فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

* «'''ما بدون آن که کسی را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهای مسلّح را مهم‌ترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجیِ ملّت ایران و جمهوری اسلامی ایران میدانیم.''' کسی را ما تهدید نمی‌کنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران و کشور عزیزمان در سایهٔ حصار مستحکم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران - چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه نیروهای انتظامی - احساس امنیّت بکند.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=11153</ref>
* «امروز نیروی انتظامی، یک نهاد انقلابی است؛ مجموعه‌یی است که انقلاب آن را خواسته و به وجود آورده است؛ طبعاً توقعات انقلابی هم از این مجموعه‌ی عظیم میرود.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «امروز نیروی انتظامی از مقبولیت بین مردم برخوردار است. مردم این لباس شما را دوست میدارند و به آن احترام میکنند. »
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «یکایک شهروندان باید از ته دل به نیروی انتظامی اعتماد و اطمینان داشته باشند...مردم باید به نیروی انتظامی، مثل یک صاحب امنیت و مدار امنیت نگاه کنند؛ شما باید این را به وجود بیاورید.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «تنها رعایتی که نیروی انتظامی باید بکند، عبارت است از رعایت قانون و رعایت اخلاق در اجرای قانون.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «امنیت، متعلّق به همه است؛ نیروی انتظامی هم متعلّق به همه است.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844</ref>
* «نیروی انتظامىِ نظام اسلامی، همان‌طور که این آقایان در سرودشان میخواندند که «ما پناه دلهای شکسته‌ایم»، باید حقیقتاً این‌طور باشد. نیروی انتظامی باید پناه دلهای خائف و ترسان و جانهایی که احساس میکنند از سوی یک انسان یا جمع و مجموعه‌ای تهدید میشوند، باشد. وجود نیروی انتظامی، باید احساس امنیت را در مردم به وجود آوَرد. این، شأن نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی است.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844</ref>
 
* «توصیهٔ ما به مأموران و کسانی که مجوز حمل سلاح دارند این است که وسیله دفاعی آخرین وسیله باشد که از آن استفاده می‌شود، امّا در این موارد تشخیص فرد مهم است و خود فرد نیز باید جوابگوی تشخیص خود باشد.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.farhangnews.ir/content/59106</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش