باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ سال پیش
تمامی شعر ها اشتباه است
== دارای منبع ==
 
=== دیوان غزلیات ===
 
* «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با [[دوستی|دوستان]] مروت، با دشمنان مدارا»
 
* «آیین تقوا ما نیز دانیم// لیکن چه چاره، با بخت گمراه»
 
* «عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید// ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی»
کاربر گمنام