هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

درخواست مدرک
(←‏در خانه: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(درخواست مدرک)
{{پایان شعر}}
 
==== غزلی برای شهریار{{مدرک}} ====
{{شعر}}
{{ب|نشود فاش کسی آنچه میان من و توست | تا اشارات نظر نامه رساننامه‌رسان من توست | گوش کن با لب خاموش سخن می گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{ب|گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{پایان شعر}}