سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تفاوت بین نسخه‌ها

== گفتاوردها ==
 
* «[[خداوند]] بشارت می‌دهد به انسان‌هایی که در میان اقوال و روش‌های مختلف، روش و قولی را انتخاب کنند که از استحکام و عقلانیت بیشتری برخوردار باشد و اگر انسان چنین روشی را پیشه خود کند در هر برهه و زمانی به توفیقات زیادی دست پیدا می‌کند. لذا در این دنیا که اساس آن بر تحول و تغییر هست، انسان باید این محور را مدنظر قرار دهد و هیچ‌گاه آن را فراموش نکند.»<ref>http://www.ardebili.com/View.aspx?p=news&index=news&newsid=403</ref>
* «اگر کسی می‌تواند با سخن و عملکرد خود موجب تقویت جهان اسلام و وحدت مسلمین شود، واجب است که این کار را انجام دهد.»<ref>http://www.ardebili.com/View.aspx?p=news&index=news&newsid=386</ref>
* «باید اعتقادات سلفی‌ها توسط افرادی عالم بررسی شده و ضمن بررسی مبانی آنها، به شبهاتی که در این زمینه مطرح می‌کنند، پاسخ علمی داد و اذهان مسلمانان را نسبت به آن‌ها و اعتقادات مخرب آن‌ها روشن نمود.»<ref>http://www.ardebili.com/View.aspx?p=news&index=news&newsid=386</ref>
:۳) مستأمن: و منظور از آن غیر مسلمانی است که از جانب دولت اسلامی و یا یکی از مسلمین به وی امان داده شده باشد.
: ۴) ذمی: و منظور از آن یهودیان و مسیحیانی هستند که در محدوده دولت اسلامی زندگی می‌کنند و بر اساس قراردادی صریح یا ضمنی که بین آنان و دولت اسلامی وجود دارد، دارای وظایف و حقوقی هستند. زردشتیان و صابئیان نیز در این حکم ملحق به یهودیان و مسیحیان می‌باشند.»<ref>http://www.ardebili.com/View.aspx?p=news&index=news&newsid=401</ref>
 
== منابع ==
<references/>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش