احسان طبری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش جزئی
جز (ویرایش جزئی)
* آیا کوره پُرنفیر شیطان که در آن انسان‌ها را کباب می‌کنند، بدون هیزم‌کِشان، بدون این مأموران معذور، می‌توانست بسوزد؟ سؤال مهمی است، این‌طور نیست؟ عمله شیطان، گاه خود او را هم در شرارت پشت سر می‌گذارند، گاه از خود او مکّارتر و فرومایه‌ترند.<ref name="YouTube" /><ref name="edalat" />
* خوارشدگان جهان حق دارند به شما موجودات ازخودراضی که انگبینِ سعادتِ انحصاری را می‌مکید و چشم را بر رنج دیگران می‌بندید و از این رنج، گنج برای خویش می‌سازید، درس تلخ بدهند.<ref name="YouTube" /><ref name="edalat" />
 
# مورد فهرست شماره‌ای
 
=== اشعار ===
۳٬۶۰۷

ویرایش