محمدتقی رهبر: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «* «تغییر نام خلیج فارس از تحریکات استکبار جهانی و آمریکا برای سلطه به کشوره...» ایجاد کرد)
 
* «تغییر نام خلیج فارس از تحریکات استکبار جهانی و [[آمریکا]] برای سلطه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و [[خاورمیانه]] است.»
 
** ''محمدتقی رهبر''
* «خلیج همیشه فارس؛ از قدیمی‌ترین ایام تاکنون همچنان فارس است می‌ماند. در همه نقشه‌های قدیمی از این خلیج به عنوان خلیج فارس یاد شده‌است.»
 
** ''محمدتقی رهبر''
* «البته ما براساس مستندات معتقد هستیم که خلیخ فارس و جزایر سه‌گانه همیشه متعلق به [[ایران]] است.»
 
** ''محمدتقی رهبر''
* «خلیج فارس نقش حیاتی و مهمی را برای کشور [[ایران]] و منطقه [[خاورمیانه]] دارد.»
** ''محمدتقی رهبر''
۱۸

ویرایش