هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== دارای منبع ==
=== سیاه مشق ===
==== چنگ حزین ====
{{شعر}}
{{ب|به خوابی دیدمش غمگین نشسته|گرفته در بغل چنگی شکسته}}
{{ب|من این چنگ حزین را می‌شناسم|دریغا عشق من، عشق شکسته}}
{{پایان شعر}}
====*<small>شعر چنگ حزین ====</small>
 
==== تنهایی ====
۳٬۶۰۷

ویرایش