سید حسن خمینی: تفاوت بین نسخه‌ها

۳٬۶۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
(←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* «دلیل پیدایش این گروه‌ها [داعش] خروج از «اعتدال» و عدم‌رعایت اصل جمع ضدین و فراموشی ابعاد متفاوت انسانی است.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx</ref>
* «اصولاً پسندیده نیست که در طول دوره‌هایی، با وجود درآمدهای بالایی که کشور داشته است دچار فقر و تبعیض باشیم و ببینیم که از یک‌سو آپارتمان‌های چندصدمیلیونی معامله می‌شود، اما از طرف دیگر افرادی محتاج ۱۰ یا ۲۰هزارتومان پول باشند.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/57599/زندگی-با-آرمان،-سختی-دارد</ref>
* «در حوزه روابط شخصیت‌های حقیقی با هم یک اخلاق تعریف‌شده وجود دارد، اما اخلاق در حوزه روابط شخصیت‌های حقوقی مقداری تابع حوزه فردی شده، درحالی‌که اگر به‌عنوان مثال کلاه‌گذاشتن سر دیگران قبیح است، این، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، باید موردتوجه قرار گیرد» <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/70125/%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85</ref>
* «خدای ناکرده گاهی ممکن است خبرنگار یا مدیر خبری یا کسی که صفحه اجتماعی پرمخاطبی دارد، احساس کند به‌خاطر منفعتی باید پا روی یکی از موازین اخلاقی بگذارد. ممکن است لزوما این کار اشاعه یک دروغ نباشد بلکه افشای سر مردم و یا هتک احترام آنها باشد» <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/70125/%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85</ref>
* «یک مجموعه خبری که صداقت نداشته باشد، خود را نابود کرده و بعد از مدتی کسی به او اعتمادی نمی‌کند. اگر چنین مجموعه‌ای متهم شود که صداقت ندارد و خبرش به درد نمی‌خورد؛ بنابراین صداقت و بی‌طرفی در تأثیرگذاری مجموعه‌های خبری بسیار اهمیت دارد و جدای از صداقت و اعتماد سایر مسائل اخلاقی نیز باید در خبر رعایت شود» <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/70125/%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85</ref>
* «مردم ایران مردمی باادب و باحیا هستند، اما متأسفانه این روزها در نوشتن‌ها و گاهی در فضای مجازی بی‌ادبی‌هایی دیده می‌شود که پسندیده نیست و فرهنگ جامعه را از درون تهی می‌کند». <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/70125/%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85</ref>
* «این طور نیست که بگوییم ارزش‌ها در حد تعالی وجود دارد. باید این ارزش‌ها را توسعه داد تا بیشتر شود. ضمن اینکه انسان نباید از این طرف به یک خودسانسوری ناخواسته دچار شود». <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/70125/%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85</ref>
 
== درباره ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش