باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
==از هفت‌پیکر==
*یادگاری کز آممیزادآدمیزاد است - سخن است آن‌دگر همه باد است.
*نان مخور پیش ناشتامَنِشان - ور خوری جمله را به‌خوانبه خوان بنشان.
*رقص مرکب مبین که رهوارست - راه بین تا چگونه دشوارست.
*بدگهر با کسی وفا نکند - اصل بد در خطا، خطا نکند.
۴۵

ویرایش