باز کردن منو اصلی

تغییرات

درخواست مدرک
{{پایان شعر}}
 
==== غزلی برای شهریار{{مدرک}} ====
{{شعر}}
{{ب|نشود فاش کسی آنچه میان من و توست | تا اشارات نظر نامه رساننامه‌رسان من توست | گوش کن با لب خاموش سخن می گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{ب|گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{پایان شعر}}
 
۹۳

ویرایش