صورت‌زخمی (فیلم ۱۹۸۳): تفاوت بین نسخه‌ها

بنا بر: https://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=ویکی‌گفتاورد%3Aمیز_کمک&type=revision&diff=75997&oldid=75906
(بنا بر: https://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=ویکی‌گفتاورد%3Aمیز_کمک&type=revision&diff=75997&oldid=75906)
 
== گفتگوها ==
:'''عُمَر''': از پشت سر مراقبم باش.
:'''تونی''': بهتر از جلوته! بذار یه چیزی بهت بگم خیلی راحت تر دیده میشه!
 
== منابع ==