محمد مجتهد شبستری: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏گفتاوردها: ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
←‏گفتاوردها: ابرابزار
خط ۲:
 
== گفتاوردها ==
* «ما فکر می‌کنیم در دین که نمی‌شود تولید کرد، دین فقط آن چیزی است که در گذشته گفته شده است. این حرف اصلاً درست نیست. همه ادیان بزرگ دنیا در مقطع‌های حساس تاریخی تولیدات جدید داشته‌اند. واتیکان دریچه‌هایی جدید به روی روحانی‌های مسیحیت گشود. دستان آن‌ها را باز کرد. آنها را با دنیای جدید آشنا کرد و راه سخن گفتن از دین در این دنیا را به آنها نشان داد.»<ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «گرفتاری‌های اعتقادی – روانی انسان مؤمن از آنجا شروع می‌شود که خدا را موجودی در کنار موجودات دیگر به حساب می‌آورد. این تصور نادرست اصل و اساس انسان وار انگاری خدا از سوی مؤمنان است که آنان را به انواع مشکلات فلسفی و روانی و حتی بیماری‌های روانی مبتلا می‌سازد.»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/speech.php?id=156&title=نام%20خدا%20و%20یاد%20خدا</ref>
* «ما با گفتن نام العلیم خدا را یاد می‌کنیم و به او توجه می‌کنیم و هکذا. ما از طریق این نام‌ها آن صاحب نام را به خاطر می‌آوریم و به او می‌اندیشیم چون او «کل الکمال» است و این نام‌ها نمونه‌هایی را نشان می‌دهند و مشت نمونهٔ خروار است.»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/speech.php?id=156&title=نام%20خدا%20و%20یاد%20خدا</ref>
سطر ۲۱ ⟵ ۲۲:
* «هر دینی غیر از اسلام هم ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از مسیحیت و سایر ادیان هم سوئ استفاده شده است. اما مسئله ما این است که نباید اجازه دهیم اسلام مورد سوءاستفاده دیکتاتورها قرار گیرد.»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=169&title=گفتگوی%20Jan%20Kuhlmann%20با%20مجتهد%20شبستری%20پیرامون%20اسلام%20و%20دموکراسی</ref>
* «اروپایی‌ها تمایل دارند به قوانین اسلام به عنوان یک مفهوم جامد بنگرند. اما شریعت اسلامی ماهیت جامد و غیرمتغیر ندارد. بر اساس شرایط زمانه فقها اجازه صدور فتوا دارند. این فقها وقتی آزاداندیش باشند می‌توانند قوانین فعلی اسلامی را به گونه‌ای تفسیر کنند که مانع تحقق دموکراسی نباشد. ما می‌توانیم در قرآن، شریعت و سنت مشوق‌هائی هم برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک پیدا کنیم.»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=169&title=گفتگوی%20Jan%20Kuhlmann%20با%20مجتهد%20شبستری%20پیرامون%20اسلام%20و%20دموکراسی</ref>
* « [[شریعت]] که حقوق برخاسته از اخلاق اسلامی است، به اصلاحات نیازمند است؛ این سخن درستی است. اما این بدان معنا نیست که برای دست یافتن به عدالت بیشتری از جمله برای زنان اسلام کنار گذاشته شود. تمامی ادیان مشمول تحول بوده‌اند. چرا اسلام از این قاعده مستثناء شود؟»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=190&title=حکومتی%20باید%20که%20وابسته%20به%20نهاد%20دین%20نباشد%20-%20مصاحبه%20با%20زوددویچه%20تسایتونگ</ref>
* «بسیاری از روشنفکران متدین با سختگیری و انجماد دینی مخالف‌اند. به باور ما کار تفسیر قرآن پایان‌پذیر نیست. بسیاری از آیات می‌بایست به لحاظ تاریخی فهمیده شوند زیرا موضوع آنها دستوراتی می‌باشند که در زمان نزول آیه پسندیده و عادلانه بوده‌اند ولی امروز چنان نیستند.» شود؟»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=190&title=حکومتی%20باید%20که%20وابسته%20به%20نهاد%20دین%20نباشد%20-%20مصاحبه%20با%20زوددویچه%20تسایتونگ</ref>
* «[[ایمان]] مانعی است بر سر راه پوچ گرائی..» شود؟»<ref>http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=190&title=حکومتی%20باید%20که%20وابسته%20به%20نهاد%20دین%20نباشد%20-%20مصاحبه%20با%20زوددویچه%20تسایتونگ</ref>
* «امروز کارهای «داعش» هم از … تفسیرهای جدید [از اسلام] است. او هم دارد از اسلام تفسیر می‏ کند،می‌کند، منتهی یک تفسیر بسیار خشن و وحشتناک. کسی نمی‏تواندنمی‌تواند به لحاظ دین‏دین شناسی بگوید داعش ربطی به اسلام ندارد . از لحاظ دین‏دین شناسی اینها هم یک عده آدم‏ هاییآدم‌هایی هستند که می‏ خواهندمی‌خواهند اسلام را این طوری پیاده کنند که می‌بینید. القاعده هم به اسلام ارتباط داشت.» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «کافی نیست که بگوییم [[داعش]] مسلمان نیست یا القاعده مسلمان نبوده و مسلمانی چیز دیگری است، این حرف‌ها علمی نیست و خریدار ندارد.» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «کسی دیگر گول این حرف‏هاحرف‌ها را نمی‏خورد،نمی‌خورد، آنها هم از اسلام می‏گویند،می‌گویند، آنها روزه می‏ گیرند،می‌گیرند، نماز می‏ خوانندمی‌خوانند. آنها هم می‏ گویندمی‌گویند اسلام من این است. این تکفیری‏تکفیری‌ها، ها، سلفی‏ هایسلفی‌های جدید هم که آن گروه‌های خشن بخشی از آنها هستند و می‏بینیدمی‌بینید که دارند چکار می‏کنند،می‌کنند، این‌ها هم متون دینی را دارند تفسیر می‌کنند و بالاخره تفسیرهایی که در۶ دهه گذشته به بازار آمده انواع و اقسام دارد.» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «در هر حال ما مسلمانان الان در مرحله ‏ایمرحله‌ای هستیم که باید از همه اینها قدری فاصله بگیریم و آن‌ها را بازنگری کنیم، بازنگری انتقادی. باید بپرسیم آنها چی از آب در آمده اند؟آمده‌اند؟ وظیفه یک مسلمان هوشیار، در جهان فعلی این است که نگاهی عمیق به اینها بیاندازد و ببیند اینها از کجا سر درآورده‏ انددرآورده‌اند. » <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «من اگر تعبیر می‏کنممی‌کنم که در حال حاضر اسلام به عنوان یک دین دچار بحران است شما استبعاد نکنید، این اظهارات را امری منافی با ایمان تلقی نکنید. دینی که نتواند خودش را درست در دنیا عرضه کند دچار بحران است. آن علمای دین که نمی‏ توانندنمی‌توانند این دین را آنچنان در دنیا معرفی کنند که این زشتی هازشتی‌ها که امروز به این دین چسبیده از آن پاک شود، تفکر آن عالمان دچار بحران است، بیمار است. تفکر علمای یک دین اگر دچار بحران شود، آن دین دچار بحران می‏ شودمی‌شود <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «دین در نظر مردم منهای آنچه علمای دین می‏ گویندمی‌گویند چیزی در هوا و فضا نیست. دین برای عامه مردم همان است که آن‌ها می‏ گویندمی‌گویند. آنها می‏ گویندمی‌گویند آقایان خدا چنین خواسته، خدا چنین گفته، خدا چنین امر کرده، خدا چنین نهی کرده. از این مدعیات است که دین درست می‌شود اما الان نوبت این رسیده که از آن‌ها سوالسؤال شود که خدا چنین می گویدمی‌گوید یعنی چی؟ خدا سخن می‏ گویدمی‌گوید یعنی چه؟ خدا امر می‏کندمی‌کند و نهی می‏ کندمی‌کند یعنی چی؟» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «سده ‏هایسده‌های متمادی است که در کشورهای مسلمان هرچه گفته‏ اندگفته‌اند و هر چه کرده اندکرده‌اند همه را به حساب خدا گذاشته‌اند. حالا روز حساب پس دادن است. باید حساب پس بدهند. ما در این مرحله هستیم.» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «ینکه بنشینیم و تنها به گذشتگانمان افتخار کنیم و بگوییم ما چنین شخصیت‏هاییشخصیت‌هایی داشته‏ایم،داشته‌ایم، چنین بزرگانی داشته‌ایم این بالیدن‌ها دردی را دوا نمی‏کند،نمی‌کند، مشکلی را حل نمی‏کندنمی‌کند. هر جوانی که به من مراجعه می کندمی‌کند و از من دربارۀدربارهٔ گذشتگان می‏می‌پرسد پرسد می‏گویممی‌گویم باید بیاندیشیم و ببینیم آنها چه گفته ‏‏اند؟گفته‌اند؟ حرف درستشان در کجاست؟ حرف نادرستشان در کجاست؟ »<ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «ما در مرحله‌ای هستیم که دیگر آنچه در این ۶ دهۀدههٔ گذشته به ما گفته شده کفاف زندگی مسلمانی ما را در این دنیای مدرن نمی‏دهدنمی‌دهد. آنها دیگر کافی نیست؛ چه طالقانی گفته باشد، چه طباطبائی گفته باشد، چه رهبر فقید انقلاب گفته باشد یا هر کس در هر کجای جهان اسلام گفته باشد آن‌ها دیگر کافی نیست.»<ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
* «به هر حال ما مسلمان‏ هامسلمان‌ها احتیاج داریم به چنین نهضتی، به چنین حرکتی. باید به فکر نجات اسلام از افکار عقب‏عقب مانده، از بیان‏ هایبیان‌های غیرقابل دفاع، از خرافه ‏ها،خرافه‌ها، از فتواهای ضدِانسانی و ضدِحقوق بشری باشیم، به وجود آوردن یک تفکر روشن دینی و صاف کردن را تفکر صحیح سیاسیِ عقلانی (نه قاطی‏قاطی پاتی کردن اینها با یکدیگر) وظیفه بزرگ ماست تا نسل آیندۀآیندهٔ ما بتواند در دین صحیح فکر کند و در سیاست صحیح عمل نماید.» <ref>http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/52573/</ref>
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش