فردوسی: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏درباره شاهنامه: افزودن مطلب
(←‏درباره شاهنامه: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏درباره شاهنامه: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* « برخی بر این عقیده اند که شاهنامه افسانه نیست، بلکه روایتی است از تاریخ پرشکوه ایران و ایرانیان. این دسته افراد نیز در مواجهه با شخصیت های داستانهای شاهنامه به دو گروه تقسیم میشوند، گروهی را باور بر این است که پهلوانان شاهنامه با همان نام ها و مشخصات به صورت یک موجود واحد انسانی موجودیت داشته اند. اما گروه دوم بر این باورند که شخصیت های انسانی پهلوانی موجود در این اثر شگرف، هر کدام نماینده ی بخش و قومی از اقوام ایرانزمین بوده اند. به عنوان نمونه رستم را نماینده ی مردم سیستان میدانند. البته به نظر میرسد این روایت اخیر شیرین تر و با توجه به سرگذشت پهلوانان در شاهنامه، منطقی تر باشد.»
* « به نظر میرسد ، یکی از کاراترین اعمالی که میتواند به سازندگی ایران یاری رساند ، انس با شاهنامه باشد. این گفتار در ابتدا سنگین مینماید، اما برای درک آن بهتر است کمی درنگ کنیم. افراد انسانی با هر ویژگی و استعداد ، چنانچه اعتماد به نفس کافی برای انجام فعلی را در خود نداشته باشند، نمیتوانند آن فعل را به بهترین نحو ممکن انجام دهند، حتا اگر برای انجام آن بهترین و والاترین استعدادها را داشته و بهترین آموزشها را دیده باشند. نبود اعتماد به نفس میتواند افراد را در انجام اعمال، در سطوح مختلف، ناتوان سازد. اگر جامعه ی ایرانی را به عنوان یک فرد متصور شویم، مشاهده میکنیم که این جامعه بسیار مستعد میباشد.از جهت وجود ثروتهای خدادادی و باورهای مستحکم انسانی و افراد انسانی و استقلال سیاسی و بسیاری مولفه های دیگر، جامعه ی ایرانی جامعه ای پرتوان و برخوردار میباشد، اما به نظر میرسد جامعه ی ایرانی اعتماد به نفس خویش را در انجام کارها از دست داده! در طول روز بسیار برمیخوریم به افکار و اقوالی که این نتیجه را میتوان گرفت که جامعه ی ایرانی و افراد این جامعه، خود را هیچ کاره دانسته و بهبود کل شرایط را از دیگری میجویند! که این دیگری، میتواند فرد یا شرایط یا زمان باشد. باور ما بر این است که اگر تک تک افراد جامعه ی عزیز ایرانی، با تاریخ پر حقیقت شاهنامه که در واقع پتانسیل موجود در ایرانیهاست آشنا شده و انس گیرند، به حدی از خودباوری خواهند رسید که اعتماد به نفس از دست رفته ی خویش را باز خواهند یافت و در پی آن جامعه ی ایرانی به عنوان فرد واحد نیز ، جامعه ای با اعتماد به نفس خواهد بود. بعد از آن با تلفیق این اعتماد به نفس با باورهای اصیل انسانی و دیگر داشته ها که در پیش ذکر کردیم ، به بالندگی و پویایی و شکوفایی بیش از پیش خواهد رسید. امید است که جوانان عزیز ما ، به جای تلف کردن اوقات خویش در خیابانها و مجالس عیش بی هدف، با تاریخ سرتاسر افتخار خویش آشنا شده و در راه اعتلای کشور و امور مهمه ی خویش کوشا شوند و چشم به راه کمک دیگری نباشند ، بلکه خود به این امر مهم عامل شوند.»
** "محسن نامدارزاده"
 
== پیوند به‌بیرون ==