فریدون فرخزاد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
 
* «انسانی نبوده ام که به فکر پول باشم، آدمی نبوده ام که به فکر استفاده باشم.
نبودم، نیستم و هرگز هم نخواهم بود. »
 
۱۱۱

ویرایش