نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| image1 = NAJA.svg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «براى خداپيوسته به دادعدالت برخيزيدبرخیزید و بهبراى عدالتخدا ‏شهادتگواهى دهيد » ''شعارِ ناجا'' <small>(برگرفته از قرآن :سوره ۵ ، آیۀ۱۳۵)</small>
| image2 = November13,2013 - Muharram 9,1435 - Flags -Nishapur 98.JPG
| alt2 = Colored dice with white background
۳۹٬۷۴۷

ویرایش