ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[w:ناصر مکارم شیرازی|ناصر مکارم شیرازی]]'''(۱۳۰۵ / ۱۹۲۶م) مرجع شیعهٔ ایرانی و رهبر دینی.
{{multiple image
| align = left
| direction = vertical
| header =
| width = 250
 
| image1 = Makarem Shirazi.JPG
[[پرونده:Makarem Shirazi.JPG|250px|بندانگشتی|چپ|در صفحات تاریخ درس‌های عبرت آموز فراوان وجود دارد. امروز تخت جمشید خاموش و قصرهای کسانی که در گذشته قدرت بی حساب داشتند ویران شده و با زبان بی زبانی به همگان درس می‌دهد.]]
| alt1 = Colored dice with white background
[[پرونده:Deadly Road 44 of Iran Traffic collision - Nishapur road to Mashhad - Peugeot 405 with 5 seater - Four of them died at once- Nomvember 20,2013 02.JPG|250px|بندانگشتی|چپ|متاسفأنه هم اکنون خیابان‌ها از میدان جنگ هم خطرناک‌تر شده است.]]
[[پرونده:Makarem| caption1 = Shirazi.JPG|250px|بندانگشتی|چپ|در صفحات تاریخ درس‌های عبرت آموز فراوان وجود دارد. امروز تخت جمشید خاموش و قصرهای کسانی که در گذشته قدرت بی حساب داشتند ویران شده و با زبان بی زبانی به همگان درس می‌دهد.]]
 
| image2 =
[[پرونده:Markazi bank Tehran.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|بانکداری اسلامی نباید آرام آرام به بانکداری غربی کشیده شود، متأسفانه برخی از بانک‌ها به این سمت و سو می‌روند، این یک آفت و تهدید است که باید مراقب آن بود؛ چراکه اگر کسب حرام و مشکوک شد برکت از آن خارج می‌شود.]]
[[پرونده:| image2 = Deadly Road 44 of Iran Traffic collision - Nishapur road to Mashhad - Peugeot 405 with 5 seater - Four of them died at once- Nomvember 20,2013 02.JPG|250px|بندانگشتی|چپ|متاسفأنه هم اکنون خیابان‌ها از میدان جنگ هم خطرناک‌تر شده است.]]
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = متاسفأنه هم‌اکنون خیابان‌ها از میدان جنگ هم خطرناک‌تر شده است...
| image3 = Markazi bank Tehran.jpg
| alt3 = Colored dice with checkered background
[[پرونده:Markazi| bankcaption3 = Tehran.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|بانکداری اسلامی نباید آرام آرام به بانکداری غربی کشیده شود، متأسفانه برخی از بانک‌ها به این سمت و سو می‌روند، این یک آفت و تهدید است که باید مراقب آن بود؛ چراکه اگر کسب حرام و مشکوک شد برکت از آن خارج می‌شود.]]
}}
 
== گفتاوردها ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش