فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏درباره امام فخر رازی: بیت بعدی هم در رابطه با اوست
(←‏درباره امام فخر رازی: بیت بعدی هم در رابطه با اوست)
== درباره امام فخر رازی ==
 
* «اندرین ره گر خرد رهبین بدی // فخر رازی، رازدان دین بدی»
* لیک چون مَنْ کَمْ یِذُقْ کَمْ یَدْرِ بود // عقل و تخییلات او حیرت فزود»
** ''[[مولوی]]''
 
۴۶

ویرایش