زنان در ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| image1 = Persian women.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = مردم [ایران] زنده هستند و فقط زندگی نمی‌کنند... من به آن‌ها احترام می‌گذارم، به ویژهبه‌ویژه به زنان. زنان ایرانی بسیار قدرتمند و شجاع هستند. [[مریم کشاورز]]
| image2 = Negar Frozandeh.JPG
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = فعالیت‌های اجتماعی زنان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ... چه اشکالی دارد که مشکلات و مسائل زنان از طریق سینما بازگو شود؟[[جمیله شیخی]]
| image3 = FebTwo 2Iranian 2014 - Martyrs Sq - Mashhad (10)women.jpg
| alt3 = Colored dice with checkered background
| caption4caption3 = زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر [با مردان] باشند. [[حسن روحانی]]
| caption3 =
| image4 = Two Iranian women13-06-28-robocup-eindhoven-117.jpg
| alt4 = Colored dice with checkered background
| caption5caption4 = زن ایرانی می‌تواند هنر، توانایی‌ها و هویتش را هر کجای دنیا ثابت کند. [[فرزانه اسعدی]]
| caption4 = زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر [با مردان] باشند. [[حسن روحانی]]
| image5 = 13860808-06Saffronfarm-2807-robocupIMG 7888-eindhoven-1172.jpg
| alt5 = Colored dice with checkered background
| caption6caption5 = تجلیلِ واقعی از زنان این است که برای بهبودِ زندگی آنان راهکارهای مناسب را بیابیم و با کمکِ خودِ آنان، آن راهکارها را عملی کنیم. [[محمد خاتمی]]
| caption5 = زن ایرانی می‌تواند هنر، توانایی‌ها و هویتش را هر کجای دنیا ثابت کند. [[فرزانه اسعدی]]
| image6 = 860808-Saffronfarm-07-IMGIranian 7888-2surgical technologist with hijab 09.jpg
| alt6 = Colored dice with checkered background
| caption7caption6 = دنیا در حال پیشرفت است. در این پیشرفت، هم زنان و هم مردان سهیم هستند و دیگر نمی‌توان انسان‌ها را محصور کرد... نباید فرق جنسیتی درنظر گرفته شود بلکه باید قابلیت‌ها، استعدادها و مطالعات انسان‌ها مطرح شود. [[فاطمه مقیمی]]
| caption6 = تجلیلِ واقعی از زنان این است که برای بهبودِ زندگی آنان راهکارهای مناسب را بیابیم و با کمکِ خودِ آنان، آن راهکارها را عملی کنیم. [[محمد خاتمی]]
| image7 = Iranian10th students Crescent camp surgicalof technologistUniversity withof hijabNishapur 09.jpg
| alt7 = Colored dice with checkered background
| caption8caption7 = اگر می‌خواهیم که صد در صدصددرصد با سوادی در مملکت باشد، اگر می‌خواهیم که کارگر حرفه‌ای کارآ داشته باشیم، اگر می‌خواهیم که مردم در توسعه شریک باشند و مسایل دیگر، باید به زنان توجه کنیم چرا که نصف جمعیت زنان هستند و این نصف جمعیت نیمه‌ای است که نیمه دیگر را آموزش می‌دهد.[[مهناز افخمی]]
| caption7 = دنیا در حال پیشرفت است. در این پیشرفت، هم زنان و هم مردان سهیم هستند و دیگر نمی‌توان انسان‌ها را محصور کرد... نباید فرق جنسیتی درنظر گرفته شود بلکه باید قابلیت‌ها، استعدادها و مطالعات انسان‌ها مطرح شود. [[فاطمه مقیمی]]
| image8 = 10th students Crescent camp of University of Nishapur 09Fpkavir.jpg
| alt8 = Colored dice with checkered background
| caption3caption9 =
| caption8 = اگر می‌خواهیم که صد در صد با سوادی در مملکت باشد، اگر می‌خواهیم که کارگر حرفه‌ای کارآ داشته باشیم، اگر می‌خواهیم که مردم در توسعه شریک باشند و مسایل دیگر، باید به زنان توجه کنیم چرا که نصف جمعیت زنان هستند و این نصف جمعیت نیمه‌ای است که نیمه دیگر را آموزش می‌دهد.[[مهناز افخمی]]
| image10image9 = Sahba Motallebi, Iranian femal singer playing tar (lute), Nowruz concert, International House, 2010-04-01.jpg
| image9 = Fpkavir.jpg
| alt9 = Colored dice with checkered background
| caption9 =
| image10 = Sahba Motallebi, Iranian femal singer playing tar (lute), Nowruz concert, International House, 2010-04-01.jpg
| alt10 = Colored dice with checkered background
| caption10 =
}}
{{multiple image
| alt8 = Colored dice with checkered background
| caption8 =
| image9 = Feb 2 2014 - Martyrs Sq - Mashhad (10).jpg
| alt9 = Colored dice with checkered background
| caption9 =
| image10 =
| alt10 = Colored dice with checkered background
۳۹٬۷۴۷

ویرایش