زنان در ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «ما طبق معیارهای اصیل اسلامی، نه مرد را جنس اول می‌دانیم و نه زن را جنس دوم. زن و مرد را در برابر یکدیگر نمی‌بینیم، زنان در کنار مردان و هر دوی آنها عین هم و مانند هم دارای مقام و کرامت انسانی هستند. نه زن برتر است و نه مرد بالاتر. نه این فرودست و نه آن فرادست است. نه این دون است و نه آن عالی است. هر دو من نفس واحده هستند.»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>http://rouhani.ir/event.php?event_id=404</ref>
* «هنوز این فکر غلط اسراییلیات در جامعه ما هست، عده‌ای زن را به عنوان عروسک تلقی می‌کنند که بسیار غلط است و عده‌ای هم مظهر حرکت شیطانی تلقی می‌کنند وتمام مشکلات را به زنان بر می‌گردانند.»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>http://www.irna.ir/fa/News/81361668/</ref>
* «ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی با ایجاد دلهره در دل دختران، شایسته انقلاب اسلامی و ایران نیست.»
۳۹٬۷۴۷

ویرایش