باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''آیریس''': «من فکر می کنم متولدین برج سرطان بهترین عشاق اند.مطمئنم! ....»
 
'''تراویس''' ( جلوی آینه، با اسلحه ایی که زیر آستین مخفی کرده): «تو با من حرف میزنی؟ تو با من حرف میزنی؟ منما با توهم حرف میزنممیزنیم
{{ناتمام}}
 
کاربر گمنام