال این اثرات ممکن است سازنده باشد یا مخرب اما غالباً مخرب و مختل کننده است. مگر آنکه ارتباط جنسی هماهنگ رخ داده باشد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «وقتی رابطة (جنسی) میان دو نفر که با یکدیگر هماهنگی ندارند اتفاق می‌افتد این مثل آنست که دو درخت غیر پیوندی را به یکدیگر پیوند بزنید. نه تنها پیوند این دو، اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است دو درخت خشک شوند و زندگی خود را به تدریج از دست دهند؛ و یا شاید، این پیوند خود را در تغییرات ناهنجار و سرطانی متجلی سازد. درخت را به بیماری کشندة ظاهری یا درونی مبتلا کند و میوه و وجود آنرا فاسد و تخریب کند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «بعضی از مواد را اگر با یکدیگر ترکیب کنید برآیند تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر خرابی است این آن را فاسد می‌کند و شاید آن هم این را. بعضی غذاها را اگر با هم بخورید، تأثیر خوب آن‌ها بسیار بیشتر است بعضی دیگر، اگر با هم خورده شوند اثری مسموم کننده و حتی کشنده دارند. رابطه، رابطة جنسی و ازدواج هم همین‌طور است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «با کسی ازدواج نکن که تو را صرفِ خود یا دیگر خیرها کند و از خدا بازدارد حتی اگر همسر مناسبی برای تو باشد. اما اگر او توانست تو را به خدا مشغول کند و از خود بازدارد ازدواج با او برکت است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ازدواج با یک نفر، ازدواج با سرنوشت او و شریک شدن در همه مسائل و نتایج اوست.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «طوری ازدواج نکن که بقیهٔ عمرت را صرف حل کردن و گرفتار شدن به مسایلی بگذرانی که ازآن پدید می‌آید.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «فقط تعداد اندکی از تصمیم‌ها انتخاب آزادانه است. بیشتر تصمیم‌ها یا تحلیلی اند یا تقدیری یا ترحمی یا تنفری یا توهمی. تصمیم ازدواج نیز همین طوراست.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «روح انسان در حال چرخش است. این روح و روان را باید با روح و روانی جفت کنید که با هم متناسب و هماهنگ و موزون باشد جز این سیالیت آنها و جریان سرنوشتشان با اشکال مواجه خواهد شد. زندگی بر آنان سخت می‌شود و شاید هم در درونشان متوقف گردد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «جفت‌های روحی حقیقی کسانی هستند که هر لحظه قلب خود را بسوی عشق می‌گشایند، در مسیری معنوی قرار می‌گیرند و خدمتی معنوی را به انجام می‌رسانند؛ بنابراین رابطه میان آنها محدود به جسم یا شخصیت هر یک نخواهد بود و رابطه‌ای قلبی خواهند داشت.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ملاقات بین جفت‌های روحی زمانی اتفاق خواهد افتاد که هر دو طرف از آمادگی لازم برخوردار باشند و بتوانند مسئولیت یکدیگر را بر عهده بگیرند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
 
====تسلیم= طبیعت ===
* «طبیعت مادر ماست نگذاریم بمیرد.»
* تعليم حق درختي است كه ريشه آن عشق به خداوند، ساقه آن تسليم به خداوند و شاخه هاي اصلي آن ايمان و توكل، مسافر حق بودن، خدمتگزاري و مبارز بودن است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* تسليم را تمرين كنيد كه اين شاه كليد عشق است. در واقع كليه‏ ي احكام الهي و سفارشات ديني راهي است براي تحقّق تسليم حقيقي. زيرا آن كه در برابر خداوند تسليم است، با او يكي است و به او پيوسته و اين هدف غايي آفرينش انسان و جهان است...
* «هر زنده‌ای که امروز نابود شود، فردا، محرومیت ناشی از نبود آن را تجربه خواهد کرد.»
* اصل نهايي تسليم است و اولين تجسم تسليم خدمتگزاري و در اختيار بودن است. اين مي‏تواند در هر وضع و حالي رخ دهد. تو مي‏تواني هر چه هستي بگذاري باشد اما تسليم و خدمتگزار باشي. در توانستن و نتوانستن. فرازها و فرودها. بنابراين بايد در اين هسته متمركز بود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* تسليم خدا بودن مانند تسليم ابر است به باد. تسليم آب به ظرف آن، و مانند حركت براده‏هاي‏آهن است بسوي آهن‏ربا.
* «ترک طبیعت، مرگ زندگیست و نابودی انسان در نابودی طبیعت است. جامعة سالم با طبیعت سالم ممکن می‌گردد زیرا طبیعت امکان زندگیست که اگر بیمار شود، همة زندگی انسان بیمار می‌شود و اگر این امکان افزایش یابد بر کیفیت زندگی انسان افزوده خواهد شد.»
* و مانند ماهياني است كه از جريان رودخانه تبعيت مي‏كنند و هم رودخانه كه بسوي دريا مي‏رود و كشيده مي‏شود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* و مانند تسليم و از خودگذشتگي عاشق است به معشوق.
* «حامیان طبیعت، حامیان حقیقت اند لکن همه انسان‌ها در برابر حفظ طبیعت مسئول اند زیرا همة ما در برابر حفظ زندگی و تداوم حیات خود و دیگران مسئولیم، پس نگذاریم طبیعت بمیرد. زشتی و بیماری و مرگ را از چهره اش بزدائیم زیرا محیط زیست انعکاسی از درون ماست. با نجات آن، خود را نجات داده‌ایم؛ و آنهایی که به خداوند می‌اندیشند بیاد داشته باشند که دوستی با طبیعت دوستی با خداست عشق به طبیعت عشق به خداست زیرا طبیعت مظهر و تجسم الهیست.»
* و مانند تسليم شمع است به سوختن لكن در پايان، آن شمع نابود نمي‏شود بلكه نور ذره‏اي آن به نور لايزال هستي مي‏پيوندد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* و مانند تسليم يخ است به نور خورشيد كه اگر يخ در اختيار نور خورشيد قرار گيرد از گرماي آن ذوب مي‏شود.
* «طبیعت گرایی، جلوه ایی از خداگرایی طبیعی بشر است زیرا طبیعت زنده‌ترین و آشکارترین تجسم و تجلیگاه خداست...»
* و مانند مترسكي بي‏جان و مرده كه يكي زنده به درون آن رفت و در آن سكني گزيد و مترسك را از مرگ به زندگي آورد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* و مانند آن ني تو خالي است كه باد از ميان آن ميگذرد و به آن آهنگ خود را مي‏نوازد.
* «مطمئناً اگر انسان از طبیعت حمایت کند طبیعت نیز حمایت خود را از انسان نشان خواهد داد. زیرا طبیعت زنده است و عکس العمل نشان می‌دهد.»
* و مانند تبعيت تصوير در آينه است از صاحب تصوير.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* و مانند پيروي چشم و دست است از اراده، كه هر چه اراده بگويد آنها از همان راه ميروند و همان كار را مي كنند. آنها در تصرف اراده‏اند.
* «الگوهای طبیعت، الگوهایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند.»
* تسليم و وفاداري به خداوند مانند چشمه ايست كه اگر در انسان به جوشش درآيد، به دريايي بيكران بدل خواهد شد و انسان را به درياي الهي متصل و مبدل خواهد ساخت.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* روح آفريننده در انسان مانند گنجي است كه هفت در دارد. از هر در آن دسترسي به قسمتي از گنج ميسر مي‏شود. از هر يك از درها مي‏توان به گنج دست يافت لكن نه به كل آن بلكه به اندازه‏اي از آن. اما از در هفتم، دست يافتن به تمام گنج روح ممكن مي‏گردد. آن هفتمين، عشق است كه در تسليم و وفاداري وقوع مي‏يابد.
* آنكه تسليم حق است به وقت مبارزه، مبارزه مي‏كند و مبارز حق است. هنگام گذر، مسافر حق است و مي‏گذرد. در امور خود متوكل است و در ارتباط با خلق خدا، بخشنده و مهربان است. او در حضور خداوند، متواضع و متضرع است...
* تسليم را تمرين كنيد و در آن عميق‏تر استقرار يابيد. اين بهترين شيوه عبور از جهانهاست.
* تسليم يكي باشيد و براساس يكي زندگي كنيد. و اگر تسليم فشارها، ترس‏ها، ترديدها و تمايلات بوديم، تسليم يكي نيستيم، كه كافر و مشركيم. تنها و تنها براساس او، بر اصل روح خدايي زندگي كنيد. نه كسي ديگر و نه چيزي ديگر.
* تسليم باش و زندگي تسليم تو مي‏شود.
* هرگاه انسان قلب خود را به خداوندي كه بخشنده و مهربان است و خود، حقيقت عشق است، تسليم مي كند، عشق الهي در انسان پديدار مي شود و او مانند خداوند عشق مي ورزد، محبت مي كند و مي بخشد. وقتي كه فكر و ذهن انسان تسليم خداست، ياد خدا واقع مي شود، تفكر الهي رخ مي دهد و خداوند بصورتي متناسب در فكر و ذكر و ذهن انسان حضور مي يابد.
* خدمتگزاري آسمان كار فرزند آسمان است.
 
=== طریقه صاد میم (صید روحی) ===
====هماهنگی====
* «عموماً مردم صید و قربانی شده‌اند. این هم دربارهٔ انسانهای حقیر و ناچیز صادق است و هم دربارهٔ بزرگان. تفاوت در این است که صید چه کسی؟ قربانی برای چه کسی و چه چیزی؟ انسان‌ها غالباً قربانی و صید چیزهای پست و بی‌ارزش می‌شوند اما معدودی از انسانها قربانی چیزهای بزرگ شده‌اند و بنابراین بزرگ شده‌اند زیرا ارزش صید متناسب با صیاد است و آنچه برای آن قربانی شوی می‌تواند ارزش تو را تعیین کند.»
* كليدي‏ ترين شيوه، نرمي است و مؤثرترين نرمي، نرمي هماهنگ است و مؤثرترين هماهنگي، هماهنگي فعال است و مؤثرترين هماهنگي فعال، هماهنگي همسو است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر زماني روش خود را مي‏طلبد و هر طلبي روش خود را مي‏خواهد. اگر طالب چيزي هستي به طبل زمان گوش كن و هماهنگ با آن طلبت را بطلب.
* «بعید است که موجودی یافت شود که صید کسی یا چیزی نشده باشد یا خود قربانی نباشد.»
* حقيقت‏ گرايي و آشكارسازي حقيقت حركت عمومي هستي و كائنات است و همسويي با آن همسويي با جهان است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* بهترين روش‏ها هماهنگ‏ترين روش‏ها است.
* «انسان باید همة امکانات خود را به فرصتی برای خدمت به خداوند تبدیل کند و آن را صرف خدمت به خداوند و انجام قصدهای آسمان نماید. هر کاری و هر راهی که به خداوند ختم شود، خوب و هماهنگ است.»
* اندازه توفيق و اثرگذاري چيزها و روش‏ها متناسب با هماهنگي آنهاست. براي تحقق، مي‏بايست با هر چيزي به روش هماهنگ برخورد كرد و براي هر هدفي با شيوه‏اي متناسب اقدام نمود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر روشي تنها در زمان و مكان خود و براي هدف متناسب با خود، اثر لازم و كافي را دارد.
* «در صاد میم صید می‌رود تا از چنگال صیادان مرگ رها شود، گذشت؟ از دست رفته خود را جبران کند و امکانات حیاتی هدر رفته را دوباره بازیابد. پس او بجای صید بودن، صیاد شدن را انتخاب می‌کند. به جای آنکه دراغلب مواقع صید شود غالباً صید خواهد کرد. از این پس او نه تنها خود را نجات می‌دهد بلکه به فکر نجات و زندگی صید شده‌های خود نیز هست. نه تنها به صید نورها و روح‌های دیگر می‌پردازد بلکه پیوسته مترصد صید کردن روح خویش است. او در خدمت آسمان و پادشاه صیادان آسمان است و از طریق صید کردن و صید نشدن، خدمت خود را عملی می‌سازد. او همه این کارها را می‌کند تا بلکه آماده شود که خداوند، پادشاه جهان، توجه‌اش را به او کامل کند و نگاه‌اش را خیره سازد تا اینکه پادشاه او را بعنوان صید همیشگی و ابدی خود بپذیرد و در این صورت او تا ابد با پادشاه آسمانها، با خداوند جهان خواهد زیست. در این حال است که برای این همزیستی، خداوند جهان، روح خود را که روح آسمانهاست به او می‌دهد، در او می‌ریزد و با روح خود او را برای همیشه در بر می‌گیرد.»
* براي برخورد هماهنگ، همذات ‏پنداري و همذات‏ گري ضروري و اجتناب‏ ناپذير است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* بجاي نه، مي‏توان گفت بر فرض بله و آنگاه واقعيت نه را از اين طريق به اثبات رساند.
* «مسیح از بزرگ‌ترین استادان صیادی بود و در میان حواریون مسیح، پطروس و پولس صیادترین‌ها بودند. وقتی که مسیح فرمود به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم سازم، اشاره اش به همین بود.»
* محكوم‏ شونده محكوم مي‏شود. اگر حق را محكوم كند، حق او را محكوم خواهد كرد و اگر باطل را، پس باطل.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* حقيقت خود را نشان مي‏دهد، پس چرا بعضي به باورها و ناباوري‏ها اتكاء كامل مي‏كنند.
* «بسیاری از انواع ارواح و بویژه انسان‌ها شبیه به حیوانات و جانوران‌اند. خزندگان، حشرات، پرندگان، چهارپایان و دیگران. روح بعضی‌ها شبیه فرشته‌ها و ملائک و نورهاست؛ و انسانهای نایابی که روحشان ملک خداست و روح خداست.»
* آنچه شكستني است شكسته خواهد شد. تلاش براي حفظ آن، بيهوده است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* غالباً شايد و اگر بهتر از حتماً و هرگزاند.
* «اقتدار روح آدم‌ها را با قوه باتری‌ها هم می‌شود مقایسه کرد. باتری‌های نیم ولتی و یک و نیم ولتی، نه ولتی، و نیز ولتاژهای دو رقمی، سه رقمی و ده‌ها رقمی. آخرین این باتری‌ها، باتری هسته‌ای است. اگر بتوان قائل به ابَرباتری هم شد باید آن را از نوعی دانست که اتصالش به بی‌نهایت است.»
* حوزه امكانات، نامحدود است پس هر چيزي ممكن است و هر اتفاقي واقع‏شدنيست.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* آگاه كردن، نرمي كردن است و بالاترين نرمي محبت است.
* «با صید ارواح کوچک و ذرات نور و سایه، صیادان نور، خود را برای صید ارواح بزرگ و نورهای عظیم آماده می‌کنند و اگر به صید ارواح بزرگ نائل آمدند آماده‌اند تا بزرگترین و حقیقی‌ترین، خداوند، آنها را صید نماید.»
* اگر انكارپذيري بگذار انكار شوي و اگر نيستي انكار تو، انكار انكاركننده است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* بجاي ضربه زدن لمس كن.
* «چقدر خوشبخت است انسانی که مانند سگ وفادار خداست. سگ وفاداری که روز و شب در خدمت خدا و برای خداست. می‌دانید چرا بیشتر انسانها سگ را دوست دارند و بیش از هر حیوان دیگری سگ را به زندگی خود وارد کرده‌اند و دربارهٔ آن داستانها ساخته‌اند و گفته‌اند؟ اگر تواضع تو آنقدر نیست که سگ وفادار و بی انتظار خدا باشی، و اگر تو صیاد روحی، پس مثل باز شکاری باش که بر دست خدا نشسته است و آماده که خداوند او را بسوی هدفی گسیل کند تا آن را برای کارهای خدا صید کند.»
* در طبيعت، موجوداتي كه به اصل نرمي عمل كردند به حياتشان ادامه دادند و آنها كه از اصل سازگاري و انعطاف‏ پذيري خارج شدند از دور حيات خارج شدند.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* اجبار مردود است مگر آنكه لباسي بر تن محبت باشد آنهم در زمان اجتناب‏ ناپذير بودن آن.
* «در اوایل تمدن بشری که تمدنی باطنی بود، انسان با به یادآوری سقوط خود از آسمان تصمیم گرفت که دوباره به آسمان برگردد و در این جهت به کشف راه‌ها و روشهای صعود به آسمان پرداخت. نتیجة این کشفیات و شهودات پدید آمدن دسته‌های مختلف فنون باطنی شد که در قدم بعدی، این فنون باطنی شکل بیرونی به خود گرفتند و ظاهر گرا شدند. کشاورزی و باغبانی، صیادی و شکار، نماز و اسماء مقدس، موسیقی و رقصها و آیین قربانی از همین سنخ بودند. فنونی برای روح زایی و زایش روح و صعود به آسمان. اما بعداً این فنون بعنوان روش‌هایی برای زندگی زمینی، توسط پیروان آن روشن بینان تغییر شکل داده شد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «تا فرصت هست باید همة اقتدار از دست رفته را بازیابید و همه شکست‌ها را به توفیق‌ها بدل کنید. مخصوصاً شکستهایی که با خود، اقتدار روح شما را برده است. برای فتح بزرگ، احتیاج به فتحهای متعدد کوچک‌تر دارید.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «تو باید به پادشاه (خداوند) نشان دهی که نامزد وفادار او و بلکه وفادارترین هستی؛ بنابراین باید عدم خودباختگی خود را با قدرت تمام و بدون کمترین تزلزل نشان دهی. باید این را آشکار کنی، که فقط و فقط او را می‌خواهی و و در هر شرایطی او تنها حقیقت زندگی تواست. در این صورت، پادشاه وفاداری تو را خواهد پذیرفت و با تو تا ابد وفادار خواهد ماند و تو را خواهد داشت.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «عیسی مسیح یکی از بزرگترین صیادان بود که هنر صید ارواح انسان‌ها را به حواریون و بویژه چهار تن از حواریون خود و در رأس آنها، پطروس ماهیگیر، آموخت. سلیمان نبی (ع) نیز تبحر چشمگیری در صید و مهار ارواح و جنیان و حتی شیاطین داشت. اکثر انبیاء بزرگ توان بالایی در صید ارواح داشتند. گاهی آنها به جای صیدهای متعدد، تنها به یک صید بزرگ دست می‌زدند. صید بزرگ الیاس نبی، الیسع بود...»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
 
=== واقعیت بهشت و جهنم ===
====آزمونهای ایمان و وفاداری====
* «بهشت شرایطیست که هر چه می‌خواهی برایت محقق می‌شود و هر چه قصد می‌کنی به تحقق می‌رسد. بهشت در حضور خدا و در نزدیکی او ساکن شدن است. بارور شدن دانه‌های نور در روح و بوجود آمدن باغ نورانی اسماء در روح تو است. معنای اصلی بهشت همان خوشبختی و رستگاریست. تقرب و اتصال و اتحاد با خداست. منظور از بهشت همان زندگی مطلوب است که محقق می‌شود و الا خوردنی و همسر و این چیزها در این جهان هم فراوان است. در بهشت به همه نیازهای تو پاسخ داده می‌شود و همه آرزوهای واقعی تو واقع می‌شوند.»
* اگر حقيقتي را پذيرفته‏ اي كه در ظرفيت پذيرش ديگران نيست، يا هست اما بر ضد ديگران است، منتظر باش تا هزينه اين ايمان را بپردازي. منتظر تهمت‏ها و تمسخرها و اذيتها. منتظر طرد شدن‏ها و توطئه‏ها. وقتي تو بزرگتر از ظرفيت نگاه ديگران باشي يا ظرفيت آنان از ظرف نگاه تو كمتر باشد اين طبيعي است كه آنها بدبينانه در تو ترديد كرده و سعي نمايند تو را انكار كنند و زير سؤال ببرند.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر ايمان‏ آورنده به اندازه ظرفيت روح و گنجايش قلبش ايمان دارد. ايمان انسان به غيب، متناسب با توان شهودي او و قدرت روشن‏بيني اوست بنابراين ظرفيت ايمان ديگران را در نظر بگير و چيزي را بيش از عمل آنها بر آنها تحميل نكن.
* «بهشت و جهنم در همین دنیا واقع شده و حتی پیش از این دنیا آغاز شده و تا بعد از این دنیا نیز ادامه خواهد داشت. بهشت و جهنم اصلی در درون انسان است و کیفیتی در روح بشر است که در جهان بیرونی نیز تجسم دارد. هم اکنون تو در بهشتی یا جهنمی. پس از این نیز هم.»
* وقتي تو كسي را تأييد مي‏كني و او را مي‏ پذيري معلوم مي‏شود كه با او همانندي. يا ذره‏اي يا ذراتي يا زياد. اندازه پذيرش تو، اندازه همانندي و هم‏ سنخي تو را نشان مي‏دهد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* ايمان تو وقتي حقيقي است كه براساس كشف و شهود و دريافت تو باشد نه حرفها و باورهاي ديگران؛ و دانسته‏هاي منطقي و نه حتي واقعيات ملموس. وقتي دچار ايمان حقيقي شوي تو آن را مي‏ پذيري حتي اگر همه دلايل بر عليه آن باشند. به آن ايمان داري حتي اگر آن، ظاهراً چيزي نباشد كه تو درباره‏ اش دريافت كرده‏اي. آن را پذيرفته‏اي حتي اگر آن بر ضد دريافتهاي تو باشد حتي اگر آن، خودش بگويد نيستم و نشان دهد كه نه فقط آن چيزي نيست كه تو در او كشف كرده‏ اي بلكه عكس آن چيزيست كه به كشف تو درآمده. هرگاه چنين ايماني در تو پديدار شد هماني كه او را پذيرفته‏ اي در تو پديدار خواهد شد.
* «یک وجه جهنم آتش حسرت و پشیمانی و محرومیت است. آتش مخربی و ویران‌کننده‌ای که انسان با اندیشه‌ها و کلام و اعمال خود بوجود می‌آورد. حالتی از فشار شدید و تخریب‌کننده و رنج ویرانگر است که در روح و روان انسان آشکار می‌شود و در بیرون نیز انعکاس می‌یابد. این «عذاب آتش» همان خشم و نارضایتی خداوند است از بنده خود که به صورتهای مختلفی بر او می‌ریزد و او را می‌سوزاند و دوباره می‌سوزاند و دوباره می‌سوزاند.»
* اگر تو بخواهي ايمان و وفاداري كسي را بيازمايي و ارتباط او را با خود محك بزني چه كارهايي خواهي كرد و او را چگونه امتحان مي‏كني؟ اگر بخواهي براي خود همسر و همراهي ابدي را انتخاب كني او را چطور مي‏ آزمايي و در چه آزمون هايي قرار مي‏دهي. و خداوند اينكار را در حد اعلا و كامل و استادانه انجام مي‏دهد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* آنچه نمي‏دانيد و آنچه نديده و نيافته‏ ايد مخصوصاً اگر مرتبط با عالم بالا و غيب و اسرار باشد، انكار نكنيد و با رفتار خود محكوم نسازيد و به آن توهين نكنيد.
* «اگر عمیقاً ببینید از هم اکنون می‌توانید مشاهده‌گر برخاستن مردگان از قبرها و برپایی قیامت و روز داوری خداوند باشید.»
* اگر در برابر منافق و نفاق و تفرقه كاري نكني، كار تو نفاق است و تو منافقي. خاموشي در برابر نفاق حمايت از جريان نفاق و آلوده شدن به آن است. تو يا حامي حقي يا بر ضد حقي. حد وسطي بين حق و باطل نيست. به اين دليل است كه محافظه‏ كاري انسان غالباً او را به نفاق آلوده مي‏كند.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* اگر حقانيت كسي را كشف كردي و به قلبت حقيقتي را دريافتي منتظر دليل و ضد دليل نمان. از حرفهاي ديگران تأثير نگير چه در تأييد آن حقيقت و چه در ردّ آن. ايمان‏ات را براساس پايه‏ هاي سست و فرو ريختني بنا نكن آنرا براساس روح و قلبت استوار كن، بگذار متكي به كشف و دريافت باطني‏ ات باشد نه حرفها و باورها و هيجانات ديگران. اگر به حقيقتي ايمان داشتي ايمان‏ات را تا پايان حفظ كن زيرا همين ايمان، تو را به آن حقيقت ملحق مي‏كند و آن حقيقت را در تو آشكار مي‏ سازد.
* «وقتی که عاشق دور شدن معشوق را از خود می‌بیند، وقتی که ارتباط و پیوند معشوق را با دیگری می‌بیند و خود را محروم از آن می‌یابد حال او چگونه است؟ او حاضر است هر دم بمیرد و زنده شود اما از این آتش حسرت و محرومیت بیرون بیاید. جهنم اینگونه است.»
* از آزمونها استقبال كن تا آزمونها از تو فراري شوند چنان آماده باش كه آزمونها از تو بترسند و وسوسه‏ ها جرأت رويارويي با تو را نداشته باشند. شمشير ايمانت را چنان بُرنده كن كه هر ترس و ترديدي با ديدن آن از ميدان به در رود. آنقدر قوي باش كه ضعف و ناتواني از ديدن قوت و استحكامت، ناتوان گردد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* اگر عده‏ اي بگويند خورشيد هست و عده‏ اي بگويند نيست اين در وضع خورشيد چه اثري دارد؟ پيش از آنكه اينها باشند خورشيد بوده و پس از آن نيز خواهد بود اما عده‏ اي كه خورشيد را پذيرفتند از نور زندگي‏ بخش آن بهره مند مي‏شوند و عده ديگر يا در تاريكي محكوم به مرگ‏اند و يا در ناداني و دروغ خود مردار مي‏شوند. و حالا فرض كن كه خورشيد با آن همه نشانه‏ اش بگويد نيستم. اين را چه كسي جز ابلهان ساده‏ لوح باور مي‏كنند. خورشيد هر چه بگويد راست گفته است مگر آنكه بگويد نيستم كه بايد اينطور شنيد، هستم.
 
====دعا= گزیده ===
* «یکی بودن و یگانه زیستن راه یگانگی است.»
* خوشابحال آنكه با «او» دعا مي‏كند زيرا به آمين او دعايش مستجاب خواهد شد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* سرنوشت انسان چيزي جز دعاها و خواسته‏ هاي او نيست و آينده انسان با چيزي بجز دعا (خواستن مستقيم يا غيرمستقيم از خداوند) تغيير نمي‏كند...
* «انکار شدنی‌ها را انکار کن و از گذرکردنی‌ها گذر کن و در انکار ناشدنی بمان.»
* خدايي كه نور آسمانها و زمين است خود بخود بخشنده و مهربان است نه سليقه‏ اي، نه انتخابي و نه گاه گاهي. نور هميشه و خودبخود روشن مي‏كند، نمي‏پرسد كجا را؟ چه كسي را؟ براي چه؟ فقط روشن مي‏كند و نور مي‏دهد. اما اين تويي كه بايد نور را بيابي و در معرض و حضور آن قرارگيري. دعا روشي براي اين در معرض نور قرار گرفتن است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* اگر نام هاي خداوند واقعاً خوانده شوند شفادهنده اند. اما اگر از سر غفلت و بي توجهي بيان شوند نبايد انتظار كار بزرگي را از آن ها داشته باشيد. بيشتر مردم مي گويند توكل ما به خداست اما كمتر كسي ممكن است به خداوند توكل كرده باشد. اكثراً دعا مي خوانند اما نادرند كساني كه دعا را آموخته اند؛ و همه خدا دارند اما كميابند كساني كه خدا را يافته اند.
* «داستان زندگی ات را بنویس و نگذار به تو تحمیل شود.»
* در نظر مردم دعا و توكل و بسياري از امور باطني ديگر، شبه واقعيتي است كه غالباً واقعيت ندارد پس جدي گرفته نمي‏شود. كاري رؤيايي است كه براي انسانهاي ضعيف و نيازمند خوب است. بيشتر براي قوت قلب است و نااميد نشدن نه براي به تحقق رساندن و به تحقق رسيدن. گاهي تمسخرآميز است گاهي تحقيرآميز. اگر هم به آن اندك احترامي تو خالي گذاشته مي‏شود، براي راحتي وجدان و خالي نبودن تقدس است. حتي بعضي‏ها خجالت مي‏كشند با صداي بلند دعا كنند چون ممكن است به چيزهاي مختلف متهم شوند. بيشتر مردم براي شكست از آن استفاده مي‏كنند تا توفيق. وقتي آنرا بكار مي‏ گيرند كه مطمئن هستند كار از كار گذشته و امكان ندارد درست شود، در اوج نااميدي. از اين رو دعاي آنان غالباً به نتيجه نه ختم مي‏شود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* نرم خواستن و به نرمي خواستن و خواسته‏ هاي نرم را خواستن، نرمي دعا را كامل مي‏كند و قدرتش را به جريان مي‏اندازد.
* «خوبترین، هماهنگ‌ترین است.»
* چيزهايي را كه نمي‏داني و از باطن آنها بي‏خبري از خدا نخواه و قصد نكن. دعا كن كه آنچه لازم است بداني، بداني و آنچه لازم است به انجام برساني، به انجام برساني. آنچه لازم است به تو برسد، برسد و آنچه لازم است از تو گرفته شود، گرفته شود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* با وجود پيشرفتهاي بسيار بشر، بالاترين قدرت در دعا و توكل است. دعايي كه اساس آن ايمان و يقين باشد. ايماني كه از مشاهده و دريافت است نه ادعاي آن. با چنين ايماني هر كاري، هر كاري، هر كاري شدنيست.
* «خلاقانه بیدار شو. خلاقانه بخواب.»
* بهترين دعا آن است كه خدا را از خدا بخواهيم.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* توكل كامل‏ترين روش دعاست. روح دعا، توكل است.
* «رویاهایت را جدی بگیر و در سکوت به قلبت گوش کن.»
* با دعا و توكل مداوم و ارتباط داشتن پيوسته با خداوند او را وا مي داريم تا در وجودمان زندگي كند و با ما باشد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* در دعا هر گاه روح القدس بر تو آمين بگويد يقين است كه دعاي تو هر چه كه باشد مستجاب مي‏شود لكن او بخوبي مي‏داند به چه كساني آمين بگويد يا نگويد. نگاه او را بايد يافت.
* «همانکه هستی باش آنگاه آنچه می‌خواهی بشو.»
* هرگاه اراده فرد با اراده خداوند همسو و هم‏جهت شود، دعاي او مستجاب و خواسته‏ اش عملي مي‏گردد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر رودخانه‏ اي بسوي دريا مي‏رود و هر دعايي به پاسخ الهي ختم مي‏شود. هر سنگي كه بالا بيندازي پايين مي‏آيد منتهي با قدرتي بيشتر و هر دعايي كه بالا برود نتيجه خود را پايين مي‏آورد. اگر در كوهستان فرياد بزني اين طبيعي است كه انعكاس صداي خود را بشنوي و بسوي تو بازگردد و اگر در حضور الهي چيزي بگويي پژواك شگفت‏ انگيز و پرطنين و ممتد آن بسوي تو مي‏آيد.
* «یگانگی با یکی، یگانه زیستن و یگانه پرستی، سه راز زندگی است.»
* هر كه با ايماني زنده به حضورر خداوند متوسل شود، باذن الله پاسخ او داده خواهد شد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر حرفي كه به اسم خدا و در خيال، به خداوند زده شود دعا نيست. دعا در ساده‏ ترين معناي خود خواستن از خداوند زنده و حقيقي است حتي اگر اين خواستن غيرمستقيم باشد و در ظاهر آن اسمي از خدا هم برده نشود.
* «خوبترین شیوه هماهنگی است. این شیوة جهان است.»
* آنچه مردم بنام دعا مي‏شناسند و انجام مي‏دهند اكثراً دعا نيست، بازي دعاست به همين دليل اجابتي در آن نيست. زيرا بنا بر اصل تحقق دعا، هر دعايي مستجاب مي‏شود. هر درخواستي از خداوند زنده، پاسخ مي‏گيرد و هر سؤالي از او جوابي از او با خود دارد.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* اگر دعاي مردم عموماً اجابت نمي‏شود از اينست كه اساساً دعا نيست يعني خواسته‏ اي نيست كه متوجه خداوند حي و حاضر باشد. خداي اكثر مردم مرده است. مخلوق ذهن آنان است. خودشان مثل يك بت آنرا ساخته و تعريف كرده‏ اند و مي‏پرستند. از يك بت سنگي يا تصوير بت چه انتظاري مي‏توان داشت.
* «هماهنگ با جهان باش تا جهان با تو هماهنگ باشد.»
* طبيعت خلأپذير نيست و دعا نوعي ايجاد خلأ است پس خلأ پر مي‏شود چون طبيعت خالي از آن است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* انسان داراي امكان دعا كردن و با دعا به نتيجه رسيدن است. اين معني ديگري از اختيار انسان است. چگونه ممكن است انسان اختيار داشته باشد و در برابر همه سرنوشت خود هم پاسخگو باشد، اما داراي امكان «مي‏خواهم مي‏شود» نباشد.
* «با تفکر انتخاب کن و بدون تحقیق نپذیر.»
* دعا يك عمل است و جواب دعا يك عكس العمل و قانون عمل و عكس العمل جهان‏شمول است و همه اين جهان را شامل مي‏شود.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* جواب از سؤال مي‏آيد و گرسنگي معلول غذاست. از اجابت است كه دعا مي‏آيد زيرا قبل از آنكه انسان بخواهد، خداوند، بخشيده است.
* «هر کاری که با دیگران می‌کنی با خودت کرده‌ای پس بخوبی رفتار کن.»
* بهترين حالت دعا آنست كه آميخته به توكل و متوكلانه باشد. خواستني كه با واگذار كردن همراه باشد و اصراري كه خالي از تأكيد باشد و پر از رهاسازي.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* در بزرگترين دعاها چيزي نمي‏گنجد بنابراين بزرگترين دعا خالي از هر خواسته‏ ايست.
* «حقیقت یکیست، راه‌ها بسیار است و هر کس راه خود را دارد.»
* روش‏هاي دعا كردن مانند شيوه‏ هاي دريافت نور براي آن كسي است كه در خانه است. براي او پنجره را باز كردن، گشودن در، برداشتن سقف، در پشت بام بودن يا به خورشيد رفتن و در خورشيد ماندن، طرق اين كسب نور است.
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* هر كه از خداوند زنده بخواهد، هر كه باشد، هر كه باشد، خداوند به او مي‏بخشد. اما بخشش خداوند حتماً آن چيزي نيست كه تو مي‏ گويي بايد. شايد باشد اما كمتر اينچنين است. زيرا بخشش خداوند، عادلانه و به حق است حتي اگر بزرگوارانه و ناشي از فيض او باشد. بخشش خداوند به تناسب قلب و نيات تو است اما كمتر از آن نيست و هميشه بيشتر از حق تو است چون او هميشه بزرگ است.
* «خداوند زنده را با زنده پرستی می‌توان تجربه کرد نه با مرده پرستی (خدای زنده را بپرست نه خدای مرده را).»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «دریافت کردن بدون بخشیدن ممکن نیست پس ببخش تا به تو بخشیده شود.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «به نام خداوند بخشندة مهربان، ببخش و محبت کن و مهربان باش.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «اصلی‌ترین عامل تعیین کنندة زندگی انسان، شعور اوست. زندگی انعکاس شعور است و با تغییر شعور، زندگی انسان تغییر می‌کند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «اندیشه‌ها و کلمات و تصاویر سازنده زندگی سازند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «رابطه جنسی هماهنگ تعالی بخش است و ارتباط ناهماهنگ تخریب می‌کند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «هر مسئله‌ای را با روش متناسبی باید حل کرد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «بیماری‌ها علل مختلفی دارند و برای درمان بیماری باید از روش‌های هماهنگ بهره گرفت.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ادیان مرده پیروان خود را می‌می‌رانند و تعلیم زنده انسان را زنده می‌کند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «دانستن کافی نیست، هوشیاری لازم است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ازدواج پرخطر است اما ازدواج هماهنگ ضروریست.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «با فهم معنای چیزها می‌توان از چیزها عبور کرد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «شناخت کامل به تجربة کامل منجر می‌شود. شناختن، مهارکردن و ارتباط داشتن است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «این دنیا محل عبور است. هر لحظه از آن عبور کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «تغذیة زنده از شرایط زندگی و زنده زیستن است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «مرگ پایان این جسم است اما آغاز زندگی دوباره است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «زندگی حقیقی در عاشقانه زیستن است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «انسان به شعور است نه به ادعا و اسم و چیزهای دیگر.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «زندگی برای تو همان است که آنرا می‌بینی. اگر نگاه تو دگرگون شود زندگی تو دگرگون می‌شود.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «انسانها عموماً خواب‌اند و مشغول خواب و کابوس و رؤیا، بیدار شو و بیدار کن.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «نیروی راستی می‌تواند انسان را از همة بدی‌ها و تاریکی‌ها و خطرات نجات دهد.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «راستی و درستی جوهر توصیه‌های خداوند به بشر است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «الگوهای طبیعت، الگوهایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «تقدیر واقع شدنی است در عین حال تدبیر شدنی است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «رنج زاییدة تنهایی است و راحتی در برقراری ارتباط است.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «به خوبترین‌ها بپرداز نه خوب‌ها و نسبتاً خوب‌ها.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «ارتباط با زندگان زنده می‌کند و رابطة با مردگان می‌می‌راند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «سیاست زدگی، دروغ زدگی است. گرفتار آن نشوید.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «توان خلاق ذهن ات را تماماً به کار گیر.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «داشته‌هایت را با فهمیدن بارور کن تا به عمل درآیند و به محصول برسند.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «قوی باش تا قدرت یابی. شاد باش تا شاد شوی. هر چه می‌خواهی باش تا هر چه می‌خواهی بشوی.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «خلاقانه سؤال کن، خلاقانه بیندیش، خلاقانه بگو، خلاقانه عمل کن و خلاق باش زیرا تو تصویر خالق جهان هستی.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
* «شایستگی به شعور است و اتفاقات به آمادگی است. برای وقوع هر چیزی آماده باش.»
** '' آمین- جلد اول/ ۱۳۸۷''
 
=== شعور خلاق است ===
====دوست داشتن====
* «پروردگار متعال می‌فرماید: خداوند سرنوشت هیچ امتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان نفس خود را تغییر دهند.»
* قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن مي‏توان نشان داد. هر چيزي را با تمام وجودت دوست داشته باشي براي تو خواهد بود و به زندگي تو خواهد آمد.
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «و مکتوب است که، آنچه در درون است در بیرون است و آنچه در بالاست در پایین است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زندگی انسان و سرنوشت او، تجسم آن چیزیست که در درون اوست. زندگی انسان انعکاسی از شعور اوست و هر تغییری در وضعیتها، حالات و شرایط، نتیجه حرکت شعور است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر تو تغییر کنی، تصویر تو در آینه تغییر می‌کند. هر حرکت تو، در تصویری که در آینه داری منعکس می‌شود؛ و این جهان آینه‌ایست که تصورات درونی تو را تجسم می‌بخشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «شرایط بیرونی بر شرایط درونی اثرگذار است لکن اقتدار نهایی، با شرایط درونی است. حتی اگر با تغییر شرایط بیرونی بتوانید اوضاع و احوال درونی را تغییر دهید، اینکار از طریق تغییر آگاهی صورت پذیرفته زیرا هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر آنکه قبلاً تغییری در شعور رخ داده باشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اندیشه‌ها و حالات، اوضاع و احوال بیرونی را می‌سازند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر درون تو تغییر کند، آنچه در بیرون است خودبخود تغییر خواهد کرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر به روشنی پذیرفته‌ای که می‌شود، بدان که می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر شکل آگاهی ات را تغییر دهی، شکل زندگیت و اگر نوع آنرا تغییر دهی نوع زندگی‌ات دگرگون می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بر هر چه آگاه شوی، به کنترل تو درمی‌آید و در اقتدارت قرار می‌گیرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آنچه در قلب است، حالات و کیفیات زندگی را باعث می‌شود و محتویات ذهن، وضعیت زندگی را بوجود می‌آورد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انسان نقاش زندگی خویش است و نقاش وجود خود. قلم او، اندیشه‌های اوست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «لازمه توفیق بیرونی، توفیق درونی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای آنکه چیزی را بوجود آوری یا از میان برداری، باید شعور آن را مستقر سازی.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زندگی متعالی، در شعور متعالی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آنچه در بخش آشکار زندگی اتفاق می‌افتد ریشه در بخش ناآشکار دارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «سرنوشت ملتها را برآیند خودآگاهی آنان رقم می‌زند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «عور انواع گوناگونی دارد بنابراین موجودات هستی نیز به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شوند زیرا هر گروه از آنها تجلی نوعی شعور است؛ بنابراین برای ارتباط با هر گروهشان باید از طریق نوعی شعور اقدام کرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «با تغییر شعور می‌توان هر چیزی را تغییر داد و هر دگرگونی را در هر اندازه‌ای ایجاد نمود زیرا روح خلاقه که شعور متعالی است دارای قدرت آفرینندگی و ویرانگری نامحدود است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ذهن مانند زمین حاصلخیزی است که دانه‌هایی که در آن می‌کاری می‌روید و محصول این دانه‌ها وجود تو و زندگی تو است. باید کشاورزی باطنی را آموخت.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زندگی نقشی است که با قلم خودآگاهی نقاشی می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «با بالا رفتن خودآگاهی، ارزش‌ها و کیفیات زندگی افزایش می‌یابند و نوع زندگی دگرگون می‌شود. با تغییر شکل آگاهی، تنها صورت و ظاهر تغییرات، دگرگون می‌شوند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «در زندگی تو هر چیزی زاییده شعور تو است. اگر آگاهی ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون می‌شوند. خوبی و بدی، بیماری و شفا، رنج و راحتی، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، کوچکی و بزرگی و همه مظاهر زندگی و مرگ ناشی از نوع و فرم شعور است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «روح آفریننده در روح انسان است پس همان قدرت و شعوری که کائنات و کهکشانها را بوجود آورد، در روح او پنهان است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «دردها و رنجها، ضعفها و ناتوانیها، و شکستها و محرومیتها ناشی از جهل و ناآگاهی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ذهن به کامپیوتری شبیه است که با اندیشه‌ها (نیات، قصدها، باورها و دانسته‌ها) برنامه ریزی می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «به اندازه‌ای انسانها و موجودات دیگر را می‌شناسی که بر خود، آگاه شده‌ای زیرا دگرآگاهی مولود خودآگاهی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «تغییر پایدار زندگی، تغییر در شعور و آگاهی انسان است، سایر تغییرات متزلزل و فروریختنی‌اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ارتباط واقعی انسان با هر چیز، متناسب با درک و شناختش از آن است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بر هر چه که کاملاً آگاه شوی با آن یکی می‌شوی.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «همه جهانها و همه موجودات شکلها و انواعی از شعورند. آنچه از آنها صادر می‌شود نیز به همین وابسته است. آنکه بتواند شعور چیزها را تغییر دهد، خواهد توانست بر هر چیزی اثر بگذارد و هر چیزی را آنطور که می‌خواهد، تغییر دهد و به کنترل درآورد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار می‌کند، از تو می‌گیرد و به تو می‌بخشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ایمان تو هر چه بگوید، شدنی و شده است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== تفکر ===
* زندگي فرصتي براي تجربه كامل دوست داشتن است. پرداختن به هر كار ديگري غير از دوست داشتن، بيهودگي و محروميت است. بايد همه چيز را صرف كامل شدن در دوست داشتن كرد و عشق را كاملاً تجربه كرد. به هر كار ديگري غير از عشق ورزيدن پرداختن باخت زندگيست و عين ابلهيست. همه كارهاي مختلف و فكرهاي متفرق را بايد در اين تجربه عاشقانه يكپارچه كرد.
* «بیدار باشید و هوشیار شوید و چشم بگشایید. در اموری که باید، تفکر کنید. بخصوص پیش از تصمیمات و امور مهم‌تر تفکر کنید. از چاه تاریک و هولناک نادانی بیرون بیایید اما در دام‌های خطرناک دانستگی نیفتید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «سؤال کلید تفکر است و تفکر کلیدیست از کلیدهای دانایی.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «پس سؤال کن تا بدانی و به خوبی بپرس تا به خوبی پاسخ بگیری.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای عبور از یک مسئله باید از درهای باز یا بازشدنی آن وارد شد والا عبور میسر نیست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «گفته‌اند سؤال نیمی از دانستن است. لکن همه سؤالات از جنس کلمات نیستند و امکان بروز آنها تنها این نیست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای به کنترل درآوردن بشناس و برای دانستن بپرس.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بعضی سئوالات را دور بینداز و بعضی را نزدیک بینداز و اندکی را نگه دار و به جایی نینداز .»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «در برخورد با موضوعات سئوال برانگیز سئوال کنید. در این هنگام هر سئوالی را نپرسید بلکه موثرترین و راهبردی‌ترین سئوالات را مطرح کنید. تاریکی‌هایی را روشن کنید که ضروریست و الا تاریکی کم نیست. ابهامات و موانعی را به سؤال تبدیل کنید که پیش روی شماست و حرکت هماهنگ شما را متوقف ساخته. به سئوالاتی بپردازید که برای عبور کردن کلیدی است زیرا سئوالات فراوانند چون ناشناخته‌ها نامحدوداند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «نشانه متفکر زیاد پرسیدن نیست، خوب پرسیدن است و از اولین علائم خوبی، هماهنگی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بیش از حد ظرفیت پاسخگویی، خود را با سئوالات زیادی درگیر نکنید. مبارزی که با حریفانی بیش از حد توانش جدال می‌کند، چاره‌ای جز شکست ندارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «تفکر یکی از روش‌های پاسخ دادن به سئوالات است. بعضی از سئوالات خود جواب اند و بعضی از جواب‌ها تنها از طرق غیر مستقیم عرضه شدنی اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «سئوالات زیادی در ارتباط با شما و ارتباط شما با جهان وجود دارد که پرداختن به همه آنها در زندگی بسیار بعید است پس مهمترین سئوالات را بیابید و برای یافتن پاسخ آنها تلاش کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر سئوالی که اول پرسیده شد الزاماً اول پاسخ نمی‌گیرد حتی بعضی از سئوالات بی آنکه طرح شوند پاسخ می‌یابند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «فرض کن در غاری هستی و می‌خواهی از آن خارج شوی. چنیدین دالان تاریک وجود دارد که یکی از آنها، به بیرون راه دارد. بعضی به پایین کوه و زیر زمین و بعضی به بالای کوه و نواحی دیگر راه دارند. برای خروج از غار باید از آن یک دالان رفت. رفتن از دالانهای دیگر رسیدن به نتیجه دیگری غیر از قصد تو است. پس سئوالی بپرس که به هدف بزند و نه چیزهای دیگر. بیهوده پرسیدن بدتر از نپرسیدن است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر با یک سئوال به نتیجه نرسیدی شاید با چند سئوال به نتیجه برسی عکس این هم می‌تواند درست باشد. همچنین اگر با یک شکل پرسیدن جواب نمی‌آید شاید با تغییر شکل آن پاسخ حاصل شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «حرکت ات را از جایی شروع کن که دیگران تمام کرده‌اند و در تفکر به آنچه کاملاً روشن است نپرداز.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «همان‌طور که یک حرکت بزرگ از هزار حرکت کوچک و پراکنده بهتر است یک سئوال بزرگ نیز بر سئوالات جزئی و آشفته ارجح است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «وقتی به جواب می‌رسی که سئوال به تو رسیده باشد نه رسانده باشند زیرا هر سئوالی از امکان وجودیِ یافتن جواب برخوردار است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «سئوال را از همان جایی بیاور که نمی دانی. چیزی را بپرس که نمی دانی و لازم است بدانی و اگر ندانی از زندگی ات کاسته می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «وضع توانایی و کارایی مغزی انسان می‌تواند از چوب خط و چرتکه تا سوپر کامپیوتر و ابر کامپیوتر تغییر کند. طبق این مثال، توانایی فعال شده و فعالیت مفید اکثر انسان‌ها درحد چوب خط و چرتکه باقی‌مانده است و این توقف به حالتی مانند زنگ زدگی مغز ایجاد شده است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «متفکران این دنیا کار را بر اساس شرایط موجود و آنچه گمان می‌کنند، موجود خواهد بود، پیش بینی کرده‌اند. لکن این شرایط و مبنای آن گمان، دگرگون خواهد شد . . . زمین مانند گذشته نمی‌چرخد، خورشید مثل قرنهای پیش بر زمین نمی‌تابد، آب‌ها به رفتار جدید عادت خواهند کرد و ابرها و بادها و تابش‌های سماوی. آب و هوای زمین مثل دیوانگان عمل می‌کند. او به واقع مثل آدمهای انقلابی رفتار می‌کند. انقلابی بر علیه بشر، برای بشریت و برای انسان کامل.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انسان کامل و متعالی دارای مغز و ذهن کامل، قلب کامل و روح کامل است... اگر می‌خواهید در راه کامل و کمال قدم بگذارید لازم است ذهن و قلب و روحتان در جریان رشد و بیداری و کامل شدن قرار گیرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بزرگترین نخبگان زمین از کوچکترین فرزانگان آسمان کوچکترند. متفکر بزرگ باطنی برای حل مسائل به چهل کلید دسترسی دارد و اما بزرگترین متفکران ظاهری بعید است که به بیش از پنج کلید دستی رسانده باشند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== مدیریت مشاهده‌ای ===
* حضور خداوند را درهرچه تجربه ‏كنيم، آن ‏چيز دوست داشتني و خواستني‏ مي‏شود.
* «قبل از آنکه شروع کنید تمام کنید و پیش از آنکه بروید، به مقصد برسید. پس قبل از تصمیمات خود دوراندیشی کنید و احتمالات و امتدادهای ممکن را ببینید و تدبیر کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مدیریت را از راه مشاهده مدیریت مدیران بزرگ و نقایص مدیران ناموفق بیاموزید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مسائل بزرگ را در دل مسائل کوچک حل کنید و از طریق حل مسائل کوچک به الگوی مسائل بزرگ دست یابید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «از صفر شروع نکنید. از نقطه پایان پیمایندگان شروع کنید. نقطه شروعتان نقطه تمام دیگران باشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اکثر انسانها برای حل مسائل خود متکی به روش‌های مرده‌اند چون اکثراً مرده‌اند. آزمون خطا، تقلید کورکورانه، عمل به اولین فکری که به ذهن می‌آید، واکنش بر طبق شرطی‌شدگی‌ها، برخورد خطی و شکننده و سر به سر، غافل از آنکه برخوردهای مرده بازخوردهای مرده در پی دارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «وضع توانایی و کارایی مغزی انسان می‌تواند از چوب خط و چرتکه تا سوپر کامپیوتر و ابر کامپیوتر تغییر کند. طبق این مثال، توانایی فعال شده و فعالیت مفید مغزی اکثر انسانها در حد چوب خط و چرتکه متوقف مانده است و این توقف به حالتی مانند زنگ‌زدگی مغز منجر شده است. به آنچه دربارهٔ تفکر گفته‌ام عمل کنید تا زنگ‌های مغزتان زدوده شود و توانایی آن بالا برود و بلکه جهش کند. می‌توانید با گاوآهن زمین را شخم بزنید، گندم بکارید و ماه‌ها منتظر باشید، سپس از آن مراقبت کنید بعد درو کردن و در آسیاب دستی ریختن و آرد کردن و در تنور زدن و نان درست کردن. با زحمات زیاد می‌توانید به محصول نان برسید اما از راه‌های بسیار ساده‌تری و با یک هزارم از آن زمان و انرژی و هزینه می‌توانید نان بخورید و علاوه بر آن از همه غذاهایی که می‌خواهید. اما اکثر مردم مثل کسی زندگی می‌کنند که همه زندگی خود را صرف تهیه چند قرص نان آنهم از سخت‌ترین و بدترین راه‌ها کرده است. از آن مردم نباشید و اگر هستید جدا شوید. برای حل مسائل از بهترین و متناسب‌ترین روش‌ها استفاده کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای راه‌اندازی کارها و حل مسائل خطی با دو روش موضوع را اجرا کنید. روش انقلابی و ضربتی، و روش تثبیتی و سیستماتیک. ابتدا اسکلت ساختمان و زیرساخت کلی را برپا کنید و سپس به تکمیل و تزیین ساختمان بپردازید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «فکر را در ذهن بچرخانید. زودهنگام نظر ندهید. هر فکری که به ذهنتان می‌رسد زود برای دیگران طرح‌اش نکنید. حداکثر ایده‌ها را ببینید و بهترین ایده‌ها را انتخاب کنید. نظرات خام و غیرمؤثر و سطحی را بیان نکنید و مؤثرترین و غنی‌ترین و پخته‌ترین اندیشه‌های ممکن را (به تناسب شرایط) بیان کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر کاری می‌توانید بکنید نکنید حداکثر کاری را که می‌توانید انجام دهید. سقف توانایی شما بالارونده است اگر به سقف برسید و آنرا فشار دهید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اولویتها را در نظر بگیرید تا گرفتار اولویتهای نابه‌هنگام نشوید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «کارهای تفکری خود را قبلاً در کاغذ تیتر بزنید تا در مغزتان تیتر بخورد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مسائل را از ریشه حل کنید. شاخ و برگ‌ها چندان مهم نیستند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای تحقق یک هدف خانوادگی، هماهنگ‌ترین خانواده کاری را بوجود بیاورید و متناسب‌ترین هدف و برنامه را انتخاب کنید سپس چرخه کاری و جریان تفکری را ایجاد نمایید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «در مواجهه با خطر ابتدا دامنه گسترش خطر را متوقف کنید. نخست جلوی جریان خطر را بگیرید بعد خطرات وارد شده و وارد نشده را تدبیر کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «خود را به جواب سیاه و سفید محدود نکنید. بین سیاه تا سفید هزاران رنگ دیگر هم وجود دارد. بین جواب بله و نه، و می‌شود یا نمی‌شود هم همین‌طور.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مشکلات را مسائل ببینید و مسائل را به فرصتها بدل کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «فراموش نکنید که دیگران همان‌طور مسائل را نمی‌بینند که شما می‌بینید همان‌طور که شما هم مثل دیگران نمی‌بینید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای بیل زدن از سوزن استفاده نکنید سوزن برای دوختن است و بیل برای شخم زدن؛ بنابراین وقتی که کاری را به زیر دستان خود واگذار می‌کنید قابلیتها و تناسب‌ها را در نظر بگیرید؛ و در نظر بگیرید که با بیل کارهای زیادی می‌شود کرد اما بهترین کار آن، هوا را به زمین رساندن است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «از جایی شروع کنید که دیگران تمام کرده‌اند. دیگرانی که معتبر بوده و نتایج کارشان قابل قبول است. از تکرار غیرلازم کارها و روندها اجتناب کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «الگوهای موفق در هر زمینه‌ای راهی را طی کرده‌اند که احتمالاً شما در آن زمینه می‌خواهید طی کنید؛ بنابراین بهتر است از محصول نهایی استفاده کنید. تا حد امکان و بنا بر لزوم از شبیه‌سازی الگوهای موفق مربوط به کار خود استفاده کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای عبور از وضعیتهای مختلف از انواع گوناگون سؤال پرسیدن حداکثر استفاده را بکنید. بسیاری از درها، با سؤالات متناسب گشوده می‌شوند و بسیاری از مسائل فقط از این طریق حل می‌شوند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چیزی را که می‌گویید، قبلاً ببینید و بشنوید. فقط با لبهایتان حرف نزنید. با چشم‌ها و گوشها و حرکاتتان هم حرف بزنید. اگر ببینید چه می‌گویید چشم‌های دیگران نیز به دیدن نزدیک می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «قبل از آنکه بخواهید به کسی آموزش دهید، او را بشناسید اگر نشناسید چگونه می‌توانید خود را با او هماهنگ کنید و جای او بگذارید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر چیزی را که می‌گویید ببینید چیزی که از شما شنیده می‌شود دیدنی می‌گردد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== توصیه‌های طلایی ارتباطات ===
* وقتي كسي را دوست داري اين نقض دوست داشتن تو است كه با دشمن او دوستي كني يا چيزي را كه او دوست ندارد، دوست داشته باشي يا با دوست او دوست نباشي. اين را در قديم هم گفته‏ اند.
* «چیزی را که به دیگران می‌گویید خودتان در گوش آنها بشنوید. کاری را که برایشان می‌کنید از چشمان آنها به آن کار نگاه کنید و از درون آنها آن را تجربه نمایید. خود را بجای دیگری بگذارید و حتی قبل از آنکه کاری کنید انعکاس آنرا در دیگری و از طریق دیگری ببینید. همذات‌پنداری و یکی انگاری هماهنگی را در پی دارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «واقعیات هر جهانی را به زبان آن جهان و از طریق عنصر غالب آن جهان می‌توان آموزش داد. برای آموزش واقعیتهایی که از جنس کلمه‌اند کلمات مطلوب اند اما برای بیان اسرار رؤیاها مؤثرترین شیوه، رؤیاهاست. مابقی نیز بر همین قاعده‌اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چیزی که نمی‌گویید مهمتر از آن چیزیست که می‌گویید. آنچه در بیان‌تان مستتر است، تأثیرش از ظاهر کلمات بکار رفته عمیق‌تر است. ارتعاش و معنا و جریانی که از طریق کلام و حرکات خود منتقل می‌کنید، تعیین کننده تر از شکل ظاهری آن‌هاست. اما اگر ایمان داشته باشید اینطور نیست که حتماً دیگران به کلام شما ایمان بیاورند لکن ایمان را در آن لمس خواهند کرد حتی اگر خود از آن بی بهره باشند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انسان کامل و متعالی دارای مغز و ذهن کامل، قلب کامل و روح کامل است. معلم کامل به مغز و قلب و روح تعلیم می‌دهد و تعلیم کامل نیز همه را در بر می‌گیرد. اگر می‌خواهید در راه کامل و کمال قدم بگذارید لازم است ذهن و قلب و روح‌تان در جریان رشد و بیداری و کامل شدن قرار گیرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بدون تغییر چیزها و صرفاً با تغییر جهت آنها، نتایج آنها عوض می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «یک ضربه بزرگ و متمرکز بهتر از هزار ضربه کوچک و متفرق است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «یک کلمه واحد توسط ده نفر به عنوان ده کلمه مختلف شنیده می‌شود. عموماً برداشت‌ها عین واقعیات نیستند و شنیده‌ها عین بیان شده‌ها نمی‌باشند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چیزی که دیروز درست بود الزاماً امروز درست نیست و چیزی که امروز غلط است شاید فردا درست باشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چه کسی می‌پرسد و در چه شرایطی می‌پرسد تعیین‌کننده جواب است. همان‌طور که چه کسی جواب می‌دهد معنای جواب را تعیین می‌کند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «گفته‌اند که یک تصویر بهتر از هزار کلمه است اما باید گفت که یک تمثیل بهتر از هزار تصویر است و کلماتی هستند که خود گویای تمثیل‌ها و تصاویرند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ضربه را در لحظه طلایی و در اوج ضربه‌پذیری وارد کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «گاهی لازم است دانایان خود را به جهالت بزنند و تظاهر به نمی‌دانم کنند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «قوی‌ترین سیاست راستی و درستی است. نیروی راستی بر هر دروغی غلبه می‌کند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «با هر کسی به زبان خودش حرف بزنید و به شیوه‌ای که او می‌فهمد و درک می‌کند ارتباط برقرار کنید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چگونگی شروع کردن تعیین‌کننده چگونگی پایان یافتن است. خوب‌ترین شروع را انتخاب کن و پایان مطلوب را در نظر داشته باش.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «نگذار جریان تو را با خود ببرد. سعی کن تو جریان را با خود همراه کنی حتی وقتی که به ظاهر تابع آن هستی.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اگر محکوم شدن قصدت را محقق می‌کند پس بگذار محکوم شوی یا خود را محکوم کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «قبل از آنکه با مقاومت مواجه شوی مقاومت را از میان بردار.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «بهترین روش بیان کردن مؤثرتر از بهترین چیزی است که باید بیان شود و تعیین‌کننده آنست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «روش انتقال‌ات را با روش دریافت حریف متناسب کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== کلام خلاق و شعور متعالی-۱ ===
* تجربه دوست داشتن اتفاق نمي‏افتد مگر اينكه ما چيزي را بخاطر خودِ آن دوست داشته باشيم نه براي ويژگي‏هاي آن يا نتايجي كه از آن حاصل مي‏شود و نه حتي بخاطر احساس و انديشه‏ هايي كه درباره آن داريم.
* «موفقیت را در طول زمان می‌توان تعریف کرد نه در هر نقطه از طول زمان. هر کار موفقی حاصل توافق مثبت جهانهاست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر پایانی ممکن است نقطه آغازی برای نقطه آغاز پیشین خود باشد؛ و هر آغازی شاید پایانی برای پایان خویش است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر در بسته‌ای را نکوب و از هر در بازی عبور نکن. برای حل مسائل ذهنی همیشه از در وارد نشو. بعضی وقتها از پنجره یا پشت بام یا با ایجاد حفره‌ای در دیواره‌های ذهنت وارد شو.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «وقایع نتیجه توافق شعور چیزها هستند .»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «جوابها از همانجایی می‌آیند که ما آنها را در می‌آوریم.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «اصل را با چشمانت بگیر و فرع را با دستانت.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «چیزی نخور که تو را بخورد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «برای دیدن حقیقت یکتا یک چشم باید دو چشمت را یکی کن و یکسان ببین و یکتا را ببین.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «همراهت را تغییر بده تا راه تو تغییر کند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ان سان باش.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «معادنی از انرژی و زندگی در توست پیش از آنکه از تو سلب مالکیت شود آنها را بیآب و استخراج کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* با جنگیدن بجنگ و با صلح صلح کن چون منفی در منفی مثبت است و مثبت در مثبت مثبت.
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «به جهان صبح به خیر بگو تا به تو شب بخیر بگوید.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «رفتنی‌ها رفتنی‌اند و ماندنی‌ها ماندنی اند. دورشوندگان دور می‌شوند و حالا هم دور شده‌اند و نزدیک شدگان نزدیک‌اند و نزد «یک» اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «از خورشید نپرس که نشانه‌های تو چیست؟ در آن شک نکن دیوانه می‌شوی به آن مستقیم نگاه نکن کور می‌شوی. با زندگی‌ات به آن اعتراف کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر پایانی نقطه‌ای از میانه‌های راه است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آغازها بسیارند و در یک لحظه بسیاری از آنها امکانپذیر است با اینحال حتی آغازهای مختلف در یک لحظه و توسط یک آغازگر به نتایج مختلفی ختم می‌شوند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «قبل از هر چیزی خیلی چیزهاست نه یک چیز.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «شهرت زندانیست که در آن هر که تو را می‌شناسد زندانبان توست و معروفیت معرکه ایست که اکثر معرکه گیران را به درک برده است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ظرفیت زندگی انسان محدود و معلوم است و تا عوامل آن تغییر نکند نمی‌توان آنرا کم و زیاد کرد. تنها می‌توان آنرا در داخل محدوده‌هایش تغییر داد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ما چیزهای زیادی نمی‌دانیم بنابراین بایست با احتیاط برخورد کنیم.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر چیزی قبل از آنکه خودش را معرفی کند خود را معرفی کرده.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مهم نیست ما می‌خواهیم چکار کنیم مهم آن است که زمان با چه چیزی موافق است زیرا همان می‌شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «یاد بگیر عبور از لجنزار و آلوده نشدن را. زیر آوار رفتن و نخراشیدن را. شمشیر خوردن و زخمی نشدن را؛ و بیشتر از آن یاد بگیر زهر نوشیدن و شفا یافتن را. مرگ را و زنده شدن از آن را.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «پیچیده را در ساده و شادی را در رنج تجربه کردن، روز را در شب دیدن، و خود را در بیخودی یافتن، شیوه کیمیاگران باطنی است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آنکه به نقشه آسمان عمل می‌کند آسمان در او نقش می‌بندد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «در درون تو یکیست که اگر یافتی اش نجات می‌یابی و نجات می‌دهی. ناجی کسی است که آن یکی را یافته است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «از زمانی که شناخت ناجی خود را آغاز کردید، نجات شما آغاز می‌شود. تنها روح کسانی نجات پیدا می‌کند که خود به کار نجات روح انسانها مشغول‌اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «رؤیابین کسی است که با رؤیاها ارتباط دارد و با جهان رؤیا در تماس است. او کسی نیست که تنها رؤیا ببیند و نه کسی که تنها رؤیاهای خاص می‌بیند. او ممکن است نتواند رؤیاهای خود را کنترل کند اما از رؤیاهای خود دریافت می‌کند آنچه را که رؤیاها حامل آنند. او ادراکی عمیق‌تر از سایرین نسبت به رؤیاها دارد و رؤیاها را بیش از سایرین می‌فهمد حتی اگر قادر به تفسیر آن نباشد؛ بنابراین او به رؤیا و رؤیا دیدن مشتاق است و این یکی از بااهمیت‌ترین و جذاب‌ترین وجوه زندگی اوست. رؤیابین ممکن است رؤیاهای زیادی ندیده باشد و نبیند. شاید یک رؤیای دیگرگون‌ء خود را هم باید نیاورد، شاید نتواند دربارهٔ رؤیاها حرفی بزند اما با اینحال شاید رؤیابین باشد. رؤیابین با رؤیاها زندگی می‌کند و این بخشی از زندگی او یا همه زندگی اوست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ایمان، قوّت قلب است و قلب، سکان وجود. سکان، بدون قدرت نمی‌چرخد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «قلب، با ایمان خود می‌اندیشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زمین، مثل مدرسه است. بعضی آمده‌اند تا به کلاس اول بروند. بعضی هم از دوازدهمین کلاس گذر خواهند کرد. باقی، بین این دواند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زیستن در جهان‌های دیگر، بدون دانش و آگاهی، بسیار سخت و ناگوار خواهد بود. تا فرصت هست می‌توانید آگاه شوید. بعد از این فرصت، انسان به آنچه آنرا شروع کرده ادامه خواهد داد همان‌طور که در این فرصت، کاری را می‌کند که پیش از این شروع کرده.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «با آنکه زمین مثل یک رخت‌خواب خواب آور است که بیشتر کسانی که در آن قرار می‌گیرند می‌خوابند اما می‌توان در آن رفت ولی به خواب نرفت. بعضی‌ها در رختخواب می‌اندیشند حتی وقتی که خوابشان می‌برد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «درون انسان‌ها مثل باغ وحش است. حیوانات وحشی این باغ وحش انسانی، من‌ها و هویت‌های مختلف و متعدد اوست، هر کدام فرصتی پیداکنند، خودی نشان می‌دهند و اگر چنین فرصتی نیابند شاید فقط صدای آنها را بشنوی یا بوی آنها به مشام ات برسد. اگر فعالیت این حیوانات و جنبه‌های نفسانی شدت گیرد آنها خواهند توانست همة زندگی انسان و پهنة باطنی او را به تصرف خود در آورند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «شنیده‌ای که بعضی‌ها همدیگر را مارمولک و گاو، شیر و مانند اینها خطاب می‌کنند. این از یک رسم کهن ناشی شده است. در آن زمان ممکن بود مرد مقدسی در کسی گاوی را بوضوح ببیند که درحال نشخوار کردن است … اما این حس تشخیص هنوز کاملاً در انسان نمرده است؛ ولی عالباً انسان همان حیوانی را در دیگران احساس می‌کند که در خودش لمس کرده است؛ بنابراین اغلب آدم‌های مارمولک دیگران را مارمولک خطاب می‌کنند. مگر آنکه واقعاً با چشم باطن خود مارمولکی را در دیگری دیده باشند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «خانه‌ای بساز که فرو نریزد و آن خانه‌ای نیست مگر آنکه سقفش آسمان و کفَش آسمان و دیوارهایش آسمان باشد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== کلام خلاق و شعور متعالی-۲ ===
* خواندني‏ها را به كلام بخوانيد و دوست‏داشتني‏ ها را به دوست داشتن بياموزيد.
* «راه کامل نیاز به رهبری کامل دارد و برای کسب تعلیم کامل باید معلم کامل را یافت.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر وضعیتی دارای ترکیب و ضد ترکیب است. با داشتن ترکیب‌ها می‌توان وضعیت‌ها را بوجود آورد و با استفاده از ضد ترکیب‌ها می‌توان وضعیت‌ها را مهار کرد یا از میان برد. سه هزار و ششصد ترکیب و به همین اندازه ضد ترکیب در پیرامون انسان و در دسترس او وجود دارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «مسائل زندگی بشر مانند قفل‌هایی هستند که برای هر کدام از آن‌ها کلیدی وجود دارد. چهل کلید، چهل روش منحصر به فرد حل مسائل است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «تعلیم مرده و ادیان مرده پیروان خود را می می‌رانند و تعلیم زنده انسان را زنده می‌کند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «دانستن کافی نیست هوشیاری لازم است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «زندگی انسان تنها ساختة باورها و افکار او نیست. نیروهای سرنوشت ساز، بیش از این و قوی تر از این است. نیات و قصدهای انسان، نگاه او، تغذیه، ژن‌ها، رؤیاها، قضاوت دیگران، آموزش، سرمایة روح، محیط و تقدیر و نیروهای دیگر نیز فعالانه و با قدرت در کارند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انسان دارای قدرت نامیدن است. او قادر است چیزها را آنطور که می‌خواهد بنامد و بنابراین چیزها را به همانی تبدیل کند که نامیده است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر کسی خدای خود را دارد لکن خداوند واحد نامحدود است و در هیچ فکر و قالبی نمی‌گنجد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هیچ فکر یا نظر یا فلسفه‌ای کاملاً مردود یا کاملاً مقبول نیست. هیچ‌کس و هیچ چیز مطلقاً محکوم نیست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «همة فکرها شک پذیرند همان‌طور که شهودها تردیدناپذیرند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر کسی دارای راه مخصوص به خود است راهی که کوتاه‌ترین و هموارترین و متناسب‌ترین است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «خوب‌ترین، هماهنگ‌ترین است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «جهان و روند زندگی، جریانی است برای آشکار سازی حقیقت، همه چیز برای تحقق این آشکاریست. همه چیز برای انسان نیست بلکه همه چیز برای آشکار سازی حقیقت است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آموختن بدون آموزاندن ممکن نیست. دریافت کردن بدون بخشیدن میسر نیست پس اگر می‌خواهی برخوردار شوی برخوردار کن.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «از پهنه‌های بعدی قدم‌های بشر، پهنة آنتی ایسم‌ها، ضد فرمول‌ها، ضد تمدن‌ها و ضد منطق هاست…»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «غالباً انسان‌ها نمی دانند چه می‌گویند چه می‌کنند و در کجا هستند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «نیروی راستی می‌تواند انسان را از همة بدی‌ها و تاریکی‌ها و خطرات نجات دهد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «راستی و درستی جوهر توصیه‌های خداوند است به بشر.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «خداوند آشکار شدنیست و بر همة کسانیکه او را می‌پرستند، به تناسب پرستش شان آشکار شده است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هستم انسان تعیین کنندة بودن او و بلکه تعیین کنندة همة زندگی اوست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آیندة دورتر بشر، ادامة «حالا» ی او نیست بلکه جهشی از «حالا» ی اوست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انسان اسیر است و نادان و حریص و شتابزده.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «جریان تکامل، الزاماً سیر تصاعدی ارزش‌ها نیست گاهی رشد و جهش ضدارزش هاست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* وقایع و چیزها در نهایت پیچیدگی، بسیار ساده‌اند.
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «هر چیزی نشانه‌های خود را دارد و هیچ چیزی بدون نشانه‌های لازم و کافی قابل قبول نیست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «همه چیز از نور ساخته شده بنابراین این نور است که اصالت دارد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «آنچه خواسته می‌شود، پیش از آنکه خواسته شود، موجود بوده، تنها اکنون باید آشکار شود. تقدیر، موجود است تنها لازم است عیان شود.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «انکارها و پذیرش‌های انسان بر اساس اصالت واقعیت نیست بلکه بر حسب نگاه و شرایط اوست.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «الگوهای طبیعت، الگوهایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «ویژگی‌های بنیادی و مادرزای انسان (خوی و خصلت) تغییر نمی‌کند اما تغییر جهت می‌دهد. بهترین روش تغییر صفات، تغییر جهت صفات است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «شناخت کامل به عمل کامل منجر می‌شود. شناختن مهار کردن و برقراری ارتباط است.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
* «با فهم معنای چیزها می‌توان از چیزها عبور کرد.»
** '' آمین - جلد سوم/ ۱۳۸۷''
 
=== قضاوت در امور ظاهری ===
* با هم دوست باشيد اما در جهت باطل يكديگر را همراهي و تقويت نكنيد. در حركت الهي، همديگر را قوت ببخشيد تا يكي شما را قوت ببخشد. بر ايمان همديگر بيفزاييد و از آن نكاهيد.
* «قضاوت، پیچیده و پر اشتباه است. تا مجبور نشدی قضاوت نکن.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت میان دو نفر عموماً قضاوتی میان افراد مختلف است زیرا در هیچ اتفاقی تنها دو نفر دخیل نیستند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «غالباً حق با هر دو طرف دعواست لکن یکی بیشتر بر حق است و دیگری حق کمتری دارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قاضیان بزرگ با کمترین قضاوت، بیشترین عدالت را جاری می‌سازند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر خدا با کسی باشد و قاضی او را متهم کند، این قاضی خدا را محکوم کرده و آن که خدا را محکوم کند به محکومیتی ابدی گرفتار می‌شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «فراموش نکن که انسان برای عدالت است نه عدالت برای انسان، زیرا خداوند پیش از پیدایش انسان و پس از نابودی او نیز عادل بوده و خواهد بود. او انسان‌های بسیاری را و حتی خوبان و برگزیدگان خود را قربانی عدالت خود کرده است؛ پس عدالت را بر هر چیز و حتی انسان ترجیح ده.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر تو حق را به کسی دادی یا مردم دادند، یا قاضی به نفع کسی رأی داد مبادا گمان کنی که مسلماً حق با اوست؛ چه بسیار بوده محکومانی که در آسمان حاکم اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «وقایع، علل بسیار دارند لکن فکر بشر غالباً به سطحی‌ترین دلایل توجه دارد، از این رو قضاوت عادلانه تنها کار خداوند است و بس.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر ضروری است که نظر دهی اما ضروری نیست که محکوم کنی، پس محکوم نکن. حداکثر به تأیید نکردن بسنده کن.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هر قضاوتی (دربارهٔ دیگران) را به عنوان آخرین دفاعیه خود در محضر خدا فرض کن، پس برای ارائه بهترین دفاع، تمام سعی ات را برای تحقق قضاوت عادلانه به کار گیر.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر دیگری می‌تواندهمان کاری را که تو می‌کنی بکند و مانند تو قضاوت کند، هرگز خود را در جایگاه قاضی قرار نده.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «برای آن که خداوند بخشنده و مهربان را بشناسی، تو باید محبت کنی و بخشش نمایی. برای شناخت خداوند عادل، باید به عدالت رفتار کرد. برای شناخت هر وجهی از خداوند، باید همان گونه بود و همان گونه زیست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسان عادل از قدرت عظیم نهفته در عدالت برخوردار خو اهد شد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «یا به تمام عدالتی که برای انسان ممکن است قضاوت کن و یا از قضاوت کردن بپرهیز همان‌طور که باید از زهر بپرهیزی.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «این که به عدالت خود مطمئن باشی یا دیگران اطمینان کنند، برای عادل بودن تو کافی نیست. عادل، نشانه‌های عدالت را دارد و از علائم پرستیدن خداوند عادل بهره‌مند است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کار این دنیا، قضاوت کردن است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «فشارها و ترس‌ها و تمایلات، سم‌های مسموم کننده قاضی و قضاوت اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «برای انسان دانا، خوردن سنگ آسان تر از قضاوت کردن است و برای انسان نادان، قضاوت کردن از آب خوردن هم آسان تر است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «منظور عیسی مسیح (ع) چه بود وقتی که فرمود حکم ندهید تا دربارهٔ شما حکم رانده نشود زیرا به همان پیمانه‌ای که می سنچید سنجیده خواهید شد. به راستی قضاوت اشتباه، پدر همه گناهان است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «وقتی که شایسته قضاوت کردن نیستی قضاوت نکن. اگر خدا را در نظر نداری و عدالت تو را در برنگرفته از حکم دادن بپرهیز. هنگامی که دلت به یک جانب است و فکرت متوجه نتیجه‌ای مشخص است، قضاوت تو آلوده خواهد بود و اگر نتوانی خود را به جای دیگران بگذاری، چگونه قادر به صدور رأی عادلانه هستی.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر قضاوت قابل تأخیر است بی آن که عدالت آسیب ببیند آن را به تأخیر بینداز یا توافق و مصالحه را به میان آور. هنگامی که شرایط و زمان قضاوت مناسب نیست شتابان به قضاوت ننشین که شتاب روش شیطان است، و بدون علم کافی و وضوح درونی قضاوت نکن. هنگام خشم و هیجان زدگی، هنگام ترس و تردید و به وقت وارد آمدن فشارها و تحریک‌ها و تمایلات، هنگام قضاوت نیست. اگر قضاوت کردن عین مسئولیت تو نیست از آن بگریز زیرا غالباً از زهر خطرناک تر است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هر مدرک واقعی به حق نیست زیرا بعضی از مدارک ساخته شده‌اند بی آن که جعل شده باشند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «ممکن است انسانی شخصیتاً ظالم باشد اما در شکایت خود، مظلوم واقع شده و حق با او باشد. وجود شخصیت ظالم را مساوی با ظلم واقع شده ندان.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هنگام قضاوت به یاد داشته باشید که هر کسی از نگاه خود می‌بیند و به شیوه خود تجربه می‌کند و این که اکثر مدعیان، حق خودر ا ضایع شده می‌دانند و خود را مظلوم می‌شمارند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «به وقت قضاوت، روند طبیعی وقایع و تغییرات را زیر نظر داشته باش و مترصد حلقه‌های مفقود و مجهول و مشکوک باش. یادت باشد که هر دلیلی دلایل پیش و پس خود را دارد و پیرامون هر دلیل واقعی، دلایل متعددی موجودند که دلایل غیرواقعی فاقد آنند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آموختن شیوه تفکر نشانه شناسی و روش تفکر تحلیلی مخصوصاً برای قضاوت ضروریست. بدون نشانه شناسی پی بردن به واقعیت ادعا و دفاعیات دشوار است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اول دلت برای عدالت بسوزد سپس برای افراد. بدا به حال قاضیانی که به نام خداوند قضاوت می‌کنند اما بر اساس نفس خود حکم می‌دهند زیرا خداوند از هر چه بگذرد از عظمت نام خود نمی‌گذرد. بدا به حال کسانی که چیزی را می‌گویند و خود بر ضد آن عمل می کنندزیرا در خشم خداوند حاضر گرفتار خواهند شد. بدا به حال آن که حق را محکوم می‌کند زیرا از همان دم، محکوم حق خواهد بود. بدا به حال قاضیانی که محکومان در آسمان را در زمین حاکم می‌دارند زیرا به محکومیت آسمانی ایشان مبتلا خواهند شد. بدا به حال قاضیان بی انصاف زیرا عدالت خدا را به تمسخر گرفتند و عدل الهی را تحقیر نمودند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «ترس و طمع می‌تواند بسیاری را وادار به دروغ و قسم کند حتی کسانی که پیش از این دروغگو نبوده‌اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «متهم را محک بزن زیرا کسی که مجرم است غالباً خود می‌داند که مجرم است و فی الحال آثار مجرمیت را از خود بروز خواهد داد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «کلمات و اشارات ناآگاهانه شخص و نحوه بیان او بیانگر واقعیات پنهان است پس به تظاهرات جسمی مدعی به ویژه به صورت و چشمان و دستان او دقت کن. وضعیت‌های طبیعی ظاهری، بیانگر وضعیت‌های درونی اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «حتی اگر بر اساس قانون متهم را مجرم دانستی، مادامی که در قلب ات محکوم نشده، او را محکوم نکن. زیرا چه بسیار محکوم شدگانی که در نظر خداوند حاکم اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن قاضی که باخود و خانواده و آشنایان خود به عدالت رفتار نمی‌کند چگونه می‌تواند در دادگاه حکم عادلانه صادر کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «مبادا قبل از اثبات جرم، متهم را مجرم بدانی که در این صورت خودت مرتکب جرم شده‌ای. صلح عادلانه بهتر از اجرای حکم عادلانه است. پس اول برای آن تلاش کن و سپس اجرای حکم.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «در وقت داوری به کنش‌ها و واکنش‌های متهم و شاکی و جزئیات وحواشی رودررویی و گفتگوی میان آن دو دقت کن.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «غالباً عادلان منفور زورگویان و قدرتمندان اند. پس اگر قاضی مورد پسند زورمندان بود در عدالت او شک باید کرد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «عدالت صرفاً به صداقت قاضی در قانون نیست بلکه متناسب با دانایی قاضی است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسانی که خود را عادل می پنداردخداوندِ خود را به عدالت نشناخته است و کسی که خود را بزرگ می‌داند هرگز توجهی به خداوند بزرگ نداشته است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «غالباً عادلان در زمان خود مطرود مردمانند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «ترس از زورمندان و میل به دنیا و عدم اتکاء به خدا، زایل کننده عدالت است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن که محکوم حق است و آن که حق با اوست دارای نشانه‌های معلوم اند. قاضی عادل آن نیست که می‌خواهد محکوم و حاکم را اثبات کند، اوست که می‌خواهد بر حسب نشانه‌ها وی را کشف کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «غالباً استقلال رأی قاضی با تدابیر زورمندان به جانب نقطه مطلوب آنان سوق داده می‌شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر نتوانی واقعه را از چشم مدعیان مسئله ببینی و واقعه را در درون خود، آن طور که آنها تجربه کرده‌اند تجربه کنی، اظهار نظر عادلانه بعید است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «عدالت مراحلی دارد و ببین تو در کجا به عدالت نشسته‌ای. آنچه در مرحله اول، عدالت است در مرحله دوم ظالمانه محسوب می‌شود و آنچه در مرحله ششم ظالمانه است چه بسا در هفتمین مرحله عادلانه باشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت تلخ است و کسی که به شیرینی دنیا عادت دارد از قضاوت عادلانه فارغ است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بزرگترین موجودات این عالم و عالم دیگر، عادل ترین‌ها هستند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بسیاری دین خود را می‌فروشند و در همان دم خود را چنان توجیه می‌کنند که گویا دین خودرا باز خریده‌اند و بر قدر آن افزوده‌اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت در آنچه نمی دانی مانند خوردن چیزی است که نمی دانی چیست؟ سم است، غذا نیست یا دارو و یا شاید اصلاً خوراکی نباشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسانی که خود را محاسبه نکرده و مراقب خودنبوده، چگونه می‌تواند عادل باشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بعضی از امور زندگی بشر شبیه به تیراندازی اند. رسیدن به موفقیت، حل معماها و نیز قضاوت و اظهار نظر. در هنر تیراندازی، قاضی به کمانگیری می‌ماند که تیر قضاوت را در کمان تعقل خود می‌گذارد و آن را به سمت هدف نشانه می‌رود. اگر کمان تیرانداز، متناسب نباشد و او با رعایت تعادل، تیر را در کمان نگذارد و زه را به درستی و از میانه نکشد، این مانند آن قاضی ناعادل است که با بی عدالتی به قضاوت می‌نشیند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هر کسی قادر نیست که تیر را به قلب هدف نشانه رود یا حتی تیر را به قسمتی از هدف اصابت دهد. همین‌طور هر کسی نمی‌تواند قضاوتی عادلانه یا حتی نزدیک به عدالت داشته باشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر کمانگیر بخواهد تیر را به هدف بزند، باید هدف را نشانه بگیرد، بر آن خیره شود، کمان را درست در دست گیرد، دست و دلش نلرزد، زه کمان را به درستی و به اندازه کافی بکشد، تیر را در نقطه مناسبی از کمان به زه آن برساند، حواس و تفکرش را یکپارچه و منسجم کند و آن گاه در اوج آمادگی، تیر را رها کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قاضی عادل هم برای صدور رأی عادلانه وضعیتی مشابه همین کمانگیر را دارد... اگر تیر و کمان و تیراندازی را نمی‌شناسید، بهتر است در مسابقه تیراندازی شرکت نکنید و اگر عدالت را نمی دانید نباید در حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مسابقه عالم که مسابقه عدالت است حضور یابید... تیراندازی ممکن است در تاریکی باشد یا در روشنایی. تیر در تاریکی بعید است به هدف بخورد حتی اگر هدف در فاصله‌ای کم باشد. تیری که در تاریکی رها شود ممکن است به هر کس و هر چیز دیگری اصابت کند. قاضی عادل باید متوجه باشد که در چه شرایطی نظر نهایی خود را بیان می‌کند. آیا نظر او، هدف را که تأمین قسط و داد است تأمین کرده یا به ظلم بیشتر منجر شده. تیری که در تاریکی رها شود حتی ممکن است بر اثر کمانه کردن، با خود قاضی برخورد کند و او را از پای درآورد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن توصیه رسول معظم خدا محمد مصطفی (ص) که به یادگیری تیراندازی و شنا و اسب سواری سفارش فرمود چه بسا دارای جنبه‌هایی باطنی هم بوده است. وجه باطنی تیراندازی مانند تشخیص درست، قضاوت عادلانه، هدف یابی صحیح و علم توفیق است...»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «شغل قضاوت بی شباهت به مارگیری نیست. قاضی می‌خواهد ماری که اینک ظلم خوانده می‌شود را بگیرد و از بین ببرد. او بایدمار بی عدالتی را پیدا کند، آن را از سوراخی که در آن پنهان شده بیرون بیاورد و بی آن که خودش یا دیگران آسیب ببینند، سر مار را در دست بگیرد و زهر او را خالی کند یا اگر زهر این مار خالی شدنی نیست و او پیوسته از زهر پر می‌شود، پس قاضی رأی به نابودی آن می‌دهد. در گرفتن مار ممکن است حوادث مختلفی رخ دهد. مثلاً قاضی وقتی مار بی عدالتی را تا لانه اش دنبال می‌کند متوجه می‌شود که در لانه ماران، مارها و افعی‌های مخوف تر و بزرگتری ساکن اند. حالا اگر قاضی بترسد و از هدف خود که تحقق عدالت است، دست بکشد، این قاضی خودش مانند یکی از مارها شده است و دیر یا زود مارگیر دیگری از راه می‌رسد و او را دنبال خو اهد کرد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «یا این که وقتی او می‌خواهد مار را بگیرد، از آنجا که گاهی مارها بر گنجها خوابیده‌اند، او فریفته زر و پولی می‌شود که مار بر آن چمبره زده است. اینجا هم احتمالش هست که او عدالت و خدای خود رابه قیمت زر ظلم یا زور ظلم یا زیور ظلم که همان خط و خال‌های ظلم افعی صفت است بفروشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اما انسان دادگر با پشتیبانی خداوند عادل، مارهای بی عدالتی را هر طور که شده، به چنگ می‌آورد و به چنگال تیز عدالت می‌سپارد. هیچ ماری نمی‌تواند از دست توانا و چشم تیزبین او بگریزد و هیچ چیز نمی‌تواند او رااز اِعمال عدالت باز دارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «داوری که بگوید آن گاه ببیند، ظالم است. داوری هم که ببیند و سپس بگوید لزوماً عادل نیست لکن به عدالت نزدیکتر است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هر کسی که فکر کند، متفکر نیست و به همان سان هر که قضاوت کرد، قاضی نیست. قاضی ممکن است ظاهربین یا باطن بین باشد. البته آن قاضی که جامع نگر است و نگاهش کامل است از این دو برتر است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر قاضی ظلم کرد حتماً به این معنا نیست که او ظالم است یا اگر رأی او عادلانه بود این الزاماً از عدالت او خبر نمی‌دهد. میان قضاوت عادلانه و قاضی عادل فاصله هست همان‌طور که بین انسان و عمل او فاصله‌ای واضح وجود دارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قوانین می‌توانند زنده باشند یا مرده یا بیمار. اعبتار این‌ها، در نزد قاضی عادل یکسان نیست. اعتبار قانون زنده و جاری و اقتدار نهفته در آن بسیار متفاوت با پشتوانه و پیامدهای قانون مرده است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قاضی دانا نباید خود را از آنجا که خداوند می‌فرماید ای کسانی که حرفی را می‌زنید و خود بدان عمل نمی‌کنید مورد خشم پروردگارید، مورد خشم خدا قرار دهد و چیزی را محکوم کند که خود مبتلا و مشغول به آن است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «نبین چه می دانی که خودبین می‌شوی و در خود می‌میری. ببین که نمی دانی و بینا شو.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن قاضی که به دنبال یافتن سیاه یا سفید است قاضی موفق و عادلی نیست. وقتی به دنبال سفید یا سیاهی، بالاخره آن را به یکی از دو طرف نسبت می‌دهی در حالی که در عالم واقع، نادر است که واقعیتی کاملاً سیاه یا کاملاً سفید باشد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر لازم است قضاوت کنی، پس دربارهٔ چیزی قضاوت کن که در مسئولیت تو است. وقتی که خارج از مسئولیت خود قضاوت می‌کنی اگر درست بگویی، کار تو دخالت و زیاده روی است و اگر اشتباه کنی، بار نتایج این نظر اشتباه هم به آن اضافته می‌شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هیچ‌کس از قضاوت خداوند و نظرات الهی مطلع نیست و خداوند مانند هیچ‌کس قضاوت نمی‌کند. اراده و عدالت الهی بسیار پیچیده است و جز به فهم معدودی از انسان‌ها نزدیک نشده.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «حتی قضاوت‌های انسان دربارهٔ خودش هم در برابر نظری که خداوند متعال دربارهٔ او دارد، ناچیز و بی‌مقدار است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «به کسی که زود نظر می‌دهد، زود اعتماد نکن. شاید هرگز نشود به چینن شخصی اعتماد کرد و برای نظرش اعتباری قائل شد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «به دانسته‌هایت بیش از حد اعتماد نکن و به ندانسته‌هایت بیش از حد بی‌اعتماد نباش. ندیده، قضاوت نکن و ناشنیده رأی نده.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن که زود قضاوت می‌کند مانند کسی است که اخگری سوزان به وی داده‌اند و او آن را از این دست به آن دست می‌اندازد و سپس برای آن که دستش نسوزد، آن را در دهان خود می‌گذارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «زودقضاوت نکن. دیر هم قضاوت نکن و جز به ضرورت حق قضاوت نکن اما اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستی، تا روشن و معلوم نشده و تا نشانه‌ها و دلایل کافی نشده‌اند، خاموش باش.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «حتی در اجرای عدالت هم بخشش و محبت ترجیح دارد مگر این که به ظلم و بی عدالتی منجر شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت مثل طبابت است و نیاز به تخصص و تبحر کافی دارد. اگر طبیب درتشخیص خود اشتباه کند، چه بسا ضربه اشتباه او جبران ناپذیر باشد. عاقلانه است تا زمانی که در این تخصص مسلط نشده‌اید، آن را به کار نبرید و اگر کسی بدون علم قضاوت و تبحر در آن به آن وارد شود، کارش گرفتار کننده و خطرآفرین است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت انسان همیشه و بدون استثناء خالی از اشتباه نیست چون قضاوت کامل نیاز به احاطه کامل دارد اما انسان بر هیچ چیزی احاطه کامل ندارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «کار بعضی از قاضیان این جهان مثل کار کردن با چرتکه است. کاملاً مکانیکی ... و قاضیانی هستند که در قضاوت خود به انبیاء خدا شبیه شده‌اند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر یک قاضی خود را بفروشد، خدای خود را فروخته است و به کار خداوند که قضاوت است و به هویتی الهی که داور عادل است خیانت کرده است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* آن که حقی را محکوم می‌کند، همان دم محکوم می‌شود.
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر انسان نشانه‌های واقعیت و دروغ را بداند، در یافتن عدالت و برخورداری از نظر عادلانه، جهش یافته است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قضاوت و صدور حکم، جریان اندیشه را متوقف می‌کند پس خوبتر آن که هنگامی رخ دهد که دانایی در موضوع، به تناسب شرایط، کامل شده و اگر لزومی به آن نیست چه بهتر که حتی در چنین شرایطی هم از آن پرهیز کرد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «کسی که عادل است در همه جا و همه زمان‌ها عادل است. عدالت لباسی نیست که در شرایطی به تن پوشیده شود و در شرایط دیگر از تن درآورده شود. قاضی عادل، هم در دادگاه عدالت پیشه است و هم در روابط و زندگی خصوصی خود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن که به راستی عادل است همیشه عدالت پیشه است. قاضی عادل نمی‌میرد بلکه شهید می‌شود زیرا هر که در راه حق و عدالت بمیرد، شهید است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «مراقب روش قضاوت خود باشید زیرا با همان روش مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «با ذهن آشفته و هیجان زده قضاوت نکنید و تصمیم نگیرید. به علم ناکافی قضاوت نکیند. نابهنگام قضاوت نکنید. در شتابزدگی تصمیم نگیرید و به قضاوت ننشینید که اشتباه و محرومیت و پشیمانی از نتایج آن است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قصاص، قانونی پیچیده با ظاهری ساده است. اجرای عادلانه قصاص، فقط از خداوند برمی آید. در قصاص باید به ارزش موضوع قصاص هم (نزد طرفین) توجه داشت. آیا اگر پیرمردی یکی از سی و شش دندان یک جوان را بشکند آن جوان مجاز است یکی از ده دندان پیرمرد را که غذا خوردنش با آن است، بشکند؟ حکم قصاص کسی که جان ده هزار نفر را به طور واضح و مسلم نجات داده است، و بعداً یکی از آن ده هزار نفر را کشته است، چیست؟ آیا دست آدم فاسد و بیکار، معادل دست یک هنرمند و نویسنده بزرگ است؟ اینها از جمله هزاران سؤالی است که نیاز به جواب دارد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بعید است که یک قاضی عادل در درون خود نظر قطعی بر گناهکار بودن یا نبودن کسی داشته باشد حتی اگر او آشکارا با قاطعیت حکم دهد. او جای زیادی را برای آن بسیاری که نمی داند و برای اسرار و حکمت الهی درنظر گرفته است و به آنچه نمی داند بی اعتنا نیست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «تو نمی‌توانی چیزی که مطمئنی نیست، ببینی یا چیزی را که اطمینان به بودنش داری نبینی. پس پیش از آن که بدانی هست یا نه، گمانِ بودن یا نبودن را کنار بگذار و محققانه به آن نگاه کن.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «از شتابزدگی و عجولانه عمل کردن و قضاوت نمودن، پرهیز کن زیرا این روش، قرین اشتباه کردن و به خطا رفتن است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «ظلم نکن که خداوند بر ضد ظالمان است. نگذار قلبت به نفرت آلوده شود و به کمینگاه کینه‌ها بدل گردد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «خداوند عادل است اما بخشش خود را بر عدالت خویش برتری می‌دهد، حسابگر است اما داوری و حسابگری او تحت الشعاع بخشش لایزال اوست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسان دانا و عادل تا فهمش در موضوع کامل نشده، تا روشنی بدون ابهام حاصل نشده، قضاوت نکرده و حکم را صادر نمی‌کند؛ و اگر با وجود کامل نشدن دلایل و نشانه‌ها، مجبور به قضاوت شد، از حکم قطعی می‌پرهیزد و به ''شاید چنین باشد'' یا '' قویاً چنین است'' اکتفا می‌نماید.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «این که نیات تعیین کننده‌اند خود یک اصل است اما باید دید که این نیات چگونه و تحت چه شرایطی به وجود آمده‌اند. اگرنیت کسی بد بود حتماً به معنی بد بودن و بدکار بودن او نیست بلکه به روند شکل‌گیری ابن نیت باید توجه کرد. مهم تر از نیت خوب و بد، دانستگی و ندانستگی است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسان هوشیار و عادل چون می‌داند که چیزهای زیادی هست که از آن بی خبر است، پس زود و شتابزده قضاوت نمی‌کند و اگر قضاوت کند، قضاوتش مطلق و تغییرناپذیر نیست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بهترین قاضی آن است که بتواند بی آن که قضاوت کند و حکم دهد، عدالت را جاری کند و سپس آن که با کمترین حکم و کمترین مجازات، بیشترین دادگری را واقع سازد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «عدالت جسم و روح دارد. ب قانون، جسم عدالت است اما روح عدالت، شعوری نورانی است که مخصوص انسان‌های برگزیده و خاصان خداوند است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسان عادل هر بار طوری قضاوت می‌کند که انگار این آخرین قضاوت زندگی اوست و او بعد از آن راهی آسمان خواهد شد و به ملاقات خدا خو اهد رفت.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «بعضی از کلمات و قوانین را اگر تفسیر کنی، تحریف کرده‌ای و بعضی را اگر تفسیر نکنی، به تحریف آلوده‌ای، و انسان دادگستر این را به خوبی می‌داند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
 
=== قضاوت در امور باطنی و معنوی ===
* دوست داشتن، خيلي آن چيزي نيست كه تو فكر مي‏كني. خيلي اسرارآميز است و خيلي از كساني كه در آن بودند هيچ وقت ندانستند در آنند و خيلي از كساني كه درباره آن حرف زدند، فقط حرف زدند. مسيح گفت دوست داشتن خداست. خدا همان عشق است.
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «همان‌طور که حیطه باطنی با حیطه ظاهری متفاوت است و شرایط و قوانین و امکانات این دو حوزه با هم فرق می‌کند، روش قضاوت کردن در این دو حیطه هم نمی‌تواند یکسان باشد. به کارگیری روش باطنی برای قضاوت ظاهری اشتباه است. عکس آن هم اشتباه است.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اسرار خدا را به قضاوت نگیر که تو را به بازی می‌گیرد و آشفته ات می‌کند. اسرار را به قلبت بگیر. چشم ات را در سینه ات بگشا و از پشت پلک‌هایت نگاه نکن که از این نگاه جز پلک‌هایت را نمی‌بینی و اگر می‌بینی اوهامی ست بر پرده پلکهایت. اگر با قلب ات ببینی می‌شود آنچه می‌بینی.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «تا با روح خود دریافت نکرده‌اید، نپذیرید. تا با چشم عقل خود ندیده‌اید، و تا با گوش قلب خود نشنیده‌اید، نپذیرید. تنها چیزی را بپذیرید که به مدد ایمان یا به قدرت فهم و یا از بالا که روح است و نور، بر شما آشکار شده است. آنچه را نمی دانید، رد نکنید و دربارهٔ آنچه احاطه ندارید، قضاوت نکنید.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «توهم را نپذیر و خود را در قفس خودبینی محبوس نکن. چیزی را که نمی دانی و نیافته‌ای منکر نشو. جز باطل را محکوم نکن اما با وجود ابهامات و تردیدها قضاوت نکن و بدون روشنایی کافی حکم نده. فریب ظاهر امور را نخور و از دیدن باطن وقایع غافل نباش.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «قدرت خدا را امتحان نکن که در آن رد می‌شوی و اسرار حق را به قضاوت نگیر که در آن محکوم خواهی شد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «کسی که روح خود را دانسته مورد قضاوت‌های محدود کننده و بدبینانه قرار می‌دهد، بد دریافتی از او خو اهد داشت و او را محدود تجربه می‌کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «پیش داوری قطعی، تو را به سمت پس داوری منطبق بر آن به پیش می‌برد. اگرپیشاپیش بگویی چیزی هست، روند افکار تو و کارکرد اندیشه تو خودبه‌خود به گونه‌ای خواهد شد که اثبات کند چیزی هست و اگر هم بگویی چیزی نیست یا به بیانی چیز دیگری هست، تو خود به خود به همان سمت پیش خواهی رفت. کسانی که می‌گویند غیبی در کار نیست و بر این اندیشهٔ خود تأکید دارند، آنها متوجه چیزهایی خواهند شد که نظرشان را تأیید می‌کند و احتمالاً به دلایل و شواهدی برای تأیید این فکر موهوم، دست خواهند یافت و آن‌هایی که می‌گویند غیب هست، تا بیخ دندان به دلایل و شواهدی مجهزند که آن حقیقت را اثبات و تأیید می‌کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «حقایق باطن را، و آنچه از اسرار است و در اسرار است را به قضاوت و آزمون نگیرید زیرا نه قضاوت پذیرند و نه آزمون شدنی. پس با تردید وبدبینی و محکوم ساختن، خود را از اسرار غیب و فیوضات غیبی محروم نسازید.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «روح خود را به قضاوت‌ها آلوده نکن تا خداوند روح تو را تطهیر کند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «اگر قرار می‌بود که جرائم ظاهری را با روش‌های باطنی قضاوت کرد بسیاری از محکومان تبرئه می‌شدند، بسیاری از گناهکاران، بی گناه و بسیاری از بی گناهان، گناهکار شناخته می‌شدند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «دربارهٔ آنچه کاملاً بر شما آشکار نشده، آنچه از بالاست و ناشناخته‌ها دارد، در امور باطنی و آنچه به نظر و عمل خداوند بازمی گردد، قضاوت نکنید. اگر مجبور شدید، عجولانه و به علم اندک قضاوت نکنید و اگر در این دام گرفتار شدید، حداقل بدبینانه ومحکوم کننده قضاوت نکنید.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «هیچ دو واقعه‌ای عین هم نیستند. هیچ دو حکایتی برهم منطبق نیستند و زندگی و سرنوشت هیچ دو نفری کاملاً مثل هم نیست؛ و فراموشی این واقعیت، از اشتباهاتی است که انسان ناهوشیار در نظرات خود، مرتکب آن می‌شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «مردم به این سمت گرایش دارند که هر داستانی را بر داستان زندگی خود منطبق کنند و وقایع زندگی دیگران را مشابه وقایع زندگی خود بدانند. داستان نویسان و فیلمسازان حرفه‌ای با استفاده از این تلقی اشتباه که نوعی ''همذات پنداری تعمیم یافته'' است، سعی در تضمین فروش بالای محصولات خود دارند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «چیزهای زیادی وجود دارد که دربارهٔ آنها نمی‌توان قضاوتی داشت مگر آن که بگذاریم تا در زمان خودشان آشکار شوند و این آشکاری با علائمی محکم و از درون و بیرون تأیید شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «ظرفیت خود را برای تجربه اسرار بیشتر کن اما خدا را در آزمون و قضاوت نیاور و تحریف نکن.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آن گاهی که قضاوت دیگران برایت مهمتر از حق و عدالت می‌شود، تو گرفتار خودباختگی شده‌ای.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «نظر خداوند مانند نظر بشر نیست و کسی از قضاوت خداوند باخبر نیست. انسان حتی نمی داند که خودش کیست؟»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «باور تو تجربه تو را می‌سازد. باور نیست، تو را به تجربه نیست می‌رساند و از باور هست، هست حاصل می‌شود.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «باورها و قضاوتها، حدود حرکت شما را می‌سازند. باید حتی برای لحظاتی هم که شده آنها را واگذارید و ترکشان کنید چون مانند بند بر پا عمل می‌کنند. باید شوق اسرار داشته باشید و هرگز در صدد فاش ساختن آن، به قضاوت نشستن آن و تفسیر و توصیف آن، حتی برای خودتان نباشید. این دربارهٔ اسرار قرآن (کلام الله) است و نه دربارهٔ هر کسی که داد اسرار سر می‌دهد.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «آدم و حوّا در حضور خداوند، به تشخیص و قضاوت دست زدند. لیکن ملکوت الهی محل قضاوت نبود. زمین، برای تشخیص و تحلیل، شایسته‌تر بو د. پس آدم و حوّا به زمین آمدند؛ و مادامی که قضاوت پابرجاست، زندگی در زمین نیز پابرجاست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «زندگی هر انسانی منحصر به فرد، استثنایی و غیرقابل تکرار است. ممکن است تا حدی ظاهراً شبیه به زندگی شخص دیگری باشد، اما هرگز مانند آن نیست. چون هیچ دو نفری، هیچ دو زمانی و هیچ دو مکانی مثل هم نیستند. گذشته، حال و آینده افراد، شرایط آنها، ویژگی زمان‌ها و سایر عناصر مشابه، هرگز مثل هم نیستند پس محصول آنها هم مثل هم نیست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «همان‌طور بر تو حکم می‌شود که دربارهٔ دیگران حکم می‌کنی و همان‌طور قضاوت می‌شوی که دیگری را قضاوت کرده‌ای.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «این در واقع نگاه تو است که تعیین می‌کند چیزی هست یا نیست؛ این طور است یا آن طور؛ خوب است یا بد. اگر نگاه تو به سمت چپ بچرخد، تجربه تو از واقعیتی که در حال وقوع است، به سمت چپ می‌چرخد و اگر به راست، پس به راست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «زود قضاوت نکن تا هلاک نشوی.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «فقط قضاوت خداوند است که سرنوشت انسان را تعیین می‌کند و زندگی او را رقم می‌زند و تعیین این که چه کسی خدمتگزار است و چه کسی نیست با خداست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «انسان دانا به سادگی می‌تواند پیچیده‌ترین دروغها را از پوشیده‌ترین واقعیات تشخیص دهد و او به راحتی قادر است دروغگو را از راستگو، محکم را از متشابه و اصل را از فرع و تحریف بازیابد... اما دانای حکیم نباید اسرار را فریاد بزند که در این صورت فریاد او قیل و قالی بیش نیست.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
* «از قضاوت دیگران نترس. از این که از قضاوت دیگران بترسی، بترس. اگر هستی چه نیازی به رد و قبول دیگران داری و اگر نیستی این چه حماقتی است که دروغهای خودت را باور کنی. اگر محکوم شدنی هستی بدان که فی الحال محکومی و اگر حقیقت با تو است چه باکی از قضاوت بدبینانه دیگران داری. چه کسی می‌تواند حقیقت را به خیال خود محکوم کند و خود به واقع محکوم نشود. اگر همه تو را قبول کنند تو مثل همه می‌شوی. بیشتر انسان‌ها در تصرف تاریکی اند پس آن گاه وای بر تو. اگر کسی که خداوند محکومش کرده تور ا به واقع تأیید کند تو خود از محکوم شدگان خداوند هستی. وقتی که نیازمند تأیید دیگرانی بدان که خداوند تو را تأیید نکرده است. وقتی افکاری که دیگران دربارهٔ تو دارند برایت مهم است بدان که مهم‌ترین معنای زندگی ات را هنوز نیافته‌ای. دیگران چه کاری با تو می‌توانند بکنند؟ نهایت اش این است که تو را بکشند. پس اگر تو عاشق خدایت هستی و مشتاق دیدار او، این بزرگترین کاری است که آنان می‌توانند برایت انجام دهند.»
** '' آیین قضاوت و روشهای داوری/ ۱۳۸۶''
 
=== کالیما (کلام خلاق) ===
* دوست داشتن متولد شدن است. رنج كشيدن است رنجي از درد زايمان. تولد دوباره معشوق. رنجي از جهل و خفتگي معشوق و تلاش براي آگاه كردن و بيداري و پروراندن او. رساندن او به آزادي. چشم پوشيدن بخاطر او. رها كردن براي او. بازگشتن به او حتي اگر او در حال گريختن است. دوست داشتن، او را با تمام بدي‏ هايش، دوست‏داشتني يافتن است. رابطه است چون چيزها نمي‏توانند با هم در ارتباطي عميق باشند مگر آنكه مثل هم باشند و فقط مثل‏ها مي‏توانند همديگر را دوست داشته باشند. تنها بازها با بازها و كبوترها با كبوترها بال پريدن دارند. در پرواز باز و كبوتر يا باز و عقاب مرگي ناگهاني و هراسي هميشگي نهفته است.
* «کلمات انسان سرنوشت او را بوجود می‌آورند. اندیشه‌ها زندگی سازند. آنچه به خود می‌گویی همان را از زندگی خواهی شنید. از کلام تو بر تو حکم می‌شود. تو همانی که می‌اندیشی...»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «حرفها وقایع اند. بفهم چه می‌گویی و وقایع زندگی ات را به کنترل در آور.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «کلام هماهنگ زندگی به بار می‌آورد و کلام ناهماهنگ درخت زندگی‌ات را بی‌بار می‌کند و بر بار سنگین رنج‌ات می‌افزاید.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «انسانها از نواحی مختلف روح خود و با تکیه بر قسمتهای مختلف مغز و ذهن خود حرف می‌زنند و همین محل صدورهای مختلف، ویژگی‌های کلام آنها را تغییر می‌دهد و آنرا شدید و ضعیف می‌سازد.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «انسان وارث خداوند است. همان خدایی که روش او کن فیکون است... ارث خود را، میراث فرمانروایی را، از خدای زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد به تسلیم دریافت کن و وعده او را بپذیر که فرمود تو را مانند خود کنم که به هر چه بگویی باش بشود.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «با تغییر کلمات درونی، اندیشه و گفتارت تغییر می‌کند.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «می دانی چرا فکین و دندان‌ها و لب‌ها، همچون دژهایی پی در پی. زبان را محصور کرده‌اند؟ و فاصله حنجره با لب‌ها و حنجره و مغز چه می‌گوید؟ در گفتن تأمل کن که تحمل نگفتن، آسان تر از تالم افتادن است.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «با وجود برقراری ارتباط، ضعیف‌ترین حرف‌ها موثرترین نتایج را دارد و بدون ارتباط، حرف‌های بزرگ بی اثرند.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «قدرت نهایی کلمات هماهنگ، از انرژی هسته‌ای که قادر است زمین را ویران کند، بیشتر است. برای استفاده از قدرت هسته‌ای، احتیاج به تخصص، احتیاط و افراد قابل اعتماد است، درقدرت فراهسته‌ای کلام نیز تو نیازمند تخصص، احتیاط و اعتماد پذیری هستی و الا ممکن است ویرانی به بار آید. با نیروی هسته‌ای می‌توانی در دسترسی به برخی از اهداف جهش کنی و راه پنجاه ساله را درنصف شب بپیمایی. انرژی هسته‌ای هست، اگر آن را مهار کنی قدرت عظیم آن در اختیار تو قرار می‌گیرد و گرنه به هدر می‌رود و شاید هرگز برای تو آشکار نشود. آزاد سازی و کنترل آن فرمول‌هایی اختصاصی دارد. از آن می‌توانی برای بوجود آوردن یا ویران کردن استفاده کنی و اینها و جز اینها دربارهٔ قدرت فراهسته‌ای کلام نیز صادق است.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «کلام تو حامل سرمایه و اعتبار تو است، آن را هدر نده، آن را در جهت احاطه بر سرنوشت ات و کنترل زندگی ات به کار گیر، نیروی حیات تو در آن است. حیات خود را به قبرستان نفرست. بر اعتبارت اضافه کن و از سرمایه ات کاسته نکن. اگر بر آن تسلط یافتی فرمانروایی درونی ات میسر می‌گردد و اگر بر تو سلطه یافت بردگی ات حاصل آمده.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «وقایعی که بر تو واقع می‌شود از کلام تو پیروی می‌کند. اگر چه این پیروی کامل نیست اما قاطع است. پس بنابر تکلمت که اندیشه تو نیز از همان است می‌توانی وقایع نامطلوب را غیر واقع گردانی و آنچه را که در طلب آنی به وقوع برسانی.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «کلمه‌های تو، قسمتی از بذرهایی است که در باغ جاودانه ات می‌کاری. ببین چه می‌کاری، زیرا غذای زندگی تو از همان تهیه می‌شود که کاشته‌ای، بهترین‌ها را بکار، پس بهترین‌ها نصیب تو خواهد شد.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «کلام مثل تیر است یا به هدف می‌خورد و موفق می‌شوی، یا به هدف نمی‌خورد. اما وسایلی که تیر را پرتاب می‌کنند گوناگونند. از نیزه که با دست پرتاب می‌شود تا تفنگ و موشک انداز. حتی هر یک از اینها نیز متنوعند. مثلاً ممکن است تفنگ سر پر باشد و به سبک چند قرن پیش، یا دوازده لول باشد یا تفنگ لیزری، بعضی وقت‌ها تیر به هدف نمی‌خورد، گاهی نمی‌رسد، گاهی بی تناسیب با هدف است مثل وقتی شخصی می‌خواهد با پرتاب سنگ، کوهی را از سر راه خود بردارد یا با تیر رها شده از کمان به ستاره‌ها بزند. شرط توفیق در به هدف زدن، هماهنگ بودن تیر و وسیله شلیک آن است و دیگر مهارت و قصد و عزم تیرانداز. ناحیه روحی صادر کننده کلام مانند تفاوت کارایی آن سلاح‌های گفته شده است.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
* «کلمات خود را سازنده‌اند. هسته یک درخت در درون خود دارای آن چیزی است که لازم است آن را تبدیل به درختی کامل کند و این مثال کلام انسان است. آن، می‌تواند همان چیزی را به تجسم در آورد که در خود دارد، قصدهای گوینده خود را.»
** '' کلام خلاق (خلاقانه بگو، پس می‌شود)/ ۱۳۸۸''
 
=== باغبان الهی ===
* دوست داشتن كشش روح است نه كشش‏هاي نفس و هوس. كشش قلب است نه كوشش‏هاي پوچ و عبث.
* «ای باغبان باغ را دریاب که باغبان بی باغ همچون پرنده بی پرواز است ... بیاد آور آنچه یاد کننده را زنده می‌کند و به یادش می‌آورد؛ و بدان که دانه‌هایی در تو کاشته شده که اگر برویند کویر روح ات بهشت می‌شود و اگر نرویند در آن کویر شوره زار از تنهایی و تشنگی و گرسنگی هلاک می‌شوی.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «زمین مهیا و باغ مشتاق روییدن و باغبان در انتظار برخاستن و این در فکر خدا بود. شدن با فکر خدا بود و شدنی جز آن نبود. پس آن یگانه اندیشنده اندیشید و اندیشه اش اشاره وار سرشار از شئ شد. باغبان از خواب نیستی برخاست، باغِ یافته را یافت و به آن یافتن، بانی آن شد پس او را باغ بان نامیدند و کارش را باغ بانی ...»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «باغبان راستین آنست که زمین مرده را زنده کند و شوره زار را به شیره زار بدل نماید. پروراندن زمین حاصلخیز که خود می‌روید و محصول می‌دهد هنر نیست. طبیبی که بتواند بیمار رو به موت را درمان کند درمانگر است نه آنکه به بیماری‌های ناچیز می‌پردازد.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* « «او» همانجاست که روح تو را به خود می‌خواند و می‌کِشد و خیره می‌سازد. آنجا که قلب تو می‌رود.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «آن که بزرگ است نشانه‌های بزرگ دارد؛ و باغبان بزرگ نشانه‌های خود را.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* « «او» باد بهار است و ابر باران زا که زمین مرده را زنده می‌کند و درختان را از خواب مرگ بیدار می‌سازد. کشاورزیست که جواهر می‌کارد و جوهر زندگی را بار می‌آورد. او به یاد آورند؟ پر از یاد است که خود از یاد رفته است ...»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «اهلِ «او»، او را دیده‌اند و یافته‌اند و گم نکرده‌اند. اهل باغبان درختان را حتی در زمستان هم می‌شناسند لکن نااهلان درخت را در بهار و حتی در آن هنگام که میوه اش رسیده باشد، تشخیص نمی‌دهند. آنان هرگز درخت را نشناخته‌اند و شاخه را از ساقه نیافته‌اند.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «بزرگترین چیزها دیده نمی‌شوند چون در چشم محدود نمی‌شوند. به دست نمی‌آیند زیرا دست قادر به نگه داری آن نیست. ملک شخصی نیستند زیرا هیچ شخصی توان چنین مالکیتی را ندارد. بزرگترین‌ها آزاد هستند و ریشه در نامحدود دارند لکن مروارید نایاب، شایسته غواص اقیانوس پیماست.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «روح آسمان به ایمان شناختنی ست ...»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «از شتابزدگی بپرهیز و گوش کن. قدرت جادوگر (نفس) بسیار بیشتر از آن است که تو بخواهی با اتکاء به خودت بر او غلبه کنی. تو با روش خودت نمی‌توانی حتی اندکی در برابر او مقاومت کنی. خود را و روش خود را کنار بگذار. به روح خدا ایمان داشته باش و ایمانت را به میان آور...»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
* «بهارمی آید و ابرهای برکت به بالای سر ما می‌رسد و باران زنده کننده می‌بارد و می‌بارد. نه آن بارانی که پیش از این بارید و جانمان را دزدید و بیماری و مرگ آورد. نه آن بارانی که باریدنش ویران کرد زندگی را و در زیر گِل مدفون ساخت سرور و شادی را؛ نه آن باران خزان آور و حزن انگیز که باران روح‌انگیز؛ باران روح می‌بارد؛ و آن ابر که بارید، جانمان را کاوید و روح‌مان را درنوردید. از آن است که چشم؟ جانمان جوشید و جز آن ننوشید و نیوشید و نیندیشید. دیگر چشمه در خود نگنجید. جنبید و جهید و خروشید و رود را به دریا دوید و دویدن را به پرواز آمیخت و اینچنین آسمان را پویید و پیمایید.»
** منبع: '' باغبان الهی''، ۱۳۸۴.
 
=== دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم - ۱ ===
* دوست داشتن دوست داشتني بودن است چون تنها دوست داشتني قدر دوست داشته شدن را مي‏داند و تنها اوست كه مي‏تواند دوست داشته باشد زيرا انسان چيزي را مي‏تواند به ديگري بدهد كه در خود دارد و اگر ندارد چگونه ببخشد.
* «آخر همه چیز را می‌توان به اول آن سنجید. کارها را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید که خوبترین اول و آغاز است پس خوبترین پایان و نتیج؟ ممکن، مقدور می‌شود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هر متنی شاه بیتی دارد. هر تعلیمی بزرگی ستون و ستون‌هایی دارد. چادرها خیمه دارند و شاه بیت کلام الله و کتاب خدا، بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم کلیدی است که هر قفلی را باز می‌کند واگر ظاهراً بکار می‌رود و باز نمی‌کند بخاطر آن است که واقعاً و باطناً بکار نرفته.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هم؟ درخت در هست؟ درخت وجود دارد زیرا هسته به درخت تبدیل می‌شود. هم؟ قرآن و کلام خدا هم در بسم الله الرحمن الرحیم است پس از طریق بسم الله الرحمن الرحیم می‌شود هم؟ قرآن را یافت و داشت و بکار برد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «نقش بسم الله الرحمن الرحیم در میان آیات کلام خدا مثل شاه میوه است در بین میوه‌ها. مثل سر است نسبت به بدن. بسم الله الرحمن الرحیم معجونی از کلام خداست و هر کس آن را بخورد مثل این است که هم؟ کلام خدا به او خورانده شده.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «خدایی که اسلام راستین ازآن می‌گوید، خدایی است که در بسم الله الرحمن الرحیم آمده. خداوند بسیار مهربان و بسیار بخشنده‌ای که همه را دوست دارد و به همه می‌بخشد. این نه آن خدایی است که اسلام تحریف شده معرفی می‌کند یعنی خدایی کینه‌توز و نفرت خواه و جلاد بلکه خدایی است که اسلام ناب محمدی بازگو می‌کند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم را بفهمد هم؟ کلام خدا را فهمید و اگر کسی ظاهراً هم؟ کلام خدا را دانست اما بسم الله الرحمن الرحیم را درک نکرد، چیزی از کلام خدا را درک نکرده.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم رمز ورود به نرم‌افزارهای خلاق و زندگی ساز کلام خداست. اگر کلم؟ عبور به درستی بکار نرود، امکان ورود و عبور و برخورداری میسر نیست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هم؟ معجزات از طریق بسم الله الرحمن الرحیم واقع شده و همچنان واقع شدنی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر چیزی بزرگ‌تر، پرمعناتر، بالاتر، خوبتر و کاملتر از بسم الله الرحمن الرحیم وجود داشت آیا خداوند آن را بعنوان برآیند و آغازگر سوره‌های کلام خود بکار نمی‌برد. نیست که نیامده.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «در مقایسه، بسم الله الرحمن الرحیم مثل استارت ماشینی است که نام آن کلام خداست. اگر استارت به خوبی عمل نکند، ماشین روشن نمی‌شود و حرکت نمی‌کند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «از دیدگاه دانش روانشناسی مدرن و ذهن شناسی نوین این موضوع از طرق متعددی قابل اثبات است که بسم الله الرحمن الرحیم می‌تواند درمان هم؟ بیماری‌ها و احتمالات روانی و روانتنی انسان، حلال هم؟ مسائل درونی انسان و شاه کلید سلامتی روانی و تعالی روحی انسان باشد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «برای پی بردن به عظمت نامحدود بسم الله الرحمن الرحیم یک راه دیگر هم هست. در هم؟ مکنونات بشری، در هم؟ کتب مقدس، در میان هم؟ سخنان حکمت آمیز جستجو و تحقیق کنید، ببینید آیا کلامی بزرگتر و کاملتر و موثرتر از بسم الله الرحمن الرحیم پیدا می‌کنید؟ چنین کلامی وجود ندارد و نه ساخته شدنی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بر اساس دیدگاه کوانتمی و اثر مشاهده گر هیچ کلامی مانند بسم الله الرحمن الرحیم نمی‌تواند تغییرات همه‌جانبه و سریعی را در زندگی ذهنی و عینی انسان ایجاد کند. این موضوع قویاً قابل اثبات است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «درک بسم الله الرحمن الرحیم پایان هم؟ ترس‌ها و ناامیدی‌های بشر است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «کسی که شعار بسم الله الرحمن الرحیم می‌دهد اما با نفرت و بدخواهی عمل کند، مثل کسی است که در قالب عرض؟ عسل، زهر را عرضه کند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم کلم؟ نجات بشر از بدیهاست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «با بسم الله الرحمن الرحیم می‌توان روح کلام خدا و روح کل قرآن را صید کرد و از آن برخوردار شد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «روشنایی نور بسیط و فراگیر است و البته نور می‌تواند متمرکز و تک فام هم باشد مثل نور لیزر. جنب؟ رحمانیت و رحیم بودن خداوند، اشاره به این دو وجه نورانیت خداست. تابش فراگیر و بسیط نور که به رحمانیت خداوند اشاره دارد و برای هم؟ موجودات است. رحمتاً للعالمین؛ و وجه متمرکز آن یعنی نور مخصوص، فیض و برکات خاص خدا که ویژ؟ بندگان خاص اوست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «نرم‌افزارهای کامپیوتری در محیط معلومی باز می‌شوند و در هر محیطی نمی‌توان آنها را بکار برد. مثلاً وُرد در ویندوز باز می‌شود. محیط نرم‌افزارهای قرآنی هم محیط بسم الله الرحمن الرحیم است و آنها را فقط در فضای بسم الله الرحمن الرحیم می‌توانید باز کنید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «نور روشن می‌کند، گرم می‌کند، بینایی می‌دهد و زندگی ساز است. بسم الله الرحمن الرحیم همین است و واجد هم؟ این ویژگی‌ها.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «به زبان افسانه، بسم الله الرحمن الرحیم مثل غول چراغ جادوست که می‌تواند هر آرزوی انسان را برآورده سازد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «برای تغییر دادن انسان و زندگی انسان، نرم‌افزاری کاملتر و بزرگتر از بسم الله الرحمن الرحیم وجود ندارد. این به نوعی ابرنرم افزار است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «برای معرفی اسلام راستین به جهان، پیام بسم الله الرحمن الرحیم کافی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «طی قرن اخیر یکی از بزرگترین دستاوردهای دانشمندان و محققان غربی، اثبات علمی و عملی اصل اندیش؟ خلاق است. اینکه انسان و زندگی انسان محصول اندیشه‌های اوست. بر این اساس هزاران کتاب نوشته شده و شاخه‌های مختلف روانشناسی مدرن و ذهن شناسی پدید آمده است مانند شاخ؟ روانشناسی موفقیت. اما این به سادگی اثبات می‌شود که راه میان بُر و روش جهش یافته بکار بردن این نظری؟ بنیادی و زندگی ساز، تأکید و توجه بر بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «گفته می‌شود که تأکید دین مسیحیت بر محبت خداوند و مهربان بودن او یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلایل گسترش این دین در جهان بوده است. چرا نباید مسلمانان از عالی‌ترین داشته‌های خود، بهر؟ لازم و کافی را ببرند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «آیا اگر مردم جهان به بسم الله الرحمن الرحیم، به بخشندگی و محبت الهی معتقد شوند، اثری از خشونت و جنگ و ویرانی باقی می‌ماند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «با توجه به بسم الله الرحمن الرحیم نمی‌توان به آسانی دیگران و یا حتی گناهکاران و گمراهان را محکوم کرد. چون بسم الله الرحمن الرحیم به ما می‌گوید از کجا می دانی که خداوند او را پیش از این نبخشیده یا در همین لحظه او را مشمول رحمت خود قرار نداده است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «ای کاش می‌شد که بر سرلوح؟ سازمان ملل نوشت، به نام خداوند بخشند؟ مهربان. با همدیگر مهربان باشیم و همدیگر را ببخشیم.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم دارای قابلیت نجات هم؟ دنیا از هم؟ شرارت‌ها و خطرات است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم مثل مُهر خداست. هر کس که حامل مُهر پادشاه باشد امکان بهره‌مندی از اختیارات و اقتدارات پادشاه را، در ملک او داراست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «کسی که به واقع می‌گوید بسم الله الرحمن الرحیم، نمی‌تواند از رحمت خداوند، در بار؟ هر چیزی و در هر زمانی ناامید باشد بلکه او در هر چیزی و در هر زمانی بطور نامحدودی به خداوند امیدوار و متکی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «فهم بسم الله الرحمن الرحیم کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه است تا توکل حقیقی و برخورداری از امکان کارگزاری خداوند؛ و نیز بهترین راه است تا مستجاب شدن دعاها.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم ذکر عالی خداست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «زندگی هر انسانی بر اساس یک نظری؟ بنیادی استوار است که خود می‌تواند نظریات دیگری هم در دل خود داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم عالی‌ترین نظری؟ بنیادی زیستن است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم مانند ابر بارنده است. باران و برکات این ابر، هم؟ آن چیزهایی است که انسان برای متعالی زیستن به آن نیاز دارد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «ایجاد، فعالسازی و گسترش بنیادهای بسم الله الرحمن الرحیم در هم؟ جهان یکی از بزرگترین خدمات الهی و یکی از اصلی‌ترین کارها برای نجات انسان و جهان است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «روح بسم الله الرحمن الرحیم روح زندگی است و زندگیِ روح بالایی در انسان وابسته به تحقق همین روح مهربانی و بخشش است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «کسی که در بار؟ چیزی شعار می‌دهد نمی‌تواند به انداز؟ کسی که به آن چیز عمل می‌کند از آن انتظار داشته باشد. داستان بسم الله الرحمن الرحیم هم از همین سنخ است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم بزرگترین مولد اندیشه‌های زندگی بخش و کلمات خلاقه در انسان است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «در روش‌های شفاگری در مکتبهای باطنی، اصلی باطنی وجود دارد که اگر بخواهید آن را الزاماً به زبان عربی و قرآنی ترجمه کنید همان بسم الله الرحمن الرحیم می‌شود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم بهترین راه حل حرص و حسد است. وقتی تو دانستی خداوند تو به طرز نامحدودی می‌بخشد، دیگر برای چه ممکن است حرص بزنی و در بار؟ چه چیزی به حسد آلوده شوی.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر انسان بداند که در نوری زندگی می‌کند که مهر بیکران و بخشش لایزال است چه چیزی همانند این یا نزدیک به این می‌تواند او را به آرامش برساند یا شاد و مسرور کند؟»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بهشت در تجرب؟ بسم الله الرحمن الرحیم تحقق می‌یابد و جهنم جایی است که انسان عملاً ازاین دریافت محروم شده.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم هم؟ زندگی انسان و تمام وجود او را غسل می‌دهد و پاک و مطهر می‌سازد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر انسان طوری رفتار کند که گویی خدای او نمی‌بخشد و محبت نمی‌کند. اگر طوری عمل کند که انگار خداوندش رحمان و رحیم نیست نباید انتظارداشت که او خداوند مهربان و بخشنده را آنطور که شایسته است، تجربه نماید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «دریافت بسم الله الرحمن الرحیم پایان سختی‌ها و آغاز آسانی هاست. این پایان بدیها و پلیدی‌ها و آغاز خوبی‌ها و زیبایی هاست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم حاوی گنج آسمانها و زمین است. هرچه آن را بیشتر دریافت کنی، روزی‌های آسمانی بیشتری دریافت خواهی کرد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «خداوند از طریق انبیاء الهی پیام خود را به انسان رسانده است و به او هشدارها و بشارتها داده و یگانگی خود را اعلام فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم نیز طریق برکت دادن و فزونی بخشیدن به زندگی حقیقی انسان است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «عجیب است که بدون برخورداری از بسم الله الرحمن الرحیم بشری زنده باشد و به واقع زندگی کند. این مثل آنست که حیات درختی را بدون آب فرض کنید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «آخرین یافته‌های علمی و محکم‌ترین نظریات بنیادی تبیین جهان مانند نظریه کوانتم، ابرریسمانها و نسبیت، بطور غیرمستقیم همان بسم الله الرحمن الرحیم هستند و همان را به زبان علمی می‌گویند و بر تعیین کنندگی و تبیین پذیری آن، در همه حیطه‌های زندگی تأکید دارند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «کدام مسئله انسان ممکن است با بسم الله الرحمن الرحیم حل نشود؟ هیچ‌کدام؟ مثل اینکه بگویی کدام تاریکی است که با نور از میان نرود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* اگر همه زندگی انسان صرف درک بسم الله الرحمن الرحیم و عمل به آن شود، انسان زندگی خود را به بهای بسیار بزرگی سپری کرده است.
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «آیا می‌توان هم؟ قرآن را در یک کف؟ ترازو قرار داد و بسم الله الرحمن الرحیم را هم در کف؟ دیگر؟.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «وقتی می‌خواهیم چیزی را بسیار خلاصه و بلکه چکیده کنیم، سعی بر این است که در همان جمل؟ چکیده و با حداقل کلمات که مثلاً ممکن است اسم یک باشد، به کلی؟ جنبه‌های موضوع اشاره کنیم. چرا خداوند در چکیده کردن از دو کلمه‌ای استفاده کرده که هر دو بر محبت الهی تأکید دارد؟ آیا خداوند تماماً محبت است؟»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «خداوند نامحدود و از هر نظر لایتناهی و بی‌نهایت است. این یکی از معانی بسم الله الرحمن الرحیم است. اگر کسی امکان بخشش نامحدود را داشته باشد، خود به آن معناست که وجود او بی‌نهایت است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «خوبترین پرچم برای کشوری که خود را پایتخت کشورهای اسلامی می‌داند، پرچم بسم الله الرحمن الرحیم است؛ و ایران بخصوص در این زمان نیازمند این پرچم پرمعنا و چند وجهی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «همه متون پیچید؟ باطنی و روش‌های سرّی مکتبهای اسراری در برابر طریق؟ بسم الله الرحمن الرحیم همانند بازی اند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر به هنر کیمیاگری از بعد الهی نگاه کنیم، رمز اصلی این هنر آموختن بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر کسی، عده‌ای یا ملتی خداوند مهربان و بخشنده را بپرستند جز این نمی‌تواند باشد که آنها خود مهربان‌ترین و بخشنده‌ترین مردم اند و یا اگر چنین مردمی در جهان وجود دارند باید گفت که آنها حتماً خداوند بخشنده و مهربان را می‌پرستند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اسم اعظم خداوند که کلید درها و روزنه‌های آسمانها و زمین است، نهفته در بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «برای خواننده کلام خدا، نقش بسم الله الرحمن الرحیم مانند آن است که زنده می‌کند و نقش آیات دیگر مثل این است که برنامه زندگی را بازگو می‌کنند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر اولِ چیزی را ندانی، وسط و آخرش را هم نمی دانی. پس اگر متوجه بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز کلام خداست نشوی وسط و آخر کلام خدا را هم نخواهی فهمید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم پرچم خداست. کسی که در زندگی تحت پرچم خدا حرکت کند، از حمایت و پشتیبانی خداوند برخوردار است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌شود اما تمام نمی‌شود زیرا بخشش و محبت الهی نامحدود و تمام نشدنی است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر کارها را به نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز کنیم، همان خداوند کار را به سرانجام و به آخر می‌رسد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
 
=== دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم - ۲ ===
* دوست داشتن خيرگيست. خيره شدن، خيره ماندن و خيره مردن. در خيرگي يكي در انتظار توست كه همه پاسخ‏ها و نيازها و دردهاي توست.
* «شادباش زیرا خداوند تو مهربان و بخشنده است. با وجود چنین خداوندی که هم؟ غم‌ها را می‌زداید، هم؟ مسائل را حل می‌کند و هم؟ کارها را به انجام می‌رساند، چگونه می‌توان شاد نبود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم بی‌نیازی از همه و نیازمندی همه‌جانبه به خداست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هر کاری که از خدا آغاز شود به خدا ختم می‌شود. آخر هر کار آبستن از اول آن است؛ و اگر کاری واقعاً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود به خداوند ختم شده و خداوند آن را به سرانجام می‌رساند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم گنج بشارتهای الهیست که اگر گشوده شود، انسان از هم؟ بشارتهای آسمانی برخوردار خواهد شد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «قبول بسم الله الرحمن الرحیم، قبول قاعد؟ آسان گرفتن و سخت نگرفتن است. سخت گیری با بسم الله الرحمن الرحیم در تضاد است همان‌طور که آسان گرفتن با آن هم خوانی دارد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله گفتن یک چیز است و به آن قائل بودن و عمل کردن چیز دیگر. شعار بسم الله یک چیز است و شعور بسم الله همه چیز. فرق این مثل اسم آسمان و خود آسمان است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم آنقدر بزرگ است که حتی شعار آن هم می‌تواند بزرگی بیافریند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «گناهان خود را در باران الهی بسم الله الرحمن الرحیم شستشو دهید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم می‌گوید خدایا تو خوبترینی.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هر سوره‌ای بسم الله الرحمن الرحیم خود را دارد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم پیام صلح است به جهان، به هم؟ تمدن‌ها و فرهنگ‌ها. به هم؟ ملتها و هم؟ گذشتگان و امروزیان و آیندگان.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «باران، تعریف گویایی از ابر است و به همان سان بسم الله الرحمن الرحیم گویاترین تعریف از اسلام و قرآن است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «توانگر حقیقی کسی است که به درک بسم الله الرحمن الرحیم رسیده. او هم؟ ثروتهای آسمانی و زمینی را به ارث برده است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «کسی که در اغلب اوقات عمر خود متوجه خداوند بخشنده و مهربان است، خودش هم شبیه همان خداوند بی مثال می‌شود. ما شبیه همان می‌شویم که به آن توجه داریم. خوبتر و زیباتر و حقیقی تر از خداوند بخشنده و مهربان کیست؟»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «در سنگینی گناهان خود فکرت را گرفتار نکن، به نامحدودی بخشش و محبت پروردگارت بیندیش.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بترس از آزار کسی که خدایی بخشنده و مهربان دارد. او خودبخود در حمایت و حفاظت الاهیست و ضربه زدن به او ضربه زدن به خداست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم ای که اکثر مردم می‌گویند گم شده در برداشتها و بافته هاست و چون حقیقی نیست پس اثر حقیقی خود را آشکار نمی‌کند.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «مغز بادام، اصل بادام است. مغز اسلام هم بسم الله الرحمن الرحیم است. در مغز بادام عناصر حیاتی فراوانی وجود دارد همان‌طور که مغز اسلام سرشار است از عناصر حیاتی و زندگی بخش.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «وقتی که بی هیچ توجهی می‌گویی بسم الله الرحمن الرحیم احتمالاً خداوند هم بی هیچ توجهی این حرف را می‌شنود و بنابراین اتفاق مهمی نمی‌افتد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر قبول داری که پروردگار تو بخشنده و مهربان است پس برای آینده نگران نباش و حرص نزن. به خداوند قادر توکل کن و بدان آنچه باید بشود می‌شود و آنچه می‌شود بهترین است زیرا خداوند تو بهترین را برای تو می‌خواهد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بیشترین امنیت روانی که یکی از نیازهای حیاتی بشر است وقتی رخ می‌دهد که انسان از نظر روانی در یک پناهگاه امن قرار گرفته است. چیزی که می‌تواند انسان را مطمئن سازد و او را امیدوار و ایمن کند. پول، مقام، قدرت و دیگران، امنیت کاذب و زودگذر را آنهم شاید و برای لحظاتی، حاصل می‌کنند اما اتکاء به خداوند بخشنده و مهربان، به پادشاه جهان که به بند؟ خود عشق می‌ورزد، خوبترین و کاملترین و بلکه تنها امنیت حقیقی است که برای انسان وجود دارد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بدون ایمان به خداوند بخشنده و مهربان، تجرب؟ مرگ و حتی فکر مرگ بسیار هولناک و غم انگیز است اما به محض اتکاء به بسم الله الرحمن الرحیم، مرگ، به بشارتی بزرگ و خبری سرورانگیز مبدل می‌شود.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «چه خدمتی برای خداوند از این بزرگتر است که تو خدایت را به خوبترین شکل ممکن، به جذاب‌ترین حالت ممکن به جهان معرفی کنی و او را آنطور که هست، دوست داشتنی‌ترین و خوبترین، معرفی کنی. پس اگر هم؟ لحظات زندگی را در راه تحقق و بیان بسم الله الرحمن الرحیم صرف کنی، هم؟ لحظات زندگی را به بهترین کار ممکن صرف کرده‌ای و بزرگترین پیروزی ممکن را کسب کرده‌ای.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «خلاصه هزاران که در بار؟ موفقیت نوشته شده، تفکر مثبت است. یعنی امیدوارانه و خوشبینانه زندگی کردن. در بار؟ چیزهای مختلف، افکار خوب داشتن و آینده را بهتر دیدن. برای این منظور، صدها فن و تکنیک وتوصیه علمی وغیرعلمی داده شده که گاهی حتی حفظ کردن اینها هم برای مردم سخت است چه برسد به عمل به آنها. در حالیکه تفکر مثبت آن هم بصورت طبیعی، واقعی و متصل به حقیقت، از اولین نتایج فهم بسم الله الرحمن الرحیم است و البته محصول ایمان به حضور خدا کجا و اعتقاد به سایه کجا. میو؟ طبیعی کجا و میو؟ تزئینی و مصنوعی کجا.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اعتماد به بسم الله الرحمن الرحیم اجاز؟ خودبینی و برتری جویی را به انسان نمی‌دهد زیرا وقتی که هم؟ ما در حضور خداوندی بی‌نهایت مهربان و بخشنده‌ایم و هر لحظه ممکن است او به هر کس که بخواهد، هر چه می‌خواهد بدهد، پس خود بینی و برتری جویی حتی در برابر یک مورچه و کک هم حماقت است زیرا از کجا معلوم که در همان لحظه یا قبل و بعد از آن، آن موجود هر چند ناچیز مورد رحمت و توجه خداوند قرار نگرفته و از تو برتر و تواناتر و داناتر نشده است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
 
=== دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم -۳ ===
* دوست داشتن، ديگري را داشتن است بدون زنجير زدن. ديگري را داشتن است در اوج از دست دادن. خوبترين‏ها را براي او خواستن است. حتي اگر خوبترين‏ها، تنها گذاشتن او باشد و حتي اگر واگذاري او به ديگري باشد و حتي اگر مرگ معشوق باشد.
* «قرآن قفل بزرگی دارد مانند گنج بزرگی که دریک صندوق پنهانی است و قفلی بر آن. این قفل باز نمی‌شود مگر به مدد بسم الله الرحمن الرحیم.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «همان‌طور که با وضو باید نماز خواند و وضو افتتاح نماز محسوب می‌شود، بسم الله الرحمن الرحیم هم وضوی ورود به قرآن است و بدون آن نباید و البته نمی‌توان به قرآن وارد شد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «چرا خداوند در بار؟ این آی؟ بزرگ و مکرر کلمت الله را بکار می‌برد و می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و نه مثلاً بسم الرب الرحمن الرحیم یا اسم قادر و حاضر و دیگر را؟ آیا این کلیدی نیست برای ورود به اسم اعظم.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «از طریق بسم الله الرحمن الرحیم می‌تواند هم؟ ادیان و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را به یکدیگر پیوند زد. بسم الله الرحمن الرحیم قادر است پیوند گاه هم؟ تمدن‌ها باشد. این رؤیای بزرگ و کامل است برای آیند؟ تمدن‌های بشری.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم دلیل وجود است. خداوند بخشنده و مهربان بود پس موجودات خلق شدند تا بخشندگی و مهربانی خداوند به تحقق برسد. بخشش به تحقق نمی‌رسد مگر اینکه کسی وجود داشته باشد که تو به او ببخشی. اگر هیچ‌کس و هیچ چیز وجود نداشته باشد، مهربانی و بخشندگی معنا ندارد اما خودِ بوجود آمدن این چیزها هم [علاوه بر محبت به آنها و بخشش نیازهای آنها] اساس اش بسم الله الرحمن الرحیم است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «یکی از تثلیث گرایان، بسم الله الرحمن الرحیم را علامتی از اشاره به تثلیث در اسلام تلقی می‌کند اما فراموش می‌کند که اسلام قبل از بیان بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله را بیان کرده است که بیانگر تمام و کامل یگانگی خداوند است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «یکی از علل معجزه بودن قرآن، وضعیت هولوگرافیکی آن است. این وضعیت بویژه در بار؟ بسم الله الرحمن الرحیم وضوح دارد. همه آیات قرآن به نحوی بیانگر بسم الله الرحمن الرحیم هستند و بسم الله الرحمن الرحیم بیانگر هم؟ قرآن. حتی جایی که از خشم و قهر الهی، انتقام الهی و مجازات سخن به میان می‌آید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم یعنی نترس و قوی باش. اگر خداوند بی‌نهایت قدرتمند که توانایی اش نامحدود است و قادر بر هر کاری است حضور دارد و تو می دانی که بخشش و محبت او نامحدود است پس هر لحظه و در همه امور از او قوت می‌گیری و به قوت اش قوی می‌شوی. با وجود چنین خداوندی از چه چیزی می‌توان یا ممکن است ترسید.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «آیا ممکن است معنای بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره‌ای متفاوت با سور؟ دیگر باشد؟ کار خداوند جنب؟ خاص و عام دارد. ظاهر و باطن دارد. آیا این در بار؟ بسم الله‌ای که در ابتدای سوره‌ها آمده هم صادق است؟ در این صورت آیا می‌شود بسم الله الرحمن الرحیم را از وجه عام آن خارج از سوره و از وجه خاص آن، جزء اختصاصی یک سوره به حساب آورد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اعتمادپذیری نامحدود. یعنی به خداوند بی‌نهایت اعتماد کن زیرا بی‌نهایت اعتمادپذیر است. کسی که بی‌نهایت مهربان است و بخشندگی اش نامحدود است، خودبخود بی‌نهایت قابل اعتماد است و باید با تمام وجود به او اتکاء کرد و توکل داشت.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «اگر انسان واقعاً قائل به بسم الله الرحمن الرحیم باشد، نمی‌تواند هرگز و در هیچ شرایطی، از رحمت خداوند ناامید شود. انسان ناامید، عملاً به انکار بسم الله الرحمن الرحیم دچار شده است.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم بی‌نیازی از همه و نیازمندی همه‌جانبه به خداست.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «شاد باش زیرا خداوند تو مهربان و بخشنده است. با وجود چنین خداوندی که هم؟ غم‌ها را می‌زداید، هم؟ مسائل را حل می‌کند، هم؟ کارها را به سرانجام می‌رساند چگونه می‌توان شاد نبود؟.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «بسم الله الرحمن الرحیم گنج بشارتهای الهی است که اگر گشوده شود، انسان از هم؟ بشارتهای آسمانی برخوردار خواهد شد.»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
* «هرگاه از خدا آغاز شود به خدا ختم می‌شود. آخر هر کار آبستن از اول آن است؛ و اگر کاری واقعاً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود به خداوند بخشنده و مهربان ختم خواهد شد)»
** '' بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن/ ۱۳۸۷''
 
=== کلام خلاق و شعور متعالی-۳ ===
* دوست داشتن معامله نيست اما در بين مردم جز اين نيست. نديدن و يافتن است. محاسبه نيست. ديوانه‏ پنداريست. ندانسته خواستن است. تكيه به صورت نيست اتكاء به سيرت است. حبابي گذرا و زود مرگ نيست كه تو را در بر گيرد و زود هنگام تركت كند، قلب تو است كه تو آنرا در بر گرفته‏اي اما او بر تو است و تو را با خود خواهد برد. مي‏شود آنرا ديد اما وقتي كه رفته است. مي‏شود جلوي آن را گرفت ولي زماني كه نيامده است. مقاومت در برابر آن ممكن است اما آنگاهي كه نيست.
* «همه چیز خود را و همه کارهای خود را در جهت خدمت الهی قرار دهید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «از نام خداوند سوء استفاده نکنید و اسم خدا را تحقیر و بی‌حرمت نکنید. مبنای ارتباطتان با همدیگر حضور خداوند و ضامن ارتباطتان نام خداوند باشد. بنام خداوند از خودگذشتگی کنید و از بدی چشم بپوشید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «گذشته را مرور کنید و درس‌ها را بگیرید. حالا را مشاهده کنید و با دوراندیشی به سراغ آینده بروید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای عبور از مسائل سؤال‌سازی را تمرین کنید و تمرین‌ها را در تجربه‌ها بکار ببندید. هوشیار باشید و دروغ به خود راه ندهید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بجای عیب‌جویی عیبها را تدبیر کنید. عیب‌جو خود پر از عیب می‌شود و درمان عیب‌ها شما را از عیب‌ها تهی خواهد کرد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بزرگ باشید تا بزرگی‌تان آشکار شود اما متکبر نباشید که وقوعش با خواری و در هم شکستگی است. بزرگی خود را با از خودگذشتگی و محبت آشکار کنید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به اندازه قلبتان به همدیگر محبت کنید. هر که قلبش بزرگتر و محبتش بیشتر است حضور خداوند در او افزون‌تر است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به میزان عدالتی که دارید، خود را بجای دیگری بگذارید و عادلانه رفتار کنید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «سفر و مسافر بودن خود را بازشناسید و خود را برای سفری که در آینده در پیش دارید و پیش از این آغاز شده، مهیا کنید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای تحقق حق، مبارزه کنید. مبارز حق باشید و فدایی حق. مبارز حق، پیوسته برای تحقق حق مبارزه می‌کند و خود، فدایی حق است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «تغییر زندگی به تغییر شعور است. درون خود را دگرگون کن تا در بیرون، دگرگونی واقع شود. پایین را تغییر بده پس حکم بالا تغییر خواهد کرد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «کلام قلمی است که به آن می‌توان سرنوشت را رقم زد پس بدان چه می‌گویی و خوبترین را بگو تا خوبترین‌ها بر تو واقع شود.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «ایمان تو هر چه بگوید شدنی‌ست و شده است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «نگذارید ایمان و وفاداری‌تان در هیچ شرایطی و در آزمون‌ها متزلزل شود.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «حرکت کنید و حرکت دهید. به حضور الهی، بازگردید و بازگردانید... این اصلی‌ترین کار شما و مهمترین وظیفه شماست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «تسلیم حق باشید و زندگی حقیقی را دریابید. جریان حق را بپذیرید و از هدایت‌شدگان شوید. نور را پیروی کنید تا از نور سرشار گردید...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «در هر فرصت ممکن نام خدا را بخوانید. به واسطه اسم خداوند، او را سپاس گویید و بخشش بطلبید و کارهایتان را به او بسپارید. با نام او یاد او را زنده کنید و با او باشید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «قرآن و کتب مقدس و احادیث را بارها بخوانید و هر جا که دری از آنرا به روی خود باز می‌بینید در آن تعمق کنید و از آن در بروید. از روح بزرگان، بواسطه کلام آنان بهره‌مند شوید اما جز تعالیم نورانی حق را نپذیرید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «نترسید و قوی باشید زیرا خدا با شماست. ناامید نشوید و ضعف بخود راه ندهید زیرا بخشش خداوند نامحدود است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «آگاه شوید و آگاه کنید. حرکت کنید و حرکت دهید. واقع است که خداوند خود حرکت‌دهنده شما باشد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «ارتباط مردم را با خداوند زنده برقرار کنید این بهترین ارتباطی است که با آنان می‌توانید داشته باشید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بهشت و جهنم و قیامت، زنده شدن مردگان، روز قضاوت الهی و حیات جاودانه روح واقعیاتی تزلزل‌ناپذیرند. آنها را بسیار جدی بگیرید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «شهادت خوبترین شیوه مرگ است زیرا انسان را به زندگی الهی و اعماق حضور خداوند می‌برد. از این دنیا شهید بروید تا برای همیشه زنده شوید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «هر چه انسانهای بیشتری را هدایت کنید نور بیشتری دریافت خواهید کرد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «روش من همانند نور است و مانند ابر است و مثل طبیعت عمل می‌کند. آن روش خداوند است. شیوه من نرمی و هماهنگی و همسوئیست. در این طریق، محبت و آگاه کردن و راه بردن ضروریست. اساس آن بر عدالت و راستی و درستی است و اجبار و خودبینی و مطلق‌انگاری در آن راه ندارد. همذات‌پنداری بجای خودپنداری عمل می‌کند و مهار کردن بر حلمه و دفاع ترجیح دارد. جهت آن حقیقت‌گرایی و آشکارسازی حقیقت است. متناسب با شرایط و هماهنگ با زمان و مکان است. با تغییر شرایط تغییر می‌کند اما اصل آن یکیست و ارکان آن ثابت است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «همان‌طور که اصل عهد ما «الهی تسلیم‌ام» است شعار اصلی ما (وحده) لا اله الا هو (الحی) است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «لااقل ثلث زندگی خود را، ثلث وقت و داشته‌های خود را به امور صرفاً معنوی و مستقیماً به روح خود اختصاص دهید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای برخورداری از روح خدا و دریافت پاسخ‌ها و فیوضات الهی، ارتباط زنده خود را با او برقرار کنید. عاشقانه خواندن، ایمان، تجلیل و ستایش، تضرع و تواضع و قربانی واقعی از راه‌های برقراری ارتباط است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «نخست به آنچه حیاتی و به شدت موردنیاز است بپرداز، پس به امور غیرضروری مشغول نشو. ابتدا مسائلی را حل کن که در آنها پای مرگ و زندگی در میان است. اول به اصل تعلیم عمل کن پس از آن متوجه فرعیات شو.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «از کلام نورانی زندگی می‌روید و از کلام ظلمانی مرگ و ویرانی. به کلام نورانی تکلم کنید و داستان زندگی‌تان را خوب بنویسید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «جریان باطل و غیرخدایی عموماً به صورت خودمحوری، جهل اندیشی، موهوم پنداری، بدخواهی، نفرت انگیزی، دروغ‌گویی، نفاق و فرقه گرایی، تکبر و خودبینی، ظلم و بی‌عدالتی، و غفلت و سستی جلوه‌گر می‌شود.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر هدایت الهی را به یک انسان تشبیه نماییم می‌توانیم ارکان وجودی این واحد را اینطور تصور کنیم. تسلیم الهی. عشق الهی. ایمان الهی. ارتباط الهی. مبارزه الهی. قانون الهی. تفکر الهی. هماهنگی الهی. سکوت الهی. وحدت الهی. اینها ابعادی از جریان هدایت الهی‌اند با اینحال هدایت الهی، نور است و شاید نتوانید این نور را تجزیه کنید. هر یک از این اجزاء، همه اجزاء دیگر را هم در خود دارد بنابراین کسی که بطور کامل به یکی از آنها عمل کند به همه آنها عمل کرده است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «خود را بجای دیگری بگذار و از نگاه او ببین و همان کن که برای خود می‌خواهی. از طریق این همذات‌گری می‌توانی دیگران را بفهمی و تجربه کنی و با آنان رابطه‌ای واقعی داشته باشی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای آنکه یکپارچه و یگانه شوید پیوند زنید و یکپارچه سازید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «آنکه تسلیم حق است به وقت مبارزه، مبارزه می‌کند و مبارز حق است. هنگام گذر، مسافر حق است و می‌گذرد. در امور خود متوکل است و در ارتباط با خلق خدا، بخشنده و مهربان است. او در حضور خداوند، متواضع و متضرع است...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «حرف زدن ساختن است. وقتی می‌گویی ببین چه برای خودت می‌سازی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «هر لحظه‌ای که صرف خداوند و خدمت الهی شود شادی ابدیست و هر لحظه‌ای که صرف غیر خدا شود پشیمانی ابدیست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر اهل توکلی می‌توانی مطمئن باشی که همه چیز برایت خودبخود به انجام خواهد رسید. حتی عملی که قرار است از تو سر بزند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی بزرگترین کاری را که برای خدا می‌توانی بکنی انجام دهی آیا ممکن است خداوند بزرگترین کار ممکن را برای تو به انجام نرساند؟»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی کارهای خود را با نام خدا شروع می‌کنید کارهایتان را بیمه الهی کرده‌اید پس اگر در آن شکست بخورید یا خسارتی به شما وارد شود، خداوند جبران می‌کند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «آنطور زندگی کنید که خداوند دوست دارد پس زندگی‌تان چنان می‌شود که دوست دارید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بزرگترین خدمتی که برای خداوند می‌توانید بکنید، بکنید. نه هر خدمت اندکی را.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «شیشه عمر انسان عهدیست که با خدا دارد. این شیشه اگر دانسته به زمین بیفتد، شکسته می‌شود و زندگی حقیقی انسان پایان می‌یابد لکن اگر ندانسته به زمین بیفتد ممکن است ترک بردارد اما نمی‌شکند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی همه چیز بخواست خداست جز به او به چه کسی می‌توان امیدوار بود یا اتکاء کرد؟ جز از او از چه کسی می‌توان خواست؟»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به زمان بگویید که با گذشت آن فرسوده و تضعیف نمی‌شوید، بگویید کم نمی‌شوید که بر حضورتان افزوده می‌شود. زمان گوش دارد و می‌شنود اگر محکم و با ایمان بگویید چاره‌ای جز گوش کردن و پذیرفتن ندارد پس با گذشت زمان قوی‌تر، عمیق‌تر و پرحضورتر خواهید شد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای غلبه بر شر و بدی به آن توجه نکن و نیندیش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بزرگترین قربانی که می‌توانی به حضور خداوند تقدیم کنی منی تو است. با این قربانی هر دعایی مستجاب می‌شود و بلکه اجابت‌کننده دعاها نیز دست‌یافتنی می‌گردد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
 
=== دشمن شناسی ===
* دوست داشتن پريدن است آنگاه كه توان پريدن از تو پر زده و پرهاي تو را ياراي پريدن نيست. پرواز نكردن است آنگاه كه پرهاي تو آماده باز شدن و باد را در بر گرفتن‏ اند.
* «دشمن سعی می‌کند کوه تو را کاه جلوه دهد و از کاه تو کوه بسازد. او در صدد است عیبی از تو بیابد یا عیبی از تو بسازد و آرزو دارد که یک کلاغ را یکصد کلاغ کند. او سعی می‌کند هر چیزی را که دربارهٔ تو می‌داند بر علیه تو بکار ببرد. حسن‌های تو حزن‌های اویند پس از او کینه به دل نگیر که می‌خواهد حزن‌هایش را بزداید. او اینکار را از طریق نادیده گرفتن حسن‌های تو می‌کند. این طبیعی است که دشمن سعی کند هر طوری که می‌تواند به تو ضربه زند، به تو حسد داشته باشد و تو را بدبینانه ببیند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر شنیدید که منافقی در حال دفاع از حق است باور نکنید زیرا هیچ حقی موافق منافقان نیست و هیچ منافقی به واقع حامی حق نیست. اگر منافق را در راستی و درستی دیدید بدانید که حقه‌ای در کار است و بزودی بازی وارونه خواهد شد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر کسی به مقدسات تو توهین کرد توهین او را با توهین جواب نده. غیرت مقدس‌ات را هوشمندانه و مدبرانه نمایان کن. نگذار مقدسات ات به نقاط ضعف‌ات مبدل شود. اگر مقدسات الهی تو بی‌حرمت شدند، تفکر کن و خردمندانه تصمیم بگیر آنگاه ریشه ای‌ترین، کوبنده‌ترین و مؤثرترین واکنش ممکن را نشان بده ابتدا سعی کن که بی‌طرفانه و بدون تعصب، واقعیتها و نشانه‌ها را آشکار نمایی. توهین کننده را آگاه کن و با روشنگری‌ات او را هدایت کن اما اگر او به عمد و دانسته توهین کرد، اگر قصد او برای ضربه زدن جدی بود، عادلانه و متناسب، مجازات‌ش کن و نتیجه کارش را به او برسان.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بسیاری از حرفها هستند که ظاهراً درست‌اند اما باطناً اشتباهند. به ظاهر راست‌اند ولی در باطن دروغ‌ند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «هیچ منافقی قابل اعتماد نیست پس به هیچ منافقی و کسی که آلوده به نفاق است اعتماد نکنید و برای خبرهایش اعتبار چندانی قائل نشوید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی قلم دست دشمن است از او انتظار نداشته باش که در تأیید تو و برای تو بنویسد. توقع عاقلانه این است که بدانی او بدترین چیزها را دربارهٔ تو خواهد گفت و نوشت و هر طوری که بتواند تو را تخریب خواهد کرد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای دروغ‌هایی که دشمن دربارهٔ تو می‌گوید و می‌سازد اهمیتی قائل نشو اما پاسخ مناسب و به هنگام را فراموش نکن و مترصد باش تا در فرصت مناسب دروغ‌ها و دروغگویی او را فاش کنی و او را از کار بیندازی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بسیاری از سیاست بازان مانند صیادان و شکارچیان پرندگانند و همان کاری را با مردمان خود می‌کنند که آنها با پرندگان اسیر خود انجام می‌دهند. حرفهایشان را باور نکن. فریب تبلیغات و اخبار آنها را نخور که هر چه می‌گویند برای استعمار و اسارت تو است. هر چه می‌گویند، بدان دروغ و فریبی در آن نهفته است. حتی وقتی که ظاهراً راست می‌گویند. ممکن است چند باری راست بگویند اما می‌خواهند تو را فریب دهند تا تو به آنها اعتماد کنی و بعد باید منتظر دروغی بزرگ باشی. سیاست‌بازان و قدرت‌طلبان و منافقان همیشه بر ضد حق و مردان حق بوده‌اند و همواره از هر طریق در تلاش بوده‌اند تا حق و حق پیشگان را محکوم سازند. حتی وقتی که ظاهراً آنها را تأیید کرده‌اند زیرا این تأیید ظاهری مقدمه یک محکومیت ناگهانی بوده است. پس هرگز به رسانه‌ها و ماهواره‌ها و اخباری که از طریق آنها منتشر می‌شود اعتماد و اعتنا نکن زیرا آنها همواره در کنترل سیاست بازان بوده است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «خودت کشف کن و سپس بپذیر. باور کردن حرفها و باورهای دیگران، روش حقیقت جویان نیست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «ببین چه کسی می‌گوید چیزی هست یا چیزی نیست. اگر او از صالحان و صدیقان نیست، نپذیر...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «زورمندان باطل‌پیشه برای بی‌اثر ساختن حضور بزرگان، به هر حقه و دروغی متوسل شده‌اند و بعد از این نیز می‌شوند. آنها به هر حیله‌ای دست می‌زدند تا تعلیم و حرکت مردان حق را بی‌اعتبار سازند و برکات حضور آنان را بپوشانند. برای چنین تهاجمی تبلیغات لازم بود و عواملی که بتوانند این تبلیغات را به راه انداخته و ادامه دهند. تحریف کردن، به تمسخر گرفتن، بایکوت، تظاهر به کم‌اهمیتی و بی‌اهمیتی موضوع، ایجاد شواهد جعلی و توخالی، برچسب زدن، نسبت دادن موارد نفرت‌انگیز و منفور به حریف، طراحی تهمت‌ها و توطئه‌ها و تنظیم اعترافات دروغین (...) از روش‌های معمول چنین تبلیغاتی بوده است. برای افزایش تأثیر تبلیغات، تکرار و تداوم آن و بیان گاه به گاه آن، آن هم به صورتهای مختلف، بعنوان یک راه حل مؤثر اعمال می‌گردید. اگر در چنین مواردی تبلیغات سمی و سمپاشی‌های ذهنی مؤثر واقع نمی‌شد، حکومتهای فاسد، به تهدید و ترساندن روی می‌آوردند و روش مستقیم‌تری را در تهاجم به کار می‌بستند. این روش تهاجم در نهایت به برخورد رو در رو و فیزیکی منجر می‌گردید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به هیچ حرف دشمن نباید اعتماد کرد چون دشمن با همه حرکاتش، قصد ضربه زدن و مغلوب ساختن تو را دارد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی قدرت و تبلیغات در دست دشمن است منتظر باش تا تو را منفور، منحرف، خطاکار، دروغگو و خطرناک معرفی کند و آنطور که تو نیستی تو را نشان دهد. این طبیعی‌ترین واکنشی است که دشمن در برابر تو خواهد داشت.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «عموماً تبلیغات آمیخته به دروغ است پس هرگز به تبلیغات اعتماد نکن. تبلیغات در نهایت می‌خواهد چیزی را به تو بقبولاند و برای این قبولاندن ممکن است از هر حقه‌ای استفاده کند پس هرگز آن را درست ندان چون همیشه واقعیت را بسیار کوچکتر یا بزرگتر از آنچه هست نشان می‌دهد و بلکه دروغ را بعنوان واقعیت و واقعیت را بعنوان دروغ بیان می‌کند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «حرف مشترکی که دو منبع خبری متضاد و غیرهمسو می‌گویند بسیار بیشتر از حرفهای ده‌ها منبع خبری همگرا، قابل اعتماد است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «انسانها و چیزها نه کاملاً خوب‌ند و نه کاملاً بد؛ و تبلیغات اصولاً می‌گوید چیزها یا کاملاً خوب‌ند یا بد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «با بدبین‌ها و بدبینی‌ها، بدبینانه برخورد کن. وقتی دروغگو حرف می‌زند اگر با بدبینی به او گوش نکنی، به خودت دروغ گفته‌ای. اگر در برخورد با کسی که منکر واقعیات و نشانه‌های واقعی است خوش‌بین و پذیرنده باشی، تو نیز واقعیت و نشانه‌های واقعی را انکار کرده‌ای. تو می‌توانی بدبینی را با بدبینی و دروغ را با انکار آن پاسخ دهی و به دروغگو راستش را نگویی چون آن راست را هم به دروغ تبدیل می‌کند. دروغ دروغگو را به خودش برگردان و مکرش را متوجه خودش کن. بدبین را با بدبینی‌اش مواجه ساز و کافر و کفر و افکار او را نپذیر.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «محبوب‌ترین انسانهای تاریخ بشر، غالباً در مقاطع کوتاهی از زمان، در نظر اکثر مردم، منفورترین‌ها بوده‌اند. به یاد دارید در زندگی نوح و ابراهیم و لوط و موسی و داوود (ع) که همگی از بزرگترین موجودات عالم بوده‌اند، همین بوده. یوسف در میان برادرانش و مسیح و محمد (ص) و اکثر انبیاء دیگر هم، در میان مردمان خود، همین مقاطع را تجربه کرده‌اند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «منافقان و منکران حق همه چیز را بدبینانه نگاه می‌کنند و محکوم می‌کنند. آنها بر ضد هر حقی موضع می‌گیرند و به هر حریمی تجاوز می‌کنند زیرا خود آنان پیش از این محکوم شده‌اند و حریم خود را از دست داده‌اند... از عیب‌جویی و توهین و تمسخر آنها واهمه نداشته باش زیرا همه منافقان و منکران حق از لعنت هلاک‌کننده خداوند تغذیه می‌کنند و به مدد آن به حیات غم‌انگیز خود در قبرستان ادامه می‌دهند...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر دشمن به تو گفت «ماست سفید است» حرف او را باور نکن چون در باطن حرف او دروغی نهفته است. او قسمتی را به تو راست می‌گوید تا قسمت دروغ را به تو بقبولاند. اگر از دشمن قبول کردی متوجه می‌شوی که منظور او سفید بودن ماست نبوده بلکه این بوده که شیر سیاه است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «از قضاوت دیگران نترس. از اینکه از قضاوت دیگران بترسی، بترس. اگر هستی چه نیازی به رد و قبول دیگران داری و اگر نیستی این چه حماقتی است که دروغ‌های خودت را باور کنی. اگر محکوم شدنی هستی بدان که فی الحال محکومی و اگر حقیقت با تو است چه باکی از قضاوت بدبینانه دیگران داری. چه کسی می‌تواند حقیقت را به خیال خود محکوم کند و خود به واقع محکوم نشود. اگر همه تو را قبول کنند تو مثل همه می‌شوی. بیشتر انسانها در تصرف تاریکی‌اند پس آنگاه وای بر تو. اگر کسی که خداوند محکومش کرده تو را به واقع تأیید کند تو خود از محکوم‌شدگان خداوند هستی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی که نیازمند تأیید دیگرانی بدان که خداوند تو را تأیید نکرده است وقتی افکاری که دیگران دربارهٔ تو دارند برایت مهم است بدان که مهمترین معنای زندگی‌ات را هنوز نیافته‌ای. دیگران چه کاری با تو می‌توانند بکنند؟ نهایتش آن است که تو را بکشند. پس اگر تو عاشق خدایت هستی و مشتاق دیدار او، این بزرگترین کاری است که آنان می‌توانند برایت انجام دهند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به تحقیق بپذیر نه به تبلیغ.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
 
=== کلام خلاق و شعور متعالی ۴ ===
* دوست داشتن خود را گذاشتن است. از خود گذشتن و از خود گذشتن را آموختن.
* «هر چه روح به حالت ریح که سیال و روان و جریان‌دار است نزدیکتر باشد، از قدرت و شعور و حیات بیشتری برخوردار است. اما روح در اکثر انسانها در قالبهایی چون سنگ و گل و یخ قرار گرفته و بنابراین در عموم مردم به شدت ناتوان و محدود است؛ و در این تعلیم ما می‌رویم تا روح را از قید این قالبهای محدودکننده رها ساخته و آن را در حالت نور قرار دهیم.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «هر تغییری که درون و بیرون اتفاق می‌افتد، نشانه‌ای محسوب می‌شود و هر نشانه‌ای حامل پیامی است که اگر دریافت شود راه به بهترین انتخاب می‌برد. پس علائم را بفهمید تا با حرکت کائنات هماهنگ شده و از پشتیبانی آن برخوردار شوید. نخست می‌بایست به نشانه‌های شاخص و متفاوت که توجهتان را به خود جذب می‌کنند، توجه کنید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «در این جهان به هر چه مشغول شوید، بعد از این، به باطن آن دچار خواهید شد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «مانند هر کس که زندگی کنید سرنوشتی چون او خواهید داشت. وقتی مانند اکثر مردم زندگی کنید در سرنوشت خود با همان چیزی مواجه می‌شوید که اینان مواجه می‌شوند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اسب مهمتر است یا سوار بر اسب؟ و رابطه میان روح و جسم مانند این است. ببینید توجه و توان خود را مصروف چه کسی ساخته‌اید؟ چه اندازه به اسب و زندگی‌اش و تا چه حد به سوار بر اسب پرداخته‌اید؟ وای بر آنکه نمی‌داند و وای بر آنکه می‌داند و فراموش می‌کند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «راه‌های گمراهی و علل خواب انسان بسیار است. اینها مسبب مرگ باطنی اند. خودبینی و تعصب ابلهانه بر آنچه می‌داند. دیگر، توهم دانستن و اینکه گمان می‌برد که می‌داند در حالیکه به واقع نمی‌داند و این بخصوص در زمانی است که ذهنش از چند کلمه میان تهی و خالی از معنا پر شده. دیگر، تعلقات و وابستگی‌هاست. داشتنی‌ها. آنکه چنین دارد، حتی اگر آشکارا به توهم توانگری و بی‌نیازی از سرچشمه زندگی اعتراف نکند، در عمل، او را می‌بینی که همین‌طور رفتار می‌کند؛ و دیگر، مشغولیتهای ظاهری است. این بازیها چنان‌اند که فرصت و نیرویی برای پرداختن به امور باطنی باقی نمی‌گذارند و توجه شخص را صرف خود می‌کنند...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر ذره‌ای به زندگی روح‌ات توجه کنی روح تو خروارها به زندگی‌ات توجه خواهد کرد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «با وجود پیشرفتهای بسیار بشر، بالاترین قدرت در دعا و توکل است. دعایی که اساس آن ایمان و یقین باشد. ایمانی که از مشاهده و دریافت است نه ادعای آن. با چنین ایمانی هر کاری، هر کاری، هر کاری شدنیست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «تعلیم به شیوه غیرمستقیم را بر طریقه مستقیم آن ترجیح دهید.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «از چه می‌ترسی؟ آخر هر وحشتی مرگ است و مرگ جهشی برای صعود و آزادی روح است. مرگ را آرزو کن و مشتاقانه آماده آمدنش باش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «مانند آسمان بزرگ باش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «راه تو در هدف توست هدف را خیره بنگر.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «در قتلگاهت بازی نکن که قتل تو حتمی می‌شود.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بر علیه خودت قیام کن و حکومت درونی‌ات را خلع کن.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «گریه آتش درون‌ت را شعله‌ور می‌کند و حرارت روح را بیشتر.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «مراقب آنچه راغب آنی و آنچه مراقب توست باش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «تطهیر جسم بدون تطهیر روح مانند لباس پاکیزه بر تن نعش گندیده است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به فکر خودت نباش تا در مکر خودت گرفتار نشوی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «از درون پر شو و از بیرون خالی شو.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «دانه‌هایی در تو کاشته شده که اگر برویند کویر روحت بهشت می‌شود و اگر نرویند در آن کویر شوره زار از گرسنگی و تشنگی و تنهایی پوسیده و هلاک می‌شوی. ای باغبان باغ را دریاب که باغبان بی‌باغ همچون پرنده بی‌پرواز است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «طلایی باش نه مفرغی و اگر طلایی هستی عیارت را بالا ببر و تمام عیار شو.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «در حرص نزدن حرص بزن. در انکار خودت حریص باش آنگاه خود را پذیرفته‌ای.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «زندگی کن نه مردگی که زندگی آزاده‌گیست و مردگی آزردگی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «وقتی هیولای درنده در کمین تو است بازی تو جان کندن است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «در زندان آرام نگیر و به فکر رهیدن باش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «با روح‌ات مشورت کن و به قلبت گوش بده.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «فرار نکن که شکار کردن و دریدن تو از پشت آسان‌تر است. بایست یا به بالای درختی برو.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «خود را فراموش کن تا همه چیز را به یاد آوری. خود را در او گم کن تا برای همیشه پیدا شوی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اگر در باتلاق بودی و شاخه‌ای در نزدیکت، درنگ نکن. آنرا بگیر و رهایش نکن.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «بیاد آور آنچه یادکننده را زنده می‌کند و بیادش می‌آورد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «به آنکه اعتمادپذیر است اعتماد کن و اعتمادپذیر آنست که می‌داند و می‌تواند و می‌بخشد و اما نیازمند کسی و چیزی نیست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «اعتماد به نفس اعتماد به ضعف است چون نفس ضعف است و اعتماد به ضعف اعتماد به کف است. به اقیانوس روح اعتماد کن نه نفس کف مانند.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «با خودت حرف نزن تا جان جهان با تو بگوید و به خود نیندیش تا در اندیشه خدا جاری شوی خود را برندار تا از دار دور شوی...»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «زندگی باطنی را جداً جدی بگیر چون مانا و ماندنیست و زندگی ظاهری را به شوخی جدی بگیر که میرا و گذراست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «نبین چه می‌دانی که خودبین می‌شوی ببین چه نمی‌دانی تا بینا شوی.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «زندگی را زندگی کردن کار زنده‌گان است نه مرده‌گان.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «خدمتگزاری آسمان کار فرزند آسمان است.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «برای آنکه چیزی بشوی همان باش و جز آن نباش.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «آتش روح‌ات را شعله‌ور کن و پخته شو زیرا آسمان تنها غذای پخته می‌خورد و غذای ناپخته را پایین می‌آورد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «ابر وقتی خود را می‌گشاید باران می‌آید و زندگی می‌آورد. بیاموز و خود را بگشا و ببار تا زندگی به تو روی آورد و روح آورد.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «پیش از آن زلزله ویرانگر بیدار شو و از این خانه بگریز.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «رود اگر جاری نباشد رود نیست گنداب و لجنزار است به دریا نمی‌ریزد بلکه به قبرستان لجن‌زیان بدل می‌شود و روان اگر روان و روح اگر نور نشود همین شود.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
* «روحی که راح نیست از ریح تهیست.»
** ''و طور سینین/ ۱۳۸۷''
 
== پانویس ==
* دوست داشتن يكي را داشتن است و ديگر هيچ چيز نداشتن. با يكي به سر بردن است و سر را براي او بريدن. سرّ را تجربه كردن و به سحر آميختن.
 
* دوست داشتن دوست را داشتن است و به داشتني دوست بدل شدن. قفس را شكستن است و قفل را گشودن.
 
* دوست داشتن آتش گرفتن است نه آن ناگهان تبهاي هوس آلود. بلكه آن آتش بي‏ شعله و بي‏ دود. آتشي كه هر كه آنرا چشيد از خود رميد و در خود روييد و بر همه چيز خنديد. آتشي كه روح منجمد را روان مي‏كند قلب سنگي را مذاب و جان خفته را بي‏تاب. آتشي كه زندگي مي‏گيرد و زندگي مي‏دهد اما آنچه مي‏دهد آن چيزي نيست كه گرفته است. خام را پخته مي‏كند، پخته را مي‏سوزاند، سوخته را خاكستر مي‏كند و خاكستر را به باد مي‏دهد و در ابر مي‏ باراند. آتشي پر از آرامش و سرشار از تنش. خاموش و پر از جوشش. آتشي كه اگر به تو روي آورد خورشيد را در تو مي‏آورد. و آنكه خورشيد در او متولد مي‏شود اوست كه هر لحظه مي‏ميرد. اين بهاي با خورشيد و در خورشيد زيستن است. اما خورشيد نمي‏ ميرد پس او هميشه به خورشيد زنده است حتي اگر هر روز بميرد.
 
* محبت را در بخشش خود تجربه كنيد و يافتن خود را در از خودبيخودي.
 
====بدگویی و توهین====
* با انتقاد خود بسازيد و ويران نكنيد مگر آنكه بنيادش بر باطل و فساد است.
 
* پذيرش يك حقيقت بزرگ توسط يك ذهن كوچك توهين به آن است اين حقيقت بزرگ است كه بايد ما را بپذيرد.
 
* كلام ظالمانه كه ظلمي آشكار است به حقوق ديگري. غيبت، تهمت، تمسخر و تفرقه و مانند آن از اين گروهند.
 
* آنچه نمي‏ دانيد و آنچه نديده و نيافته‏ ايد مخصوصاً اگر مرتبط با عالم بالا و غيب و اسرار باشد، انكار نكنيد و با رفتار خود محكوم نسازيد و به آن توهين نكنيد.
 
* فحاشي و توهين كردن نهايت ضعف و ناتواني شخص را نشان مي‏دهد.
 
* غيبت (پشت سر حرف زدن) از زنا بدتر و شديدتر است.
 
 
====رویا====
* هرکس داراي يک شهود و روياي نهفته است که اختصاص به خود او دارد و تماس با آن جزء از طبيعت، که با اين فرد بيشترين هماهنگي را دارد، در بيدار شدن آن روياي نهفته تاثيرگذار است.
 
* انسان داراي روياهاي نهفته و خاموش است که در اعماق ذهن او مدفون شده يا به خواب رفته اند. اگر اين روياهاي بنيادين بيدار شوند، انسان از طريق آنها راهي براي ارتباط با عالم غيب يافته و طريقي براي بازگشت به چشمه هاي زندگي.
 
* رويا دروازه اي براي ورود به عوالم درون و بيرون است. دنياهايي فراتر از محدوده هاي زمان و مكان ما و تجربه جهانهاي ديگر است. از آنجايي كه اين آگاهي را مي توان به حيطه زندگي روزمره وارد كرد اهميت كنترل روياها و ديدن روياهاي آگاهانه انكارناپذير است.
 
* راه نرو پرواز كن. مسير روياهايت را دنبال كن.
 
* فكر‏ها را به رويا‏ها تبديل كن تا ملموس شوند و به تجربه درآيند.
 
* شعور و قدرت روح خلاقه را به هفت طريق مي‏توان تجربه نمود. آن هفت، كلام و رؤيا و سكوت و محبت از آن هفت طريق‏اند.
 
* اگر اين جهانها را مانند رؤيا تصور كني مي‏تواني خداوند را در مقام رؤيابين ببيني كه همه جهانها رؤياي اوست.
 
* واقعيات هر جهاني را به زبان آن جهان و از طريق عنصر غالب آن جهان مي‏توان آموزش داد. براي آموزش واقعيت‏هايي كه از جنس كلمه‏ اند كلمات مطلوب‏ اند اما براي بيان اسرار رؤياها مؤثرترين شيوه، رؤياهاست.
 
* اعتقاد رويا بينان كهن بر اين است كه « زندگي انسان را روياهاي او مي‏سازند و زندگي ما در اين دنيا، نتيجة روياهايي است كه مي‏بينيم و مي‏سازيم » مطابق اين قانون مي‏توان نتيجه گرفت كه با تغيير روياها بتوان تغييراتي واقعي را در زندگي بوجود آورد.
 
* رؤياها همان چيزي هستند كه از نگاه انسان بوجود مي‏آيند پس بينش‏ ها و انديشه‏ ها و روش‏هاي انسان است. كلمات است. كلماتي كه انديشه‏ ها را هم همان مي‏سازد و اعمال و رفتار و حالات هم از انديشه‏ ها ناشي مي‏شوند. در اينجا رؤياها، ذهنيات انسان است آنچه با نگاهش و در سرش مي‏نويسد.
 
* بعضي روياها را نبايد تفسير كرد، گاهي به جاي تفسير رويا، به ياد داشتن آن (تا زمان مقرر)، خبر دادن آن به آنكه بايد، تبديل آن، تغذيه كردن از آن و كارهايي از اين نوع، كافيست و جز اين زائد است.
 
* اگر نتوانستيد روياي خود را به درستي تفسير كنيد. تفسير نكردن بهتر از تفسير آميخته به اشتباه يا تفسير اشتباه است. پس اگر نتوانستيد با روياهايتان كاري كه بايد بكنيد، بكنيد؛ كاري را كه نبايد بكنيد، نكنيد.
 
====روح یافتگی====
* خداوند مي‌فرمايد به هر يك از بندگانم كه بخواهم روح خود را مي‌دهم. او نمي‌گويد روح ام را تنها به پرهيزکاران و با تقوايان مي‌دهم. نمي‌گويد روح ام را تنها به انسان‌هاي بزرگ مي‌دهم. پس آيا روح خداوند اختصاص به انسانهاي بسيار با تقوا ندارد؟ و طبق آخرين وعدة خداوند، روح خدا ممكن است به هر كسي داده شود؟ اما روح خدا به هر كسي داده شود او از صالحان خواهد بود.<ref>در اينجا خداوند تجسم بخشي لا اله الا الله را بعنوان نشانة آن ذكر مي‌كند. اين يعني وجود چنين فردي تجسمي از يگانگي است. تعليم او دربارة يگانگي است. راه او يگانگي است و يكي و يگانگي و يكتايي در همة وجوه زندگي او آشكار است. او داراي هفت نشانة قدرت يگانگي است. هفت قدرت و نور و شعوري كه عصارة نور و قدرت همة عالم است. او مبلغ كسي نيست مبلغ چيزي نيست مگر مبلغ خدا؛ مبلغ يگانگي و مبلغ يگانه خداوند زندة عالم. همه چيز او براي يكي و دربارة يكي و در ارتباط با يكيست. حضورش تجسم يكيست و خودش يكپارچه است. همة زندگي او ترجمه و تفسير لا اله الا الله است. همة حركات او يك معنا داشته و دارد: انكار همة خدايان دروغين و اعلام حقانيت يك خداي حقيقي. پس اگر مدعي داشتن روح خدا بود ببينيد آيا او تجسم بخش يگانگي است. آيا او يگانه است. آيا نشانه‌هاي هفتگانة يگانگي را، تابش‌هاي هفت طيف نور را داراست … آيا وجود او بيانگر عظمت و جلال خداست زيرا خداوند در ادامه مي‌فرمايد «تا بگويد پس از خدا بترسيد» آيا آنكه مدعي است توانسته است با آشكار ساختن بزرگي خداوند، ترس از او را، ترس از دوري او را، ترس از گناه كردن را و ترس از محروميت الهي را سرايت دهد... ( برگرفته از کتاب الاهیسم جلد دوم)</ref>
 
* روح خدا را بياب و از آن برخوردار شو. بدون روح خدا هيچ نورى روشنى نمى‏ بخشد، هيچ علمى هدايت نمى‏ كند و هيچ راهى به بالا رفتن نيست و در اين زمان روح خداوند آماده است كه خود را بر هر كس كه توان و ظرفيت تجربه او را دارد، آشكار كند و بر هر كه پذيراى اوست ببارد. خداوند متعال در زمانهاى مختلف به انسان وعده داده است كه روح خود را در او مى‏ريزد و با روح خود در انسان حلول مى‏ كند.
 
===کتاب ۳۶۰ دکترین و نظریه فراگیر===
 
====ازدواج تمدن ها و پیوند ادیان====
* عده‏ اي به سوي قله روان شدند، همه از يك جهت بالا نرفتند. بعضي از غرب كوه و بعضي از شرق كوه و بعضي از نقاط ديگر. اندكي از آنان به قله رسيدند و بسياري در بالا رفتن تا دامنه‏ ها و صخره‏ ها موفق شدند. در آخر هر كس شرحي از صعود خود را بيان كرد. عجيب نيست كه اين شرح‏ها به هم شبيه‏اند. همه آنها به زبانهاي مختلف درباره يك حقيقت گفتند. گرچه روش‏هايشان گاهي با يكديگر متفاوت بود اما منظور همه صعود بود و به قله رسيدن. و اين چنين، روايتهاي گوناگوني از حقيقت و اسرار حق پديدار شد كه همه به هم شبيه‏ اند.
 
* بشر موجودي تنهاست و از کودکي تا پايان عمر خود به دنبال پيوند است. اين تمايل بر جوامع بشري نيز حاکم است. داستانها، افسانه ها و غالب تلاش بشر به سوي ازدواج جهت گيري دارد و اين همان جهت گيري جوامع بشري است. تعريف انسان در اين ديدگاه اين نيست که انسان موجودي شرور يا خيرخواه است. آنست که انسان موجودي است ارتباطي و خواستار ارتباط و پيوند. انسان بدون پيوند قادر به ادامه حيات نيست. پيوند با چيز ديگر؛ خدا، انديشه ها، رؤياها و عمومي ترين آن پيوند با همسر. تمدنها نيز همين مسير را رفتهاند و خواهند رفت. و اين عصر زمان پيوند تمدن هاست. ازدواج فرهنگها و اديان. زوجيت تمدنها.
* قرنها قبل از نظريه برخورد تمدنها، گفتگوي تمدنها يا ازدواج تمدنها، پيوند تمدنها آغاز شده بود و ازدواج تمدنها و فرهنگها رخ داده بود. امروز هيچ تمدن مجردي وجود ندارد مگر آنها كه مرده اند يا افسانه اند.
* هر تمدني متناسب با شرايط مردمان خود است و آنهائيكه اين تناسب را از دست داده اند خودشان از دست رفته اند. تمدنها و فرهنگها و مكتبهاي ناهماهنگ مردند. زيرا ناهماهنگ بودند. و آنها كه ماندند و زنده ماندند، هماهنگ بودند و با تغيير شرايط هماهنگ شدند؛ يكي از راههاي اين هماهنگي پيوند و ازدواج آنها با فرهنگها و تمدنهاي ديگر بود.
* اگر به جهان بله نگوییم جهان به ما نه خواهد گفت. اگر جهان را رد کنیم خود را رد کرده ایم زیرا جهانی را وادار به مردود شمردن خودمان کرده ایم. پیوند با جهان راه همزیستی با جهان است. اگر با جامعه جهانی نباشیم، عملاً جامعه جهانی برضد ما خواهد بود.<ref>نظریه ازدواج تمدن ها در حالی مطرح می شود که به موازات آن تا به حال نظریات دیگری از جمله برخورد تمدن های هانتینگتون و نظریه گفتگوی تمدن ها مطرح شده است. این نظريه در بارۀ آيندۀ تمدن‌ها و در بارۀ راه حل مسائل تمدني، فرهنگي و ديني امروز مطرح شده است و پيوند تمدنها را زمينه ساز بروز تمدن جهاني و ابر تمدن ميداند. نظریه ازدواج تمدن ها، خودبینی دولتها و جوامع را مخرب می داند و بر پرهیز از جدایی تمدنی و فرهنگی تأکید دارد و بر جهانی سازی جوامع و نیز جهانی سازی فرهنگ و تمدن و ادیان توجه دارد. از این دیدگاه راه این جهانی سازی، برخورد تمدنها یا گفتگوی تمدنها نیست بلکه راه حل در ازدواج فرهنگها، پیوند تمدنها و ارتباط متقابل و نزدیک ادیان با یکدیگر مطرح می شود.- برگرفته از کتاب ۳۶۰ دکترین و نظریه فراگیر ایلیا میم</ref>
* پيوند تمدنها، ازدواج فرهنگها و نزديكي اديان، اين تمدن جهان و انديشه انسان جهاني است. هشت تمدن براي بشر تكثرگرا و تنوع طلب كنوني كافي نيست، پس تمدنهاي بيشتري زاييده و ظاهر خواهند شد؛ بلكه شده اند.
* بعضي از تمدنها پيوند مي خورند و ازدواج مي كنند و از اين ازدواج، تمدني جديد به وجود ميآيد. پس تمدنهاي جاري، دچار استحاله و اضمحلال شده و با ظهور فرزندان جديد، مانند سالخوردگان از كار افتاده به كناري خواهند رفت و خود را آماده ي مرگ خواهند ساخت. لكن فرزندان تمدني جديد، سعي خواهند كرد شكاف ميان ميراثهاي باطني و ظاهري را پر سازند، و معنويت فراموش شده را به خانه ي خود باز گردانند و پيشين را به پسين رسانند…
* ازدواج تمدن غرب و شرق و شکل گيري تمدني جديد و زاييده از آن که نه اين است و نه آن، نمونه اي است از اين واقعيت. اين به معناي اضمحلال و انحلال تمدنهاي پيشين و ظهور و بروز تمدنهاي نوين است.
* ازدواج تمدنها و پيوند اديان امري حتمي است و اين پيوند در ابعاد مختلف رخ داده و رخ ميدهد. چگونگي اين پيوند سرنوشت جهان را رقم خواهد زد.
 
* تعامل ميان اسلام و يهود و مسيحيت مي‌تواند بسياري از مسائل جهان امروز را حل کند زيرا ريشه اکثر مسائل جهاني در اختلافات ايدئولوژيک است.
 
* از طریق بسم الله الرحمن الرحیم می تواند همۀ ادیان و فرهنگ ها و تمدن ها را به یکدیگر پیوند زد. بسم الله الرحمن الرحیم قادر است پیوند گاه همۀ تمدن ها باشد. این رویای بزرگ و کامل است برای آیندۀ تمدن های بشری.
 
* دين براي انسان است نه انسان براي دين... نبايد زندگي انسانها قرباني اختلاف اديان شود.
 
===کتاب آمین ۱(ایلیا؛ خدا با من است)===
 
====مبارزه متعالی====
* قوي ترين مبارز و مبارزه، هماهنگ ترين است. بهترين ضربه، الزاماً قوي ترين ضربه نيست بلكه متناسب ترين ضربه است. ضربه ايي مؤثر، به هنگام و به اندازه.
 
* صلح كردن بر جنگيدن برتري كامل دارد، اگر صلح متعادل امكانپذير است از جنگ بپرهيز.
 
* همه احتمالات را درباره دشمن و قدم بعدي او را در نظر بگير و آماده هر واكنشي باش.
 
* با تمام قدرت و امكان ات حمله كن با يكپارچگي و يگانگي كامل عمل كن.
 
* گاهي بهترين دفاع حمله است و گاهي بهترين حمله دفاع كردن است.
 
* بيهوده مقاومت نكن يا به ميدان دشمن وارد شو و آن را تصرف كن يا بگذار دشمن به ميداني كه تو نشان مي دهي وارد شود و مغلوب گردد.
 
* از ضربات غير مؤثر و غير كارا بپرهيز. مؤثرترين و كاراترين ضربه ها را وارد كن.
 
* اصول اخلاقي را در مبارزه بكارگير.
 
* دشمن را غافلگير و برايش تله گذاري كن. در كمين دشمن باش و او را زير نظر بگير.
 
* نقشه ها و افكار دشمن را بخوان و تحليل كن.
 
* بهترين و مؤثرترين شعارها را بساز.
 
* فلسفه تبيين اوضاع گذشته، ‌حال وآينده را بر ضد دشمن طرح ريزي كن.
 
* هر كاري كه بر ضد دشمن مي كني مراقب باش كه دشمن ات هم ممكن است همان كاررا با تو بكند.
 
* شناخت ات را از دشمن و ميدان مبارزه و خودت تجديد و به روز كن. همه عناصر مبارزه را زير نظر داشته باش و هر تغييري را تحليل كن.
 
* دشمن را دوست بدار اما از روش او نفرت داشته باش.
 
* روش ات را هر چه بيشتر بر هوشمندي و تفكر متكي كن تا ابزار فيزيكي.
 
* در برابر دشمن بسيار دانا، ‌بسيار نادان و بسيار قوي به شدت احتياط كن.
 
* زمان ها و موقعيتهاي مبارزه را بشناس.
 
* مبارزه و پيروزي را آسان بگير و سخت نگير اما خود را فريب نده و ساده لوح نباش.
 
* در مبارزه، ‌نه و نمي شود را به خود راه نده و نگذار ترس و نااميدي و آشفتگي در تو مستقر شود.
 
* پس از پيروزي،‌ در دشمن نايست از دشمن عبور كن.
 
* حرص و غرور و حسد حريف ات را تحريك كن .
 
* از جايي كه حريف ات انتظار ندارد به او ضربه بزن .
 
* كاري كن كه حريف ات احتياط وهوشمندي خود را از دست بدهد.
 
* دشمن را مهار كن و به كنترل درآور زيرا مهار و جهت دهي دشمن بر حمله و دفاع غلبه دارد.
 
* اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين جواب نده. غيرت مقدس‏ت را هوشمندانه و مدبرانه نمايان كن. نگذار مقدسات‏ ات به نقاط ضعف‏ات مبدل شود. اگر مقدسات الهي تو بي‏ حرمت شدند، تفكر كن و خردمندانه تصميم بگير آنگاه ريشه‏ اي‏ ترين، كوبنده‏ ترين و مؤثرترين واكنش ممكن را نشان بده ابتدا سعي كن كه بي‏طرفانه و بدون تعصب، واقعيتها و نشانه‏ ها را آشكار نمايي. توهين‏ كننده را آگاه كن و با روشنگري‏ ات او را هدايت كن اما اگر او به عمد و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي ضربه زدن جدي بود، عادلانه و متناسب، مجازات‏ اش كن و نتيجه كارش را به او برسان.
 
* مقاومت نكن نيروي وارده را بپذير و دشمن را با پذيرش اش، مغلوب كن.
 
* اگر به سمت راست صورت ات سيلي زدند، هميشه سمت چپ را جلو نياور بلكه با همان ضربة اول بر زمين بيافت و با افتادگي ات زمين زير پاي حريف را خالي كن.
 
* جلوي ضربه‏ ها را نگير. ضربه ‏ها را جهت بده. دشمن ات را نكُش، او را به دنبال خودت بِكش...
 
* براي فتح ميدان اصرار نكن كه در مركز ميدان قرار گيري و به سمت مركز حركت كني، گاهي حركت از كناره‏ ها و رفتن از حاشيه‏ ها كليد فتح ميدان است.
 
* مبارزه جنگ نیست، صلحی هوشمندانه است و مبارز بزرگ، مبارز صلح جوی عاشق است؛ مبارزی است که بزرگترین سلاح مبارزه اش محبت اوست. او به اتکای یکی مبارزه می کند، چه بسا از مبارزه کردن اولیه ترین اصول و فرمول های مبارزاتی را نداند اما چون به اتکای یکی در میدان حاضر شده است چون برای یکی ، به عشق یکی و برای اثبات وفاداری و غیرت و دوستی اش به یکی راهی میدان شده است ... پیروزی را قبل از ورود به میدان از آن خود کرده است. مبارز حقیقی پیش از ورود به میدان مبارزه قربانی نمی دهد او خودش را خیلی پیشتر از اینها قربانی ساخته است؛ غرور و منیتش را سر بریده است و روحش را تسلیم یکی کرده است او حتی فکر کردن به خودش را نیز از یاد برده است از خودگذشتگی ندارد چون خیلی پیش تر ازاینها ازخودش گذشته است او بی خود است و با یکی؛ پس یکی همیشه با اوست ... و توفیق حقیقی از آن اوست...
 
* در مبارزة انتحاري چيزي براي ترسيدن و به عقب رفتن وجود ندارد. اين مبارزة شيران است. مبارزة شير آسا و با تمام قدرت اش حمله مي كند. نه از مرگ هراسي دارد و نه از دشمن خود هر چند كه بسيار قوي باشد .در اين مبارزه، نجات دهنده ، همان قرباني است . مبارزة انتحاري حمله كردن به مرگ است . طوري كه مرگ يا از مبارز بگريزد و يا توسط مبارز صيد شود. چنين مرگي، نوع اعلايي از زندگي است زيرا مرگ كه عامل نبودن ها و نيستي ها و نقصان ها است در آن راه ندارد .
 
 
====ازدواج و رابطه جنسی ====
* مهمتر از اينكه ازدواج كني يا نه پاسخ اين سؤال است كه بداني چه كسي با چه كسي ازدواج مي‏كند و محصول اين ممزوج چيست؟
 
* ازدواج يكي از فرصت هاي فراروي از خود و كنار گذاشتن خودخواهي است، اما بيشتر تجربه كنندگان، آن را به عنوان فرصتي براي خودخواهي هاي بيشتر مي بينند و در آن، خودبينانه تر از قبل عمل مي كنند.
 
* در انتخاب همسرت خودنهاني‏ اش را ببين نه خودِ نمايي‏ اش را كه اكثر فريب خودنمايي‏ ها را مي‏خورند.
 
* همسري، همدستي نيست پس با كسي كه صرفاً مي تواند همدست تو باشد و همكار خوبي برايت باشد ازدواج نكن. همسر تو مي تواند هم دست تو باشد اما هم دست تو به صرف هم دستي اش نمي تواند همسر تو باشد. همسر تو حتماً همراه و همسفر تو در زندگي است اما همسفر تو در زندگي حتماً‌ همسر تو نيست...
 
* رابطة جنسي بين دو نفر به رابطة ميان دو سرنوشت منجر مي شود. زيرا آن به معناي پيوند سرنوشت است و اين پيوند به شراكت طرفين در تقديرات منجر مي شود. هر يك در نور ها و تاريكي هاي ديگري، در تأثيرات پيشين و پسين خوب و بد، در امكانات و ضد امكانات ديگري سهيم مي شود. اين شراكت تقديري مانند زنجير خوردن و بسته شدن دو نفر به همديگر است. آن ها و آنچه بر هر يك واقع مي شود، تا پايان جريان زندگي در اين جهان و جهان هاي ديگري به ديگري تأثير گذار است. حال اين اثرات ممكن است سازنده باشد يا مخرب اما غالباً مخرب و مختل كننده است . مگر آنكه ارتباط جنسي هماهنگ رخ داده باشد.
 
* وقتي رابطة (جنسي) ميان دو نفر كه با يكديگر هماهنگي ندارند اتفاق مي افتد اين مثل آنست كه دو درخت غير پيوندي را به يكديگر پيوند بزنيد. نه تنها پيوند اين دو، اتفاق نمي افتد بلكه ممكن است دو درخت خشك شوند و زندگي خود را به تدريج از دست دهند. و يا شايد، اين پيوند خود را در تغييرات ناهنجار و سرطاني متجلي سازد. درخت را به بيماري كشندة ظاهري يا دروني مبتلا كند و ميوه و وجود آنرا فاسد و تخريب كند.
 
* بعضي از مواد را اگر با يكديگر تركيب كنيد برآيند تأثيرات آن ها بر يكديگر خرابي است اين آن را فاسد مي كند و شايد آن هم اين را. بعضي غذا ها را اگر با هم بخوريد، تأثير خوب آن ها بسيار بيشتر است بعضي ديگر، اگر با هم خورده شوند اثري مسموم كننده و حتي كشنده دارند. رابطه، رابطة جنسي و ازدواج هم همينطور است.
 
* با كسي ازدواج نكن كه تو را صرفِ خود يا ديگر خيرها كند و از خدا بازدارد حتي اگر همسر مناسبي براي تو باشد. اما اگر او توانست تو را به خدا مشغول كند و از خود بازدارد ازدواج با او بركت است.
 
* ازدواج با يك نفر، ازدواج با سرنوشت او و شريك شدن در همه مسائل و نتايج اوست.
 
* طوري ازدواج نكن كه بقيه ي عمرت را صرف حل كردن و گرفتار شدن به مسايلي بگذراني كه ازآن پديد مي آيد.
 
* فقط تعداد اندكي از تصميم ها انتخاب آزادانه است. بيشتر تصميم ها يا تحليلي اند يا تقديري يا ترحمي يا تنفري يا توهمي. تصميم ازدواج نيز همين طوراست.
 
* روح انسان در حال چرخش است. اين روح و روان را بايد با روح و رواني جفت كنيد كه با هم متناسب و هماهنگ و موزون باشد جز اين سياليت آنها و جريان سرنوشتشان با اشكال مواجه خواهد شد. زندگي بر آنان سخت مي شود و شايد هم در درونشان متوقف گردد.
 
* جفت هاي روحي حقيقي كساني هستند كه هر لحظه قلب خود را بسوي عشق مي گشايند، در مسيري معنوي قرار مي گيرند و خدمتي معنوي را به انجام مي رسانند. بنابراين رابطه ميان آنها محدود به جسم يا شخصيت هر يك نخواهد بود و رابطه اي قلبي خواهند داشت.
 
* ملاقات بين جفت هاي روحي زماني اتفاق خواهد افتاد كه هر دو طرف از آمادگي لازم برخوردار باشند و بتوانند مسئوليت يكديگر را بر عهده بگيرند.
 
 
====طبیعت====
* طبیعت مادر ماست نگذاریم بمیرد.
 
* هر زنده ای که امروز نابود شود، فردا، محرومیت ناشی از نبود آن را تجربه خواهد کرد.
 
* ترك طبيعت، مرگ زندگيست و نابودي انسان در نابودي طبيعت است. جامعة سالم با طبيعت سالم ممكن مي گردد زيرا طبيعت امكان زندگيست كه اگر بيمار شود، همة زندگي انسان بيمار مي شود و اگر اين امكان افزايش يابد بر كيفيت زندگي انسان افزوده خواهد شد.
 
* حاميان طبيعت، حاميان حقيقت اند لكن همه انسان ها در برابر حفظ طبيعت مسئول اند زيرا همة ما در برابر حفظ زندگي و تداوم حيات خود و ديگران مسئوليم، پس نگذاریم طبيعت بميرد. زشتي و بيماري و مرگ را از چهره اش بزدائيم زيرا محيط زيست انعكاسي از درون ماست. با نجات آن، خود را نجات داده ايم. و آنهايي كه به خداوند مي انديشند بياد داشته باشند كه دوستي با طبيعت دوستي با خداست عشق به طبيعت عشق به خداست زيرا طبيعت مظهر و تجسم الهيست.
 
* طبيعت گرايي، جلوه ايي از خداگرايي طبيعي بشر است زيرا طبيعت زنده ترين و آشكار ترين تجسم و تجليگاه خداست...
 
* مطمئناً اگر انسان از طبيعت حمايت كند طبيعت نيز حمايت خود را از انسان نشان خواهد داد . زيرا طبيعت زنده است و عكس العمل نشان مي دهد.
 
* الگو هاي طبيعت، الگو هايي براي حل مسائل بشر و زندگي هماهنگ اند.
 
====طریقه صاد میم (صید روحی)====
* عموماً مردم صيد و قرباني شده‌اند. اين هم در باره انسانهاي حقير و ناچيز صادق است و هم در باره بزرگان. تفاوت در اين است كه صيد چه كسي؟ قرباني براي چه كسي و چه چيزي؟ انسان‌ها غالباً قرباني و صيد چيزهاي پست و بي ارزش مي‌شوند اما معدودي از انسانها قرباني چيزهاي بزرگ شده‌اند و بنابراين بزرگ شده‌اند زيرا ارزش صيد متناسب با صياد است و آنچه براي آن قرباني شوي مي‌تواند ارزش تو را تعيين كند.
 
* بعيد است كه موجودي يافت شود كه صيد كسي يا چيزي نشده باشد يا خود قرباني نباشد.
 
* انسان بايد همة امكانات خود را به فرصتي براي خدمت به خداوند تبديل كند و آن را صرف خدمت به خداوند و انجام قصدهاي آسمان نمايد. هر كاري و هر راهي كه به خداوند ختم شود، خوب و هماهنگ است.
 
* در صاد ميم صيد مي‌رود تا از چنگال صيادان مرگ رها شود، گذشتۀ از دست رفته خود را جبران كند و امكانات حياتي هدر رفته را دوباره بازيابد. پس او بجاي صيد بودن، صياد شدن را انتخاب مي‌كند. به جاي آنكه دراغلب مواقع صيد شود غالباً صيد خواهد كرد. از اين پس او نه تنها خود را نجات مي‌دهد بلكه به فكر نجات و زندگي صيد شده‌هاي خود نيز هست. نه تنها به صيد نورها و روح‌هاي ديگر مي‌پردازد بلكه پيوسته مترصد صيد كردن روح خويش است. او در خدمت آسمان و پادشاه صيادان آسمان است و از طريق صيد كردن و صيد نشدن، خدمت خود را عملي مي‌سازد. او همه اين كارها را مي‌كند تا بلكه آماده شود كه خداوند، پادشاه جهان،‌ توجه‌اش را به او كامل كند و نگاه‌اش را خيره سازد تا اينكه پادشاه او را بعنوان صيد هميشگي و ابدي خود بپذيرد و در اين صورت او تا ابد با پادشاه آسمانها، با خداوند جهان خواهد زيست. در اين حال است كه براي اين همزيستي، خداوند جهان، روح خود را كه روح آسمانهاست به او مي‌دهد، در او مي‌ريزد و با روح خود او را براي هميشه در بر مي‌گيرد.
 
* مسيح از بزرگ‌‌ترين استادان صيادي بود و در ميان حواريون مسيح، پطروس و پولس صيادترين‌‌ها بودند. وقتي كه مسيح فرمود به دنبال من بياييد تا شما را صياد مردم سازم، اشاره اش به همين بود.
 
* بسياري از انواع ارواح و بويژه انسان‌ها شبيه به حيوانات و جانوران‌اند. خزندگان، حشرات، پرندگان، چهارپايان و ديگران. روح بعضي‌ها شبيه فرشته‌ها و ملائك و نورهاست. و انسانهاي نايابي كه روحشان ملك خداست و روح خداست.
 
* اقتدار روح آدم‌ها را با قوه باتري‌ها هم ميشود مقايسه کرد. باتري‌هاي نيم ولتي و يک و نيم ولتي، نه ولتي، و نيز ولتاژهاي دو رقمي، سه رقمي و دهها رقمي. آخرين اين باتري ها، باتري هسته‌اي است. اگر بتوان قائل به ابَرباتري هم شد بايد آن را از نوعي دانست که اتصالش به بي نهايت است.
 
* با صيد ارواح كوچك و ذرات نور و سايه، صيادان نور، خود را براي صيد ارواح بزرگ و نورهاي عظيم آماده ميكنند و اگر به صيد ارواح بزرگ نائل آمدند آماده‌اند تا بزرگترين و حقيقي ترين، خداوند، آنها را صيد نمايد.
 
* چقدر خوشبخت است انساني که مانند سگ وفادار خداست. سگ وفاداري که روز و شب در خدمت خدا و براي خداست. مي‌دانيد چرا بيشتر انسانها سگ را دوست دارند و بيش از هر حيوان ديگري سگ را به زندگي خود وارد کرده‌اند و در باره آن داستانها ساخته‌اند و گفته اند؟ اگر تواضع تو آنقدر نيست که سگ وفادار و بي انتظار خدا باشي، و اگر تو صياد روحي، پس مثل باز شکاري باش که بر دست خدا نشسته است و آماده که خداوند او را بسوي هدفي گسيل کند تا آن را براي کارهاي خدا صيد کند.
 
* در اوايل تمدن بشري كه تمدني باطني بود، انسان با به يادآوري سقوط خود از آسمان تصميم گرفت كه دوباره به آسمان برگردد و در اين جهت به كشف راهها و روشهاي صعود به آسمان پرداخت. نتيجة اين كشفيات و شهودات پديد آمدن دسته‌هاي مختلف فنون باطني شد كه در قدم بعدي، اين فنون باطني شكل بيروني به خود گرفتند و ظاهر گرا شدند. كشاورزي و باغباني، صيادي و شكار، نماز و اسماء مقدس، موسيقي و رقصها و آيين قرباني از همين سنخ بودند. فنوني براي روح زايي و زايش روح و صعود به آسمان. اما بعداً اين فنون بعنوان روش‌هايي براي زندگي زميني، توسط پيروان آن روشن بينان تغيير شكل داده شد.
 
* تا فرصت هست بايد همة اقتدار از دست رفته را بازيابيد و همه شكست‌ها را به توفيق‌ها بدل كنيد. مخصوصاً شكستهايي كه با خود، اقتدار روح شما را برده است. براي فتح بزرگ، احتياج به فتحهاي متعدد كوچك‌تر داريد.
 
* تو بايد به پادشاه (خداوند) نشان دهي كه نامزد وفادار او و بلكه وفادار ترين هستي. بنابراين بايد عدم خودباختگي خود را با قدرت تمام و بدون كمترين تزلزل نشان دهي. بايد اين را آشكار كني، كه فقط و فقط او را مي‌خواهي و و در هر شرايطي او تنها حقيقت زندگي تواست. در اين صورت، پادشاه وفاداري تو را خواهد پذيرفت و با تو تا ابد وفادار خواهد ماند و تو را خواهد داشت.
 
* عيسي مسيح يكي از بزرگترين صيادان بود كه هنر صيد ارواح انسان‌ها را به حواريون و بويژه چهار تن از حواريون خود و در رأس آنها، پطروس ماهيگير، آموخت. سليمان نبي (ع) نيز تبحر چشمگيري در صيد و مهار ارواح و جنيان و حتي شياطين داشت. اكثر انبياء بزرگ توان بالايي در صيد ارواح داشتند.گاهي آنها به جاي صيد‌هاي متعدد، تنها به يك صيد بزرگ دست مي‌زدند. صيد بزرگ الياس نبي، اليسع بود...
 
====واقعیت بهشت و جهنم====
* بهشت شرايطيست كه هر چه مي‏خواهي برايت محقق مي‏شود و هر چه قصد مي‏كني به تحقق مي‏رسد. بهشت در حضور خدا و در نزديكي او ساكن شدن است. بارور شدن دانه‏هاي نور در روح و بوجود آمدن باغ نوراني اسماء در روح تو است. معناي اصلي بهشت همان خوشبختي و رستگاريست. تقرب و اتصال و اتحاد با خداست. منظور از بهشت همان زندگي مطلوب است كه محقق مي‏شود و الا خوردني و همسر و اين چيزها در اين جهان هم فراوان است. در بهشت به همه نيازهاي تو پاسخ داده مي‏شود و همه آرزوهاي واقعي تو واقع مي‏شوند.
 
* بهشت و جهنم در همين دنيا واقع شده و حتي پيش از اين دنيا آغاز شده و تا بعد از اين دنيا نيز ادامه خواهد داشت. بهشت و جهنم اصلي در درون انسان است و كيفيتي در روح بشر است كه در جهان بيروني نيز تجسم دارد. هم اكنون تو در بهشتي يا جهنمي. پس از اين نيز هم.
 
* يك وجه جهنم آتش حسرت و پشيماني و محروميت است. آتش مخربي و ويران‏كننده‏اي كه انسان با انديشه‏ها و كلام و اعمال خود بوجود مي‏آورد. حالتي از فشار شديد و تخريب‏كننده و رنج ويرانگر است كه در روح و روان انسان آشكار مي‏شود و در بيرون نيز انعكاس مي‏يابد. اين «عذاب آتش» همان خشم و نارضايتي خداوند است از بنده خود كه به صورتهاي مختلفي بر او مي‏ريزد و او را مي‏سوزاند و دوباره مي‏سوزاند و دوباره مي‏سوزاند.
 
* اگر عميقاً ببينيد از هم‏ اكنون مي‏توانيد مشاهده‏گر برخواستن مردگان از قبرها و برپايي قيامت و روز داوري خداوند باشيد.
 
* وقتي كه عاشق دور شدن معشوق را از خود مي‏بيند، وقتي كه ارتباط و پيوند معشوق را با ديگري مي‏بيند و خود را محروم از آن مي‏يابد حال او چگونه است؟ او حاضر است هر دم بميرد و زنده شود اما از اين آتش حسرت و محروميت بيرون بيايد. جهنم اينگونه است.
 
====گزیده====
* يکي بودن و يگانه زيستن راه يگانگي است.
 
* انکار شدني‌ها را انکار کن و از گذرکردني‌ها گذر کن و در انکار ناشدني بمان.
 
* داستان زندگي ات را بنويس و نگذار به تو تحميل شود.
 
* خوبترين، هماهنگ ترين است.
 
خلاقانه بيدار شو. خلاقانه بخواب.
 
* روياهايت را جدي بگير و در سکوت به قلبت گوش کن.
 
همانکه هستي باش آنگاه آنچه مي‌خواهي بشو.
 
* يگانگي با يکي، يگانه زيستن و يگانه پرستي، سه راز زندگي است.
 
* خوبترين شيوه هماهنگي است. اين شيوة جهان است.
 
* هماهنگ با جهان باش تا جهان با تو هماهنگ باشد.
 
* با تفکر انتخاب کن و بدون تحقيق نپذير.
 
* هر کاري که با ديگران مي‌کني با خودت کرده‌اي پس بخوبي رفتار کن.
 
* حقيقت يکيست، راهها بسيار است و هر کس راه خود را دارد.
 
* خداوند زنده را با زنده پرستي مي‌توان تجربه کرد نه با مرده پرستي (خداي زنده را بپرست نه خداي مرده را).
 
* دريافت کردن بدون بخشيدن ممکن نيست پس ببخش تا به تو بخشيده شود.
 
* به نام خداوند بخشندة مهربان، ببخش و محبت کن و مهربان باش.
 
* اصلي ترين عامل تعيين کنندة زندگي انسان، شعور اوست. زندگي انعکاس شعور است و با تغيير شعور، زندگي انسان تغيير مي‌کند.
 
* انديشه‌ها و کلمات و تصاوير سازنده زندگي سازند.
 
* رابطه جنسي هماهنگ تعالي بخش است و ارتباط ناهماهنگ تخريب مي‌کند.
 
* هر مسئله‌اي را با روش متناسبي بايد حل کرد.
 
* بيماري‌ها علل مختلفي دارند و براي درمان بيماري بايد از روش‌هاي هماهنگ بهره گرفت.
 
* اديان مرده پيروان خود را مي‌ميرانند و تعليم زنده انسان را زنده مي‌کند.
 
* دانستن کافي نيست، هوشياري لازم است.
 
* ازدواج پرخطر است اما ازدواج هماهنگ ضروريست.
 
* با فهم معناي چيزها مي‌توان از چيزها عبور کرد.
 
* شناخت کامل به تجربة کامل منجر مي‌شود. شناختن، مهارکردن و ارتباط داشتن است.
 
* اين دنيا محل عبور است. هر لحظه از آن عبور کن.
 
* تغذية زنده از شرايط زندگي و زنده زيستن است.
 
* مرگ پايان اين جسم است اما آغاز زندگي دوباره است.
 
* زندگي حقيقي در عاشقانه زيستن است.
 
* انسان به شعور است نه به ادعا و اسم و چيزهاي ديگر.
 
* زندگي براي تو همان است که آنرا مي‌بيني. اگر نگاه تو دگرگون شود زندگي تو دگرگون مي‌شود.
 
* انسانها عموماً خواب‌اند و مشغول خواب و کابوس و رويا، بيدار شو و بيدار کن.
 
* نيروي راستي مي‌تواند انسان را از همة بدي‌ها و تاريکي‌ها و خطرات نجات دهد.
 
* راستي و درستي جوهر توصيه‌هاي خداوند به بشر است.
 
* الگوهاي طبيعت، الگوهايي براي حل مسائل بشر و زندگي هماهنگ اند.
 
* تقدير واقع شدني است در عين حال تدبير شدني است.
 
* رنج زاييدة تنهايي است و راحتي در برقراري ارتباط است.
 
* به خوبترين‌ها بپرداز نه خوب‌ها و نسبتاً خوب ها.
 
* ارتباط با زندگان زنده مي‌کند و رابطة با مردگان مي‌ميراند.
 
* سياست زدگي، دروغ زدگي است. گرفتار آن نشويد.
 
* توان خلاق ذهن ات را تماماً به کار گير.
 
* داشته هايت را با فهميدن بارور کن تا به عمل درآيند و به محصول برسند.
 
* قوي باش تا قدرت يابي. شاد باش تا شاد شوي. هر چه مي‌خواهي باش تا هر چه مي‌خواهي بشوي.
 
* خلاقانه سوال کن، خلاقانه بينديش، خلاقانه بگو، خلاقانه عمل کن و خلاق باش زيرا تو تصوير خالق جهان هستي.
 
* شايستگي به شعور است و اتفاقات به آمادگي است. براي وقوع هر چيزي آماده باش.
 
 
===کتاب آمین ۳ (ایلیا معلم بزرگ تفکر)===
 
====شعور خلاق است====
* پروردگار متعال مي‏فرمايد: خداوند سرنوشت هيچ امتي را تغيير نمي‏دهد مگر آنكه آنان نفس خود را تغيير دهند.
 
* و مكتوب است كه، آنچه در درون است در بيرون است و آنچه در بالاست در پايين است.
 
* زندگي انسان و سرنوشت او، تجسم آن چيزيست كه در درون اوست. زندگي انسان انعكاسي از شعور اوست و هر تغييري در وضعيتها، حالات و شرايط، نتيجه حركت شعور است.
 
* اگر تو تغيير كني، تصوير تو در آينه تغيير مي‏كند. هر حركت تو، در تصويري كه در آينه داري منعكس مي‏شود. و اين جهان آينه‏ايست كه تصورات دروني تو را تجسم مي‏بخشد.
 
* شرايط بيروني بر شرايط دروني اثرگذار است لكن اقتدار نهايي، با شرايط دروني است. حتي اگر با تغيير شرايط بيروني بتوانيد اوضاع و احوال دروني را تغيير دهيد، اينكار از طريق تغيير آگاهي صورت پذيرفته زيرا هيچ اتفاقي نمي‏افتد مگر آنكه قبلاً تغييري در شعور رخ داده باشد.
 
* انديشه‏ ها و حالات، اوضاع و احوال بيروني را مي‏سازند.
 
* اگر درون تو تغيير كند، آنچه در بيرون است خودبخود تغيير خواهد كرد.
 
* اگر به روشني پذيرفته‏ اي كه مي‏شود، بدان كه مي‏شود.
 
* اگر شكل آگاهي‏ ات را تغيير دهي، شكل زندگيت و اگر نوع آنرا تغيير دهي نوع زندگي‏ات دگرگون مي‏شود.
 
* بر هر چه آگاه شوي، به كنترل تو درمي‏آيد و در اقتدارت قرار مي‏گيرد.
 
* آنچه در قلب است، حالات و كيفيات زندگي را باعث مي‏شود و محتويات ذهن، وضعيت زندگي را بوجود مي‏آورد.
 
* انسان نقاش زندگي خويش است و نقاش وجود خود. قلم او، انديشه‏ هاي اوست.
 
* لازمه توفيق بيروني، توفيق دروني است.
 
* براي آنكه چيزي را بوجود آوري يا از ميان برداري، بايد شعور آن را مستقر سازي.
 
* زندگي متعالي، در شعور متعالي است.
 
* آنچه در بخش آشكار زندگي اتفاق مي‏افتد ريشه در بخش ناآشكار دارد.
 
* سرنوشت ملتها را برآيند خودآگاهي آنان رقم مي‏زند.
 
* عور انواع گوناگوني دارد بنابراين موجودات هستي نيز به گروههاي متعددي تقسيم مي‏شوند زيرا هر گروه از آنها تجلي نوعي شعور است. بنابراين براي ارتباط با هر گروهشان بايد از طريق نوعي شعور اقدام كرد.
 
* با تغيير شعور مي‏توان هر چيزي را تغيير داد و هر دگرگوني را در هر اندازه‏اي ايجاد نمود زيرا روح خلاقه كه شعور متعالي است داراي قدرت آفرينندگي و ويرانگري نامحدود است.
 
* ذهن مانند زمين حاصلخيزي است كه دانه‏هايي كه در آن مي‏كاري مي‏رويد و محصول اين دانه‏ها وجود تو و زندگي تو است. بايد كشاورزي باطني را آموخت.
 
* زندگي نقشي است كه با قلم خودآگاهي نقاشي مي‏شود.
 
* با بالا رفتن خودآگاهي، ارزش‏ها و كيفيات زندگي افزايش مي‏يابند و نوع زندگي دگرگون مي‏شود. با تغيير شكل آگاهي، تنها صورت و ظاهر تغييرات، دگرگون مي‏شوند.
 
* در زندگي تو هر چيزي زاييده شعور تو است. اگر آگاهي‏ ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون مي‏شوند. خوبي و بدي، بيماري و شفا، رنج و راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كوچكي و بزرگي و همه مظاهر زندگي و مرگ ناشي از نوع و فرم شعور است.
 
* روح آفريننده در روح انسان است پس همان قدرت و شعوري كه كائنات و كهكشانها را بوجود آورد، در روح او پنهان است.
 
* دردها و رنجها، ضعفها و ناتوانيها، و شكستها و محروميتها ناشي از جهل و ناآگاهي است.
 
* ذهن به كامپيوتري شبيه است كه با انديشه‏ها (نيات، قصدها، باورها و دانسته‏ها) برنامه‏ ريزي مي‏شود.
 
* به اندازه‏اي انسانها و موجودات ديگر را مي‏شناسي كه بر خود، آگاه شده‏اي زيرا دگرآگاهي مولود خودآگاهي است.
 
* تغيير پايدار زندگي، تغيير در شعور و آگاهي انسان است، ساير تغييرات متزلزل و فروريختني‏اند.
 
* ارتباط واقعي انسان با هر چيز، متناسب با درك و شناختش از آن است.
 
* بر هر چه كه كاملاً آگاه شوي با آن يكي مي‏شوي.
 
* همه جهانها و همه موجودات شكلها و انواعي از شعورند. آنچه از آنها صادر مي‏شود نيز به همين وابسته است. آنكه بتواند شعور چيزها را تغيير دهد، خواهد توانست بر هر چيزي اثر بگذارد و هر چيزي را آنطور كه مي‏خواهد، تغيير دهد و به كنترل درآورد.
 
* خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي‏كند، از تو مي‏گيرد و به تو مي‏بخشد.
 
* ايمان تو هر چه بگويد، شدني و شده است.
 
====تفکر====
* بيدار باشيد و هوشيار شويد و چشم بگشاييد. در اموري كه بايد، تفكر كنيد. بخصوص پيش از تصميمات و امور مهم‏تر تفكر كنيد. از چاه تاريك و هولناك ناداني بيرون بياييد اما در دام‏هاي خطرناك دانستگي نيفتيد.
* سؤال كليد تفكر است و تفكر كليديست از كليدهاي دانايي.
* پس سؤال كن تا بداني و به خوبي بپرس تا به خوبي پاسخ بگيري.
* براي عبور از يك مسئله بايد از درهاي باز يا بازشدني آن وارد شد والا عبور ميسر نيست.
* گفته اند سؤال نيمي از دانستن است. لكن همه سؤالات از جنس كلمات نيستند و امكان بروز آنها تنها اين نيست.
* براي به كنترل درآوردن بشناس و براي دانستن بپرس.
* بعضي سئوالات را دور بينداز و بعضي را نزديك بينداز و اندكي را نگه دار و به جايي نينداز .
* در برخورد با موضوعات سئوال برانگيز سئوال كنيد. در اين هنگام هر سئوالي را نپرسيد بلكه موثرترين و راهبردي ترين سئوالات را مطرح كنيد. تاريكي هايي را روشن كنيد كه ضروريست و الا تاريكي كم نيست. ابهامات و موانعي را به سوال تبديل كنيد كه پيش روي شماست و حركت هماهنگ شما را متوقف ساخته . به سئوالاتي بپردازيد كه براي عبور كردن كليدي است زيرا سئوالات فراوانند چون ناشناخته ها نامحدوداند.
* نشانه متفكر زياد پرسيدن نيست ، خوب پرسيدن است و از اولين علائم خوبي ، هماهنگي است.
* بيش از حد ظرفيت پاسخگويي، خود را با سئوالات زيادي درگير نكنيد. مبارزي كه با حريفاني بيش از حد توانش جدال مي كند، چاره اي جز شكست ندارد.
* تفكر يكي از روش هاي پاسخ دادن به سئوالات است. بعضي از سئوالات خود جواب اند و بعضي از جواب ها تنها از طرق غير مستقيم عرضه شدني اند.
* سئوالات زيادي در ارتباط با شما و ارتباط شما با جهان وجود دارد كه پرداختن به همه آنها در زندگي بسيار بعيد است پس مهمترين سئوالات را بيابيد و براي يافتن پاسخ آنها تلاش كنيد.
* هر سئوالي كه اول پرسيده شد الزاماً اول پاسخ نمي گيرد حتي بعضي از سئوالات بي آنكه طرح شوند پاسخ مي يابند.
* فرض كن در غاري هستي و مي خواهي از آن خارج شوي . چنيدين دالان تاريك وجود دارد كه يكي از آنها ، به بيرون راه دارد. بعضي به پایين كوه و زير زمين و بعضي به بالاي كوه و نواحي ديگر راه دارند. براي خروج از غار بايد از آن يك دالان رفت. رفتن از دالانهاي ديگر رسيدن به نتيجه ديگري غير از قصد تو است. پس سئوالي بپرس كه به هدف بزند و نه چيزهاي ديگر . بيهوده پرسيدن بدتر از نپرسيدن است.
* اگر با يك سئوال به نتيجه نرسيدي شايد با چند سئوال به نتيجه برسي عكس اين هم مي تواند درست باشد. همچنين اگر با يك شكل پرسيدن جواب نمي آيد شايد با تغيير شكل آن پاسخ حاصل شود.
* حركت ات را از جايي شروع كن كه ديگران تمام كرده اند و در تفكر به آنچه كاملاً روشن است نپرداز.
* همانطور كه يك حركت بزرگ از هزار حركت كوچك و پراكنده بهتر است يك سئوال بزرگ نيز بر سئوالات جزئي و آشفته ارجح است.
* وقتي به جواب مي رسي كه سئوال به تو رسيده باشد نه رسانده باشند زيرا هر سئوالي از امكان وجوديِ يافتن جواب برخوردار است.
* سئوال را از همان جايي بياور كه نمي داني. چيزي را بپرس كه نمي داني و لازم است بداني و اگر نداني از زندگي ات كاسته مي شود.
* وضع توانايي و كارآيي مغزي انسان مي تواند از چوب خط و چرتكه تا سوپر كامپيوتر و ابر كامپيوتر تغيير كند.طبق اين مثال، توانايي فعال شده و فعاليت مفيد اكثر انسان ها درحد چوب خط و چرتكه باقي مانده است و اين توقف به حالتي مانند زنگ زدگي مغز ايجاد شده است.
* متفکران اين دنيا کار را بر اساس شرايط موجود و آنچه گمان مي کنند، موجود خواهد بود، پيش بيني کرده اند. لکن اين شرايط و مبناي آن گمان، دگرگون خواهد شد . . . زمين مانند گذشته نمي چرخد، خورشيد مثل قرنهاي پيش بر زمين نمي تابد، آب ها به رفتار جديد عادت خواهند کرد و ابرها و بادها و تابش هاي سماوي. آب و هواي زمين مثل ديوانگان عمل مي کند. او به واقع مثل آدمهاي انقلابي رفتار مي کند. انقلابي بر عليه بشر، براي بشريت و براي انسان کامل.
* انسان كامل و متعالي داراي مغز و ذهن كامل، قلب كامل و روح كامل است... اگر مي خواهيد در راه كامل و كمال قدم بگذاريد لازم است ذهن و قلب و روحتان در جريان رشد و بيداري و كامل شدن قرار گيرد.
*بزرگترين نخبگان زمين از كوچكترين فرزانگان آسمان كوچكترند. متفكر بزرگ باطني براي حل مسائل به چهل كليد دسترسي دارد و اما بزرگترين متفكران ظاهري بعيد است كه به بيش از پنج كليد دستي رسانده باشند.
 
====مدیریت مشاهده ای====
* قبل از آنكه شروع كنيد تمام كنيد و پيش از آنكه برويد، به مقصد برسيد. پس قبل از تصميمات خود دورانديشي كنيد و احتمالات و امتدادهاي ممكن را ببينيد و تدبير كنيد.
 
* مديريت را از راه مشاهده مديريت مديران بزرگ و نقايص مديران ناموفق بياموزيد.
 
* مسائل بزرگ را در دل مسائل كوچك حل كنيد و از طريق حل مسائل كوچك به الگوي مسائل بزرگ دست يابيد.
 
* از صفر شروع نكنيد. از نقطه پايان پيمايندگان شروع كنيد. نقطه شروعتان نقطه تمام ديگران باشد.
 
* اکثر انسانها براي حل مسائل خود متكي به روش‏هاي مرده‏اند چون اكثراً مرده‏اند. آزمون خطا، تقليد كوركورانه، عمل به اولين فكري كه به ذهن مي‏آيد، واكنش بر طبق شرطي‏شدگي‏ها، برخورد خطي و شكننده و سر به سر، غافل از آنكه برخوردهاي مرده بازخوردهاي مرده در پي دارد.
 
* وضع توانايي و كارايي مغزي انسان مي‏تواند از چوب خط و چرتكه تا سوپر كامپيوتر و ابر كامپيوتر تغيير كند. طبق اين مثال، توانايي فعال شده و فعاليت مفيد مغزي اكثر انسانها در حد چوب خط و چرتكه متوقف مانده است و اين توقف به حالتي مانند زنگ‏زدگي مغز منجر شده است. به آنچه درباره تفكر گفته‏ام عمل كنيد تا زنگ‏هاي مغزتان زدوده شود و توانايي آن بالا برود و بلكه جهش كند. مي‏توانيد با گاوآهن زمين را شخم بزنيد، گندم بكاريد و ماهها منتظر باشيد، سپس از آن مراقبت كنيد بعد درو كردن و در آسياب دستي ريختن و آرد كردن و در تنور زدن و نان درست كردن. با زحمات زياد مي‏توانيد به محصول نان برسيد اما از راههاي بسيار ساده‏تري و با يك هزارم از آن زمان و انرژي و هزينه مي‏توانيد نان بخوريد و علاوه بر آن از همه غذاهايي كه مي‏خواهيد. اما اكثر مردم مثل كسي زندگي مي‏كنند كه همه زندگي خود را صرف تهيه چند قرص نان آنهم از سخت‏ترين و بدترين راهها كرده است. از آن مردم نباشيد و اگر هستيد جدا شويد. براي حل مسائل از بهترين و متناسب‏ترين روش‏ها استفاده كنيد.
 
* براي راه‏اندازي كارها و حل مسائل خطي با دو روش موضوع را اجرا كنيد. روش انقلابي و ضربتي، و روش تثبيتي و سيستماتيك. ابتدا اسكلت ساختمان و زيرساخت كلي را برپا كنيد و سپس به تكميل و تزيين ساختمان بپردازيد.
 
* فكر را در ذهن بچرخانيد. زودهنگام نظر ندهيد. هر فكري كه به ذهنتان مي‏رسد زود براي ديگران طرح‏اش نكنيد. حداكثر ايده‏ها را ببينيد و بهترين ايده‏ها را انتخاب كنيد. نظرات خام و غيرمؤثر و سطحي را بيان نكنيد و مؤثرترين و غني‏ترين و پخته‏ترين انديشه‏هاي ممكن را (به تناسب شرايط) بيان كنيد.
 
* هر كاري مي‏توانيد بكنيد نكنيد حداكثر كاري را كه مي‏توانيد انجام دهيد. سقف توانايي شما بالارونده است اگر به سقف برسيد و آنرا فشار دهيد.
 
* اولويتها را در نظر بگيريد تا گرفتار اولويتهاي نابه‏هنگام نشويد.
 
* كارهاي تفكري خود را قبلاً در كاغذ تيتر بزنيد تا در مغزتان تيتر بخورد.
 
* مسائل را از ريشه حل كنيد. شاخ و برگ‏ها چندان مهم نيستند.
 
* براي تحقق يك هدف خانوادگي، هماهنگ‏ترين خانواده كاري را بوجود بياوريد و متناسب‏ترين هدف و برنامه را انتخاب كنيد سپس چرخه كاري و جريان تفكري را ايجاد نماييد.
 
* در مواجهه با خطر ابتدا دامنه گسترش خطر را متوقف كنيد. نخست جلوي جريان خطر را بگيريد بعد خطرات وارد شده و وارد نشده را تدبير كنيد.
 
* خود را به جواب سياه و سفيد محدود نكنيد. بين سياه تا سفيد هزاران رنگ ديگر هم وجود دارد. بين جواب بله و نه، و مي‏شود يا نمي‏شود هم همينطور.
 
* مشكلات را مسائل ببينيد و مسائل را به فرصتها بدل كنيد.
 
* فراموش نكنيد كه ديگران همانطور مسائل را نمي‏بينند كه شما مي‏بينيد همانطور كه شما هم مثل ديگران نمي‏بينيد.
 
* براي بيل زدن از سوزن استفاده نكنيد سوزن براي دوختن است و بيل براي شخم زدن. بنابراين وقتي كه كاري را به زير دستان خود واگذار مي‏كنيد قابليتها و تناسب‏ها را در نظر بگيريد. و در نظر بگيريد كه با بيل كارهاي زيادي مي‏شود كرد اما بهترين كار آن، هوا را به زمين رساندن است.
 
* از جايي شروع كنيد كه ديگران تمام كرده‏ اند. ديگراني كه معتبر بوده و نتايج كارشان قابل قبول است. از تكرار غير لازم كارها و روندها اجتناب كنيد.
 
* الگوهاي موفق در هر زمينه‏ اي راهي را طي كرده‏اند كه احتمالاً شما در آن زمينه مي‏خواهيد طي كنيد. بنابراين بهتر است از محصول نهايي استفاده كنيد. تا حد امكان و بنا بر لزوم از شبيه‏سازي الگوهاي موفق مربوط به كار خود استفاده كنيد.
 
* براي عبور از وضعيتهاي مختلف از انواع گوناگون سؤال پرسيدن حداكثر استفاده را بكنيد. بسياري از درها، با سؤالات متناسب گشوده مي‏شوند و بسياري از مسائل فقط از اين طريق حل مي‏شوند.
 
* چيزي را كه مي‏گوييد، قبلاً ببينيد و بشنويد. فقط با لبهايتان حرف نزنيد. با چشم‏ها و گوشها و حركاتتان هم حرف بزنيد. اگر ببينيد چه مي‏گوييد چشم‏هاي ديگران نيز به ديدن نزديك مي‏شود.
 
* قبل از آنكه بخواهيد به كسي آموزش دهيد، او را بشناسيد اگر نشناسيد چگونه مي‏توانيد خود را با او هماهنگ كنيد و جاي او بگذاريد.
 
* اگر چيزي را كه مي‏گوييد ببينيد چيزي كه از شما شنيده مي‏شود ديدني مي‏گردد.
 
====توصیه های طلایی ارتباطات====
* چيزي را كه به ديگران مي‏گوييد خودتان در گوش آنها بشنويد. كاري را كه برايشان مي‏كنيد از چشمان آنها به آن كار نگاه كنيد و از درون آنها آن را تجربه نماييد. خود را بجاي ديگري بگذاريد و حتي قبل از آنكه كاري كنيد انعكاس آنرا در ديگري و از طريق ديگري ببينيد. همذات‏پنداري و يكي‏ انگاري هماهنگي را در پي دارد.
 
* واقعيات هر جهاني را به زبان آن جهان و از طريق عنصر غالب آن جهان مي‏توان آموزش داد. براي آموزش واقعيتهايي كه از جنس كلمه‏ اند كلمات مطلوب ‏اند اما براي بيان اسرار رؤياها مؤثرترين شيوه، رؤياهاست. مابقي نيز بر همين قاعده‏ اند.
 
* چيزي كه نمي‏ گوييد مهمتر از آن چيزيست كه مي‏گوييد. آنچه در بيان‏تان مستتر است، تأثيرش از ظاهر كلمات بكار رفته عميق‏تر است.ارتعاش و معنا و جرياني كه از طريق كلام و حركات خود منتقل مي‏كنيد، تعيين‏ كننده‏ تر از شكل ظاهري آن‏هاست. اما اگر ايمان داشته باشيد اينطور نيست كه حتماً ديگران به كلام شما ايمان بياورند لكن ايمان را در آن لمس خواهند كرد حتي اگر خود از آن بي‏ بهره باشند.
 
* انسان كامل و متعالي داراي مغز و ذهن كامل، قلب كامل و روح كامل است. معلم كامل به مغز و قلب و روح تعليم مي‏دهد و تعليم كامل نيز همه را در بر مي‏گيرد. اگر مي‏خواهيد در راه كامل و كمال قدم بگذاريد لازم است ذهن و قلب و روح‏تان در جريان رشد و بيداري و كامل شدن قرار گيرد.
 
* بدون تغيير چيزها و صرفاً با تغيير جهت آنها، نتايج آنها عوض مي‌شود.
 
* يك ضربه بزرگ و متمركز بهتر از هزار ضربه كوچك و متفرق است.
 
* يك كلمه واحد توسط ده نفر به عنوان ده كلمه مختلف شنيده مي‌شود. عموماً برداشت‌ها عين واقعيات نيستند و شنيده‌ها عين بيان شده‌ها نمي‌باشند.
 
* چيزي كه ديروز درست بود الزاماً امروز درست نيست و چيزي كه امروز غلط است شايد فردا درست باشد.
 
* چه كسي مي‌پرسد و در چه شرايطي مي‌پرسد تعيين‌كننده جواب است. همانطور كه چه كسي جواب مي‌دهد معناي جواب را تعيين مي‌كند.
 
* گفته‌اند كه يك تصوير بهتر از هزار كلمه است اما بايد گفت كه يك تمثيل بهتر از هزار تصوير است و كلماتي هستند كه خود گوياي تمثيل‌ها و تصاويرند.
 
* ضربه را در لحظه طلايي و در اوج ضربه‌پذيري وارد كن.
 
* گاهي لازم است دانايان خود را به جهالت بزنند و تظاهر به نمي‌دانم كنند.
 
* قوي‌ترين سياست راستي و درستي است. نيروي راستي بر هر دروغي غلبه مي‌كند.
 
* با هر كسي به زبان خودش حرف بزنيد و به شيوه‌اي كه او مي‌فهمد و درك مي‌كند ارتباط برقرار كنيد.
 
* چگونگي شروع كردن تعيين‌كننده چگونگي پايان يافتن است. خوب‌ترين شروع را انتخاب كن و پايان مطلوب را در نظر داشته باش.
 
* نگذار جريان تو را با خود ببرد. سعي كن تو جريان را با خود همراه كني حتي وقتي كه به ظاهر تابع آن هستي.
 
* اگر محكوم شدن قصدت را محقق مي‌كند پس بگذار محكوم شوي يا خود را محكوم كن.
 
* قبل از آنكه با مقاومت مواجه شوي مقاومت را از ميان بردار.
 
* بهترين روش بيان كردن مؤثرتر از بهترين چيزي است كه بايد بيان شود و تعيين‌كننده آنست.
 
* روش انتقال‌ات را با روش دريافت حريف متناسب كن.
 
====کلام خلاق و شعور متعالی-۱====
* موفقيت را در طول زمان مي‏توان تعريف كرد نه در هر نقطه از طول زمان. هر كار موفقي حاصل توافق مثبت جهانهاست.
 
* هر پاياني ممكن است نقطه آغازي براي نقطه آغاز پيشين خود باشد. و هر آغازي شايد پاياني براي پايان خويش است.
 
* هر در بسته‏اي را نكوب و از هر در بازي عبور نكن. براي حل مسائل ذهني هميشه از در وارد نشو. بعضي وقتها از پنجره يا پشت بام يا با ايجاد حفره‏اي در ديواره‏هاي ذهنت وارد شو.
 
* وقايع نتيجه توافق شعور چيزها هستند .
 
* جوابها از همانجايي مي‏آيند كه ما آنها را در مي‏آوريم.
 
* اصل را با چشمانت بگير و فرع را با دستانت.
 
* چيزي نخور كه تو را بخورد.
 
* براي ديدن حقيقت يكتا يك چشم بايد دو چشمت را يكي كن و يكسان ببين و يكتا را ببين.
 
* همراهت را تغيير بده تا راه تو تغيير كند.
 
* ان سان باش.
 
* معادني از انرژي و زندگي در توست پيش از آنكه از تو سلب مالكيت شود آنها را بياب و استخراج كن.
 
* با جنگيدن بجنگ و با صلح صلح كن چون منفي در منفي مثبت است و مثبت در مثبت مثبت.!!
 
* به جهان صبح به خير بگو تا به تو شب بخير بگويد.
 
* رفتني‏ها رفتني‏اند و ماندني‏ها ماندني اند. دورشوندگان دور مي‏شوند و حالا هم دور شده‏اند و نزديك شدگان نزديك‏اند و نزد «يك» اند.
 
* از خورشيد نپرس كه نشانه ‏هاي تو چيست؟ در آن شك نكن ديوانه مي‏شوي به آن مستقيم نگاه نكن كور مي‏شوي. با زندگي‏ات به آن اعتراف كن.
 
* هر پاياني نقطه‏اي از ميانه‏هاي راه است.
 
* آغازها بسيارند و در يك لحظه بسياري از آنها امكانپذير است با اينحال حتي آغازهاي مختلف در يك لحظه و توسط يك آغازگر به نتايج مختلفي ختم مي‏شوند.
 
* قبل از هر چيزي خيلي چيزهاست نه يك چيز.
 
* شهرت زندانيست كه در آن هر كه تو را مي‏شناسد زندانبان توست و معروفيت معركه ايست كه اكثر معركه ‏گيران را به درك برده است.
 
* ظرفيت زندگي انسان محدود و معلوم است و تا عوامل آن تغيير نكند نمي‏توان آنرا كم و زياد كرد. تنها مي‏توان آنرا در داخل محدوده‏هايش تغيير داد.
 
* ما چيزهاي زيادي نمي‏دانيم بنابراين بايست با احتياط برخورد كنيم.
 
* هر چيزي قبل از آنكه خودش را معرفي كند خود را معرفي كرده.
 
* مهم نيست ما مي‏خواهيم چكار كنيم مهم آن است كه زمان با چه چيزي موافق است زيرا همان مي‏شود.
 
* ياد بگير عبور از لجنزار و آلوده نشدن را. زير آوار رفتن و نخراشيدن را. شمشير خوردن و زخمي نشدن را. و بيشتر از آن ياد بگير زهر نوشيدن و شفا يافتن را. مرگ را و زنده شدن از آن را.
 
* پيچيده را در ساده و شادي را در رنج تجربه كردن، روز را در شب ديدن، و خود را در بيخودي يافتن، شيوه كيمياگران باطني است.
 
* آنكه به نقشه آسمان عمل مي‏كند آسمان در او نقش مي‏بندد.
 
* در درون تو يكيست كه اگر يافتي‏ اش نجات مي‏يابي و نجات مي‏دهي. ناجي كسي است كه آن يكي را يافته است.
 
* از زماني كه شناخت ناجي خود را آغاز كرديد، نجات شما آغاز مي‏شود. تنها روح كساني نجات پيدا مي‏كند كه خود به كار نجات روح انسانها مشغول‏اند.
 
* رؤيابين كسي است كه با رؤياها ارتباط دارد و با جهان رؤيا در تماس است. او كسي نيست كه تنها رؤيا ببيند و نه كسي كه تنها رؤياهاي خاص مي‏بيند. او ممكن است نتواند رؤياهاي خود را كنترل كند اما از رؤياهاي خود دريافت مي‏كند آنچه را كه رؤياها حامل آنند. او ادراكي عميق‏تر از سايرين نسبت به رؤياها دارد و رؤياها را بيش از سايرين مي‏فهمد حتي اگر قادر به تفسير آن نباشد. بنابراين او به رؤيا و رؤيا ديدن مشتاق است و اين يكي از بااهميت‏ترين و جذاب‏ترين وجوه زندگي اوست. رؤيابين ممكن است رؤياهاي زيادي نديده باشد و نبيند. شايد يك رؤياي ديگرگون‏ء خود را هم بايد نياورد، شايد نتواند درباره رؤياها حرفي بزند اما با اينحال شايد رؤيابين باشد. رؤيابين با رؤياها زندگي مي‏كند و اين بخشي از زندگي او يا همه زندگي اوست.
 
* ايمان، قوّت قلب است و قلب، سكان وجود. سكان، بدون قدرت نمي‏چرخد.
 
* قلب، با ايمان خود مي‏انديشد.
 
* زمين، مثل مدرسه است. بعضي آمده‏اند تا به كلاس اول بروند. بعضي هم از دوازدهمين كلاس گذر خواهند كرد. باقي، بين اين دواند.
 
* زيستن در جهان‏هاي ديگر، بدون دانش و آگاهي، بسيار سخت و ناگوار خواهد بود. تا فرصت هست مي‏توانيد آگاه شويد. بعد از اين فرصت، انسان به آنچه آنرا شروع كرده ادامه خواهد داد همانطور كه در اين فرصت، كاري را مي‏كند كه پيش از اين شروع كرده.
 
* با آنكه زمين مثل يك رخت‏خواب خواب‏ آور است كه بيشتر كساني كه در آن قرار مي‏گيرند مي‏خوابند اما مي‏توان در آن رفت ولي به خواب نرفت. بعضي‏ها در رختخواب مي‏ انديشند حتي وقتي كه خوابشان مي‏برد.
 
* درون انسان ها مثل باغ وحش است . حيوانات وحشي اين باغ وحش انساني، من ها و هويت هاي مختلف و متعدد اوست ، هر كدام فرصتي پيداكنند، خودي نشان مي دهند و اگر چنين فرصتي نيابند شايد فقط صداي آنها را بشنوي يا بوي آنها به مشام ات برسد. اگر فعاليت اين حيوانات و جنبه هاي نفساني شدت گيرد آنها خواهند توانست همة زندگي انسان و پهنة باطني او را به تصرف خود در آورند.
 
* شنيده اي كه بعضي ها همديگر را مارمولك و گاو، شير و مانند اينها خطاب مي كنند. اين از يك رسم كهن ناشي شده است. در آن زمان ممكن بود مرد مقدسی در كسي گاوي را بوضوح ببيند كه درحال نشخوار كردن است … اما اين حس تشخيص هنوز كاملاً در انسان نمرده است. ولي عالباً انسان همان حيواني را در ديگران احساس مي كند كه در خودش لمس كرده است. بنابراين اغلب آدم هاي مارمولك ديگران را مارمولك خطاب مي كنند. مگر آنكه واقعاً با چشم باطن خود مارمولكي را در ديگري ديده باشند.
 
* خانه‏اي بساز كه فرو نريزد و آن خانه‏اي نيست مگر آنكه سقفش آسمان و كفَش آسمان و ديوارهايش آسمان باشد.
 
 
====کلام خلاق و شعور متعالی-۲====
* راه كامل نياز به رهبري كامل دارد و براي كسب تعليم كامل بايد معلم كامل را يافت.
 
* هر وضعيتي داراي تركيب و ضد تركيب است. با داشتن تركيب ها مي توان وضعيت ها را بوجود آورد و با استفاده از ضد تركيب ها مي توان وضعيت ها را مهار كرد يا از ميان برد. سه هزار و ششصد تركيب و به همين اندازه ضد تركيب در پیرامون انسان و در دسترس او وجود دارد.
 
* مسائل زندگي بشر مانند قفل هايي هستند كه براي هر كدام از آن ها كليدي وجود دارد. چهل كليد، چهل روش منحصر به فرد حل مسائل است.
 
* تعلیم مرده و اديان مرده پيروان خود را مي ميرانند و تعليم زنده انسان را زنده مي كند.
 
* دانستن كافي نيست هوشياري لازم است.
 
* زندگي انسان تنها ساختة باورها و افكار او نيست. نيروهاي سرنوشت ساز، بيش از اين و قوي تر از اين است. نيات و قصدهاي انسان، نگاه او، تغذيه، ژن ها، روياها، قضاوت ديگران، آموزش، سرماية روح، محيط و تقدير و نيرو هاي ديگر نيز فعالانه و با قدرت در كارند.
 
* انسان داراي قدرت ناميدن است. او قادر است چيزها را آنطور كه مي خواهد بنامد و بنابراين چيزها را به هماني تبديل كند كه ناميده است.
 
* هر كسي خداي خود را دارد لكن خداوند واحد نامحدود است و در هيچ فكر و قالبي نمي گنجد.
 
* هيچ فكر يا نظر يا فلسفه اي كاملاً مردود يا كاملاً مقبول نيست. هيچ كس و هيچ چيز مطلقاً محكوم نيست.
 
* همة فكرها شك پذيرند همانطور كه شهودها ترديدناپذيرند.
 
* هر كسي داراي راه مخصوص به خود است راهي كه كوتاه ترين و هموار ترين و متناسب ترين است.
 
* خوب ترين، هماهنگ ترين است.
 
* جهان و روند زندگي، جرياني است براي آشكار سازي حقيقت، همه چيز براي تحقق اين آشكاريست. همه چيز براي انسان نيست بلكه همه چيز براي آشكار سازي حقيقت است.
 
* آموختن بدون آموزاندن ممكن نيست. دريافت كردن بدون بخشيدن ميسر نيست پس اگر مي خواهي برخوردار شوي برخوردار كن.
 
* از پهنه هاي بعدي قدم هاي بشر، پهنة آنتي ايسم ها، ضد فرمول ها، ضد تمدن ها و ضد منطق هاست…
 
* غالباً انسان ها نمي دانند چه مي گويند چه مي كنند و در كجا هستند.
 
* نيروي راستي مي تواند انسان را از همة بدي ها و تاريكي ها و خطرات نجات دهد.
 
* راستي و درستي جوهر توصيه هاي خداوند است به بشر.
 
* خداوند آشكار شدنيست و بر همة كسانيكه او را مي پرستند، به تناسب پرستش شان آشكار شده است.
 
* هستم انسان تعيين كنندة بودن او و بلكه تعيين كنندة همة زندگي اوست.
 
* آيندة دورتر بشر، ادامة «حالا» ي او نيست بلكه جهشي از «حالا» ي اوست.
 
* انسان اسير است و نادان و حريص و شتابزده.
 
* جريان تكامل، الزاماً سير تصاعدي ارزش ها نيست گاهي رشد و جهش ضدارزش هاست.
 
* وقايع و چيزها در نهايت پيچيدگي، بسيار ساده اند.
 
* هر چيزي نشانه هاي خود را دارد و هيچ چيزي بدون نشانه هاي لازم و كافي قابل قبول نيست.
 
* همه چيز از نور ساخته شده بنابراين اين نور است كه اصالت دارد.
 
* آنچه خواسته مي شود، پيش از آنكه خواسته شود، موجود بوده، تنها اكنون بايد آشكار شود. تقدير، موجود است تنها لازم است عیان شود.
 
* انكارها و پذيرش هاي انسان بر اساس اصالت واقعيت نيست بلكه بر حسب نگاه و شرايط اوست.
 
* الگوهاي طبيعت، الگو هايي براي حل مسائل بشر و زندگي هماهنگ اند.
 
* ويژگي هاي بنيادي و مادرزاي انسان (خوي و خصلت) تغيير نمي كند اما تغيير جهت مي دهد. بهترين روش تغيير صفات، تغيير جهت صفات است.
 
* شناخت كامل به عمل كامل منجر مي شود. شناختن مهار كردن و برقراري ارتباط است.
 
* با فهم معناي چيز ها مي توان از چيز ها عبور كرد.
 
===کتاب آیین قضاوت و روشهای داوری===
====قضاوت در امور ظاهری====
 
* قضاوت، پیچیده و پر اشتباه است. تا مجبور نشدی قضاوت نکن.
 
* قضاوت میان دو نفر عموماً قضاوتی میان افراد مختلف است زیرا در هیچ اتفاقی تنها دو نفر دخیل نیستند.
 
* غالباً حق با هر دو طرف دعواست لکن یکی بیشتر بر حق است و دیگری حق کمتری دارد.
 
* قاضیان بزرگ با کمترین قضاوت، بیشترین عدالت را جاری می سازند.
 
* اگر خدا با کسی باشد و قاضی او را متهم کند، این قاضی خدا را محکوم کرده و آن که خدا را محکوم کند به محکومیتی ابدی گرفتار می¬شود.
 
* فراموش نکن که انسان برای عدالت است نه عدالت برای انسان، زیرا خداوند پیش از پیدایش انسان و پس از نابودی او نیز عادل بوده و خواهد بود. او انسان های بسیاری را و حتی خوبان و برگزیدگان خود را قربانی عدالت خود کرده است؛ پس عدالت را بر هر چیز و حتی انسان ترجیح ده.
 
* اگر تو حق را به کسی دادی یا مردم دادند، یا قاضی به نفع کسی رأی داد مبادا گمان کنی که مسلماً حق با اوست؛ چه بسیار بوده محکومانی که در آسمان حاکم اند.
 
* وقایع، علل بسیار دارند لکن فکر بشر غالباً به سطحی¬ترین دلایل توجه دارد، از این رو قضاوت عادلانه تنها کار خداوند است و بس.
 
* اگر ضروری است که نظر دهی اما ضروری نیست که محکوم کنی، پس محکوم نکن.حداکثر به تأیید نکردن بسنده کن.
 
* هر قضاوتی (درباره دیگران) را به عنوان آخرین دفاعیه خود در محضر خدا فرض کن، پس برای ارائه بهترین دفاع، تمام سعی ات را برای تحقق قضاوت عادلانه به کار گیر.
 
* اگر دیگری می تواندهمان کاری را که تو می کنی بکند و مانند تو قضاوت کند، هرگز خود را در جایگاه قاضی قرار نده.
 
* برای آن که خداوند بخشنده و مهربان را بشناسی، تو باید محبت کنی و بخشش نمایی. برای شناخت خداوند عادل، باید به عدالت رفتار کرد. برای شناخت هر وجهی از خداوند، باید همان گونه بود و همان گونه زیست.
 
* انسان عادل از قدرت عظیم نهفته در عدالت برخوردار خو اهد شد.
 
* یا به تمام عدالتی که برای انسان ممکن است قضاوت کن و یا از قضاوت کردن بپرهیز همان طور که باید از زهر بپرهیزی.
 
* این که به عدالت خود مطمئن باشی یا دیگران اطمینان کنند، برای عادل بودن تو کافی نیست. عادل، نشانه های عدالت را دارد و از علائم پرستیدن خداوند عادل بهره مند است.
 
* سخت ترین و خطرناک ترین کار این دنیا، قضاوت کردن است.
 
* فشارها و ترس ها و تمایلات، سم های مسموم کننده قاضی و قضاوت اند.
 
* برای انسان دانا، خوردن سنگ آسان تر از قضاوت کردن است و برای انسان نادان، قضاوت کردن از آب خوردن هم آسان تر است.
 
* منظور عیسی مسیح (ع) چه بود وقتی که فرمود حکم ندهید تا در باره شما حکم رانده نشود زیرا به همان پیمانه ای که می سنچید سنجیده خواهید شد. به راستی قضاوت اشتباه، پدر همه گناهان است.
 
* وقتی که شایسته قضاوت کردن نیستی قضاوت نکن. اگر خدا را در نظر نداری و عدالت تو را در برنگرفته از حکم دادن بپرهیز. هنگامی که دلت به یک جانب است و فکرت متوجه نتیجه ای مشخص است ، قضاوت تو آلوده خواهد بود و اگر نتوانی خود را به جای دیگران بگذاری، چگونه قادر به صدور رأی عادلانه هستی.
 
* اگر قضاوت قابل تأخیر است بی آن که عدالت آسیب ببیند آن را به تأخیر بینداز یا توافق و مصالحه را به میان آور. هنگامی که شرایط و زمان قضاوت مناسب نیست شتابان به قضاوت ننشین که شتاب روش شیطان است، و بدون علم کافی و وضوح درونی قضاوت نکن. هنگام خشم و هیجان زدگی، هنگام ترس و تردید و به وقت وارد آمدن فشارها و تحریک ها و تمایلات، هنگام قضاوت نیست. اگر قضاوت کردن عین مسئولیت تو نیست از آن بگریز زیرا غالباً از زهر خطرناک تر است.
 
* هر مدرک واقعی به حق نیست زیرا بعضی از مدارک ساخته شده اند بی آن که جعل شده باشند.
 
* ممکن است انسانی شخصیتاً ظالم باشد اما در شکایت خود، مظلوم واقع شده و حق با او باشد. وجود شخصیت ظالم را مساوی با ظلم واقع شده ندان.
 
* هنگام قضاوت به یاد داشته باشید که هر کسی از نگاه خود می بیند و به شیوه خود تجربه می کند و این که اکثر مدعیان، حق خودر ا ضایع شده می دانند و خود را مظلوم می شمارند.
 
* به وقت قضاوت، روند طبیعی وقایع و تغییرات را زیر نظر داشته باش و مترصد حلقه های مفقود و مجهول و مشکوک باش. یادت باشد که هر دلیلی دلایل پیش و پس خود را دارد و پیرامون هر دلیل واقعی، دلایل متعددی موجودند که دلایل غیرواقعی فاقد آنند.
 
* آموختن شیوه تفکر نشانه شناسی و روش تفکر تحلیلی مخصوصاً برای قضاوت ضروریست. بدون نشانه شناسی پی بردن به واقعیت ادعا و دفاعیات دشوار است.
 
* اول دلت برای عدالت بسوزد سپس برای افراد. بدا به حال قاضیانی که به نام خداوند قضاوت می کنند اما بر اساس نفس خود حکم می دهند زیرا خداوند از هر چه بگذرد از عظمت نام خود نمی گذرد. بدا به حال کسانی که چیزی را می گویند و خود بر ضد آن عمل می کنندزیرا در خشم خداوند حاضر گرفتار خواهند شد. بدا به حال آن که حق را محکوم می کند زیرا از همان دم، محکوم حق خواهد بود. بدا به حال قاضیانی که محکومان در آسمان را در زمین حاکم می دارند زیرا به محکومیت آسمانی ایشان مبتلا خواهند شد. بدا به حال قاضیان بی انصاف زیرا عدالت خدا را به تمسخر گرفتند و عدل الهی را تحقیر نمودند.
 
* ترس و طمع می تـواند بسیاری را وادار به دروغ و قسم کند حتی کسانی کـه پیـش از این دروغگو نبوده اند.
 
* متهم را محک بزن زیرا کسی که مجرم است غالباً خود می داند که مجرم است و فی الحال آثار مجرمیت را از خود بروز خواهد داد.
 
* کلمات و اشارات ناآگاهانه شخص و نحوه بیان او بیانگر واقعیات پنهان است پس به تظاهرات جسمی مدعی به ویژه به صـورت و چشمان و دستان او دقت کن. وضعیت های طبیـعی ظـاهـری، بیانگر وضعیت های درونی اند.
 
* حتی اگر بر اساس قانون متهم را مجرم دانستی، مادامی که در قلب ات محکوم نشده، او را محکوم نکن. زیرا چه بسیار محکوم شدگانی که در نظر خداوند حاکم اند.
 
* آن قاضی که باخود و خانواده و آشنایان خود به عدالت رفتار نمی کند چگونه می¬تواند در دادگاه حکم عادلانه صادر کند.
 
* مبادا قبل از اثبات جرم، متهم را مجرم بدانی که در این صورت خودت مرتکب جرم شده ای. صلح عادلانه بهتر از اجرای حکم عادلانه است. پس اول برای آن تلاش کن و سپس اجرای حکم.
 
* در وقت داوری به کنش ها و واکنش های متهم و شاکی و جزئیات وحواشی رودررویی و گفتگوی میان آن دو دقت کن.
 
* غالباً عادلان منفور زورگویان و قدرتمندان اند. پس اگر قاضی مورد پسند زورمندان بود در عدالت او شک باید کرد.
 
* عدالت صرفاً به صداقت قاضی در قانون نیست بلکه متناسب با دانایی قاضی است.
 
* انسانی که خود را عادل می پنداردخداوندِ خود را به عدالت نشناخته است و کسی که خود را بزرگ می داند هرگز توجهی به خداوند بزرگ نداشته است.
 
* غالباً عادلان در زمان خود مطرود مردمانند.
 
* ترس از زورمندان و میل به دنیا و عدم اتکاء به خدا، زایل کننده عدالت است.
 
* آن که محکوم حق است و آن که حق با اوست دارای نشانه های معلوم اند. قاضی عادل آن نیست که می خواهد محکوم و حاکم را اثبات کند، اوست که می خواهد بر حسب نشانه ها وی را کشف کند.
 
* غالباً استقلال رأی قاضی با تدابیر زورمندان به جانب نقطه مطلوب آنان سوق داده می¬شود.
 
* اگر نتوانی واقعه را از چشم مدعیان مسئله ببینی و واقعه را در درون خود، آن طـور که آنها تجربه کرده اند تجربه کنی، اظهار نظر عادلانه بعید است.
 
* عدالت مراحلی دارد و ببین تو در کجا به عدالت نشسته ای. آن چه در مرحله اول، عدالت است در مرحله دوم ظالمانه محسوب می شود و آنچه در مرحله ششم ظالمانه است چه بسا در هفتمین مرحله عادلانه باشد.
 
* قضاوت تلخ است و کسی که به شیرینی دنیا عادت دارد از قضاوت عادلانه فارغ است.
 
* بزرگترین موجودات این عالم و عالم دیگر، عادل ترین ها هستند.
 
* بسیاری دین خود را می فروشند و در همان دم خود را چنان توجیه می¬کنند که گویا دین خودرا باز خریده اند و بر قدر آن افزوده اند.
 
* قضاوت در آنچه نمی دانی مانند خوردن چیزی است که نمی دانی چیست؟ سم است، غذا نیست یا دارو و یا شاید اصلاً خوراکی نباشد.
 
* انسانی که خود را محاسبه نکرده و مراقب خودنبوده، چگونه می تواند عادل باشد.
 
* بعضـی از امـور زندگی بشر شبیه به تیراندازی اند. رسیدن بـه موفقیت، حل معماها و نیز قضـاوت و اظهار نظر.در هنر تیراندازی، قاضی به کمانگیری می ماند که تیر قضاوت را در کمان تعقل خود می گذارد و آن را به سمت هدف نشانه می رود. اگر کمان تیرانداز، متناسب نباشد و او با رعایت تعادل، تیر را در کمان نگذارد و زه را به درستی و از میانه نکشد، این مانند آن قاضی ناعادل است که با بی عدالتی به قضاوت می نشیند.
 
* هر کسی قادر نیست که تیر را به قلب هدف نشانه رود یا حتی تیر را به قسمتی از هدف اصابت دهد. همین طور هر کسی نمی تواند قضاوتی عادلانه یا حتی نزدیک به عدالت داشته باشد.
 
* اگر کمانگیر بخواهد تیر را به هدف بزند، باید هدف را نشانه بگیرد، بر آن خیره شود، کمان را درست در دست گیرد، دست و دلش نلرزد، زه کمان را به درستی و به اندازه کافی بکشد، تیر را در نقطه مناسبی از کمان به زه آن برساند، حواس و تفکرش را یکپارچه و منسجم کند و آن گاه در اوج آمادگی، تیر را رها کند.
 
* قاضی عادل هم برای صدور رأی عادلانه وضعیتی مشابه همین کمانگیر را دارد... اگر تیر و کمان و تیراندازی را نمی شناسید، بهتر است در مسابقه تیراندازی شرکت نکنید و اگر عدالت را نمی دانید نباید در حساس¬ترین و خطرناک ترین مسابقه عالم که مسابقه عدالت است حضور یابید... تیراندازی ممکن است در تاریکی باشد یا در روشنایی. تیر در تاریکی بعید است به هدف بخورد حتی اگر هدف در فاصله¬ای کم باشد. تیری که در تاریکی رها شود ممکن است به هر کس و هر چیز دیگری اصابت کند. قاضی عادل باید متوجه باشد که در چه شرایطی نظر نهایی خود را بیان می¬کند. آیا نظر او ، هدف را که تأمین قسط و داد است تأمین کرده یا به ظلم بیشتر منجر شده. تیری که در تاریکی رها شود حتی ممکن است بر اثر کمانه کردن، با خود قاضی برخورد کند و او را از پای درآورد.
 
* آن توصیه رسول معظم خدا محمد مصطفی (ص) که به یادگیری تیراندازی و شنا و اسب سواری سفارش فرمود چه بسا دارای جنبه هایی باطنی هم بوده است. وجه باطنی تیراندازی مانند تشخیص درست، قضاوت عادلانه، هدف یابی صحیح و علم توفیق است...
 
* شغل قضاوت بی شباهت به مارگیری نیست. قاضی می خواهد ماری که اینک ظلم خوانده می¬شود را بگیرد و از بین ببرد. او بایدمار بی عدالتی را پیدا کند، آن را از سوراخی که در آن پنهان شده بیرون بیاورد و بی آن که خودش یا دیگران آسیب ببینند، سر مار را در دست بگیرد و زهر او را خالی کند یا اگر زهر این مار خالی شدنی نیست و او پیوسته از زهر پر می شود، پس قاضی رأی به نابودی آن می دهد. در گرفتن مار ممکن است حوادث مختلفی رخ دهد. مثلاً قاضی وقتی مار بی عدالتی را تا لانه اش دنبال می کند متوجه می شود که در لانه ماران، مارها و افعی های مخوف تر و بزرگتری ساکن اند. حالا اگر قاضی بترسد و از هدف خود که تحقق عدالت است، دست بکشد، این قاضی خودش مانند یکی از مارها شده است و دیر یا زود مارگیر دیگری از راه می¬رسد و او را دنبال خو اهد کرد.
 
* یا این که وقتی او می خواهد مار را بگیرد، از آنجا که گاهی مارها بر گنجها خوابیده اند، او فریفته زر و پولی می شود که مار بر آن چمبره زده است. اینجا هم احتمالش هست که او عدالت و خدای خود رابه قیمت زر ظلم یا زور ظلم یا زیور ظلم که همان خط و خال های ظلم افعی صفت است بفروشد.
 
* اما انسان دادگر با پشتیبانی خداوند عادل، مارهای بی عدالتی را هر طور که شده، به چنگ می آورد و به چنگال تیز عدالت می سپارد. هیچ ماری نمی¬تواند از دست توانا و چشم تیزبین او بگریزد و هیچ چیز نمی تواند او رااز اِعمال عدالت باز دارد.
 
* داوری که بگوید آن گاه ببیند، ظالم است. داوری هم که ببیند و سپس بگوید لزوماً عادل نیست لکن به عدالت نزدیکتر است.
 
* هر کسی که فکر کند، متفکر نیست و به همان سان هر که قضاوت کرد، قاضی نیست. قاضی ممکن است ظاهربین یا باطن بین باشد. البته آن قاضی که جامع نگر است و نگاهش کامل است از این دو برتر است.
 
* اگر قاضی ظلم کرد حتماً به این معنا نیست که او ظالم است یا اگر رأی او عادلانه بود این الزاماً از عدالت او خبر نمی دهد. میان قضاوت عادلانه و قاضی عادل فاصله هست همان طور که بین انسان و عمل او فاصله ای واضح وجود دارد.
 
* قوانین می توانند زنده باشند یا مرده یا بیمار. اعبتار این ها، در نزد قاضی عادل یکسان نیست. اعتبار قانون زنده و جاری و اقتدار نهفته در آن بسیار متفاوت با پشتوانه و پیامدهای قانون مرده است.
 
* قاضی دانا نباید خود را از آنجا که خداوند می فرماید ای کسانی که حرفی را می زنید و خود بدان عمل نمی کنید مورد خشم پروردگارید، مورد خشم خدا قرار دهد و چیزی را محکوم کند که خود مبتلا و مشغول به آن است.
 
* نبین چه می دانی که خودبین می شوی و در خود می میری. ببین که نمی دانی و بینا شو.
 
* آن قاضی که به دنبال یافتن سیاه یا سفید است قاضی موفق و عادلی نیست. وقتی به دنبال سفید یا سیاهی، بالاخره آن را به یکی از دو طرف نسبت می دهی در حالی که در عالم واقع ، نادر است که واقعیتی کاملاً سیاه یا کاملاً سفید باشد.
 
* اگر لازم است قضاوت کنی، پس در باره چیزی قضاوت کن که در مسئولیت تو است. وقتی که خارج از مسئولیت خود قضاوت می کنی اگر درست بگویی، کار تو دخالت و زیاده روی است و اگر اشتباه کنی، بار نتایج این نظر اشتباه هم به آن اضافته می¬شود.
 
* هیچ کس از قضاوت خداوند و نظرات الهی مطلع نیست و خداوند مانند هیچ کس قضاوت نمی کند. اراده و عدالت الهی بسیار پیچیده است و جز به فهم معدودی از انسان ها نزدیک نشده.
 
* حتی قضاوت های انسان در باره خودش هم در برابر نظـری که خداوند متعال در بـاره او دارد، نـاچیز و بی مقدار است.
 
* به کسی که زود نظر می¬دهد، زود اعتماد نکن. شاید هرگز نشود به چینن شخصی اعتماد کرد و برای نظرش اعتباری قائل شد.
 
* به دانسته هایت بیش از حد اعتماد نکن و به ندانسته هایت بیش از حد بی اعتماد نباش. ندیده، قضاوت نکن و ناشنیده رأی نده.
 
* آن که زود قضاوت می کند مانند کسی است که اخگری سوزان به وی داده اند و او آن را از این دست به آن دست می اندازد و سپس برای آن که دستش نسوزد، آن را در دهان خود می گذارد.
 
* زودقضاوت نکن. دیر هم قضاوت نکن و جز به ضرورت حق قضاوت نکن اما اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستی، تا روشن و معلوم نشده و تا نشانه ها و دلایل کافی نشده اند، خاموش باش.
 
* حتی در اجرای عدالت هم بخشش و محبت ترجیح دارد مگر این که به ظلم و بی عدالتی منجر شود.
 
* قضاوت مثل طبابت است و نیاز به تخصص و تبحر کافی دارد. اگر طبیب درتشخیص خود اشتباه کند، چه بسا ضربه اشتباه او جبران ناپذیر باشد. عاقلانه است تا زمانی که در ایـن تخصـص مسلط نشده ایـد، آن را بـه کار نبرید و اگر کسی بدون علم قضاوت و تبحر در آن به آن وارد شود، کارش گرفتـار کننده و خطرآفرین است.
 
* قضاوت انسان همیشه و بدون استثنا خالی از اشتباه نیست چون قضاوت کامل نیاز به احاطه کامل دارد اما انسان بر هیچ چیزی احاطه کامل ندارد.
 
* کار بعضی از قاضیان این جهان مثل کار کردن با چرتکه است. کاملاً مکانیکی ... و قاضیانی هستند که در قضاوت خود به انبیاء خدا شبیه شده اند.
 
* اگر یک قاضی خود را بفروشد، خدای خود را فروخته است و به کار خداوند که قضاوت است و به هویتی الهی که داور عادل است خیانت کرده است.
 
* آن که حقی را محکوم می کند، همان دم محکوم می شود.
 
* اگر انسان نشانه های واقعیت و دروغ را بداند، در یافتن عدالت و برخورداری از نظر عادلانه، جهش یافته است.
 
* قضاوت و صدور حکم، جریان اندیشه را متوقف می کند پس خوبتر آن که هنگامی رخ دهد که دانایی در موضوع، به تناسب شرایط، کامل شده و اگر لزومی به آن نیست چه بهتر که حتی در چنین شرایطی هم از آن پرهیز کرد.
 
* کسی که عادل است در همه جا و همه زمان ها عادل است. عدالت لباسی نیست که در شرایطی به تن پوشیده شود و در شرایط دیگر از تن درآورده شود. قاضی عادل، هم در دادگاه عدالت پیشه است و هم در روابط و زندگی خصوصی خود.
 
* آن که به راستی عادل است همیشه عدالت پیشه است. قاضی عادل نمی میرد بلکه شهید می شود زیرا هر که در راه حق و عدالت بمیرد، شهید است.
 
* مراقب روش قضاوت خود باشید زیرا با همان روش مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.
 
* با ذهن آشفته و هیجان زده قضاوت نکنید و تصمیم نگیرید. به علم ناکافی قضاوت نکیند. نابهنگام قضاوت نکنید. در شتابزدگی تصمیم نگیرید و به قضاوت ننشینید که اشتباه و محرومیت و پشیمانی از نتایج آن است.
 
* قصاص، قانونی پیچیده با ظاهری ساده است. اجرای عادلانه قصاص، فقط از خداوند برمی آید. در قصاص باید به ارزش موضوع قصاص هم (نزد طرفین) توجه داشت. آیا اگر پیرمردی یکی از سی و شش دندان یک جوان را بشکند آن جوان مجاز است یکی از ده دندان پیرمرد را که غذا خوردنش با آن است، بشکند؟ حکم قصاص کسی که جان ده هزار نفر را به طور واضح و مسلم نجات داده است، و بعداً یکی از آن ده هزار نفر را کشته است، چیست؟ آیا دست آدم فاسد و بیکار، معادل دست یک هنرمند و نویسنده بزرگ است؟ اینها از جمله هزاران سؤالی است که نیاز به جواب دارد.
 
* بعید است که یک قاضی عادل در درون خود نظر قطعی بر گناهکار بودن یا نبودن کسی داشته باشد حتی اگر او آشکارا با قاطعیت حکم دهد. او جای زیادی را برای آن بسیاری که نمی داند و بـرای اسرار و حکمت الهی درنظر گرفته است و به آنچه نمی داند بی اعتنا نیست.
 
* تو نمی توانی چیزی که مطمئنی نیست، ببینی یا چیزی را که اطمینان به بودنش داری نبینی. پس پیش از آن که بدانی هست یا نه، گمانِ بودن یا نبودن را کنار بگذار و محققانه به آن نگاه کن.
 
* از شتابزدگی و عجولانه عمل کردن و قضاوت نمودن، پرهیز کن زیرا این روش، قرین اشتباه کردن و به خطا رفتن است.
 
* ظلم نکن که خداوند بر ضد ظالمان است. نگذار قلبت به نفرت آلوده شود و به کمینگاه کینه ها بدل گردد.
 
* خداوند عادل است اما بخشش خود را بر عدالت خویش برتری می دهد، حسابگر است اما داوری و حسابگری او تحت الشعاع بخشش لایزال اوست.
 
* انسان دانا و عادل تا فهمش در موضوع کامل نشده، تا روشنی بدون ابهام حاصل نشده، قضاوت نکرده و حکم را صادر نمی کند. و اگر با وجود کامل نشدن دلایل و نشانه ها، مجبور به قضاوت شد، از حکم قطعی می پرهیزد و به "شاید چنین باشد" یا " قویاً چنین است" اکتفا می نماید.
 
* این که نیات تعیین کننده اند خود یک اصل است اما باید دید که این نیات چگونه و تحت چه شرایطی به وجود آمده اند. اگرنیت کسی بد بود حتماً بـه معنی بد بـودن و بدکـار بودن او نیست بلـکه بـه روند شکل¬گیری ابن نیت باید توجه کرد. مهم تر از نیت خوب و بد، دانستگی و ندانستگی است.
 
* انسان هوشیار و عادل چون می داند که چیزهای زیادی هست که از آن بی خبر است ، پس زود و شتابزده قضاوت نمی کند و اگر قضاوت کند، قضاوتش مطلق و تغییرناپذیر نیست.
 
* بهترین قاضی آن است که بتواند بی آن که قضاوت کند و حکم دهد، عدالت را جاری کند و سپس آن که با کمترین حکم و کمترین مجازات، بیشترین دادگری را واقع سازد.
 
* عدالت جسم و روح دارد. کتابب قانون، جسم عدالت است اما روح عدالت، شعوری نورانی است که مخصوص انسان های برگزیده و خاصان خداوند است.
 
* انسان عادل هر بار طوری قضاوت می کند که انگار این آخرین قضاوت زندگی اوست و او بعد از آن راهی آسمان خواهد شد و به ملاقات خدا خو اهد رفت.
 
* بعضی از کلمات و قوانین را اگر تفسیر کنی، تحریف کرده ای و بعضی را اگر تفسیر نکنی، به تحریف آلوده ای، و انسان دادگستر این را به خوبی می داند.
 
====قضاوت در امور باطني و معنوي====
 
* همان طور که حیطه باطنی با حیطه ظاهری متفاوت است و شرایط و قوانین و امکانات این دو حوزه با هم فرق می کند، روش قضاوت کردن در این دو حیطه هم نمی تواند یکسان باشد. به کارگیری روش باطنی برای قضاوت ظاهری اشتباه است. عکس آن هم اشتباه است.
 
* اسرار خدا را به قضاوت نگیر که تو را به بازی می گیرد و آشفته ات می¬کند. اسرار را به قلبت بگیر. چشم ات را در سینه ات بگشا و از پشت پلک هایت نگاه نکن که از این نگاه جز پلک هایت را نمی بینی و اگر می بینی اوهامی ست بر پرده پلکهایت. اگر با قلب ات ببینی می شود آن چه می بینی.
 
* تا با روح خود دریافت نکرده اید، نپذیرید. تا با چشم عقل خود ندیده اید، و تا با گوش قلب خود نشنیده اید، نپذیرید. تنها چیزی را بپذیرید که به مدد ایمان یا به قدرت فهم و یا از بالا که روح است و نور ، بر شما آشکار شده است. آن چه را نمی دانید، رد نکنید و در باره آن چه احاطه ندارید، قضاوت نکنید.
 
* توهم را نپذیر و خود را در قفس خودبینی محبوس نکن. چیزی را که نمی دانی و نیافته ای منکـر نشو. جز باطل را محکوم نکن اما با وجود ابهامات و تردیدها قضاوت نکن و بدون روشنایی کافی حکم نده . فریب ظاهر امور را نخور و از دیدن باطن وقایع غافل نباش.
 
* قدرت خدا را امتحان نکن که در آن رد می شوی و اسرار حق را به قضاوت نگیر که در آن محکوم خواهی شد.
 
* کسی که روح خود را دانسته مورد قضاوت های محدود کننده و بدبینانه قرار می دهد، بد دریافتی از او خو اهد داشت و او را محدود تجربه می کند.
 
* پیش داوری قطعی، تو را به سمت پس داوری منطبق بر آن به پیش می برد. اگرپیشاپیش بگویی چیزی هست، روند افکار تو و کارکرد اندیشه تو خود¬به¬خود به گونه¬ای خواهد شد که اثبات کند چیزی هست و اگر هم بگویی چیزی نیست یا به بیانی چیز دیگری هست، تو خود به خود به همان سمت پیش خواهی رفت. کسانی که می گویند غیبی در کار نیست و بر این اندیشه ی خود تأکید دارند، آنها متوجه چیزهایی خواهند شد که نظرشان را تأیید می کند و احتمالاً به دلایل و شواهدی برای تأیید این فکر موهوم، دست خواهند یافت و آن هایی که می گویند غیب هست، تا بیخ دندان به دلایل و شواهدی مجهزند که آن حقیقت را اثبات و تأیید می کند.
 
* حقـایق باطن را، و آنچه از اسرار است و در اسرار است را بـه قضـاوت و آزمـون نگیریـد زیــرا نـه قضـاوت پذیرند و نه آزمون شدنی. پس با تردید وبدبینی و محکوم ساختن، خود را از اسرار غیب و فیوضات غیبی محروم نسازید.
 
* روح خود را به قضاوت ها آلوده نکن تا خداوند روح تو را تطهیر کند.
 
* اگـر قـرار می بـود که جرائم ظـاهری را با روش های باطنی قضـاوت کرد بسیاری از محکـومـان تبـرئـه می شدند، بسیاری از گناهکاران، بی گناه و بسیاری از بی گناهان، گناهکار شناخته می شدند.
 
* در باره آنچه کاملاً بر شما آشکار نشده، آنچه از بالاست و ناشناخته ها دارد، در امور باطنی و آنچه به نظر و عمل خداوند بازمی گردد، قضاوت نکنید. اگر مجبور شدید، عجولانه و به علم اندک قضاوت نکنید و اگر در این دام گرفتار شدید، حداقل بدبینانه ومحکوم کننده قضاوت نکنید.
 
* هیچ دو واقعه ای عین هم نیستند. هیچ دو حکایتی بر هم منطبق نیستند و زندگی و سرنوشت هیچ دو نفری کاملاً مثل هم نیست. و فراموشی این واقعیت، از اشتباهاتی است که انسان ناهوشیار در نظرات خود، مرتکب آن می شود.
 
* مردم به این سمت گرایش دارند که هر داستانی را بر داستان زندگی خود منطبق کنند و وقایع زندگی دیگران را مشابه وقایع زندگی خود بدانند. داستان نویسان و فیلمسازان حرفه ای با استفاده از این تلقی اشتباه که نوعی "همذات پنداری تعمیم یافته" است، سعی در تضمین فروش بالای محصولات خود دارند.
 
* چیزهای زیادی وجود دارد که در باره آنها نمی توان قضاوتی داشت مگر آن که بگذاریم تا در زمان خودشان آشکار شوند و این آشکاری با علائمی محکم و از درون و بیرون تأیید شود.
 
* ظرفیت خود را برای تجربه اسرار بیشتر کن اما خدا را در آزمون و قضاوت نیاور و تحریف نکن.
 
* آن گاهی که قضاوت دیگران برایت مهمتر از حق و عدالت می شود، تو گرفتار خودباختگی شده ای.
 
* نظر خداوند مانند نظر بشر نیست و کسی از قضاوت خداوند باخبر نیست. انسان حتی نمی داند که خودش کیست؟
 
* باور تو تجربه تو را می سازد. باور نیست، تو را به تجربه نیست می رساند و از باور هست، هست حاصل می شود.
 
* باورها و قضاوتها، حدود حرکت شما را می سازند. باید حتی برای لحظاتی هم که شده آنها را واگذارید و ترکشان کنید چون مانند بند بر پا عمل می¬کنند. باید شوق اسرار داشته باشید و هرگز در صدد فاش ساختن آن، به قضاوت نشستن آن و تفسیر و توصیف آن، حتی برای خودتان نباشید. این در باره اسرار قرآن (کلام الله) است و نه در باره هر کسی که داد اسرار سر می دهد.
 
* آدم و حوّا در حضور خداوند، به تشخیص و قضاوت دست زدند. لیکن ملکوت الهی محل قضاوت نبود. زمین، برای تشخیص و تحلیل، شایسته تر بو د. پس آدم و حوّا به زمین آمدند. و مادامی که قضاوت پابرجاست، زندگی در زمین نیز پابرجاست.
 
* زندگی هر انسانی منحصر به فرد، استثنایی و غیر قابل تکرار است. ممکن است تا حدی ظاهراً شبیه به زندگی شخص دیگری باشد، اما هرگز مانند آن نیست. چون هیچ دو نفری، هیچ دو زمانی و هیچ دو مکانی مثل هم نیستند. گذشته، حال و آینده افراد، شرایط آنها ، ویژگی زمان¬ها و سایر عناصر مشابه، هرگز مثل هم نیستند پس محصول آنها هم مثل هم نیست.
 
* همان طور بر تو حکم می شود که در باره دیگران حکم می کنی و همان طور قضاوت می شوی که دیگری را قضاوت کرده ای.
 
* این در واقع نگاه تو است که تعیین می کند چیزی هست یا نیست؛ این طور است یا آن طور؛ خوب است یا بد. اگر نگـاه تو به سمت چپ بچرخد، تجربه تـو از واقعیتی که در حال وقوع است، به سمت چپ می چرخد و اگر به راست، پس به راست.
 
* زود قضاوت نکن تا هلاک نشوی.
 
* فقط قضاوت خداوند است که سرنوشت انسان را تعیین می کند و زندگی او را رقم می¬زند و تعیین این که چه کسی خدمتگزار است و چه کسی نیست با خداست.
 
* انسان دانا به سادگی می تواند پیچیده ترین دروغها را از پوشیده ترین واقعیات تشخیص دهد و او به راحتی قادر است دروغگو را از راستگو، محکم را از متشابه و اصل را از فرع و تحریف بازیـابد... امـا دانای حکیم نباید اسرار را فریاد بزند که در این صورت فریاد او قیل و قالی بیش نیست.
 
* از قضاوت دیگران نترس. از این که از قضاوت دیگران بترسی، بترس. اگر هستی چه نیازی به رد و قبول دیگران داری و اگر نیستی این چه حماقتی است که دروغهای خودت را باور کنی. اگر محکوم شدنی هستی بدان که فی الحال محکومی و اگر حقیقت با تـو است چه باکی از قضاوت بدبینانه دیگـران داری. چه کسی می تواند حقیقت را به خیال خود محکوم کند و خود به واقع محکوم نشود. اگر همه تو را قبول کنند تو مثل همه می شوی. بیشتر انسان ها در تصرف تاریکی اند پس آن گـاه وای بر تو. اگر کسی که خداوند محکومش کرده تور ا به واقع تأیید کند تو خود از محکوم شدگان خداوند هستی. وقتی که نیازمند تأیید دیگرانی بدان که خداوند تو را تأیید نکرده است. وقتی افکاری که دیگران در باره تو دارند برایت مهم است بدان که مهم¬ترین معـنای زندگی ات را هنوز نیافته ای. دیگران چه کاری با تو می توانند بکنند؟ نهایت اش ایـن است که تـو را بکشند. پس اگر تو عاشـق خدایت هستی و مشتاق دیـدار او، ایـن بزرگترین کاری است که آنان می توانند برایت انجام دهند.
 
===کتاب کلام خلاق (خلاقانه بگو ، پس می شود) ===
 
====کالیما(کلام خلاق)====
* كلمات انسان سرنوشت او را بوجود مي‌آورند. انديشه‌ها زندگي سازند. آنچه به خود مي‌گويي همان را از زندگي خواهي شنيد. از كلام تو بر تو حكم مي‌شود. تو هماني كه مي‌انديشي...
 
* حرفها وقايع اند. بفهم چه مي‌گويي و وقايع زندگي ات را به کنترل در آور.
 
* كلام هماهنگ زندگي به بار مي‏آورد و كلام ناهماهنگ درخت زندگي‏ات را بي‏بار مي‏كند و بر بار سنگين رنج‏ات مي‏افزايد.
 
* انسانها از نواحي مختلف روح خود و با تكيه بر قسمتهاي مختلف مغز و ذهن خود حرف مي‏زنند و همين محل صدورهاي مختلف، ويژگي‏هاي كلام آنها را تغيير مي‏دهد و آنرا شديد و ضعيف مي‏سازد.
 
* انسان وارث خداوند است. همان خدايي كه روش او كن فيكون است... ارث خود را، ميراث فرمانروايي را، از خداي زنده اي كه هرگز نمي‏ميرد به تسليم دريافت كن و وعده او را بپذير كه فرمود تو را مانند خود كنم كه به هر چه بگويي باش بشود.
 
* با تغيير كلمات دروني، انديشه و گفتارت تغيير مي كند.
 
* مي داني چرا فكين و دندان ها و لب ها، همچون دژهايي پي در پي. زبان را محصور كرده اند؟ و فاصله حنجره با لب ها و حنجره و مغز چه مي گويد؟ در گفتن تامل كن كه تحمل نگفتن، آسان تر از تالم افتادن است.
 
* با وجود برقراري ارتباط، ضعيف ترين حرف ها موثرترين نتايج را دارد و بدون ارتباط، حرف هاي بزرگ بي اثرند.
 
* قدرت نهايي كلمات هماهنگ، از انرژي هسته اي كه قادر است زمين را ويران كند، بيشتر است. براي استفاده از قدرت هسته اي، احتياج به تخصص، احتياط و افراد قابل اعتماد است، درقدرت فراهسته اي كلام نيز تو نيازمند تخصص، احتياط و اعتماد پذيري هستي و الا ممكن است ويراني به بار آيد. با نيروي هسته اي مي تواني در دسترسي به برخي از اهداف جهش كني و راه پنجاه ساله را درنصف شب بپيمايي. انرژي هسته اي هست، اگر آن را مهار كني قدرت عظيم آن در اختيار تو قرار مي گيرد و گرنه به هدر مي رود و شايد هرگز براي تو آشكار نشود. آزاد سازي و كنترل آن فرمول هايي اختصاصي دارد. از آن مي تواني براي بوجود آوردن يا ويران كردن استفاده كني و اينها و جز اينها درباره قدرت فراهسته اي كلام نيز صادق است.
 
* كلام تو حامل سرمايه و اعتبار تو است، آن را هدر نده، آن را در جهت احاطه بر سرنوشت ات و كنترل زندگي ات به كار گير، نيروي حيات تو در آن است. حيات خود را به قبرستان نفرست. بر اعتبارت اضافه كن و از سرمايه ات كاسته نكن. اگر بر آن تسلط يافتي فرمانروايي دروني ات ميسر مي گردد و اگر بر تو سلطه يافت بردگي ات حاصل آمده.
 
* وقايعي كه بر تو واقع مي شود از كلام تو پيروي مي كند. اگر چه اين پيروي كامل نيست اما قاطع است. پس بنابر تكلمت كه انديشه تو نيز از همان است مي تواني وقايع نامطلوب را غير واقع گرداني و آنچه را كه در طلب آني به وقوع برساني.
 
* كلمه هاي تو، قسمتي از بذرهايي است كه در باغ جاودانه ات مي كاري. ببين چه مي كاري، زيرا غذاي زندگي تو از همان تهيه مي شود كه كاشته اي، بهترين ها را بكار، پس بهترين ها نصيب تو خواهد شد.
 
* كلام مثل تير است يا به هدف مي خورد و موفق مي شوي، يا به هدف نمي خورد. اما وسايلي كه تير را پرتاب مي كنند گوناگونند. از نيزه كه با دست پرتاب مي شود تا تفنگ و موشك انداز. حتي هر يك از اينها نيز متنوعند. مثلا ممكن است تفنگ سر پر باشد و به سبك چند قرن پيش، يا دوازده لول باشد يا تفنگ ليزري، بعضي وقت ها تير به هدف نمي خورد، گاهي نمي رسد، گاهي بي تناسيب با هدف است مثل وقتي شخصي مي خواهد با پرتاب سنگ، كوهي را از سر راه خود بردارد يا با تير رها شده از كمان به ستاره ها بزند. شرط توفيق در به هدف زدن، هماهنگ بودن تير و وسيله شليك آن است و ديگر مهارت و قصد و عزم تيرانداز. ناحيه روحي صادر كننده كلام مانند تفاوت كارايي آن سلاح هاي گفته شده است.
 
* كلمات خود را سازنده اند. هسته يك درخت در درون خود داراي آن چيزي است كه لازم است آن را تبديل به درختي كامل كند و اين مثال كلام انسان است.آن، مي تواند همان چيزي را به تجسم در آورد كه در خود دارد، قصدهاي گوينده خود را.
 
===کتاب باغبان الهی===
 
* اي باغبان باغ را درياب که باغبان بي باغ همچون پرنده بي پرواز است ... بياد آور آنچه ياد کننده را زنده مي کند و به يادش مي آورد. و بدان که دانه هايي در تو کاشته شده که اگر برويند کوير روح ات بهشت مي شود و اگر نرويند در آن کوير شوره زار از تنهايي و تشنگي و گرسنگي هلاک مي شوي.
 
* زمين مهيا و باغ مشتاق روييدن و باغبان در انتظار برخواستن و اين در فکر خدا بود. شدن با فکر خدا بود و شدني جز آن نبود. پس آن يگانه انديشنده انديشيد و انديشه اش اشاره وار سرشار از شئ شد. باغبان از خواب نيستي برخواست، باغِ يافته را يافت و به آن يافتن، باني آن شد پس او را باغ بان ناميدند و کارش را باغ باني ....
 
* باغبان راستين آنست که زمين مرده را زنده کند و شوره زار را به شيره زار بدل نمايد. پروراندن زمين حاصلخيز که خود مي رويد و محصول مي دهد هنر نيست. طبيبي که بتواند بيمار رو به موت را درمان کند درمانگر است نه آنکه به بيماري هاي ناچيز مي پردازد.
 
* «او» همانجاست که روح تو را به خود مي خواند و مي کِشد و خيره مي¬سازد. آنجا که قلب تو مي رود.
 
* آن که بزرگ است نشانه¬هاي بزرگ دارد. و باغبان بزرگ نشانه¬هاي خود را.
 
* «او» باد بهار است و ابر باران زا که زمين مرده را زنده مي کند و درختان را از خواب مرگ بيدار مي سازد . کشاورزيست که جواهر مي کارد و جوهر زندگي را بار مي آورد. او به ياد آورندۀ پر از ياد است که خود از ياد رفته است ....
 
* اهلِ «او»، او را ديده اند و يافته اند و گم نکرده اند. اهل باغبان درختان را حتي در زمستان هم مي شناسند لکن نااهلان درخت را در بهار و حتي در آن هنگام که ميوه اش رسيده باشد، تشخيص نمي¬دهند. آنان هرگز درخت را نشناخته اند و شاخه را از ساقه نيافته اند.
 
* بزرگترين چيزها ديده نمي شوند چون در چشم محدود نمي شوند. به دست نمي آيند زيرا دست قادر به نگه داري آن نيست. ملک شخصي نيستند زيرا هيچ شخصي توان چنين مالکيتي را ندارد. بزرگترين ها آزاد هستند و ريشه در نامحدود دارند لکن مرواريد ناياب، شايسته غواص اقيانوس پيماست.
 
* روح آسمان به ايمان شناختني ست ...
 
* از شتابزدگي بپرهيز و گوش کن. قدرت جادوگر (نفس) بسيار بيشتر از آن است که تو بخواهي با اتکاء به خودت بر او غلبه کني. تو با روش خودت نمي تواني حتي اندکي در برابر او مقاومت کني. خود را و روش خود را کنار بگذار. به روح خدا ايمان داشته باش و ايمانت را به ميان آور...
 
* بهارمي آيد و ابرهاي برکت به بالاي سر ما مي رسد و باران زنده کننده مي بارد و مي بارد. نه آن باراني که پيش از اين باريد و جانمان را دزديد و بيماري و مرگ آورد. نه آن باراني که باريدنش ويران کرد زندگي را و در زير گِل مدفون ساخت سرور و شادي را؛ نه آن باران خزان آور و حزن انگيز که باران روح انگيز؛ باران روح مي بارد. و آن ابر که باريد، جانمان را کاويد و روح¬مان را درنورديد. از آن است که چشمۀ جانمان جوشيد و جز آن ننوشيد و نيوشيد و نينديشيد. ديگر چشمه در خود نگنجيد. جنبيد و جهيد و خروشيد و رود را به دريا دويد و دويدن را به پرواز آميخت و اينچنين آسمان را پوييد و پيماييد.
 
===کتاب بسم الله الرحمن الرحیم و معانی آن===
 
====درباره بسم الله الرحمن الرحیم - ۱====
* آخر همه چيز را مي توان به اول آن سنجيد. كارها را با بسم الله الرحمن الرحيم شروع كنيد كه خوبترين اول و آغاز است پس خوبترين پايان و نتيجۀ ممكن،‌ مقدور مي شود.
* هر متني شاه بيتي دارد. هر تعليمي بزرگي ستون و ستون هايي دارد. چادرها خيمه دارند و شاه بيت كلام الله و كتاب خدا،‌بسم الله الرحمن الرحيم است.
* بسم الله الرحمن الرحيم كليدي است كه هر قفلي را باز مي كند واگر ظاهراً بكار مي رود و باز نمي كند بخاطر آن است كه واقعاً و باطناً بكار نرفته.
* همۀ درخت در هستۀ درخت وجود دارد زيرا هسته به درخت تبديل مي شود. همۀ قرآن و كلام خدا هم در بسم الله الرحمن الرحيم است پس از طريق بسم الله الرحمن الرحيم مي شود همۀ قرآن را يافت و داشت و بكار برد.
* نقش بسم الله الرحمن الرحيم در ميان آيات كلام خدا مثل شاه ميوه است در بين ميوه ها. مثل سر است نسبت به بدن. بسم الله الرحمن الرحيم معجوني از كلام خداست و هر كس آن را بخورد مثل اين است كه همۀ كلام خدا به او خورانده شده.
* خدايي كه اسلام راستين ازآن مي گويد،‌ خدايي است كه در بسم الله الرحمن الرحيم آمده. خداوند بسيار مهربان و بسيار بخشنده اي كه همه را دوست دارد و به همه مي بخشد. اين نه آن خدايي است كه اسلام تحريف شده معرفي مي كند يعني خدايي كينه توز و نفرت خواه و جلاد بلكه خدايي است كه اسلام ناب محمدي بازگو مي كند.
* اگر كسي بسم الله الرحمن الرحيم را بفهمد همۀ كلام خدا را فهميد و اگر كسي ظاهراً همۀ كلام خدا را دانست اما بسم الله الرحمن الرحيم را درك نكرد، چيزي از كلام خدا را درك نكرده.
* بسم الله الرحمن الرحيم رمز ورود به نرم افزارهاي خلاق و زندگي ساز كلام خداست. اگر كلمۀ عبور به درستي بكار نرود، امكان ورود و عبور و برخورداري ميسر نيست.
* همۀ معجزات از طريق بسم الله الرحمن الرحيم واقع شده و همچنان واقع شدني است.
* اگر چيزي بزرگ تر،‌ پرمعناتر، بالاتر، خوبتر و كاملتر از بسم الله الرحمن الرحيم وجود داشت آيا خداوند آن را بعنوان برآيند و آغازگر سوره هاي كلام خود بكار نمي برد. نيست كه نيامده.
* در مقايسه، بسم الله الرحمن الرحيم مثل استارت ماشيني است كه نام آن كلام خداست. اگر استارت به خوبي عمل نكند، ماشين روشن نمي شود و حركت نمي كند.
* از ديدگاه دانش روانشناسي مدرن و ذهن شناسي نوين اين موضوع از طرق متعددي قابل اثبات است كه بسم الله الرحمن الرحيم مي تواند درمان همۀ بيماري ها و احتمالات رواني و روانتني انسان، حلال همۀ مسائل دروني انسان و شاه كليد سلامتي رواني و تعالي روحي انسان باشد.
* براي پي بردن به عظمت نامحدود بسم الله الرحمن الرحيم يك راه ديگر هم هست. در همۀ مكنونات بشري،‌ در همۀ كتب مقدس،‌ در ميان همۀ سخنان حكمت آميز جستجو و تحقيق كنيد، ببينيد آيا كلامي بزرگتر و كاملتر و موثرتر از بسم الله الرحمن الرحيم پيدا مي كنيد؟ چنين كلامي وجود ندارد و نه ساخته شدني است.
* بر اساس ديدگاه كوانتمي و اثر مشاهده گر هيچ كلامي مانند بسم الله الرحمن الرحيم نمي تواند تغييرات همه جانبه و سريعي را در زندگي ذهني و عيني انسان ايجاد كند. اين موضوع قوياً قابل اثبات است.
* درك بسم الله الرحمن الرحيم پايان همۀ ترس ها و نااميدي هاي بشر است.
* كسي كه شعار بسم الله الرحمن الرحيم مي دهد اما با نفرت و بدخواهي عمل كند، مثل كسي است كه در قالب عرضۀ عسل ، زهر را عرضه كند.
* بسم الله الرحمن الرحيم كلمۀ نجات بشر از بديهاست.
* با بسم الله الرحمن الرحيم مي توان روح كلام خدا و روح كل قرآن را صيد كرد و از آن برخوردار شد.
* روشنايي نور بسيط و فراگير است و البته نور مي تواند متمركز و تك فام هم باشد مثل نور ليزر. جنبۀ رحمانيت و رحيم بودن خداوند، اشاره به اين دو وجه نورانيت خداست. تابش فراگير و بسيط نور كه به رحمانيت خداوند اشاره دارد و براي همۀ موجودات است. رحمتاً للعالمين. و وجه متمركز آن يعني نور مخصوص، فيض و بركات خاص خدا كه ويژۀ بندگان خاص اوست.
* نرم افزارهاي كامپيوتري در محيط معلومي باز مي شوند و در هر محيطي نمي توان آنها را بكار برد. مثلاً وُرد در ويندوز باز مي شود. محيط نرم افزارهاي قرآني هم محيط بسم الله الرحمن الرحيم است و آنها را فقط در فضاي بسم الله الرحمن الرحيم مي توانيد باز كنيد.
* نور روشن مي كند، گرم مي كند، بينايي مي دهد و زندگي ساز است. بسم الله الرحمن الرحيم همين است و واجد همۀ اين ويژگي ها.
* به زبان افسانه، بسم الله الرحمن الرحيم مثل غول چراغ جادوست كه مي تواند هر آرزوي انسان را برآورده سازد.
* براي تغيير دادن انسان و زندگي انسان، نرم افزاري كاملتر و بزرگتر از بسم الله الرحمن الرحيم وجود ندارد.اين به نوعي ابرنرم افزار است.
* براي معرفي اسلام راستين به جهان، پيام بسم الله الرحمن الرحيم كافي است.
* طي قرن اخير يكي از بزرگترين دستاوردهاي دانشمندان و محققان غربي، اثبات علمي و عملي اصل انديشۀ خلاق است. اينكه انسان و زندگي انسان محصول انديشه هاي اوست. بر اين اساس هزاران كتاب نوشته شده و شاخه هاي مختلف روانشناسي مدرن و ذهن شناسي پديد آمده است مانند شاخۀ روانشناسي موفقيت. اما اين به سادگي اثبات مي شود كه راه ميان بُر و روش جهش يافته بكار بردن اين نظريۀ بنيادي و زندگي ساز، تأكيد و توجه بر بسم الله الرحمن الرحيم است.
* گفته مي شود كه تأكيد دين مسيحيت بر محبت خداوند و مهربان بودن او يكي از اصلي ترين و مهم ترين دلايل گسترش اين دين در جهان بوده است. چرا نبايد مسلمانان از عالي ترين داشته هاي خود، بهرۀ لازم و كافي را ببرند.
* آيا اگر مردم جهان به بسم الله الرحمن الرحيم، به بخشندگي و محبت الهي معتقد شوند، اثري از خشونت و جنگ و ويراني باقي مي ماند.
* با توجه به بسم الله الرحمن الرحيم نمي توان به آساني ديگران و يا حتي گناهكاران و گمراهان را محكوم كرد. چون بسم الله الرحمن الرحيم به ما مي گويد از كجا مي داني كه خداوند او را پيش از اين نبخشيده يا در همين لحظه او را مشمول رحمت خود قرار نداده است.
* اي كاش مي شد كه بر سرلوحۀ سازمان ملل نوشت، به نام خداوند بخشندۀ مهربان. با همديگر مهربان باشيم و همديگر را ببخشيم.
* بسم الله الرحمن الرحيم داراي قابليت نجات همۀ دنيا از همۀ شرارت ها و خطرات است.
* بسم الله الرحمن الرحيم مثل مُهر خداست. هر كس كه حامل مُهر پادشاه باشد امكان بهره مندي از اختيارات و اقتدارات پادشاه را، در ملك او داراست.
* كسي كه به واقع مي گويد بسم الله الرحمن الرحيم، نمي تواند از رحمت خداوند، در بارۀ هر چيزي و در هر زماني نااميد باشد بلكه او در هر چيزي و در هر زماني بطور نامحدودي به خداوند اميدوار و متكي است.
* فهم بسم الله الرحمن الرحيم كوتاه ترين و مطمئن ترين راه است تا توكل حقيقي و برخورداري از امكان كارگزاري خداوند. و نيز بهترين راه است تا مستجاب شدن دعاها.
* بسم الله الرحمن الرحيم ذكر عالي خداست.
* زندگي هر انساني بر اساس يك نظريۀ بنيادي استوار است كه خود مي تواند نظريات ديگري هم در دل خود داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحيم عالي ترين نظريۀ بنيادي زيستن است.
* بسم الله الرحمن الرحيم مانند ابر بارنده است. باران و بركات اين ابر، همۀ آن چيزهايي است كه انسان براي متعالي زيستن به آن نياز دارد.
* ايجاد، فعالسازي و گسترش بنيادهاي بسم الله الرحمن الرحيم در همۀ جهان يكي از بزرگترين خدمات الهي و يكي از اصلي ترين كارها براي نجات انسان و جهان است.
* روح بسم الله الرحمن الرحيم روح زندگي است و زندگيِ روح بالايي در انسان وابسته به تحقق همين روح مهرباني و بخشش است.
* كسي كه در بارۀ چيزي شعار مي دهد نمي تواند به اندازۀ كسي كه به آن چيز عمل مي كند از آن انتظار داشته باشد. داستان بسم الله الرحمن الرحيم هم از همين سنخ است.
* بسم الله الرحمن الرحيم بزرگترين مولد انديشه هاي زندگي بخش و كلمات خلاقه در انسان است.
* در روش هاي شفاگري در مكتبهاي باطني، اصلي باطني وجود دارد كه اگر بخواهيد آن را الزاماً به زبان عربي و قرآني ترجمه كنيد همان بسم الله الرحمن الرحيم مي شود.
* بسم الله الرحمن الرحيم بهترين راه حل حرص و حسد است . وقتي تو دانستي خداوند تو به طرز نامحدودي مي بخشد، ديگر براي چه ممكن است حرص بزني و در بارۀ چه چيزي به حسد آلوده شوي.
* اگر انسان بداند كه در نوري زندگي مي كند كه مهر بيكران و بخشش لايزال است چه چيزي همانند اين يا نزديك به اين مي تواند او را به آرامش برساند يا شاد و مسرور كند؟
* بهشت در تجربۀ بسم الله الرحمن الرحيم تحقق مي يابد و جهنم جايي است كه انسان عملاً ازاين دريافت محروم شده.
* بسم الله الرحمن الرحيم همۀ زندگي انسان و تمام وجود او را غسل مي دهد و پاك و مطهر مي سازد.
* اگر انسان طوري رفتار كند كه گويي خداي او نمي بخشد و محبت نمي كند. اگر طوري عمل كند كه انگار خداوندش رحمان و رحيم نيست نبايد انتظارداشت كه او خداوند مهربان و بخشنده را آنطور كه شايسته است، تجربه نمايد.
* دريافت بسم الله الرحمن الرحيم پايان سختي ها و آغاز آساني هاست. اين پايان بديها و پليدي ها و آغاز خوبي ها و زيبايي هاست.
* بسم الله الرحمن الرحيم حاوي گنج آسمانها و زمين است. هرچه آن را بيشتر دريافت كني، روزي هاي آسماني بيشتري دريافت خواهي كرد.
* خداوند از طريق انبياء الهي پيام خود را به انسان رسانده است و به او هشدارها و بشارتها داده و يگانگي خود را اعلام فرموده است. بسم الله الرحمن الرحيم نيز طريق بركت دادن و فزوني بخشيدن به زندگي حقيقي انسان است.
* عجيب است كه بدون برخورداري از بسم الله الرحمن الرحيم بشري زنده باشد و به واقع زندگي كند. اين مثل آنست كه حيات درختي را بدون آب فرض كنيد.
* آخرين يافته هاي علمي و محكم ترين نظريات بنيادي تبيين جهان مانند نظريه كوانتم، ابرريسمانها و نسبيت، بطور غيرمستقيم همان بسم الله الرحمن الرحيم هستند و همان را به زبان علمي مي گويند و بر تعيين كنندگي و تبيين پذيري آن،‌ در همه حيطه هاي زندگي تأكيد دارند.
* كدام مسئله انسان ممكن است با بسم الله الرحمن الرحيم حل نشود؟ هيچ كدام؟ مثل اينكه بگويي كدام تاريكي است كه با نور از ميان نرود.
* اگر همه زندگي انسان صرف درك بسم الله الرحمن الرحيم و عمل به آن شود، انسان زندگي خود را به بهاي بسيار بزرگي سپري كرده است.
* آيا مي توان همۀ قرآن را در یک کفۀ ترازو قرار داد و بسم الله الرحمن الرحيم را هم در کفۀ دیگر؟
* وقتی می خواهیم چیزی را بسیار خلاصه و بلکه چکیده کنیم، سعی بر این است که در همان جملۀ چکیده و با حداقل کلمات که مثلاً ممکن است اسم یک کتاب باشد، به کلیۀ جنبه های موضوع اشاره کنیم. چرا خداوند در چکیده کردن از دو کلمه ای استفاده کرده که هر دو بر محبت الهی تأکید دارد؟ آیا خداوند تماماً محبت است؟
* خداوند نامحدود و از هر نظر لایتناهی و بی نهایت است. این یکی از معانی بسم الله الرحمن الرحيم است. اگر کسی امکان بخشش نامحدود را داشته باشد، خود به آن معناست که وجود او بی نهایت است.
* خوبترین پرچم برای کشوری که خود را پایتخت کشورهای اسلامی می داند، پرچم بسم الله الرحمن الرحيم است. و ایران بخصوص در این زمان نیازمند این پرچم پرمعنا و چند وجهی است.
* همه متون پیچیدۀ باطنی و روش های سرّی مکتبهای اسراری در برابر طریقۀ بسم الله الرحمن الرحيم همانند بازی اند.
* اگر به هنر کیمیاگری از بعد الهی نگاه کنیم، رمز اصلی این هنر آموختن بسم الله الرحمن الرحيم است.
* اگر کسی، عده ای یا ملتی خداوند مهربان و بخشنده را بپرستند جز این نمی تواند باشد که آنها خود مهربان ترین و بخشنده ترین مردم اند و یا اگر چنین مردمی در جهان وجود دارند باید گفت که آنها حتماً خداوند بخشنده و مهربان را می پرستند.
* اسم اعظم خداوند كه كليد درها و روزنه هاي آسمانها و زمين است، نهفته در بسم الله الرحمن الرحيم است.
* براي خواننده كلام خدا، نقش بسم الله الرحمن الرحيم مانند آن است كه زنده مي كند و نقش آيات ديگر مثل اين است كه برنامه زندگي را بازگو مي كنند.
* اگر اولِ چيزي را نداني،‌ وسط و آخرش را هم نمي داني. پس اگر متوجه بسم الله الرحمن الرحيم كه آغاز كلام خداست نشوي وسط و آخر كلام خدا را هم نخواهي فهميد.
* بسم الله الرحمن الرحيم پرچم خداست. كسي كه در زندگي تحت پرچم خدا حركت كند، از حمايت و پشتيباني خداوند برخوردار است.
* بسم الله الرحمن الرحيم شروع مي شود اما تمام نمي شود زيرا بخشش و محبت الهي نامحدود و تمام نشدني است.
* اگر كارها را به نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز كنيم، همان خداوند كار را به سرانجام و به آخر مي رسد.
 
====درباره بسم الله الرحمن الرحیم - ۲====
 
* شادباش زیرا خداوند تو مهربان و بخشنده است. با وجود چنین خداوندی که همۀ غم ها را می زداید، همۀ مسائل را حل می کند و همۀ کارها را به انجام می رساند، چگونه می توان شاد نبود.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم بی نیازی از همه و نیازمندی همه جانبه به خداست.
 
* هر كاري كه از خدا آغاز شود به خدا ختم می شود. آخر هر کار آبستن از اول آن است. و اگر کاری واقعاً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود به خداوند ختم شده و خداوند آن را به سرانجام می رساند.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم گنج بشارتهای الهیست که اگر گشوده شود، انسان از همۀ بشارتهای آسمانی برخوردار خواهد شد.
 
* قبول بسم الله الرحمن الرحیم، قبول قاعدۀ آسان گرفتن و سخت نگرفتن است. سخت گیری با بسم الله الرحمن الرحیم در تضاد است همانطور که آسان گرفتن با آن هم خوانی دارد.
 
* بسم الله گفتن یک چیز است و به آن قائل بودن و عمل کردن چیز دیگر. شعار بسم الله یک چیز است و شعور بسم الله همه چیز. فرق این مثل اسم آسمان و خود آسمان است.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم آنقدر بزرگ است که حتی شعار آن هم می تواند بزرگی بیافریند.
 
* گناهان خود را در باران الهی بسم الله الرحمن الرحیم شستشو دهید.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم می گوید خدایا تو خوبتريني.
 
* هر سوره ای بسم الله الرحمن الرحیم خود را دارد.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم پیام صلح است به جهان، به همۀ تمدن ها و فرهنگ ها. به همۀ ملتها و همۀ گذشتگان و امروزیان و آیندگان.
 
* باران، تعریف گویایی از ابر است و به همان سان بسم الله الرحمن الرحیم گویاترین تعریف از اسلام و قرآن است.
 
* توانگر حقیقی کسی است که به درک بسم الله الرحمن الرحیم رسیده. او همۀ ثروتهای آسمانی و زمینی را به ارث برده است.
 
* کسی که در اغلب اوقات عمر خود متوجه خداوند بخشنده و مهربان است، خودش هم شبیه همان خداوند بی مثال می شود. ما شبیه همان می شویم که به آن توجه داریم. خوبتر و زیباتر و حقیقی تر از خداوند بخشنده و مهربان کیست؟
 
* در سنگینی گناهان خود فکرت را گرفتار نکن، به نامحدودی بخشش و محبت پروردگارت بیندیش.
 
* بترس از آزار کسی که خدایی بخشنده و مهربان دارد. او خودبخود در حمایت و حفاظت الاهیست و ضربه زدن به او ضربه زدن به خداست.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم ای که اکثر مردم می گویند گم شده در برداشتها و بافته هاست و چون حقیقی نیست پس اثر حقیقی خود را آشکار نمی کند.
 
* مغز بادام، اصل بادام است. مغز اسلام هم بسم الله الرحمن الرحیم است. در مغز بادام عناصر حیاتی فراوانی وجود دارد همانطور که مغز اسلام سرشار است از عناصر حیاتی و زندگی بخش.
 
* وقتی که بی هیچ توجهی می گویی بسم الله الرحمن الرحيم احتمالاً خداوند هم بی هیچ توجهی این حرف را می شنود و بنابراین اتفاق مهمی نمی افتد.
 
* اگر قبول داری که پروردگار تو بخشنده و مهربان است پس برای آینده نگران نباش و حرص نزن. به خداوند قادر توکل کن و بدان آنچه باید بشود می شود و آنچه می شود بهترين است زیرا خداوند تو بهترین را برای تو می خواهد.
 
* بیشترین امنیت روانی که یکی از نیازهای حیاتی بشر است وقتی رخ می دهد که انسان از نظر روانی در یک پناهگاه امن قرار گرفته است. چیزی که می تواند انسان را مطمئن سازد و او را امیدوار و ایمن کند. پول، مقام، قدرت و دیگران، امنیت کاذب و زودگذر را آنهم شاید و برای لحظاتی، حاصل می کنند اما اتکاء به خداوند بخشنده و مهربان، به پادشاه جهان که به بندۀ خود عشق می ورزد، خوبترین و کاملترین و بلکه تنها امنیت حقیقی است که برای انسان وجود دارد.
 
* بدون ایمان به خداوند بخشنده و مهربان، تجربۀ مرگ و حتی فکر مرگ بسیار هولناک و غم انگیز است اما به محض اتکاء به بسم الله الرحمن الرحیم، مرگ، به بشارتی بزرگ و خبری سرورانگیز مبدل می شود.
 
* چه خدمتی برای خداوند از این بزرگتر است که تو خدایت را به خوبترین شکل ممکن، به جذاب ترین حالت ممکن به جهان معرفی کنی و او را آنطور که هست، دوست داشتنی ترین و خوبترین، معرفی کنی. پس اگر همۀ لحظات زندگی را در راه تحقق و بیان بسم الله الرحمن الرحیم صرف کنی، همۀ لحظات زندگی را به بهترین کار ممکن صرف کرده ای و بزرگترین پیروزی ممکن را کسب کرده ای.
 
* خلاصه هزاران کتاب که در بارۀ موفقیت نوشته شده، تفکر مثبت است. یعنی امیدوارانه و خوشبینانه زندگی کردن. در بارۀ چیزهای مختلف، افکار خوب داشتن و آینده را بهتر دیدن. برای این منظور، صدها فن و تکنیک وتوصیه علمی وغیرعلمی داده شده که گاهی حتی حفظ کردن اینها هم برای مردم سخت است چه برسد به عمل به آنها. در حالیکه تفکر مثبت آن هم بصورت طبیعی، واقعی و متصل به حقیقت، از اولین نتایج فهم بسم الله الرحمن الرحیم است و البته محصول ایمان به حضور خدا کجا و اعتقاد به سایه کجا. میوۀ طبیعی کجا و میوۀ تزئینی و مصنوعی کجا.
 
* اعتماد به بسم الله الرحمن الرحیم اجازۀ خودبینی و برتری جویی را به انسان نمی دهد زیرا وقتی که همۀ ما در حضور خداوندی بی نهایت مهربان و بخشنده ایم و هر لحظه ممکن است او به هر کس که بخواهد، هر چه می خواهد بدهد، پس خود بینی و برتری جویی حتی در برابر یک مورچه و کک هم حماقت است زیرا از کجا معلوم که در همان لحظه یا قبل و بعد از آن، آن موجود هر چند ناچیز مورد رحمت و توجه خداوند قرار نگرفته و از تو برتر و تواناتر و داناتر نشده است.
 
 
====درباره بسم الله الرحمن الرحیم -۳====
* قرآن قفل بزرگی دارد مانند گنج بزرگی که دریک صندوق پنهانی است و قفلی بر آن . این قفل باز نمی شود مگر به مدد بسم الله الرحمن الرحیم.
 
* همانطور که با وضو باید نماز خواند و وضو افتتاح نماز محسوب می شود، بسم الله الرحمن الرحیم هم وضوی ورود به قرآن است و بدون آن نباید و البته نمی توان به قرآن وارد شد.
 
* چرا خداوند در بارۀ این آیۀ بزرگ و مکرر کلمت الله را بکار می برد و می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و نه مثلاً بسم الرب الرحمن الرحیم یا اسم قادر و حاضر و دیگر را؟ آیا این کلیدی نیست برای ورود به اسم اعظم.
 
* از طریق بسم الله الرحمن الرحیم می تواند همۀ ادیان و فرهنگ ها و تمدن ها را به یکدیگر پیوند زد . بسم الله الرحمن الرحیم قادر است پیوند گاه همۀ تمدن ها باشد. این رویای بزرگ و کامل است برای آیندۀ تمدن های بشری.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم دلیل وجود است. خداوند بخشنده و مهربان بود پس موجودات خلق شدند تا بخشندگی و مهربانی خداوند به تحقق برسد. بخشش به تحقق نمی رسد مگر اینکه کسی وجود داشته باشد که تو به او ببخشی. اگر هیچ کس و هیچ چیز وجود نداشته باشد، مهربانی و بخشندگی معنا ندارد اما خودِ بوجود آمدن این چیزها هم [علاوه بر محبت به آنها و بخشش نیازهای آنها] اساس اش بسم الله الرحمن الرحیم است.
 
* یکی از تثلیث گرایان، بسم الله الرحمن الرحیم را علامتی از اشاره به تثلیث در اسلام تلقی می کند اما فراموش می کند که اسلام قبل از بیان بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله را بیان کرده است که بیانگر تمام و کامل یگانگی خداوند است.
 
* یکی از علل معجزه بودن قرآن ، وضعیت هولوگرافیکی آن است. این وضعیت بویژه در بارۀ بسم الله الرحمن الرحیم وضوح دارد. همه آیات قرآن به نحوی بیانگر بسم الله الرحمن الرحیم هستند و بسم الله الرحمن الرحیم بیانگر همۀ قرآن. حتی جایی که از خشم و قهر الهی، انتقام الهی و مجازات سخن به میان می آید.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم یعنی نترس و قوی باش. اگر خداوند بی نهایت قدرتمند که توانایی اش نامحدود است و قادر بر هر کاری است حضور دارد و تو می دانی که بخشش و محبت او نامحدود است پس هر لحظه و در همه امور از او قوت می گیری و به قوت اش قوی می شوی. با وجود چنین خداوندی از چه چیزی می توان یا ممکن است ترسید.
 
* آیا ممکن است معنای بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره ای متفاوت با سورۀ دیگر باشد؟ کار خداوند جنبۀ خاص و عام دارد. ظاهر و باطن دارد. آیا این در بارۀ بسم الله ای که در ابتدای سوره ها آمده هم صادق است؟ در این صورت آیا می شود بسم الله الرحمن الرحیم را از وجه عام آن خارج از سوره و از وجه خاص آن، جزء اختصاصی یک سوره به حساب آورد.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اعتمادپذیری نامحدود. یعنی به خداوند بی نهایت اعتماد کن زیرا بی نهایت اعتمادپذیر است. کسی که بی نهایت مهربان است و بخشندگی اش نامحدود است، خودبخود بی نهایت قابل اعتماد است و باید با تمام وجود به او اتکاء کرد و توکل داشت.
 
* اگر انسان واقعاً قائل به بسم الله الرحمن الرحیم باشد، نمی تواند هرگز و در هیچ شرایطی ، از رحمت خداوند ناامید شود. انسان ناامید، عملاً به انکار بسم الله الرحمن الرحیم دچار شده است.
 
* بسم الله الرحمن الرحیم بی نیازی از همه و نیازمندی همه جانبه به خداست.
 
* شاد باش زیرا خداوند تو مهربان و بخشنده است. با وجود چنین خداوندی که همۀ غم ها را می زداید، همۀ مسائل را حل می کند، همۀ کارها را به سرانجام می رساند چگونه می توان شاد نبود؟
 
* بسم الله الرحمن الرحیم گنج بشارتهای الهی است که اگر گشوده شود، انسان از همۀ بشارتهای آسمانی برخوردار خواهد شد.
 
* هرگاه از خدا آغاز شود به خدا ختم می شود. آخر هر کار آبستن از اول آن است. و اگر کاری واقعاً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود به خداوند بخشنده و مهربان ختم خواهد شد. )
 
===کتاب "و طور سینین" ===
 
====کلام خلاق و شعور متعالی-۳====
* همه چيز خود را و همه كارهاي خود را در جهت خدمت الهي قرار دهيد.
 
* از نام خداوند سوء استفاده نكنيد و اسم خدا را تحقير و بي‏حرمت نكنيد. مبناي ارتباطتان با همديگر حضور خداوند و ضامن ارتباطتان نام خداوند باشد. بنام خداوند از خودگذشتگي كنيد و از بدي چشم بپوشيد.
 
* گذشته را مرور كنيد و درس‏ها را بگيريد. حالا را مشاهده كنيد و با دورانديشي به سراغ آينده برويد.
 
* براي عبور از مسائل سؤال‏سازي را تمرين كنيد و تمرين‏ها را در تجربه‏ها بكار ببنديد. هوشيار باشيد و دروغ به خود راه ندهيد.
 
* بجاي عيب‏جويي عيبها را تدبير كنيد. عيب‏جو خود پر از عيب مي‏شود و درمان عيب‏ها شما را از عيب‏ها تهي خواهد كرد.
 
* بزرگ باشيد تا بزرگي‏تان آشكار شود اما متكبر نباشيد كه وقوعش با خواري و در هم شكستگي است. بزرگي خود را با از خودگذشتگي و محبت آشكار كنيد.
 
* به اندازه قلبتان به همديگر محبت كنيد. هر كه قلبش بزرگتر و محبتش بيشتر است حضور خداوند در او افزون‏تر است.
 
* به ميزان عدالتي كه داريد، خود را بجاي ديگري بگذاريد و عادلانه رفتار كنيد.
 
* سفر و مسافر بودن خود را بازشناسيد و خود را براي سفري كه در آينده در پيش داريد و پيش از اين آغاز شده، مهيا كنيد.
 
* براي تحقق حق، مبارزه كنيد. مبارز حق باشيد و فدايي حق. مبارز حق، پيوسته براي تحقق حق مبارزه مي‏كند و خود، فدايي حق است.
 
* تغيير زندگي به تغيير شعور است. درون خود را دگرگون كن تا در بيرون، دگرگوني واقع شود. پايين را تغيير بده پس حكم بالا تغيير خواهد كرد.
 
* كلام قلمي است كه به آن ميتوان سرنوشت را رقم زد پس بدان چه مي‏گويي و خوبترين را بگو تا خوبترين‏ها بر تو واقع شود.
 
* ايمان تو هر چه بگويد شدني‏ست و شده است.
 
* نگذاريد ايمان و وفاداري‏تان در هيچ شرايطي و در آزمون‏ها متزلزل شود.
 
* حركت كنيد و حركت دهيد. به حضور الهي، بازگرديد و بازگردانيد... اين اصلي‏ترين كار شما و مهمترين وظيفه شماست.
 
* تسليم حق باشيد و زندگي حقيقي را دريابيد. جريان حق را بپذيريد و از هدايت‏شدگان شويد. نور را پيروي كنيد تا از نور سرشار گرديد...
 
* در هر فرصت ممكن نام خدا را بخوانيد. به واسطه اسم خداوند، او را سپاس گوييد و بخشش بطلبيد و كارهايتان را به او بسپاريد. با نام او ياد او را زنده كنيد و با او باشيد.
 
* قرآن و كتب مقدس و احاديث را بارها بخوانيد و هر جا كه دري از آنرا به روي خود باز مي‏بينيد در آن تعمق كنيد و از آن در برويد. از روح بزرگان، بواسطه كلام آنان بهره‏مند شويد اما جز تعاليم نوراني حق را نپذيريد.
 
* نترسيد و قوي باشيد زيرا خدا با شماست. نااميد نشويد و ضعف بخود راه ندهيد زيرا بخشش خداوند نامحدود است.
 
* آگاه شويد و آگاه كنيد. حركت كنيد و حركت دهيد. واقع است كه خداوند خود حركت‏دهنده شما باشد.
 
* ارتباط مردم را با خداوند زنده برقرار كنيد اين بهترين ارتباطي است كه با آنان مي‏توانيد داشته باشيد.
 
* بهشت و جهنم و قيامت، زنده شدن مردگان، روز قضاوت الهي و حيات جاودانه روح واقعياتي تزلزل‏ناپذيرند. آنها را بسيار جدي بگيريد.
 
* شهادت خوبترين شيوه مرگ است زيرا انسان را به زندگي الهي و اعماق حضور خداوند مي‏برد. از اين دنيا شهيد برويد تا براي هميشه زنده شويد.
 
* هر چه انسانهاي بيشتري را هدايت كنيد نور بيشتري دريافت خواهيد كرد.
 
* روش من همانند نور است و مانند ابر است و مثل طبيعت عمل مي‏كند. آن روش خداوند است. شيوه من نرمي و هماهنگي و همسوئيست. در اين طريق، محبت و آگاه كردن و راه بردن ضروريست. اساس آن بر عدالت و راستي و درستي است و اجبار و خودبيني و مطلق‏انگاري در آن راه ندارد. همذات‏پنداري بجاي خودپنداري عمل مي‏كند و مهار كردن بر حلمه و دفاع ترجيح دارد. جهت آن حقيقت‏گرايي و آشكارسازي حقيقت است. متناسب با شرايط و هماهنگ با زمان و مكان است. با تغيير شرايط تغيير مي‏كند اما اصل آن يكيست و اركان آن ثابت است.
 
* همانطور كه اصل عهد ما «الهي تسليم‏ام» است شعار اصلي ما (وحده) لا اله الا هو (الحي) است.
 
* لااقل ثلث زندگي خود را، ثلث وقت و داشته‏هاي خود را به امور صرفاً معنوي و مستقيماً به روح خود اختصاص دهيد.
 
* براي برخورداري از روح خدا و دريافت پاسخ‏ها و فيوضات الهي، ارتباط زنده خود را با او برقرار كنيد. عاشقانه خواندن، ايمان، تجليل و ستايش، تضرع و تواضع و قرباني واقعي از راههاي برقراري ارتباط است.
 
* نخست به آنچه حياتي و به شدت موردنياز است بپرداز، پس به امور غيرضروري مشغول نشو. ابتدا مسائلي را حل كن كه در آنها پاي مرگ و زندگي در ميان است. اول به اصل تعليم عمل كن پس از آن متوجه فرعيات شو.
 
* از كلام نوراني زندگي مي‏رويد و از كلام ظلماني مرگ و ويراني. به كلام نوراني تكلم كنيد و داستان زندگي‏تان را خوب بنويسيد.
 
* جريان باطل و غيرخدايي عموماً به صورت خودمحوري، جهل‏ انديشي، موهوم پنداري، بدخواهي، نفرت‏ انگيزي، دروغ‏گويي، نفاق و فرقه‏ گرايي، تكبر و خودبيني، ظلم و بي‏عدالتي، و غفلت و سستي جلوه‏گر مي‏شود.
 
* اگر هدايت الهي را به يك انسان تشبيه نماييم مي‏توانيم اركان وجودي اين واحد را اينطور تصور كنيم. تسليم الهي. عشق الهي. ايمان الهي. ارتباط الهي. مبارزه الهي. قانون الهي. تفكر الهي. هماهنگي الهي. سكوت الهي. وحدت الهي.اينها ابعادي از جريان هدايت الهي‏اند با اينحال هدايت الهي، نور است و شايد نتوانيد اين نور را تجزيه كنيد. هر يك از اين اجزاء، همه اجزاء ديگر را هم در خود دارد بنابراين كسي كه بطور كامل به يكي از آنها عمل كند به همه آنها عمل كرده است.
 
* خود را بجاي ديگري بگذار و از نگاه او ببين و همان كن كه براي خود مي‏خواهي. از طريق اين همذات‏گري مي‏تواني ديگران را بفهمي و تجربه كني و با آنان رابطه‏اي واقعي داشته باشي.
 
* براي آنكه يكپارچه و يگانه شويد پيوند زنيد و يكپارچه سازيد.
 
* آنكه تسليم حق است به وقت مبارزه، مبارزه مي‏كند و مبارز حق است. هنگام گذر، مسافر حق است و مي‏گذرد. در امور خود متوكل است و در ارتباط با خلق خدا، بخشنده و مهربان است. او در حضور خداوند، متواضع و متضرع است...
 
* حرف زدن ساختن است. وقتي مي‏گويي ببين چه براي خودت مي‏سازي.
 
* هر لحظه‏اي كه صرف خداوند و خدمت الهي شود شادي ابديست و هر لحظه‏اي كه صرف غير خدا شود پشيماني ابديست.
 
* اگر اهل توكلي مي‏تواني مطمئن باشي كه همه چيز برايت خودبخود به انجام خواهد رسيد. حتي عملي كه قرار است از تو سر بزند.
 
* وقتي بزرگترين كاري را كه براي خدا مي‏تواني بكني انجام دهي آيا ممكن است خداوند بزرگترين كار ممكن را براي تو به انجام نرساند؟
 
* وقتي كارهاي خود را با نام خدا شروع مي‏كنيد كارهايتان را بيمه الهي كرده‏ايد پس اگر در آن شكست بخوريد يا خسارتي به شما وارد شود، خداوند جبران مي‏كند.
 
* آنطور زندگي كنيد كه خداوند دوست دارد پس زندگي‏تان چنان مي‏شود كه دوست داريد.
 
* بزرگترين خدمتي كه براي خداوند مي‏توانيد بكنيد، بكنيد. نه هر خدمت اندكي را.
 
* شيشه عمر انسان عهديست كه با خدا دارد. اين شيشه اگر دانسته به زمين بيفتد، شكسته مي‏شود و زندگي حقيقي انسان پايان مي‏يابد لكن اگر ندانسته به زمين بيفتد ممكن است ترك بردارد اما نمي‏شكند.
 
* وقتي همه چيز بخواست خداست جز به او به چه كسي مي‏توان اميدوار بود يا اتكاء كرد؟ جز از او از چه كسي مي‏توان خواست؟
 
* به زمان بگوييد كه با گذشت آن فرسوده و تضعيف نمي‏شويد، بگوييد كم نمي‏شويد كه بر حضورتان افزوده مي‏شود. زمان گوش دارد و مي‏شنود اگر محكم و با ايمان بگوييد چاره‏اي جز گوش كردن و پذيرفتن ندارد پس با گذشت زمان قوي‏تر، عميق‏تر و پرحضورتر خواهيد شد.
 
* براي غلبه بر شر و بدي به آن توجه نكن و نينديش.
 
* بزرگترين قرباني كه مي‏تواني به حضور خداوند تقديم كني منيت تو است. با اين قرباني هر دعايي مستجاب مي‏شود و بلكه اجابت‏كننده دعاها نيز دست‏يافتني مي‏گردد.
 
 
====دشمن شناسی====
* دشمن سعي مي‏كند كوه تو را كاه جلوه دهد و از كاه تو كوه بسازد. او در صدد است عيبي از تو بيابد يا عيبي از تو بسازد و آرزو دارد كه يك كلاغ را يکصد كلاغ كند. او سعي مي‏كند هر چيزي را كه درباره تو مي‏داند بر عليه تو بكار ببرد. حسن‏هاي تو حزن‏هاي اويند پس از او كينه به دل نگير كه مي‏خواهد حزن‏هايش را بزدايد. او اينكار را از طريق ناديده گرفتن حسن‏هاي تو مي‏كند. اين طبيعي است كه دشمن سعي كند هر طوري كه مي‏تواند به تو ضربه زند، به تو حسد داشته باشد و تو را بدبينانه ببيند.
 
* اگر شنيديد كه منافقي در حال دفاع از حق است باور نكنيد زيرا هيچ حقي موافق منافقان نيست و هيچ منافقي به واقع حامي حق نيست. اگر منافق را در راستي و درستي ديديد بدانيد كه حقه‏اي در كار است و بزودي بازي وارونه خواهد شد.
 
* اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين جواب نده. غيرت مقدس‏ات را هوشمندانه و مدبرانه نمايان كن. نگذار مقدسات ‏ات به نقاط ضعف‏ات مبدل شود. اگر مقدسات الهي تو بي‏حرمت شدند، تفكر كن و خردمندانه تصميم بگير آنگاه ريشه‏ اي‏ترين، كوبنده‏ ترين و مؤثرترين واكنش ممكن را نشان بده ابتدا سعي كن كه بي‏طرفانه و بدون تعصب، واقعيتها و نشانه ها را آشكار نمايي. توهين‏ كننده را آگاه كن و با روشنگري‏ات او را هدايت كن اما اگر او به عمد و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي ضربه زدن جدي بود، عادلانه و متناسب، مجازات‏ش كن و نتيجه كارش را به او برسان.
 
* بسياري از حرفها هستند كه ظاهراً درست‏اند اما باطناً اشتباهند. به ظاهر راست‏اند ولي در باطن دروغ‏ند.
 
* هيچ منافقي قابل اعتماد نيست پس به هيچ منافقي و كسي كه آلوده به نفاق است اعتماد نكنيد و براي خبرهايش اعتبار چنداني قائل نشويد.
 
* وقتي قلم دست دشمن است از او انتظار نداشته باش كه در تأييد تو و براي تو بنويسد. توقع عاقلانه اين است كه بداني او بدترين چيزها را درباره تو خواهد گفت و نوشت و هر طوري كه بتواند تو را تخريب خواهد كرد.
 
* براي دروغ‏هايي كه دشمن درباره تو مي‏گويد و مي‏سازد اهميتي قائل نشو اما پاسخ مناسب و به هنگام را فراموش نكن و مترصد باش تا در فرصت مناسب دروغ‏ها و دروغگويي او را فاش كني و او را از كار بيندازي.
 
* بسياري از سياست‏ بازان مانند صيادان و شكارچيان پرندگانند و همان كاري را با مردمان خود مي‏كنند كه آنها با پرندگان اسير خود انجام مي‏دهند. حرفهايشان را باور نكن. فريب تبليغات و اخبار آنها را نخور كه هر چه مي‏گويند براي استعمار و اسارت تو است. هر چه مي‏گويند، بدان دروغ و فريبي در آن نهفته است. حتي وقتي كه ظاهراً راست مي‏گويند. ممكن است چند باري راست بگويند اما مي‏خواهند تو را فريب دهند تا تو به آنها اعتماد كني و بعد بايد منتظر دروغي بزرگ باشي. سياست‏بازان و قدرت‏طلبان و منافقان هميشه بر ضد حق و مردان حق بوده‏ اند و همواره از هر طريق در تلاش بوده‏ اند تا حق و حق‏ پيشگان را محكوم سازند. حتي وقتي كه ظاهراً آنها را تأييد كرده‏اند زيرا اين تأييد ظاهري مقدمه يك محكوميت ناگهاني بوده است. پس هرگز به رسانه‏ ها و ماهواره‏ ها و اخباري كه از طريق آنها منتشر مي‏شود اعتماد و اعتنا نكن زيرا آنها همواره در كنترل سياست بازان بوده است.
 
* خودت كشف كن و سپس بپذير. باور كردن حرفها و باورهاي ديگران، روش حقيقت‏ جويان نيست.
 
* ببين چه كسي مي‏گويد چيزي هست يا چيزي نيست. اگر او از صالحان و صديقان نيست، نپذير...
 
* زورمندان باطل‏پيشه براي بي‏اثر ساختن حضور بزرگان، به هر حقه و دروغي متوسل شده‏اند و بعد از اين نيز مي‏شوند. آنها به هر حيله‏اي دست مي‏زدند تا تعليم و حركت مردان حق را بي‏اعتبار سازند و بركات حضور آنان را بپوشانند. براي چنين تهاجمي تبليغات لازم بود و عواملي كه بتوانند اين تبليغات را به راه انداخته و ادامه دهند. تحريف كردن، به تمسخر گرفتن، بايكوت، تظاهر به كم‏اهميتي و بي‏اهميتي موضوع، ايجاد شواهد جعلي و توخالي، برچسب زدن، نسبت دادن موارد نفرت‏انگيز و منفور به حريف، طراحي تهمت‏ها و توطئه‏ها و تنظيم اعترافات دروغين (...) از روش‏هاي معمول چنين تبليغاتي بوده است. براي افزايش تأثير تبليغات، تكرار و تداوم آن و بيان گاه به گاه آن، آن هم به صورتهاي مختلف، بعنوان يك راه حل مؤثر اعمال مي‏گرديد. اگر در چنين مواردي تبليغات سمي و سمپاشي‏هاي ذهني مؤثر واقع نمي‏شد، حكومتهاي فاسد، به تهديد و ترساندن روي مي‏آوردند و روش مستقيم‏تري را در تهاجم به كار مي‏بستند. اين روش تهاجم در نهايت به برخورد رو در رو و فيزيكي منجر مي‏گرديد.
 
* به هيچ حرف دشمن نبايد اعتماد كرد چون دشمن با همه حركاتش، قصد ضربه زدن و مغلوب ساختن تو را دارد.
 
* وقتي قدرت و تبليغات در دست دشمن است منتظر باش تا تو را منفور، منحرف، خطاكار، دروغگو و خطرناك معرفي كند و آنطور كه تو نيستي تو را نشان دهد. اين طبيعي‏ترين واكنشي است كه دشمن در برابر تو خواهد داشت.
 
* عموماً تبليغات آميخته به دروغ است پس هرگز به تبليغات اعتماد نكن. تبليغات در نهايت مي‏خواهد چيزي را به تو بقبولاند و براي اين قبولاندن ممكن است از هر حقه‏اي استفاده كند پس هرگز آن را درست ندان چون هميشه واقعيت را بسيار كوچكتر يا بزرگتر از آنچه هست نشان مي‏دهد و بلكه دروغ را بعنوان واقعيت و واقعيت را بعنوان دروغ بيان مي‏كند.
 
* حرف مشتركي كه دو منبع خبري متضاد و غيرهمسو مي‏گويند بسيار بيشتر از حرفهاي دهها منبع خبري همگرا، قابل اعتماد است.
 
* انسانها و چيزها نه كاملاً خوب‏ند و نه كاملاً بد. و تبليغات اصولاً مي‏گويد چيزها يا كاملاً خوب‏ند يا بد.
 
* با بدبين‏ها و بدبيني‏ها، بدبينانه برخورد كن. وقتي دروغگو حرف مي‏زند اگر با بدبيني به او گوش نكني، به خودت دروغ گفته‏اي. اگر در برخورد با كسي كه منكر واقعيات و نشانه‏هاي واقعي است خوش‏بين و پذيرنده باشي، تو نيز واقعيت و نشانه‏هاي واقعي را انكار كرده‏اي. تو مي‏تواني بدبيني را با بدبيني و دروغ را با انكار آن پاسخ دهي و به دروغگو راستش را نگويي چون آن راست را هم به دروغ تبديل مي‏كند. دروغ دروغگو را به خودش برگردان و مكرش را متوجه خودش كن. بدبين را با بدبيني‏اش مواجه ساز و كافر و كفر و افكار او را نپذير.
 
* محبوب‏ترين انسانهاي تاريخ بشر، غالباً در مقاطع كوتاهي از زمان، در نظر اكثر مردم، منفورترين‏ها بوده‏اند. به ياد داريد در زندگي نوح و ابراهيم و لوط و موسي و داوود (ع) كه همگي از بزرگترين موجودات عالم بوده‏اند، همين بوده. يوسف در ميان برادرانش و مسيح و محمد (ص) و اكثر انبياء ديگر هم، در ميان مردمان خود، همين مقاطع را تجربه كرده‏اند.
 
* منافقان و منكران حق همه چيز را بدبينانه نگاه مي‏كنند و محكوم مي‏كنند. آنها بر ضد هر حقي موضع مي‏گيرند و به هر حريمي تجاوز مي‏كنند زيرا خود آنان پيش از اين محكوم شده‏اند و حريم خود را از دست داده‏اند... از عيب‏جويي و توهين و تمسخر آنها واهمه نداشته باش زيرا همه منافقان و منكران حق از لعنت هلاك‏كننده خداوند تغذيه مي‏كنند و به مدد آن به حيات غم‏انگيز خود در قبرستان ادامه مي‏دهند...
 
* اگر دشمن به تو گفت «ماست سفيد است» حرف او را باور نكن چون در باطن حرف او دروغي نهفته است. او قسمتي را به تو راست مي‏گويد تا قسمت دروغ را به تو بقبولاند. اگر از دشمن قبول كردي متوجه مي‏شوي كه منظور او سفيد بودن ماست نبوده بلكه اين بوده كه شير سياه است.
 
* از قضاوت ديگران نترس. از اينكه از قضاوت ديگران بترسي، بترس. اگر هستي چه نيازي به رد و قبول ديگران داري و اگر نيستي اين چه حماقتي است كه دروغ‏هاي خودت را باور كني. اگر محكوم‏ شدني هستي بدان كه في الحال محكومي و اگر حقيقت با تو است چه باكي از قضاوت بدبينانه ديگران داري. چه كسي مي‏تواند حقيقت را به خيال خود محكوم كند و خود به واقع محكوم نشود. اگر همه تو را قبول كنند تو مثل همه مي‏شوي. بيشتر انسانها در تصرف تاريكي‏اند پس آنگاه واي بر تو. اگر كسي كه خداوند محكومش كرده تو را به واقع تأييد كند تو خود از محكوم‏شدگان خداوند هستي.
 
* وقتي كه نيازمند تأييد ديگراني بدان كه خداوند تو را تأييد نكرده است وقتي افكاري كه ديگران درباره تو دارند برايت مهم است بدان كه مهمترين معناي زندگي‏ات را هنوز نيافته‏اي. ديگران چه كاري با تو مي‏توانند بكنند؟ نهايتش آن است كه تو را بكشند. پس اگر تو عاشق خدايت هستي و مشتاق ديدار او، اين بزرگترين كاري است كه آنان مي‏توانند برايت انجام دهند.
 
* به تحقيق بپذير نه به تبليغ.
 
 
====کلام خلاق و شعور متعالی ۴====
* هر چه روح به حالت ريح كه سيال و روان و جريان‏دار است نزديكتر باشد، از قدرت و شعور و حيات بيشتري برخوردار است. اما روح در اكثر انسانها در قالبهايي چون سنگ و گل و يخ قرار گرفته و بنابراين در عموم مردم به شدت ناتوان و محدود است. و در اين تعليم ما مي‏رويم تا روح را از قيد اين قالبهاي محدودكننده رها ساخته و آن را در حالت نور قرار دهيم.
 
* هر تغييري كه درون و بيرون اتفاق مي‏افتد، نشانه‏ اي محسوب مي‏شود و هر نشانه‏ اي حامل پيامي است كه اگر دريافت شود راه به بهترين انتخاب مي‏برد. پس علائم را بفهميد تا با حركت كائنات هماهنگ شده و از پشتيباني آن برخوردار شويد. نخست مي‏بايست به نشانه‏ هاي شاخص و متفاوت كه توجهتان را به خود جذب مي‏كنند، توجه كنيد.
 
* در اين جهان به هر چه مشغول شويد، بعد از اين، به باطن آن دچار خواهيد شد.
 
* مانند هر كس كه زندگي كنيد سرنوشتي چون او خواهيد داشت. وقتي مانند اكثر مردم زندگي كنيد در سرنوشت خود با همان چيزي مواجه مي‏شويد كه اينان مواجه مي‏شوند.
 
* اسب مهمتر است يا سوار بر اسب؟ و رابطه ميان روح و جسم مانند اين است. ببينيد توجه و توان خود را مصروف چه كسي ساخته‏ايد؟ چه اندازه به اسب و زندگي‏اش و تا چه حد به سوار بر اسب پرداخته‏ايد؟ واي بر آنكه نمي‏داند و واي بر آنكه مي‏داند و فراموش مي‏كند.
 
* راههاي گمراهي و علل خواب انسان بسيار است. اينها مسبب مرگ باطني‏ اند. خودبيني و تعصب ابلهانه بر آنچه مي‏داند. ديگر، توهم دانستن و اينكه گمان مي‏برد كه مي‏داند در حاليكه به واقع نمي‏داند و اين بخصوص در زماني است كه ذهنش از چند كلمه ميان تهي و خالي از معنا پر شده. ديگر، تعلقات و وابستگي‏هاست. داشتني‏ها. آنكه چنين دارد، حتي اگر آشكارا به توهم توانگري و بي‏نيازي از سرچشمه زندگي اعتراف نكند، در عمل، او را مي‏بيني كه همينطور رفتار مي‏كند. و ديگر، مشغوليتهاي ظاهري است. اين بازيها چنان‏اند كه فرصت و نيرويي براي پرداختن به امور باطني باقي نمي‏گذارند و توجه شخص را صرف خود مي‏كنند...
 
* اگر ذره‏اي به زندگي روح‏ات توجه كني روح تو خروارها به زندگي‏ات توجه خواهد كرد.
 
* با وجود پيشرفتهاي بسيار بشر، بالاترين قدرت در دعا و توكل است. دعايي كه اساس آن ايمان و يقين باشد. ايماني كه از مشاهده و دريافت است نه ادعاي آن. با چنين ايماني هر كاري، هر كاري، هر كاري شدنيست.
 
* تعليم به شيوه غيرمستقيم را بر طريقه مستقيم آن ترجيح دهيد.
 
* از چه مي‏ترسي؟ آخر هر وحشتي مرگ است و مرگ جهشي براي صعود و آزادي روح است. مرگ را آرزو كن و مشتاقانه آماده آمدنش باش.
 
* مانند آسمان بزرگ باش.
 
* راه تو در هدف توست هدف را خيره بنگر.
 
* در قتلگاهت بازي نكن كه قتل تو حتمي مي‏شود.
 
* بر عليه خودت قيام كن و حكومت دروني‏ات را خلع كن.
 
* گريه آتش درون‏ت را شعله‏ ور مي‏كند و حرارت روح را بيشتر.
 
* مراقب آنچه راغب آني و آنچه مراقب توست باش.
 
* تطهير جسم بدون تطهير روح مانند لباس پاكيزه بر تن نعش گنديده است.
 
* به فكر خودت نباش تا در مكر خودت گرفتار نشوي.
 
* از درون پر شو و از بيرون خالي شو.
 
* دانه‏ هايي در تو كاشته شده كه اگر برويند كوير روحت بهشت مي‏شود و اگر نرويند در آن كوير شوره‏ زار از گرسنگي و تشنگي و تنهايي پوسيده و هلاك مي‏شوي. اي باغبان باغ را درياب كه باغبان بي‏باغ همچون پرنده بي‏پرواز است.
 
* طلايي باش نه مفرغي و اگر طلايي هستي عيارت را بالا ببر و تمام عيار شو.
 
* در حرص نزدن حرص بزن. در انكار خودت حريص باش آنگاه خود را پذيرفته‏اي.
 
* زندگي كن نه مردگي كه زندگي آزاده‏گيست و مردگي آزردگي.
 
* وقتي هيولاي درنده در كمين تو است بازي تو جان كندن است.
 
* در زندان آرام نگير و به فكر رهيدن باش.
 
* با روح‏ات مشورت كن و به قلبت گوش بده.
 
* فرار نكن كه شكار كردن و دريدن تو از پشت آسان‏تر است. بايست يا به بالاي درختي برو.
 
* خود را فراموش كن تا همه چيز را به ياد آوري. خود را در او گم كن تا براي هميشه پيدا شوي.
 
* اگر در باتلاق بودي و شاخه‏اي در نزديكت، درنگ نكن. آنرا بگير و رهايش نكن.
 
* بياد آور آنچه يادكننده را زنده مي‏كند و بيادش مي‏آورد.
 
* به آنكه اعتمادپذير است اعتماد كن و اعتمادپذير آنست كه مي‏داند و مي‏تواند و مي‏بخشد و اما نيازمند كسي و چيزي نيست.
 
* اعتماد به نفس اعتماد به ضعف است چون نفس ضعف است و اعتماد به ضعف اعتماد به كف است. به اقيانوس روح اعتماد كن نه نفس كف ‏مانند.
 
* با خودت حرف نزن تا جان جهان با تو بگويد و به خود نينديش تا در انديشه خدا جاري شوي خود را برندار تا از دار دور شوي...
 
* زندگي باطني را جداً جدي بگير چون مانا و ماندنيست و زندگي ظاهري را به شوخي جدي بگير كه ميرا و گذراست.
 
* نبين چه مي‏داني كه خودبين مي‏شوي ببين چه نمي‏داني تا بينا شوي.
 
* زندگي را زندگي كردن كار زنده‏گان است نه مرده‏گان.
 
* خدمتگزاري آسمان كار فرزند آسمان است.
 
* براي آنكه چيزي بشوي همان باش و جز آن نباش.
 
* آتش روح‏ات را شعله‏ور كن و پخته شو زيرا آسمان تنها غذاي پخته مي‏خورد و غذاي ناپخته را پايين مي‏آورد.
 
* ابر وقتي خود را مي‏گشايد باران مي‏آيد و زندگي مي‏آورد. بياموز و خود را بگشا و ببار تا زندگي به تو روي آورد و روح آورد.
 
* پيش از آن زلزله ويرانگر بيدار شو و از اين خانه بگريز.
 
* رود اگر جاري نباشد رود نيست گنداب و لجنزار است به دريا نمي‏ريزد بلكه به قبرستان لجن‏زيان بدل مي‏شود و روان اگر روان و روح اگر نور نشود همين شود.
 
* روحي كه راح نيست از ريح تهيست.
 
==پانویس==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
#کتاب جریان هدایت الهی جلد اول
# امین جلد اول (ایلیا؛ خدا با من است)
#کتاب الاهیسم جلد دوم
#کتاب امینآمین جلد اولسوم (ایلیا ؛خدامعلم بابزرگ من استتفکر)
# کلام خلاق
#کتاب آمین جلد سوم (ایلیا معلم بزرگ تفکر)
# بسم الله و معانی آن از دیدگاه‌های مختلف
#کتاب کلام خلاق
# آئین قضاوت و روشهای داوری
#کتاب یکی یک (فرمولهای ازدواج)
# و طور سینین
#کتاب ۳۶۰ دکترین و نظریه فراگیر
#کتاب بسم الله و معانی آن از دیدگاههای مختلف
#کتاب بسم الله ؛کلید جهانها
#کتاب آئین قضاوت و روشهای داوری
#کتاب و طور سینین
 
== پیوند به‌بیرون ==
{{ویکی‌پدیا}}
* [http://www.bonyadebesmellah.org/ بنیاد جهانی بسم الله الرحمن الرحیم]
* [http://www.ostad-iliya.org وبسایت رسمی معرفی استاد ایلیا میم]
* [http://ostad-iliya.org/Download/Jaryane-_Hedayate-Elahi_edition-2.pdf کتاب جریان هدایت الهی]
* [http://ostad-iliya.org/Download/Amin1.pdf کتاب آمین جلد اول]
* [http://ostad-iliya.org/Download/Amin3.exe کتاب آمین جلد سوم]
 
{{ناتمام}}
 
[[رده:اساتید معنوی]]
[[رده:اساتید باطنی]]
[[رده:اهالی ایران|ف]]
۲۷

ویرایش