باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ سال پیش
جز
ع م گ صفحهٔ فرانسوا ولتر را به ولتر که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نام رسمی
۲٬۵۶۸

ویرایش