هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
*<small>شعر چنگ حزین</small>
 
==== تنهایی ====
{{شعر}}
{{ب|سپیده سر زد و مرغ سحر خواند|سپهر تیره دامان زر افشاند}}
{{ب|شبی گفتی به آغوش تو آیم|چه شب‌ها رفت و آغوشم تهی ماند}}
{{پایان شعر}}
*<small>شعر تنهایی</small>
 
==== سحرخیزان ====
۳٬۶۰۷

ویرایش