هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
*<small>شعر سحرخیزان</small>
 
==== غم شیر ====
{{شعر}}
{{ب|در کنج قفس پشت خمی دارد شیر|گردن به کمند ستمی دارد شیر}}
{{ب|در چشم ترش سایه‌ای از جنگل دور|ای وای خدایا چه غمی دارد شیر}}
{{پایان شعر}}
*<small>شعر غم شیر</small>
 
==== در خانه ====
۳٬۶۰۷

ویرایش