سید موسی صدر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
(!!!)
** '' [[میشال ابوجوده]] ''<ref>http://www.imam-sadr.com/درباره-امام/نمایش-درباره-امام/tabid/113/ArticleId/9660/امام-لبنانیان.aspx</ref>
* «این شخصیت بزرگوار با زدودن اختلافات مذهبی و طایفه‌ای از ذهن و دل ملت لبنان به آنان دشمن واقعی و راه و رسم مقابله در برابر آن را معرفی کرد.»
** ''[[مصطفی الفوعانی]] ''،<ref>http://www.imam-sadr.com/اخبار/نمایش-اخبار/tabid/99/ArticleId/9713/عضو-ارشد-جنبش-امل--امام-موسی-صدر-نقشه-راه-مقاومت-اسلامی-را-طراحی-کرد.aspx</ref>
* «موسی صدر دوست و رفیق من است. او قربانی هرج و مرج لبنان شد.»
** ''[[معمر قذافی]]''<ref>http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2011-03-18-1.369788</ref><ref>http://www.alqabas.com.kw/node/587944</ref><ref>http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=261083</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش