ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «جهان تشنه پذیرش اسلام است ولی اندیشه تکفیری‌ها چهره اسلام را مشوح ساخته و بیان مشکلات کافی نیست، بلکه جستوجوی راهحل مناسب برای ریشه کنی این اندیشه‌ها لازم است.»<ref>http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=4&catid=6411&pageindex=0&mid=326903</ref>
* «این ها [ [[داعش]] ] دست پروردگان خود شما هستند و همه نوع حمایت از آنها به عمل آوردید؛ کمک به جرم، جرم است؛ حالا قاضی شده اید و حکم به انحراف آنها می دهید.خارجی ها، غربی ها و آمریکایی ها برای این که اسلام را بدنام و لکه دار کنند اصرار دارند بگویند «دولت اسلامی داعش!»دولت اسلامی داعش، برای چه این کار را می کنند؟ این ها یک گروه و جمعیت تروریستی هستند که دولتی ندارند و کارشان جز تجاوز به نوامیس مسلمانان، تخریب، ایجاد نا امنی و رعب و وحشت نیست و هیچ سنخیتی با اسلام و آموزه های آن ندارند. این تعبیر آثار بدی برای اسلام و مسلمین دارد.» <ref>http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=4&catid=6411&pageindex=1&mid=326445</ref>
* « متأسفانه بر اثر غلبه فرهنگ غرب جامعه ما در لباس پوشیدن دچار مشکلات بسیاری شده است، برخی از لباس ها تصاویر نامناسبی دارد و یا خطوط لاتین در آن وجود دارد که نشان تهاجم فرهنگ بیگانه است و پوشیدن این لباس ها در شأن جوانان عزیز ما نیست. از سوی دیگر بعضی از لباس ها نیز رنگ های ناجور و زننده ای دارند و لباس های رنگ باخته و احیاناً پاره که در میان بعضی معمول شده یکی دیگر از انحرافات فرهنگی پوشش اسلامی است؛ آموزه های دینی و آیات قرآن تأکید دارند که لباس نشانه شخصیت است، اما این وضعی که مشاهده می شود نشانه غلبه فرهنگ مبتذل غرب است...رخی از لباس ها نیز به قدری تنگ است که فردی که آن را پوشیده قادر نیست به راحتی بنشیند، اینها لباس نیست، بلکه نوعی زندان است.»<ref>http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=4&catid=6411&pageindex=1&mid=324657</ref>
* «برخی از لباس ها نیز به گونه ای است که به صورت کامل بدن انسان را نمی پوشاند و مثلا هنگامی که در مجلسی برای پذیرایی از مهمان کمی خم می شود بخش زیادی از بدن آنها نمایان می گردد و اسباب سخریه حاضران می شود. اینها چه لباس هایی است که برخی می پوشند؛ وضع لباس پوشیدن جامعه و مردم باید اصلاح شود.»<ref>http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=4&catid=6411&pageindex=1&mid=324657</ref>
 
== درباره ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش