باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
==از هفت‌پیکر==
*یادگاری کز آمدمیزادآممیزاد است - سخن است آن‌دگر همه باد است.
*نان مخور پیش ناشتامَنِشان - ور خوری جمله را به‌خوان بنشان.
*رقص مرکب مبین که رهوارست - راه بین تا چگونه دشوارست.
۴۵

ویرایش