نظامی گنجوی: تفاوت بین نسخه‌ها

تغییر مسیر به نظامی
جز
(تغییر مسیر به نظامی)
#redirect [[نظامی]]
==از هفت‌پیکر==
*یادگاری کز آدمیزاد است - سخن است آن‌دگر همه باد است.
*نان مخور پیش ناشتامَنِشان - ور خوری جمله را به خوان بنشان.
*رقص مرکب مبین که رهوارست - راه بین تا چگونه دشوارست.
*بدگهر با کسی وفا نکند - اصل بد در خطا، خطا نکند.
۴۵

ویرایش