بابک خرمدین: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(از https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9)
 
* «شبهه ای در کفر و الحاد بابک خرم دین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جداً از این گرایش ها جلوگیری نمایند».
**آیت الله [[صافی گلپایگانی]] <ref name=site2>{{یادکرد وب | نویسنده=نقره کار،مسعود | عنوان=قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته | ناشر=انقلاب اسلامی | تاریخ=۲۰,۰۹,۱۳۸۹- | نشانی=http://archive.is/sZUK| تاریخ بازدید=29-06-2011}}</ref><ref name=site1>
{{یادکرد وب | نویسنده=نقره کار،مسعود | عنوان=ایران، قتلگاه دگراندیشان (بخش دوم) | ناشر=خبرنامه گویا | تاریخ=26 مرداد 1385 | نشانی=http://news.gooya.eu/politics/archives/2006/08/051984.php | تاریخ بازدید=29-06-2011 |نشانی بایگانی=http://archive.is/APzpU |تاریخ بایگانی=9/5/2013}}</ref><ref name=site3>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=نفره کار |نام=مسعود |عنوان=قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته |نشانی=http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=34079 |بازبینی=29-06-2011 |اثر=اخبار روز |تاریخ=۱٨ آذر ۱٣٨۹ |ناشر= |نشانی بایگانی=http://web.archive.org/web/20120515020222/http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=34079 |تاریخ بایگانی=15/5/2012 |کد زبان=}}</ref>
 
۶۶۷

ویرایش