شب‌های روشن (داستان کوتاه): تفاوت بین نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
'''[[w:شب‌های روشن|شب‌های روشن]]''' داستان کوتاهی نوشتهٔ [[فیودور داستایفسکی]] است که در سال ۱۸۴۸ نوشته شده‌است.
 
== گفتاورد ==
* «ایمان دارم ناستنکای من هنگامی که پی برد من به او دلبسته‌ام،وحشت‌زدهدلبسته‌ام، وحشت‌زده و مبهوت گردید و بر قلب بینوای من دل سوزاند. زیرا ما زمانی که خود غمگین هستیم در برابر شوربختی‌های دیگران حساستر می باشیممی‌باشیم. گویی در این زمان احساس دلسوزی نه تنها نابود نمی شودنمی‌شود بلکه تا اندازه‌ای نیز تقویت می گرددمی‌گردد.» ص 197۱۹۷ و 198 ۱۹۸
* «راستی چرا نمی توانیمنمی‌توانیم با یکدیگر برادرانه رفتار کنیم؟چراکنیم؟ چرا حتی شریفترین انسانها به نظر می رسدمی‌رسد چیزی را از دیگران مخفی میمی‌کنند؟ کنند؟چراچرا انچهآنچه را که در قلب خود داریم، دقیقاً بر زبان نمیآوریم؛اگرنمی‌آوریم؛ اگر واقعاً منظورمان همان است؟بااست؟ با این وجود، همه سعی دارند از آنچه هستند؛ به نظر آیند. گویی هراس دارند اگر خود را براحتی به نمایش بگذارند،اینبگذارند، این عمل توهینی به احساسات آنها تلقی گردد.» ص 202۲۰۲
 
== منابع ==
{{پانویس}}
شب‌های روشن، فیودور داستایفسکی، [[سروش حبیبی]]، نشر ماهی، تهران، ۱۳۸۹، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹ ۹۷۸–۹۶۴-۰۸۳۲۰۹–۰۸۳
 
== پیوند به بیرون ==
۴۹۳

ویرایش