محمدعلی رجایی: تفاوت بین نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
'''[[w:محمدعلی رجایی|محمدعلی رجایی]]''' (۱۳۱۲- ۱۳۶۰ ۱۳۱۲–۱۳۶۰ /1933 - 1981۱۹۳۳–۱۹۸۱ م ) دومین رئیس جمهور [[ایران]].
[[پرونده:Rjaee.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« وصیت حقیقی من مجموعه [[زندگی]] من است. »]]
[[پرونده:UN security council 2005.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« بین آنچه ما از سازمان ملل و شورای امنیت تصور داریم، با آنچه که شورا و سازمان ملل در عمل انجام می دهند،می‌دهند، فاصله زیادی است.» ]]
 
== گفتاوردها ==
* « '''وصیّتِ حقیقی منمن، ، مجموعۀمجموعهٔ [[زندگی]] من است.''' » <ref>http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=static&UID=62826</ref>
* «این را بارها تکرار کرده‌ایم که جامعه ما به آنچه نیاز دارد، نقاط مشترک اصولی است، نه نقاط مورد اختلاف.»<ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
* « من که نخست وزیرهستم فکر می کنممی‌کنم که خداوند بزرگترین جایی را که در جهنم ممکن است، برای نخست وزیر آماده کرده، به خاطر اینکه هر جمله ایجمله‌ای که می‌گوید و هر حرکتی که می کندمی‌کند با سرنوشت 36۳۶ میلیون انسان پیوند دارد. » <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
* «ما اینطالب را[[زندگی]] بارهاسالم تکرارو کردهمستقلی ایمهستیم. کهاز جامعه ماتکنولوژی به آنچهعنوان نیازپیشرفت دارد،بیشتراستقبال نقاطمی‌کنیم. مشترکاما اصولیاین است،تکنولوژی نهرا نقاطبا مورداز اختلاف.دست »دادن استقلال و عدم وابستگیِ خود، نخواهیم پذیرفت.»<ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
* « من به مدت دو سال در زندان هایزندان‌های رژیم شاه معدوم زندانی کارتر و امریکاآمریکا بودم. آثار شکنجه و سختی‌هایی که در زندان بر من روا شد بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است... من دو سال تمام ضربات شلاق هایشلاق‌های کارتر را بر پای خود احساس کردم و این در حالی است که ما با گروگان‌ها در جاسوسخانه، رفتاری کاملاً انسانی داریم.» <ref>http://www.habilian.ir/fa/politic-essay/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8Cگزارشی-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B3%D9%81%D8%B1سفر-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AFشهید-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8Cمحمدعلی-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8Cرجایی-%D8%A8%D9%87به-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83نيويورك.html</ref>
 
* « به نظر من اگر در مملکت خدمتی معنی دارد، معلمی است.» <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
* « [[هنر]] وقتی شایسته صفت " «مردمی"» است که منعکس کننده خواست هاخواست‌ها و آمال انسانهای محروم و ستمدیده باشد.» <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
* « من که نخست وزیرهستم فکر می کنم که خداوند بزرگترین جایی را که در جهنم ممکن است، برای نخست وزیر آماده کرده، به خاطر اینکه هر جمله ای که می‌گوید و هر حرکتی که می کند با سرنوشت 36 میلیون انسان پیوند دارد. » <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
* « '''بین آنچه ما از سازمان ملل و شورای امنیت تصور داریم، با آنچه که شورا و سازمان ملل در عمل انجام می دهند،می‌دهند، فاصله زیادی است'''.» <ref>http://www.habilian.ir/fa/politic-essay/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8Cگزارشی-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B3%D9%81%D8%B1سفر-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AFشهید-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8Cمحمدعلی-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8Cرجایی-%D8%A8%D9%87به-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83نيويورك.html</ref>
 
* « در انتظار روزی هستیم که مردم برادر و مستضعف عراق ... صدامِ مجرم را در دادگاه انقلاب اسلامی عراق، محاکمه و به سزای اعمالش برسانند.»
 
* « ما طالب [[زندگی]] سالم و مستقلی هستیم. از تکنولوژی به عنوان پیشرفت بیشتراستقبال می کنیم. اما این تکنولوژی را با از دست دادن استقلال و عدم وابستگی ِ خود ، نخواهیم پذیرفت. » <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
 
* « من به مدت دو سال در زندان های رژیم شاه معدوم زندانی کارتر و امریکا بودم. آثار شکنجه و سختی‌هایی که در زندان بر من روا شد بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است... من دو سال تمام ضربات شلاق های کارتر را بر پای خود احساس کردم و این در حالی است که ما با گروگان‌ها در جاسوسخانه، رفتاری کاملاً انسانی داریم.» <ref>http://www.habilian.ir/fa/politic-essay/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83.html</ref>
 
 
* « به نظر من اگر در مملکت خدمتی معنی دارد، معلمی است.» <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
 
* « [[هنر]] وقتی شایسته صفت " مردمی" است که منعکس کننده خواست ها و آمال انسانهای محروم و ستمدیده باشد.» <ref>http://hamshahrionline.ir/details/30121</ref>
 
 
* « '''بین آنچه ما از سازمان ملل و شورای امنیت تصور داریم، با آنچه که شورا و سازمان ملل در عمل انجام می دهند، فاصله زیادی است'''.» <ref>http://www.habilian.ir/fa/politic-essay/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83.html</ref>
 
 
* « در انتظار روزی هستیم که مردم برادر و مستضعف عراق ... صدامِ مجرم را در دادگاه انقلاب اسلامی عراق، محاکمه و به سزای اعمالش برسانند.»
 
== دربارهٔ او ==
* « برای رجایی ساده‌زیستی فقط یک روش شخصی نبود بلکه در حکومت هم آن را اعمال می‌کرد... اولین نصیحت ایشان به من - پس از این که مدیر کل آموزش و پرورش [[تهران]] شدم - این بود که برو سعی کن این اتاق را کوچکتر و کمتر کنی نه این که زیادش کنی... » .
** مجتبی رحماندوست <ref>http://www.aviny.com/occasion/Enghelab_Jang/8Shahrivar/87/Rajaei/Khaterat.aspx</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
<references/>
 
[[رده:رئیس‌جمهورهای ایران|ر]]
[[رده:اهالی ایران|ر]]
[[رده:رئیس‌جمهورها|ر]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش