مرتضی آوینی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[W:سید مرتضی آوینی|سید مرتضی آوینی]]''' نویسنده و مستندساز.
[[پرونده:Mortedha Avini-wallpainting-Nishapur.jpg|220px|بندانگشتی|چپ|]]
==کتابها==
=== کتاب رستاخیز جان ===
* '''دهکده جهانی'''
 
اگر توصیه و سفارش و شعار از بیرون وجود هنرمند بخواهد بر او تحمیل شود، به ناچار ذوق را خواهد کشت. تعهد هنرمند باید از باطن چشمه‌سار هنر او بیرون بجوشد، نه آنکه از بیرون چون لعابی نازک از زنگ بر هنر او بنشیند. غلیان درد است که باید پیمانه وقت هنرمند را پر کند، در هنر او، نه آنکه هنرمند بی‌آنکه دردمند باشد، بخواهد ذوق خویش را در خدمت سیاست قرار دهد.
 
== کتاب= مرکز آسمان ===
* '''ولی مطلق'''
 
ای همسفر! اینجا حیرتکده عقل است، بر گرده زمین، در سفری آسمانی با کهکشانها، در سفری آسمانی که مقصدش با اوست.
 
=== کتب گنجینه آسمانی و آئینه جادو ===
* '''دوکوهه'''
 
حقیقت، ساده‌ترین و فطری‌ترین سخنی است که بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری می‌شود، نه پیچیده‌ترین آنها. حقیقت ساده‌ترین است و از فرط همین سادگی است که ممتنع و متعهد جلوه می‌کند. این سخن را قیاس کنید با این حکم فلسفی که نور، روشن‌ترین چیزی است که وجود دارد و از فرط همین روشنی است که به مشاهده در نمی‌آید، چرا که نور، اشیاء دیگر را روشن می‌کند و خود از فرط هنر ظهور، پنهان می‌شود.
 
=== کتاب گنجینه آسمانی ===
* '''عقل و عشق'''
 
جمعه خونین مکه عاشورایی مکرر است، قلبی است که خون حیات و قیام را در پیکر امت اسلام در سراسر زمین می‌دواند و ریشه ظلم و استکبار را برمی‌کند.
 
== کتاب= آئینه جادو ===
* '''فیلم و فیلمساز'''
 
امپراطوری ارتباطات فضائی است یکپارچه که وسایل ارتباط جمعی ساخته‌اند، ساکنان این امپراطوری که تقریباً سراسر کره زمین را پوشانده‌اند، بی‌آنکه خود بدانند، تحت سیطره حاکمیت و احدی هستند، که از طریق وسایل ارتباط جمعی برقرار گشته‌است.
 
=== کتب مبانی نظری هنر و فردایی دیگر و راز خون ===
* '''هنر امروز'''
 
همه اولیای خدا در عصر خویش و در میان معاصران خویش غریب بوده‌اند، و وای بر ما اگر این ولی خدا نیز در میان ما غریب باشد، مگر نیست؟ آیا ما به راستی دریافته‌ایم که او کیست و چه می‌گوید؟ آیا ما به راستی سر به فرمان او سپرده‌ایم و دیگر خودی درمیانه باقی نمانده است؟ ما را با فلک‌زدگان راهی طریق هوی و هوس کاری نیست. آنان این کشتی طوفان زده اقیانوس بلا را جزیرة غفلتی انگاشته‌اند، امن و امان، جاودانه و بی‌تاریخ، مگر این سینه خاکی در دل این آسمان لایتناهی، که محضر خداست، به ناکجاآبادی بی‌خدا رسیده‌است. روی سخن من با آنان است که هنوز محفل انس را رها نکرده‌اند، آنان که هنوز دغدغه مرگ و معاد دارند و در انتظار موعودند وای بر ما اگر این وصی خدا نیز در میان ما غریب باشد... و مگر نیست؟ مگر نه اینکه ما در انتظار بوده‌ایم در انتظار طالوتی که در این عصر حاکمیت سفلگان علم ستیز بردارد با جالوت، در انتظار پیر فرزانه‌ای که در این عصر جاهلیت ثانی، از باطن یا ظلمات راهی به چشمة حیات بیابد؟ او آمده‌است آن که مردانگی طالوت را با فرزانگی جمع دارد. اما آیا ما را آن اطاعت و شجاعت هست که در کار او صبر ورزیم و در برابر امرش عصیان نکنیم. هرچند با عقل ما سازگار نباشد؟
 
=== کتاب مبانی نظری هنر ===
* '''انتزاع هنر جدید از حیات اجتماعی بشر'''
 
:# اصالت بشر
 
=== کتاب فردایی دیگر ===
* '''خانه جنون'''
 
رنج بشری با هبوط آغاز می‌شود، با فروافتادن از بهشت مثالی؛ بهشتی که در عین حال مثالی است از ذات آدم و حقیقت وجود او.
 
== کتاب= حلزون‌های خانه به دوش ===
* '''حلزون‌های خانه به دوش'''
 
عارف حقیقی مست می‌الست است و عارف دروغین مست می‌پلشت. آب‌انگور هردو عقل از کف نهاده و بی‌اختیار هستند اما اولی اراده‌اش را در ارادت حق فانی کرده‌است و عقلش را داده تا به جنون عشق رسد و آن دیگری طوق ارادت شیطان بر گردن گرفته او نیز به دیوانگی رسیده است؛ اما دیوانگی‌اش نه جنون عشق است که جن زدگی است.
 
== کتاب= همسفر خورشید ===
* '''امام خمینی'''
 
امام خمینی (ره) پیامبر تازه‌ای نبود، اما از یادآوران بود، از مخاطبان «انما انت مذکر» که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یادآوری می‌کرد، و بعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کل می‌گذشت، چونان اسلاف خویش، از ابراهیم و اسماعیل تا محمد (ص) دوره‌ای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری از دینداری را آغاز کرد. وجود امام خمینی (ره) و برکات آن را تنها کسانی می‌توانند حقیقتاً درک کنند که در جست و جوی تاریخ تحول باطنی انسان بر کره زمین به خاستگاه تحولات ظاهری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست.
 
=== کتاب آغازی بر یک پایان ===
* '''نظام جمهوری اسلامی ایران'''
 
۳۷

ویرایش