هاینریش هاینه: تفاوت بین نسخه‌ها

(←‏دارای منبع: ابرابزار، اصلاح املا)
* «عرب بادیه‌گرد چنین گوید: [[سگ]] لاید و کاروان ره پوید.»
** ''مقاله درباره جاسوسان، پاریس/ ۲۴ ژانویه ۱۸۳۷''
* «فرانسوی‌ها فکر کردند: اگر با ادبیات زیبای ما الفتی گرفتند، به شناخت واقعی آلمان دست می‌یابند. از این رو، در وضعیتی کاملأ جاهلانه فقط به درکی قشری نائل شدند. تا زمانی‌که به مفهوم واقعی [[مذهب]] و [[فلسفه]] آلمان پی‌نبرند، ادبیات زیبای ما همچون [[گل|گُلی]] بی‌بو و مجموعه اندیشه‌های آلمانی برای آن‌ها معمایی بیگانه‌گداز خواهد ماند.»
** ''درباره تاریخ مذهب و فلسفه در آلمان''
* «من آگاهم از می‌گساریِ پنهان [[زاهد]]// و اندرزش از پاکی آب، نزد خلایق»
کاربر ناشناس