میکل‌ آنژ: تفاوت بین نسخه‌ها

 
== بدون منبع ==
[[File:Buonarroti - Rime, 1960 - 1775670 Pagina 3.jpg|thumb|''Rime'']]
* «آن که به نبوغ خویش وقعی نمی‌نهد و در بند آن است که مطبوع طبع کوته‌فکران جلوه کند نزد من مقام و منزلتی ندارد.»
۷

ویرایش