عبدالحسین مختاباد: تفاوت بین نسخه‌ها

* «تهران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۰ تقریباً بدون مدیریت رها شده بود و اتفاقات عجیبی در گوشه و کنار این شهر افتاده است و هم‌اکنون برای حل کردن این اتفاقات شهرداری تهران نیاز به حمایت بیشتری از سایر دستگاه‌ها دارد.»'<ref>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940212000086</ref>
* «تهران شهری است که در معرض حملات مختلف محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته و از همه مهمتر، بحران آب و زلزله این شهر است.»<ref>http://www.yjc.ir/fa/news/5226204/تهران-نیازمند-قانونی-برای-اعمال-جیره-بندی-آب-است</ref>
* «همین کشور اتریش یکی از کشورهایی است که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای در زمینه هدایت و ذخیره آب‌های سطحی دارد. اتریش کشوری است که دریادریا آب دارد اما برای یک قطره آب هم ارزش قائل است و در این کشور برای ذخیره و استفاده از آب‌های جاری انواع مخازن در نظر گرفته شده است. استفاده از این تجربیات و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه به‌کاربردن اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌های برقی برای کنترل آلودگی هوای تهران می‌تواند بسیار ارزنده باشد. »<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/68428/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85</ref>
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش